Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2010, obsah čísla 1.Není určeno

Přehled restaurátorských prací realizovaných v České republice v roce 2007 (akce sledované územními odbornými pracovišti NPÚ). ZPP 2010/70, č. 1 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Editorial. ZPP 2010/70, č. 1, str. 1 [DETAIL]
KOTALÍK Jiří T., Josef Zítek (4. 4. 1832 – 2. 8. 1909), český architekt evropského formátu. ZPP 2010/70, č. 1, str. 3–10 [DETAIL]
GAŽI Martin, Proměny vrcholně barokního vybavení chýnovského kostela Nejsvětější Trojice. Jihočeské souvislosti děl Brokofových a Heinschových. ZPP 2010/70, č. 1, str. 11–22 [DETAIL]
URBÁNEK Radim, Vodní mlýny a posuzování jejich hodnot. ZPP 2010/70, č. 1, str. 23–30 [DETAIL]
HUCKOVÁ Martina, KOTLÍK Petr, Umělý kámen s epoxidovým pojivem v památkové péči. Část 2 – Možnosti konzervace objektů z umělého kamene. ZPP 2010/70, č. 1, str. 31 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, HUCKOVÁ Martina, Umělý kámen s epoxidovým pojivem v památkové péči. Část 2 – Možnosti konzervace objektů z umělého kamene. ZPP 2010/70, č. 1, str. 31–40 [DETAIL]
KŘÍŽEK Jiří, NEJEDLÝ Vratislav, Historie a současnost soupisů památek. Odborný seminář o uměleckohistorické topografii a její úloze v památkové péči, Liberec 5. 11. 2009. ZPP 2010/70, č. 1, str. 41 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, KŘÍŽEK Jiří, Historie a současnost soupisů památek. Odborný seminář o uměleckohistorické topografii a její úloze v památkové péči, Liberec 5. 11. 2009. ZPP 2010/70, č. 1, str. 41 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Památková péče a soupisy památek – střípky z historie. ZPP 2010/70, č. 1, str. 41–44 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ Kristina, První publikované uměleckohistorické topografie v Čechách. ZPP 2010/70, č. 1, str. 44–48 [DETAIL]
MAREŠOVÁ Jana, Dědictví soupisové činnosti Archeologické komise v současnosti. ZPP 2010/70, č. 1, str. 48–51 [DETAIL]
DOMANICKÁ Jana, Až vydáme soupis... Osudy Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu Plzeňském. ZPP 2010/70, č. 1, str. 51–52 [DETAIL]
KOŘÁN Ivo, Práce na Uměleckých památkách Čech. ZPP 2010/70, č. 1, str. 53 [DETAIL]
SAMEK Bohumil, Umělecké památky Moravy a Slezska a problematika tradičního pojetí soupisů. ZPP 2010/70, č. 1, str. 54–55 [DETAIL]
SZERDOVÁ-VEĽASOVÁ Ľubica, Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – hľadanie podoby nového súpisu pamiatok. ZPP 2010/70, č. 1, str. 56–58 [DETAIL]
VLČEK Pavel, Práce na soupisu pražských památek. ZPP 2010/70, č. 1, str. 56 [DETAIL]
GLÁSER Petr, NEJEDLÝ Vratislav, Soupisy mariánských, trojičních a dalších sloupů a pilířů v českých zemích. ZPP 2010/70, č. 1, str. 59 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, GLÁSER, Petr, Soupisy mariánských, trojičních a dalších sloupů a pilířů v českých zemích. ZPP 2010/70, č. 1, str. 59 [DETAIL]
ŠTERNOVÁ Petra, Soupis nemovitých kulturních památek Libereckého kraje. ZPP 2010/70, č. 1, str. 59–60 [DETAIL]
BERAN Lukáš, Registr průmyslového dědictví Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT. ZPP 2010/70, č. 1, str. 60 [DETAIL]
HÁJEK Pavel, Soupis drobné sakrální architektury v jižních Čechách 1993–2002. ZPP 2010/70, č. 1, str. 60–64 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Čtvrté pracovní jednání pracovníků na úseku historické zeleně Národního památkového ústavu. ZPP 2010/70, č. 1, str. 64 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Celostátní seminář Aranžování květin v historickém interiéru v Buchlovicích. ZPP 2010/70, č. 1, str. 66 [DETAIL]
STUCHLÍKOVÁ Alice, Nové trendy ve zprostředkování kulturních památek ve Francii. ZPP 2010/70, č. 1, str. 66–67 [DETAIL]
ŠUBRTOVÁ Jana, Konference konzervátorů-restaurátorů v Hradci Králové. ZPP 2010/70, č. 1, str. 67–68 [DETAIL]
CHMEL Filip, Konference PRO památky. Obnova a využívání památek ve 21. století – venkovské fary. ZPP 2010/70, č. 1, str. 68–69 [DETAIL]
BRTEK Josef, Die Lahn. Burgen und Schlösser. ZPP 2010/70, č. 1, str. 69 [DETAIL]
BRTEK Josef, Die Mosel. Burgen, Schlösser, Adelssitze und Befestigungen von Trier bis Koblenz. ZPP 2010/70, č. 1, str. 69 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2010/70, č. 1, str. 69–70 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 1, str. 70–71 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 1, str. 72–73 [DETAIL]