Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2011.číslo 1

Editorial

MACEK Petr, Editorial. ZPP 2011/71, č. 1, str. 1 [DETAIL]

In Medias Res

FIDLER Petr, Rezidence říšského knížete Albrechta z Valdštejna v Praze a Jičíně. ZPP 2011/71, č. 1, str. 3–7 [DETAIL]
KYNCL Josef, KYNCL Tomáš, ULIČNÝ Petr, Nová data ze stavby Valdštejnského paláce v Praze. ZPP 2011/71, č. 1, str. 8–13 [DETAIL]
ČIHÁKOVÁ Jarmila, MUCHKA, Ivan, Obnova takzvané Velké grotty Valdštejnského paláce v Praze. ZPP 2011/71, č. 1, str. 14–20 [DETAIL]
ULIČNÝ Petr, Zahrady Albrechta z Valdštejna. Nové poznatky. ZPP 2011/71, č. 1, str. 21–28 [DETAIL]
DOBALOVÁ Sylva, Jičínská alej Albrechta z Valdštejna, pražská Stromovka a Vincenzo Scamozzi. ZPP 2011/71, č. 1, str. 29–33 [DETAIL]
PEŠTA Jan, Valdštejnova přestavba zámku v Bělé pod Bezdězem. ZPP 2011/71, č. 1, str. 34–38 [DETAIL]
PANOCHOVÁ Ivana, Vztah dietrichsteinského chóru Dómu sv. Václava v Olomouci a Valdštejnského paláce v Praze. ZPP 2011/71, č. 1, str. 39–42 [DETAIL]

Různé

ŠTOGROVÁ Jarmila, Trojzvuk Stech – Aleš – Bosáček. ZPP 2011/71, č. 1, str. 41–42 [DETAIL]
DURDÍK, Tomáš, Významná ocenění obnovy zahrady Müllerovy vily. ZPP 2011/71, č. 1, str. 42 [DETAIL]

Materiálie, studie

MACHAČKO Luboš, Průzkum nástěnných maleb v presbytáři kostela sv. Víta v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. ZPP 2011/71, č. 1, str. 43–45 [DETAIL]
MUROVEC Barbara, ZAPLETALOVÁ Jana, Ukřižování od Johanna Andrease Strausse. ZPP 2011/71, č. 1, str. 46–48 [DETAIL]

Různé

ŠTULC Josef, Zemřel Andrzej Tomaszewski. ZPP 2011/71, č. 1, str. 50–51 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

CHUPÍK František, Kulturní dědictví – společná úloha. Společný projekt Opolského vojvodství a Olomouckého kraje. ZPP 2011/71, č. 1, str. 51–52 [DETAIL]
POLATOVÁ Eva, Význam elektrické požární signalizace při ochraně kulturního dědictví. ZPP 2011/71, č. 1, str. 52–53 [DETAIL]
GLOS Peter, Zastrešenie Manského paláca na Státním hradě Bezděz. ZPP 2011/71, č. 1, str. 53–54 [DETAIL]
PANÁČEK Michal, Bezdězská doporučení. ZPP 2011/71, č. 1, str. 54 [DETAIL]
KIBIC Karel ml., PÁCAL Martin, Konference Management of UNESCO World Heritage Cultural Sites in Visegrad Countries v Krakově a navazující letní škola památkové péče. ZPP 2011/71, č. 1, str. 55–56 [DETAIL]
LESNIAKOVÁ, Petra, Konference konzervátorů-restaurátorů v Uherském Hradišti. ZPP 2011/71, č. 1, str. 56–57 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, Seminář Restaurování historických kočárů a saní. ZPP 2011/71, č. 1, str. 57–58 [DETAIL]
EFLER Tomáš, KRATOCHVÍLOVÁ Alžběta, Konference Bohatství historického stavebního vývoje Krušnohoří. ZPP 2011/71, č. 1, str. 58–59 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, Seminář Funerální architektura. ZPP 2011/71, č. 1, str. 59 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Konference Výskum a obnova hradnej architektúry. ZPP 2011/71, č. 1, str. 60 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KONVALINKOVÁ Tereza, Lidové stavby v Podještědí. ZPP 2011/71, č. 1, str. 61–62 [DETAIL]
JAKUBEC Ondřej, Historická Olomouc XVII. Úsvit renesance na Moravě za vlády Matyáše Korvína a Vladislava Jagellonského (1479–1516) v širších souvislostech. ZPP 2011/71, č. 1, str. 62–63 [DETAIL]
DRAGOUN Zdeněk, Přemyslovské Křivoklátsko. ZPP 2011/71, č. 1, str. 63 [DETAIL]
HLOŽEK Josef, Přemyslovské Křivoklátsko. ZPP 2011/71, č. 1, str. 63–64 [DETAIL]
JANČO Milan, Publikace Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér 2. ZPP 2011/71, č. 1, str. 64–65 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

