Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2010, obsah čísla 2.Není určeno

DURDÍK Tomáš, Editorial. ZPP 2010/70, č. 2, str. 77 [DETAIL]
JANČO Milan, Přehled vydaných odborně metodických prací v letech 2000–2010. ZPP 2010/70, č. 2, str. 79–82 [DETAIL]
Výzkumný úkol I. Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče. ZPP 2010/70, č. 2, str. 79–94 [DETAIL]
ŘEZNÍČKOVÁ Hana, Nové formy vzdělávání pro děti a mládež v oboru památkové péče. ZPP 2010/70, č. 2, str. 82 [DETAIL]
VOLFÍK Petr, Výzkum vytváření a implementace Integrovaného informačního systému památkové péče – cíle a způsob řešení výzkumného úkolu. ZPP 2010/70, č. 2, str. 83–85 [DETAIL]
VOLFÍK Petr, Jednotný systém pro správu odborné digitální dokumentace ve vazbě na Geografický informační systém Národního památkového ústavu. ZPP 2010/70, č. 2, str. 86–88 [DETAIL]
BEZDĚK Ladislav, Možnosti elektronické pasportizace památkových objektů. ZPP 2010/70, č. 2, str. 89 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Některé historické postupy přípravy vápenných malt z různých druhů vápenného pojiva. ZPP 2010/70, č. 2, str. 92–94 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Průzkum historických materiálů a technologií – představení. ZPP 2010/70, č. 2, str. 92 [DETAIL]
ČERNÁ Alena, Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření Národní památkový ústav. ZPP 2010/70, č. 2, str. 95–96 [DETAIL]
Výzkumný úkol II. Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny. ZPP 2010/70, č. 2, str. 95–116 [DETAIL]
RUIZOVÁ Libuše, K problematice evropské unifikace nádob osobní hygieny z mobiliárních fondů hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2010/70, č. 2, str. 96–98 [DETAIL]
HÁJEK Pavel, Odborné zpracování historických knihovních fondů na objektech ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2010/70, č. 2, str. 99 [DETAIL]
BOBEK Karel, Využití technických a elektronických prvků k identifikaci movitého kulturního majetku při jeho správě a zabezpečení (zkušenosti ze zámku Kozel). ZPP 2010/70, č. 2, str. 101–103 [DETAIL]
KONEČNÝ Pavel, Poznámky k systematické odborné obnově identifikace movitého památkového fondu. ZPP 2010/70, č. 2, str. 104 [DETAIL]
KULDOVÁ Marie, Revize památkově chráněných parament na území katastru Starého Města pražského. ZPP 2010/70, č. 2, str. 105–108 [DETAIL]
CHMEL Radovan, Prospekce – průzkum a dokumentace předmětů kulturní hodnoty. ZPP 2010/70, č. 2, str. 109–112 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Židovský náhrobek jako téma institucionálního úkolu. ZPP 2010/70, č. 2, str. 112–113 [DETAIL]
KADLEC Miloš, Prezentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů i exteriérů. ZPP 2010/70, č. 2, str. 114 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, Edukativní programy jako nástroj zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu mladé veřejnosti. ZPP 2010/70, č. 2, str. 115 [DETAIL]
RAZÍM Vladislav, Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. ZPP 2010/70, č. 2, str. 117–120 [DETAIL]
Výzkumný úkol III. Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny. ZPP 2010/70, č. 2, str. 117–145 [DETAIL]
