Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2010, obsah čísla 6.Není určeno

KAIGL Jan, Editorial. ZPP 2010/70, č. 6, str. 381 [DETAIL]
RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada, Příspěvky k otázce nejstarších českých zděných domů. ZPP 2010/70, č. 6, str. 383–386 [DETAIL]
HAUSEROVÁ-RADOVÁ Milena, Kostel sv. Jakuba Většího v Rovném u Stříbrné Skalice. ZPP 2010/70, č. 6, str. 387–392 [DETAIL]
ŽIŽKA Jan, K podobě kaple Navštívení Panny Marie v Radíči. ZPP 2010/70, č. 6, str. 393 [DETAIL]
MACEK Petr, Kroužená sklípková klenba v Benešově nad Ploučnicí. ZPP 2010/70, č. 6, str. 397–399 [DETAIL]
RYKL Michael, Přístup nebo pobyt? K výpovědi orientace ostění portálů. ZPP 2010/70, č. 6, str. 400–405 [DETAIL]
CHUPÍK František, Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. ZPP 2010/70, č. 6, str. 406–410 [DETAIL]
DOLÍNEK Vladimír, Zbrojnice hradu Bítov. ZPP 2010/70, č. 6, str. 411–414 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Židovský náhrobek. Motivy oslavy a chvály. ZPP 2010/70, č. 6, str. 415–423 [DETAIL]
BURIANOVÁ Veronika, Materiálový průzkum povrchových úprav novogotického kříže z hlavního hřbitova v Jablonci nad Nisou. ZPP 2010/70, č. 6, str. 424 [DETAIL]
LÁSKA Vojtěch, K výročí nedožitých 90 let doc. Radové-Štikové. První roky Kroužku 1965–1968. ZPP 2010/70, č. 6, str. 429–430 [DETAIL]
VOLFOVÁ Eva, K výročí nedožitých 90 let doc. Radové-Štikové. V pravidelném čase u kulatého stolu. ZPP 2010/70, č. 6, str. 431 [DETAIL]
CHOTĚBOR Petr, K výročí nedožitých 90 let doc. Radové-Štikové. Kroužek docentky Radové. ZPP 2010/70, č. 6, str. 432 [DETAIL]
JESENSKÝ Vít, Význam vysokoškolského studijního oboru památkové péče pro realizaci oboru v praxi. ZPP 2010/70, č. 6, str. 432–435 [DETAIL]
ŠTULC Josef, K šedesátinám Vratislava Nejedlého. ZPP 2010/70, č. 6, str. 435–436 [DETAIL]
Vratislav Nejedlý – výběrová bibliografie. ZPP 2010/70, č. 6, str. 436–439 [DETAIL]
KIBIC Karel, Za profesorem Oldřichem Stefanem. Ke 110. výročí jeho narození. ZPP 2010/70, č. 6, str. 439–441 [DETAIL]
ZÁHORKA Jindřich, Konference Dějiny staveb 2010 v Nečtinách. ZPP 2010/70, č. 6, str. 441–442 [DETAIL]
MARTINKOVÁ Hana, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 6, str. 442–443 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 6, str. 443 [DETAIL]