MARTINKOVÁ Hana, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2011/71, č. 1, str. 65 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2011/71, č. 1, str. 65 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, En Scientific Bulletin. ZPP 2011/71, č. 1, str. 65–66 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2011/71, č. 1, str. 66 [DETAIL]

Různé

DURDÍK Tomáš, Bürgen und Schlösser. ZPP 2011/71, č. 1, str. 67 [DETAIL]

číslo 2

Editorial

ŠTONCNER Petr, Editorial. ZPP 2011/71, č. 2, str. 73 [DETAIL]

In Medias Res

ČERNÁ Alena, Dvacet pět let od nálezu relikviáře sv. Maura. ZPP 2011/71, č. 2, str. 75–79 [DETAIL]
PÁNKOVÁ Kateřina, WIZOVSKÝ Tomáš, Florennes – původní domov relikviáře sv. Maura. ZPP 2011/71, č. 2, str. 80–84 [DETAIL]
PÁNKOVÁ Kateřina, WIZOVSKÝ Tomáš, Rodové sbírky vévodské rodiny Beaufort-Spontin v Bečově nad Teplou. ZPP 2011/71, č. 2, str. 85–89 [DETAIL]

Není určeno

ADAM Martin, DĚD Jiří, HOUSKA Ivan, Restaurování bronzových sousoší trig z budovy Národního divadla. ZPP 2011/71, č. 2, str. 90–96 [DETAIL]

Materiálie, studie

BRAVERMANOVÁ Milena, BŘEZINOVÁ Helena, URBANOVÁ Kristýna, Metodika výzkumu archeologických textilních nálezů. ZPP 2011/71, č. 2, str. 97–104 [DETAIL]
RADOSTOVÁ Šárka, Panna Maria s Ježíškem z Košíř – neznámá kulturní památka České republiky. ZPP 2011/71, č. 2, str. 105–110 [DETAIL]
GROSSOVÁ Anna, Pojem Dresser. Stopy trvalé anglické inspirace evropského užitého umění v mobiliáři zámku Lešná u Zlína. ZPP 2011/71, č. 2, str. 111–115 [DETAIL]
BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ Jana, BROŽOVSKÝ Jiří, Zjišťování pevností cihel plných pálených v historických stavbách. ZPP 2011/71, č. 2, str. 116–120 [DETAIL]

Různé

HORČIČKA Václav, Státní památková péče a konfiskace majetku rodu Lichtenštejnů po druhé světové válce. ZPP 2011/71, č. 2, str. 121–125 [DETAIL]
JIRÁSEK Pavel, KOŇÁKOVÁ HELINGEROVÁ Alena, Příspěvek k podpoře zabezpečení movitého kulturního dědictví v České republice. ZPP 2011/71, č. 2, str. 125–128 [DETAIL]
ŠTULC Josef, KUTHAN Jiří, Za prof. PhDr. Mojmírem Horynou. ZPP 2011/71, č. 2, str. 128–129 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Životní jubileum Petra Chotěbora. ZPP 2011/71, č. 2, str. 129–130 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

