Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2011, obsah čísla 1.Editorial

MACEK Petr, Editorial. ZPP 2011/71, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

FIDLER Petr, Rezidence říšského knížete Albrechta z Valdštejna v Praze a Jičíně. ZPP 2011/71, č. 1, str. 3–7 [DETAIL]
KYNCL Josef, KYNCL Tomáš, ULIČNÝ Petr, Nová data ze stavby Valdštejnského paláce v Praze. ZPP 2011/71, č. 1, str. 8–13 [DETAIL]
ČIHÁKOVÁ Jarmila, MUCHKA, Ivan, Obnova takzvané Velké grotty Valdštejnského paláce v Praze. ZPP 2011/71, č. 1, str. 14–20 [DETAIL]
ULIČNÝ Petr, Zahrady Albrechta z Valdštejna. Nové poznatky. ZPP 2011/71, č. 1, str. 21–28 [DETAIL]
DOBALOVÁ Sylva, Jičínská alej Albrechta z Valdštejna, pražská Stromovka a Vincenzo Scamozzi. ZPP 2011/71, č. 1, str. 29–33 [DETAIL]
PEŠTA Jan, Valdštejnova přestavba zámku v Bělé pod Bezdězem. ZPP 2011/71, č. 1, str. 34–38 [DETAIL]
PANOCHOVÁ Ivana, Vztah dietrichsteinského chóru Dómu sv. Václava v Olomouci a Valdštejnského paláce v Praze. ZPP 2011/71, č. 1, str. 39–42 [DETAIL]

Různé

ŠTOGROVÁ Jarmila, Trojzvuk Stech – Aleš – Bosáček. ZPP 2011/71, č. 1, str. 41–42 [DETAIL]
DURDÍK, Tomáš, Významná ocenění obnovy zahrady Müllerovy vily. ZPP 2011/71, č. 1, str. 42 [DETAIL]

Materiálie, studie

MACHAČKO Luboš, Průzkum nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. ZPP 2011/71, č. 1, str. 43–45 [DETAIL]
MUROVEC Barbara, ZAPLETALOVÁ Jana, Ukřižování od Johanna Andrease Strausse. ZPP 2011/71, č. 1, str. 46–48 [DETAIL]

Různé

ŠTULC Josef, Zemřel Andrzej Tomaszewski. ZPP 2011/71, č. 1, str. 50–51 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

CHUPÍK František, Kulturní dědictví – společná úloha. Společný projekt Opolského vojvodství a Olomouckého kraje. ZPP 2011/71, č. 1, str. 51–52 [DETAIL]
POLATOVÁ Eva, Význam elektrické požární signalizace při ochraně kulturního dědictví. ZPP 2011/71, č. 1, str. 52–53 [DETAIL]
GLOS Peter, Zastrešenie Manského paláca na Státním hradě Bezděz. ZPP 2011/71, č. 1, str. 53–54 [DETAIL]
PANÁČEK Michal, Bezdězská doporučení. ZPP 2011/71, č. 1, str. 54 [DETAIL]
KIBIC Karel ml., PÁCAL Martin, Konference Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries v Krakově a navazující letní škola památkové péče. ZPP 2011/71, č. 1, str. 55–56 [DETAIL]
LESNIAKOVÁ, Petra, Konference konzervátorů-restaurátorů v Uherském Hradišti. ZPP 2011/71, č. 1, str. 56–57 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, Seminář Restaurování historických kočárů a saní. ZPP 2011/71, č. 1, str. 57–58 [DETAIL]
EFLER Tomáš, KRATOCHVÍLOVÁ Alžběta, Konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří. ZPP 2011/71, č. 1, str. 58–59 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, Seminář Funerální architektura. ZPP 2011/71, č. 1, str. 59 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Konference Výskum a obnova hradnej architektúry. ZPP 2011/71, č. 1, str. 60 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KONVALINKOVÁ Tereza, Lidové stavby v Podještědí. ZPP 2011/71, č. 1, str. 61–62 [DETAIL]
JAKUBEC Ondřej, Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479–1516) v širších souvislostech. ZPP 2011/71, č. 1, str. 62–63 [DETAIL]
DRAGOUN Zdeněk, Přemyslovské Křivoklátsko. ZPP 2011/71, č. 1, str. 63 [DETAIL]
HLOŽEK Josef, Přemyslovské Křivoklátsko. ZPP 2011/71, č. 1, str. 63–64 [DETAIL]
JANČO Milan, Publikace Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér 2. ZPP 2011/71, č. 1, str. 64–65 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

MARTINKOVÁ Hana, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2011/71, č. 1, str. 65 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2011/71, č. 1, str. 65 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, En Scientific Bulletin. ZPP 2011/71, č. 1, str. 65–66 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2011/71, č. 1, str. 66 [DETAIL]

Různé

DURDÍK Tomáš, Bürgen und Schlösser. ZPP 2011/71, č. 1, str. 67 [DETAIL]