Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2011, obsah čísla 2.Editorial

ŠTONCNER Petr, Editorial. ZPP 2011/71, č. 2, str. 73 [DETAIL]

In Medias Res

ČERNÁ Alena, Dvacet pět let od nálezu relikviáře sv. Maura. ZPP 2011/71, č. 2, str. 75–79 [DETAIL]
PÁNKOVÁ Kateřina, WIZOVSKÝ Tomáš, Florennes – původní domov relikviáře sv. Maura. ZPP 2011/71, č. 2, str. 80–84 [DETAIL]
PÁNKOVÁ Kateřina, WIZOVSKÝ Tomáš, Rodové sbírky vévodské rodiny Beaufort-Spontin v Bečově nad Teplou. ZPP 2011/71, č. 2, str. 85–89 [DETAIL]

Není určeno

ADAM Martin, DĚD Jiří, HOUSKA Ivan, Restaurování bronzových sousoší trig z budovy Národního divadla. ZPP 2011/71, č. 2, str. 90–96 [DETAIL]

Materiálie, studie

BRAVERMANOVÁ Milena, BŘEZINOVÁ Helena, URBANOVÁ Kristýna, Metodika výzkumu archeologických textilních nálezů. ZPP 2011/71, č. 2, str. 97–104 [DETAIL]
RADOSTOVÁ Šárka, Panna Maria s Ježíškem z Košíř – neznámá kulturní památka České republiky. ZPP 2011/71, č. 2, str. 105–110 [DETAIL]
GROSSOVÁ Anna, Pojem Dresser. Stopy trvalé anglické inspirace evropského užitého umění v mobiliáři zámku Lešná u Zlína. ZPP 2011/71, č. 2, str. 111–115 [DETAIL]
BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ Jana, BROŽOVSKÝ Jiří, Zjišťování pevností cihel plných pálených v historických stavbách. ZPP 2011/71, č. 2, str. 116–120 [DETAIL]

Různé

HORČIČKA Václav, Státní památková péče a konfiskace majetku rodu Lichtenštejnů po druhé světové válce. ZPP 2011/71, č. 2, str. 121–125 [DETAIL]
JIRÁSEK Pavel, KOŇÁKOVÁ HELINGEROVÁ Alena, Příspěvek k podpoře zabezpečení movitého kulturního dědictví v České republice. ZPP 2011/71, č. 2, str. 125–128 [DETAIL]
ŠTULC Josef, KUTHAN Jiří, Za prof. PhDr. Mojmírem Horynou. ZPP 2011/71, č. 2, str. 128–129 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Životní jubileum Petra Chotěbora. ZPP 2011/71, č. 2, str. 129–130 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

BUREŠ Pavel, RIEDLOVÁ Eva, Seminář lidové architektury v Rožnově pod Radhoštěm. ZPP 2011/71, č. 2, str. 131–132 [DETAIL]
EFLER Tomáš, CHMEL Filip, Nová architektonická tvorba v historickém prostředí. ZPP 2011/71, č. 2, str. 133–134 [DETAIL]
KONVALINKOVÁ Tereza, Seminář Vesnické technické objekty 2010. ZPP 2011/71, č. 2, str. 134–135 [DETAIL]
GORYCZKOVÁ Naďa, Relikviář sv. Maura na Pražském hradě. ZPP 2011/71, č. 2, str. 135 [DETAIL]
MERGER Martin, Průmyslová krajina jako kulturní dědictví. ZPP 2011/71, č. 2, str. 136–137 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ERNSTOVÁ Lucie, Publikace Nová scéna Národního divadla. ZPP 2011/71, č. 2, str. 137–139 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku. ZPP 2011/71, č. 2, str. 139 [DETAIL]
PEK Tomáš, Domácí : Hosté. 4 : 1. ZPP 2011/71, č. 2, str. 139–141 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

TRYML Michal, Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 22. ZPP 2011/71, č. 2, str. 141–142 [DETAIL]
MARTINKOVÁ Hana, Památky středních Čech 2010/2. ZPP 2011/71, č. 2, str. 142 [DETAIL]
MARTINKOVÁ Hana, Průzkumy památek 2010/2. ZPP 2011/71, č. 2, str. 143 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2011/71, č. 2, str. 143–146 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2011/71, č. 2, str. 147 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2011/71, č. 2, str. 147–148 [DETAIL]