BUREŠ Pavel, RIEDLOVÁ Eva, Seminář lidové architektury v Rožnově pod Radhoštěm. ZPP 2011/71, č. 2, str. 131–132 [DETAIL]
EFLER Tomáš, CHMEL Filip, Nová architektonická tvorba v historickém prostředí. ZPP 2011/71, č. 2, str. 133–134 [DETAIL]
KONVALINKOVÁ Tereza, Seminář Vesnické technické objekty 2010. ZPP 2011/71, č. 2, str. 134–135 [DETAIL]
GORYCZKOVÁ Naďa, Relikviář sv. Maura na Pražském hradě. ZPP 2011/71, č. 2, str. 135 [DETAIL]
MERGER Martin, Průmyslová krajina jako kulturní dědictví. ZPP 2011/71, č. 2, str. 136–137 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

ERNSTOVÁ Lucie, Publikace Nová scéna Národního divadla. ZPP 2011/71, č. 2, str. 137–139 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Sklářství v Českém lese na Domažlicku a Tachovsku. ZPP 2011/71, č. 2, str. 139 [DETAIL]
PEK Tomáš, Domácí : Hosté. 4 : 1. ZPP 2011/71, č. 2, str. 139–141 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

TRYML Michal, Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 22. ZPP 2011/71, č. 2, str. 141–142 [DETAIL]
MARTINKOVÁ Hana, Památky středních Čech 2010/2. ZPP 2011/71, č. 2, str. 142 [DETAIL]
MARTINKOVÁ Hana, Průzkumy památek 2010/2. ZPP 2011/71, č. 2, str. 143 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2011/71, č. 2, str. 143–146 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2011/71, č. 2, str. 147 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2011/71, č. 2, str. 147–148 [DETAIL]

číslo 3

Editorial

ŠVÁCHA Rostislav, Editorial. ZPP 2011/71, č. 3, str. 153 [DETAIL]

In Medias Res

MERTOVÁ Martina, O polovičatosti památkářské architektury. ZPP 2011/71, č. 3, str. 155–160 [DETAIL]
BIEGEL Richard, Současná architektura a „developerský pragmatismus“ v pražské architektuře 1990–2010. ZPP 2011/71, č. 3, str. 161–164 [DETAIL]
STRAKOŠ Martin, Nová architektura, historické prostředí a Ostrava. ZPP 2011/71, č. 3, str. 165–173 [DETAIL]
HORÁČEK Martin, Nové muzeum Akropole v Athénách a adaptivní design jako recept na novostavby v historickém prostředí. ZPP 2011/71, č. 3, str. 174–179 [DETAIL]

Materiálie, studie

KAIGL Jan, K vesnickým kostelům s kvadratickým chórem postaveným v horšovském arcijáhenství ve středověku. ZPP 2011/71, č. 3, str. 180–192 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, KUNEŠ Petr, Vybrané aspekty aplikace organokřemičitých zpevňovačů na vápenné omítky. ZPP 2011/71, č. 3, str. 193–200 [DETAIL]

Různé

KUČOVÁ Věra, VLČKOVÁ Jitka, Koordinace prací pro nominaci vybraných lokalit České republiky na Seznam světového dědictví UNESCO v letech 2006–2010. ZPP 2011/71, č. 3, str. 201–202 [DETAIL]
DOMANICKÝ Petr, Loosova jídelna Lea Brummela v Plzni je zachována. ZPP 2011/71, č. 3, str. 203 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Jubilant a laureát. Pocta Tomáši Durdíkovi k významnému životnímu jubileu a velkému životnímu úspěchu. ZPP 2011/71, č. 3, str. 204 [DETAIL]
FOSTER Linda, MATÁSEK Karel, WALDMANNOVÁ Marcela, WIZOVSKÝ Tomáš, K jubileu Evy Kamenické. ZPP 2011/71, č. 3, str. 205–206 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

