Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2010, obsah čísla 5.Není určeno

HLOBIL Ivo, Editorial. ZPP 2010/70, č. 5, str. 301 [DETAIL]
CHOTĚBOR Petr, Starý královský palác – systematická konzervace a restaurování v letech 2002–2010. ZPP 2010/70, č. 5, str. 303–307 [DETAIL]
CHOTĚBOR Petr, Systematické restaurování kamenné architektury katedrály sv. Víta. ZPP 2010/70, č. 5, str. 308–313 [DETAIL]
KYZOUROVÁ Ivana, MĚCHURA Petr, Restaurování sochařské výzdoby katedrály sv. Víta. ZPP 2010/70, č. 5, str. 314–318 [DETAIL]
MĚCHURA Petr, KYZOUROVÁ Ivana, Restaurování sochařské výzdoby katedrály sv. Víta. ZPP 2010/70, č. 5, str. 314–318 [DETAIL]
KYZOUROVÁ Ivana, Restaurování nástěnných maleb v kapli sv. Václava. ZPP 2010/70, č. 5, str. 319–325 [DETAIL]
KYZOUROVÁ Ivana, Historie oprav a současná údržba mozaiky s Posledním soudem na Zlaté bráně katedrály sv. Víta. ZPP 2010/70, č. 5, str. 326–330 [DETAIL]
MALINSKÝ Petr, MĚCHURA Petr, Obnova bývalého Ústavu šlechtičen na Pražském hradě. ZPP 2010/70, č. 5, str. 331 [DETAIL]
MĚCHURA Petr, MALINSKÝ Petr, Obnova bývalého Ústavu šlechtičen na Pražském hradě. ZPP 2010/70, č. 5, str. 331–336 [DETAIL]
LÁBUS Ladislav, MĚCHURA Petr, Jízdárna Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 337–342 [DETAIL]
MĚCHURA Petr, LÁBUS Ladislav, Jízdárna Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 337–342 [DETAIL]
MĚCHURA Petr, Péče o střešní krajinu a opravy fasád v areálu Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 343–348 [DETAIL]
KYZOUROVÁ Ivana, Restaurování nástěnných maleb v kapli sv. Ludmily baziliky sv. Jiří. ZPP 2010/70, č. 5, str. 349–350 [DETAIL]
HALATA Martin, CHOTĚBOR Petr, KOLÍBAL Pavel, MAREŠ David, Rekonstrukce Archivu Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 351–352 [DETAIL]
CHOTĚBOR Petr, HALATA Martin, KOLÍBAL Pavel, MAREŠ David, Rekonstrukce Archivu Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 351–352 [DETAIL]
KOLÍBAL Pavel, CHOTĚBOR Petr, HALATA Martin, MAREŠ David, Rekonstrukce Archivu Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 351–352 [DETAIL]
MAREŠ David, CHOTĚBOR Petr, HALATA Martin, KOLÍBAL Pavel, Rekonstrukce Archivu Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 351–352 [DETAIL]
KYZOUROVÁ Ivana, ŠTĚPÁN Marek, Úprava severního vstupu do Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 352–354 [DETAIL]
ŠTĚPÁN Marek, KYZOUROVÁ Ivana, Úprava severního vstupu do Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 352–354 [DETAIL]
FRANTA Petr, KYZOUROVÁ Ivana, Úprava Císařské konírny na moderní výstavní síň. ZPP 2010/70, č. 5, str. 354–355 [DETAIL]
KYZOUROVÁ Ivana, FRANTA Petr, Úprava Císařské konírny na moderní výstavní síň. ZPP 2010/70, č. 5, str. 354–355 [DETAIL]
KIBIC Karel, K životnímu jubileu architekta Františka Kašičky. ZPP 2010/70, č. 5, str. 356–358 [DETAIL]
KAIGL Jan, Národní památkový ústav v ISPROFIN v období let 2006 až 2009. ZPP 2010/70, č. 5, str. 358–360 [DETAIL]
URGOŠÍKOVÁ Blažena, Studijní program Restaurování klasických filmových materiálů na Akademii múzických umění v Praze – Filmové a televizní fakultě. ZPP 2010/70, č. 5, str. 360–361 [DETAIL]
JANČO Milan, KALOVÁ Zdeňka, Občan a návštěvník s poruchami zraku v památkové rezervaci, v památkové zóně a v památce, muzeu a galerii. ZPP 2010/70, č. 5, str. 362–363 [DETAIL]
KALOVÁ Zdeňka, JANČO Milan, Občan a návštěvník s poruchami zraku v památkové rezervaci, v památkové zóně a v památce, muzeu a galerii. ZPP 2010/70, č. 5, str. 362–363 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, Seminář Technické skleněné mozaiky. ZPP 2010/70, č. 5, str. 362 [DETAIL]
FOUD Karel, Vesnice roku 2010 v Plzeňském kraji. ZPP 2010/70, č. 5, str. 363–364 [DETAIL]
VLČKOVÁ Jitka, Výstava Umění české reformace (1380–1620). ZPP 2010/70, č. 5, str. 364–366 [DETAIL]
SUCHOMEL Miloš, K mariánským a morovým sloupům Čech a Moravy. ZPP 2010/70, č. 5, str. 366–368 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Die Burgensstrase. ZPP 2010/70, č. 5, str. 368 [DETAIL]
BIČÍK Aleš, Fremd, vertraut oder anders?. ZPP 2010/70, č. 5, str. 369–370 [DETAIL]
KIBIC Karel, Nová kniha o archeologickém výzkumu na Vyšehradě. ZPP 2010/70, č. 5, str. 370–372 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 5, str. 373–375 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Bürgen und Schlösser. ZPP 2010/70, č. 5, str. 375–376 [DETAIL]