Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2010, obsah čísla 3.Není určeno

TRYML Michal, Editorial. ZPP 2010/70, č. 3, str. 173 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, GIRSA Václav, HANZL Miloslav, Prezentace zříceniny hradu Kamýku nad Vltavou. ZPP 2010/70, č. 3, str. 175–178 [DETAIL]
GIRSA Václav, DURDÍK Tomáš, HANZL Miloslav, Prezentace zříceniny hradu Kamýku nad Vltavou. ZPP 2010/70, č. 3, str. 175–178 [DETAIL]
HANZL Miloslav, DURDÍK Tomáš, GIRSA Václav, Prezentace zříceniny hradu Kamýku nad Vltavou. ZPP 2010/70, č. 3, str. 175–178 [DETAIL]
ŠIROKÝ Radek, Kostel sv. Vavřince ve Starém Plzenci jako archeologická památka. ZPP 2010/70, č. 3, str. 179–185 [DETAIL]
MERTA David, Peška Marek, Tejkal Miloš, Městská památková rezervace Brno. Archeologie torzální architektury, její prezentace a 3D skenování. ZPP 2010/70, č. 3, str. 186–192 [DETAIL]
PEŠKA Marek, MERTA David, TEJKAL Miloš, Městská památková rezervace Brno. Archeologie torzální architektury, její prezentace a 3D skenování. ZPP 2010/70, č. 3, str. 186–192 [DETAIL]
TEJKAL Miloš, MERTA David, PEŠKA Marek, Městská památková rezervace Brno. Archeologie torzální architektury, její prezentace a 3D skenování. ZPP 2010/70, č. 3, str. 186–192 [DETAIL]
HAVRDA Jan, TRYML Michal, Prezentace malostranského kostela sv. Maří Magdalény. ZPP 2010/70, č. 3, str. 193–197 [DETAIL]
TRYML Michal, HAVRDA Jan, Prezentace malostranského kostela sv. Maří Magdalény. ZPP 2010/70, č. 3, str. 193–197 [DETAIL]
ČECH Petr, Stálé prezentace výsledků archeologických výzkumů v Žatci. ZPP 2010/70, č. 3, str. 198–200 [DETAIL]
ZATLOUKAL Richard, Archeologická expozice Arcidiecézního muzea Olomouc. ZPP 2010/70, č. 3, str. 201–205 [DETAIL]
WALDMANNOVÁ Marcela, Úprava zlatých rud v Kašperských Horách aneb Dvacet let života jedné památky. ZPP 2010/70, č. 3, str. 206–208 [DETAIL]
VÍTEK Tomáš, Výsledky stavebně-historických průzkumů fasád zámku Jánský Vrch (okres Jeseník). ZPP 2010/70, č. 3, str. 209–218 [DETAIL]
TIKAL René, Socha sv. Barbory v Uničově – signované a datované dílo Jiřího Antonína Heinze. ZPP 2010/70, č. 3, str. 219–220 [DETAIL]
GIRSA Václav, Profesor Karel Kibic osmdesátiletý!. ZPP 2010/70, č. 3, str. 221–222 [DETAIL]
GIRSA Václav, Karel Kibic – výběr z publikovaných prací. ZPP 2010/70, č. 3, str. 223–224 [DETAIL]
SOMMER Jan, Profesor Karel Kibic a redakční rada časopisu Zprávy památkové péče. ZPP 2010/70, č. 3, str. 224 [DETAIL]
KAŠÁK Karel, Devastace nemovitých archeologických nálezů na národní kulturní památce strakonický hrad. ZPP 2010/70, č. 3, str. 225–226 [DETAIL]
TRYML Michal, Konference Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry. ZPP 2010/70, č. 3, str. 226 [DETAIL]
STAŇKOVÁ Veronika, Zasedání archeologů Národního památkového ústavu. ZPP 2010/70, č. 3, str. 227 [DETAIL]
KRUSOVÁ Alena, Obnova památek 2010 – současná tvorba v historickém prostředí. ZPP 2010/70, č. 3, str. 228–229 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 3, str. 229–230 [DETAIL]
TRYML Michal, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 3, str. 229–230 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 3, str. 230–231 [DETAIL]
MARTÍNKOVÁ Hana, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 3, str. 230 [DETAIL]