ERNSTOVÁ Lucie, Seminář Současná architektura a historické město. ZPP 2011/71, č. 3, str. 206–207 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, Hydrofobizace stavebních památek – možnosti a rizika. ZPP 2011/71, č. 3, str. 207–208 [DETAIL]
Metodické vyjádření k hydrofobizaci. ZPP 2011/71, č. 3, str. 208–209 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, První česko-saská výstava květů kamélií. ZPP 2011/71, č. 3, str. 209–211 [DETAIL]
KRUSOVÁ Alena, Konference Obnova památek 2011. Co s architekturou 60. a 70. let 20. století?. ZPP 2011/71, č. 3, str. 211–213 [DETAIL]
Memorandum účastníků konference Obnova památek 2011 – Co s architekturou 60. a 70. let 20. století?. ZPP 2011/71, č. 3, str. 213 [DETAIL]
SLAVÍK Jiří, Netuctová konference. Dějiny staveb v Nečtinách 25.–27.3.2011. ZPP 2011/71, č. 3, str. 213–214 [DETAIL]
CYMBALAK Tomasz, Druhé zasedání archeologů Národního památkového ústavu. ZPP 2011/71, č. 3, str. 214 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ Božena, Publikace Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj. ZPP 2011/71, č. 3, str. 214–216 [DETAIL]
KUČA Karel, Publikace Kulturní památky Ostravsko-karvinského revíru. ZPP 2011/71, č. 3, str. 216 [DETAIL]
HLOŽEK Josef, Rehabilitace hradní zříceniny Zlenice. ZPP 2011/71, č. 3, str. 216–217 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Podbrdsko na starých pohlednicích. ZPP 2011/71, č. 3, str. 217–218 [DETAIL]
VÁCHA Zdeněk, Publikace Nástupce trůnu František Ferdinand jako památkář. ZPP 2011/71, č. 3, str. 218–221 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2011/71, č. 3, str. 222–225 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2011/71, č. 3, str. 225 [DETAIL]

Není určeno

Výstava Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. ZPP 2011/71, č. 3, str. 226 [DETAIL]

číslo 4

Editorial

JERIE Pavel, Editorial. ZPP 2011/71, č. 4, str. 233 [DETAIL]

In Medias Res

LÁSKA Vojtěch, Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (1. část: 1952–1990). ZPP 2011/71, č. 4, str. 235–245 [DETAIL]
MRÁZEK Jiří, Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (2. část: 1991–2000). ZPP 2011/71, č. 4, str. 246–248 [DETAIL]
POSPÍŠIL Aleš, Padesát let městské památkové rezervace Kutná Hora (3. část: 2001–2010). ZPP 2011/71, č. 4, str. 249–251 [DETAIL]

Není určeno

KOTT Jiří, VINAŘ Jan, Současná oprava chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. ZPP 2011/71, č. 4, str. 252–260 [DETAIL]
ĎOUBAL Jakub, Restaurování sochařských prvků výzdoby chrámu sv. Barbory v letech 2003–2011. ZPP 2011/71, č. 4, str. 261–265 [DETAIL]
FROLÍK Jan, KREJČÍK Jiří, MUKOVÁ Jiřina, Obnova jezuitské koleje v Kutné Hoře. ZPP 2011/71, č. 4, str. 266–271 [DETAIL]
ALT Jaroslav J., MLÁZOVSKÝ Vít, POSPÍŠIL Aleš, Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. ZPP 2011/71, č. 4, str. 272–280 [DETAIL]

Materiálie, studie

KIBIC Karel ml., Vesnické kostely na panství cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné Hory. ZPP 2011/71, č. 4, str. 281–288 [DETAIL]

Různé

POSPÍŠIL Aleš, Kutnohorské projekty v programu Ministerstva kultury ČR Podpora pro památky UNESCO. ZPP 2011/71, č. 4, str. 289–290 [DETAIL]
GORYCZKOVÁ Naďa, KUČOVÁ Věra, Další ceny Evropské unie za památkovou péči včetně uznání pro Českou republiku. ZPP 2011/71, č. 4, str. 290–292 [DETAIL]
KUČA Karel, Digitalizované mapy rakousko-uherské monarchie. ZPP 2011/71, č. 4, str. 292–294 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FABIÁNOVÁ Bohdana, Kolokvium o dějinách SIALu v Liberci. ZPP 2011/71, č. 4, str. 294–295 [DETAIL]
HRADIL Filip, POTŮČKOVÁ Martina, Konference Historická Olomouc XVIII. Město v baroku, baroko ve městě. ZPP 2011/71, č. 4, str. 295–296 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Památková obnova vily Tugendhat v Brně. ZPP 2011/71, č. 4, str. 297 [DETAIL]
POSPÍŠIL Aleš, Projekt Půlstoletí městské památkové rezervace Kutná Hora (1961–2011). ZPP 2011/71, č. 4, str. 297–298 [DETAIL]
MACHAČKO Luboš, Litomyšl hostila mezinárodní kolokvium Vysokoškolské vzdělávání v oblasti restaurování v evropském vzdělávacím prostoru. ZPP 2011/71, č. 4, str. 299 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