RAZÍM Vladislav, Operativní průzkum a dokumentace na příkladu žatecké střelnice. ZPP 2010/70, č. 2, str. 120–124 [DETAIL]
BERÁNEK Jan, MACEK Petr, Stavebně-historický průzkum. ZPP 2010/70, č. 2, str. 124 [DETAIL]
MACEK Petr, BERÁNEK Jan, Stavebně-historický průzkum. ZPP 2010/70, č. 2, str. 124–127 [DETAIL]
BROŽ Tomáš, RADOVÁ Lucie, SKOPEC Jaroslav, Dokumentace areálu kostela sv. Michaela v Bítozevsi (okres Louny). ZPP 2010/70, č. 2, str. 128–129 [DETAIL]
RADOVÁ Lucie, BROŽ Tomáš, SKOPEC Jaroslav, Dokumentace areálu kostela sv. Michaela v Bítozevsi (okres Louny). ZPP 2010/70, č. 2, str. 128 [DETAIL]
SKOPEC Jaroslav, BROŽ Tomáš, RADOVÁ Lucie, Dokumentace areálu kostela sv. Michaela v Bítozevsi (okres Louny). ZPP 2010/70, č. 2, str. 128–129 [DETAIL]
BUREŠ Pavel, Vědecké hodnocení a odborná památková dokumentace vesnických sídel v České republice. ZPP 2010/70, č. 2, str. 130–132 [DETAIL]
BERKOVÁ Jana, Stavebně-historický průzkum vesnické památkové rezervace Olešno (okres Mělník). ZPP 2010/70, č. 2, str. 132 [DETAIL]
NOVOTNÁ Dana, Průzkumy a dokumentace měst. ZPP 2010/70, č. 2, str. 135–137 [DETAIL]
SYROVÁ Zuzana, SYROVÝ Jiří, Stavebně-historický průzkum sídla a jeho zpracování v Geografickém informačním systému. ZPP 2010/70, č. 2, str. 137–140 [DETAIL]
SYROVÝ Jiří, SYROVÁ Zuzana, Stavebně-historický průzkum sídla a jeho zpracování v Geografickém informačním systému. ZPP 2010/70, č. 2, str. 137–140 [DETAIL]
ŠULCOVÁ Julie, Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu. ZPP 2010/70, č. 2, str. 141–142 [DETAIL]
KNECHTOVÁ Alena, Ochrana archeologického památkového fondu v České republice. ZPP 2010/70, č. 2, str. 142–143 [DETAIL]
SOKOL Petr, Nástin metodiky prostorové identifikace a deskripce archeologických lokalit. ZPP 2010/70, č. 2, str. 143–144 [DETAIL]
TIŠEROVÁ Renata, Zaměření zříceniny hradu Hamrštejn. Metoda a cíle. ZPP 2010/70, č. 2, str. 144–145 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Územní, plošný a oborový výzkum industriálního dědictví. ZPP 2010/70, č. 2, str. 146–150 [DETAIL]
Výzkumný úkol IV. Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století. ZPP 2010/70, č. 2, str. 146–156 [DETAIL]
GORYCZKOVÁ Naďa, HODAŇOVÁ Klára, KOUKALOVÁ Šárka, ŠTERNOVÁ Petra, Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. ZPP 2010/70, č. 2, str. 150–156 [DETAIL]
HODAŇOVÁ Klára, GORYCZKOVÁ Naďa, KOUKALOVÁ Šárka, ŠTERNOVÁ Petra, Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. ZPP 2010/70, č. 2, str. 150–156 [DETAIL]
KOUKALOVÁ Šárka, GORYCZKOVÁ Naďa, HODAŇOVÁ Klára, ŠTERNOVÁ Petra, Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. ZPP 2010/70, č. 2, str. 150–156 [DETAIL]
ŠTERNOVÁ Petra, GORYCZKOVÁ Naďa, HODAŇOVÁ Klára, KOUKALOVÁ Šárka, Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. ZPP 2010/70, č. 2, str. 150–156 [DETAIL]
VYBÍRAL Jindřich, Jubileum historika umění a památkáře Damjana Prelovška. ZPP 2010/70, č. 2, str. 157 [DETAIL]
KUČA Karel, Průvodce architekturou Ostravy (recenze). ZPP 2010/70, č. 2, str. 158–159 [DETAIL]