TRYML Michal, Raně gotická architektura benediktinského kláštera v Břevnově. ZPP 2011/71, č. 4, str. 300 [DETAIL]
TRYML Michal, Dvě nevelké publikace ze Slovenska. ZPP 2011/71, č. 4, str. 301 [DETAIL]
KIBIC Karel st., Recenze publikace Typologie obnovy. ZPP 2011/71, č. 4, str. 301–303 [DETAIL]
VANĚK Vojtěch, Kutnohorský svazek Historického atlasu měst. ZPP 2011/71, č. 4, str. 304 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

TRYML Michal, Staletá Praha. ZPP 2011/71, č. 4, str. 304–305 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2011/71, č. 4, str. 305–306 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2011/71, č. 4, str. 306 [DETAIL]
Konference Sanace a rekonstrukce staveb 2011. ZPP 2011/71, č. 4, str. 306 [DETAIL]

číslo 5

Editorial

GORYCZKOVÁ Naďa, Editorial. ZPP 2011/71, č. 5, str. 313 [DETAIL]

In Medias Res

KIBIC Karel, Účelově financovaný výzkum a jeho přínos oboru památkové péče. ZPP 2011/71, č. 5, str. 315–322 [DETAIL]
URBAN Jaroslav, Účelově financovaný výzkum Národního památkového ústavu. ZPP 2011/71, č. 5, str. 323–325 [DETAIL]
VAVŘINOVÁ Valburga, Počátky koncepčního zpracování historického fotografického materiálu a nejstarší zobrazovací fotografické techniky. ZPP 2011/71, č. 5, str. 326–331 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Mariánské, trojiční a další světecké sloupy v českých zemích. ZPP 2011/71, č. 5, str. 332–339 [DETAIL]
SVĚTLÍK Ivo, VARADZIN Ladislav, Příspěvek k datování raně středověkých příkopů na Vyšehradě. ZPP 2011/71, č. 5, str. 340–344 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Projekt České hrady – záchrana pramenů. ZPP 2011/71, č. 5, str. 345–349 [DETAIL]
KUČA Karel, Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice. ZPP 2011/71, č. 5, str. 350–355 [DETAIL]
BERAN Lukáš, Funkce a tvar: architektura televizních věží. ZPP 2011/71, č. 5, str. 356–360 [DETAIL]

Není určeno

WAISSEROVÁ Jana, Restaurování interiéru jičínské synagogy. ZPP 2011/71, č. 5, str. 361–366 [DETAIL]

Materiálie, studie

ROSOVÁ Romana, Obchodní a průmyslová banka v Moravské Ostravě – památka v ohrožení. ZPP 2011/71, č. 5, str. 367–376 [DETAIL]

Různé

DUŠKOVÁ Kateřina, KLUSOŇ Jiří, Výběr projektů pro řešení v rámci účelově financovaného výzkumu a vývoje v oblasti památkové péče v roce 2005. ZPP 2011/71, č. 5, str. 377–378 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Udělení Ceny Ministerstva kultury za památkovou péči Karlu Kibicovi. ZPP 2011/71, č. 5, str. 379 [DETAIL]
BÁRTA Jan, Jiří Rathouský devadesátiletý. ZPP 2011/71, č. 5, str. 379–380 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

FETTEROVÁ Dagmar, Bylinková zahrada Tiree Chmelar ve Valticích. ZPP 2011/71, č. 5, str. 380–381 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Sympozium o nástěnné malbě v exteriéru. ZPP 2011/71, č. 5, str. 381–383 [DETAIL]
POLATOVÁ Eva, Mezinárodní konference Požární ochrana hmotného kulturního dědictví. ZPP 2011/71, č. 5, str. 383 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ Pavla, První středoevropské fórum ke kulturnímu dědictví. ZPP 2011/71, č. 5, str. 383–385 [DETAIL]
HLUŠIČKOVÁ Pavla, Letní škola UNESCO. ZPP 2011/71, č. 5, str. 385–386 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KROUPA Pavel, Recenze Komentáře zákona o státní památkové péči. ZPP 2011/71, č. 5, str. 386–387 [DETAIL]

číslo 6

Editorial

PAVELEC Petr, Editorial. ZPP 2011/71, č. 6, str. 393 [DETAIL]

In Medias Res

GAŽI Martin, Prezentace památkové péče (nejen) na jihu Čech. ZPP 2011/71, č. 6, str. 395–399 [DETAIL]
PAVELEC Petr, Výstavní a edukativní projekt Rožmberský rok. ZPP 2011/71, č. 6, str. 400–405 [DETAIL]
PÁNEK Jaroslav, Akademie věd a památková péče v Rožmberském roce. ZPP 2011/71, č. 6, str. 406–409 [DETAIL]
OURODOVÁ-HRONKOVÁ Ludmila, O původu a restaurování telčského Dělení růží. ZPP 2011/71, č. 6, str. 410–413 [DETAIL]
OURODOVÁ-HRONKOVÁ Ludmila, Instalace rožmberské prohlídkové trasy v Třeboni. ZPP 2011/71, č. 6, str. 414–417 [DETAIL]
VAVERKOVÁ Zuzana, "Renesance renesance" rožmberského letohrádku Kratochvíle. ZPP 2011/71, č. 6, str. 418–422 [DETAIL]

Není určeno

HAVLÍKOVÁ Dorota, SKAROLKOVÁ Eva, Odkryv a restaurování nejdochovanějších původních renesančních maleb v bývalé hodovní síni Schwarzenberského paláce. ZPP 2011/71, č. 6, str. 423 [DETAIL]

Materiálie, studie

OHLÍDALOVÁ Martina, PILNÁ Veronika, Kynžvartské střevíce z předbělohorského období. ZPP 2011/71, č. 6, str. 428–432 [DETAIL]
SKALICKÝ Petr, Opomíjené deskové obrazy tzv. Šternberského oltáře z hradní kaple v moravském Šternberku. ZPP 2011/71, č. 6, str. 433–439 [DETAIL]
GEIPLOVÁ Hana, KNOTKOVÁ Dagmar, KREISLOVÁ Kateřina, Protikorozní ochrana kovových objektů industriálního dědictví. ZPP 2011/71, č. 6, str. 448–456 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Židovský náhrobek. Symboly olam ha-ba – "světa, který přijde". ZPP 2011/71, č. 6, str. 448–456 [DETAIL]

Různé

MAŠITOVÁ Petra, SVOBODA Petr, Prezentace kulturního dědictví prostřednictvím šlechtických rodů. ZPP 2011/71, č. 6, str. 457–458 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, K jubileu architekta Pavla Kupky. ZPP 2011/71, č. 6, str. 459–460 [DETAIL]

Semináře, konference, akce

KONVALINKOVÁ Tereza, Tradiční materiály a postupy při obnově tzv. podstávkových domů. ZPP 2011/71, č. 6, str. 460–461 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, KOŇÁKOVÁ HELINGEROVÁ Alena, NEJEDLÝ Vratislav, Projekt PPP PRO - spolupráce Národního památkového ústavu a Univerzity Pardubice, Fakulty restaurování. ZPP 2011/71, č. 6, str. 461–463 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Páté pracovní jednání zahradníků Národního památkového ústavu. ZPP 2011/71, č. 6, str. 464–466 [DETAIL]
VLČKOVÁ Jitka, Vyjímečná světová hodnota a monitoring statků světového dědictví. ZPP 2011/71, č. 6, str. 466–468 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

DVOŘÁKOVÁ Eva, Publikace Technické a industriální památky na Slovensku. ZPP 2011/71, č. 6, str. 468–469 [DETAIL]

Z obsahu odborných časopisů

KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2011/71, č. 6, str. 469 [DETAIL]

Recenze, bibliografie

KOZÁK Aleš, Internetový portál PROPAMÁTKY. ZPP 2011/71, č. 6, str. 469–470 [DETAIL]