Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2010.číslo 1

Není určeno

Přehled restaurátorských prací realizovaných v České republice v roce 2007 (akce sledované územními odbornými pracovišti NPÚ). ZPP 2010/70, č. 1 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Editorial. ZPP 2010/70, č. 1, str. 1 [DETAIL]
KOTALÍK Jiří T., Josef Zítek (4. 4. 1832 – 2. 8. 1909), český architekt evropského formátu. ZPP 2010/70, č. 1, str. 3–10 [DETAIL]
GAŽI Martin, Proměny vrcholně barokního vybavení chýnovského kostela Nejsvětější Trojice. Jihočeské souvislosti děl Brokofových a Heinschových. ZPP 2010/70, č. 1, str. 11–22 [DETAIL]
URBÁNEK Radim, Vodní mlýny a posuzování jejich hodnot. ZPP 2010/70, č. 1, str. 23–30 [DETAIL]
HUCKOVÁ Martina, KOTLÍK Petr, Umělý kámen s epoxidovým pojivem v památkové péči. Část 2 – Možnosti konzervace objektů z umělého kamene. ZPP 2010/70, č. 1, str. 31 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, HUCKOVÁ Martina, Umělý kámen s epoxidovým pojivem v památkové péči. Část 2 – Možnosti konzervace objektů z umělého kamene. ZPP 2010/70, č. 1, str. 31–40 [DETAIL]
KŘÍŽEK Jiří, NEJEDLÝ Vratislav, Historie a současnost soupisů památek. Odborný seminář o uměleckohistorické topografii a její úloze v památkové péči, Liberec 5. 11. 2009. ZPP 2010/70, č. 1, str. 41 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, KŘÍŽEK Jiří, Historie a současnost soupisů památek. Odborný seminář o uměleckohistorické topografii a její úloze v památkové péči, Liberec 5. 11. 2009. ZPP 2010/70, č. 1, str. 41 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Památková péče a soupisy památek – střípky z historie. ZPP 2010/70, č. 1, str. 41–44 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ Kristina, První publikované uměleckohistorické topografie v Čechách. ZPP 2010/70, č. 1, str. 44–48 [DETAIL]
MAREŠOVÁ Jana, Dědictví soupisové činnosti Archeologické komise v současnosti. ZPP 2010/70, č. 1, str. 48–51 [DETAIL]
DOMANICKÁ Jana, Až vydáme soupis... Osudy Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okresu Plzeňském. ZPP 2010/70, č. 1, str. 51–52 [DETAIL]
KOŘÁN Ivo, Práce na Uměleckých památkách Čech. ZPP 2010/70, č. 1, str. 53 [DETAIL]
SAMEK Bohumil, Umělecké památky Moravy a Slezska a problematika tradičního pojetí soupisů. ZPP 2010/70, č. 1, str. 54–55 [DETAIL]
SZERDOVÁ-VEĽASOVÁ Ľubica, Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – hľadanie podoby nového súpisu pamiatok. ZPP 2010/70, č. 1, str. 56–58 [DETAIL]
VLČEK Pavel, Práce na soupisu pražských památek. ZPP 2010/70, č. 1, str. 56 [DETAIL]
GLÁSER Petr, NEJEDLÝ Vratislav, Soupisy mariánských, trojičních a dalších sloupů a pilířů v českých zemích. ZPP 2010/70, č. 1, str. 59 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, GLÁSER, Petr, Soupisy mariánských, trojičních a dalších sloupů a pilířů v českých zemích. ZPP 2010/70, č. 1, str. 59 [DETAIL]
ŠTERNOVÁ Petra, Soupis nemovitých kulturních památek Libereckého kraje. ZPP 2010/70, č. 1, str. 59–60 [DETAIL]
BERAN Lukáš, Registr průmyslového dědictví Výzkumného centra průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT. ZPP 2010/70, č. 1, str. 60 [DETAIL]
HÁJEK Pavel, Soupis drobné sakrální architektury v jižních Čechách 1993–2002. ZPP 2010/70, č. 1, str. 60–64 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Čtvrté pracovní jednání pracovníků na úseku historické zeleně Národního památkového ústavu. ZPP 2010/70, č. 1, str. 64 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Celostátní seminář Aranžování květin v historickém interiéru v Buchlovicích. ZPP 2010/70, č. 1, str. 66 [DETAIL]
STUCHLÍKOVÁ Alice, Nové trendy ve zprostředkování kulturních památek ve Francii. ZPP 2010/70, č. 1, str. 66–67 [DETAIL]
ŠUBRTOVÁ Jana, Konference konzervátorů-restaurátorů v Hradci Králové. ZPP 2010/70, č. 1, str. 67–68 [DETAIL]
CHMEL Filip, Konference PRO památky. Obnova a využívání památek ve 21. století – venkovské fary. ZPP 2010/70, č. 1, str. 68–69 [DETAIL]
BRTEK Josef, Die Lahn. Burgen und Schlösser. ZPP 2010/70, č. 1, str. 69 [DETAIL]
BRTEK Josef, Die Mosel. Burgen, Schlösser, Adelssitze und Befestigungen von Trier bis Koblenz. ZPP 2010/70, č. 1, str. 69 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Hrady, zámky a další památky ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2010/70, č. 1, str. 69–70 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 1, str. 70–71 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 1, str. 72–73 [DETAIL]

číslo 2

DURDÍK Tomáš, Editorial. ZPP 2010/70, č. 2, str. 77 [DETAIL]
JANČO Milan, Přehled vydaných odborně metodických prací v letech 2000–2010. ZPP 2010/70, č. 2, str. 79–82 [DETAIL]
Výzkumný úkol I. Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče. ZPP 2010/70, č. 2, str. 79–94 [DETAIL]
ŘEZNÍČKOVÁ Hana, Nové formy vzdělávání pro děti a mládež v oboru památkové péče. ZPP 2010/70, č. 2, str. 82 [DETAIL]
VOLFÍK Petr, Výzkum vytváření a implementace Integrovaného informačního systému památkové péče – cíle a způsob řešení výzkumného úkolu. ZPP 2010/70, č. 2, str. 83–85 [DETAIL]
VOLFÍK Petr, Jednotný systém pro správu odborné digitální dokumentace ve vazbě na Geografický informační systém Národního památkového ústavu. ZPP 2010/70, č. 2, str. 86–88 [DETAIL]
BEZDĚK Ladislav, Možnosti elektronické pasportizace památkových objektů. ZPP 2010/70, č. 2, str. 89 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Některé historické postupy přípravy vápenných malt z různých druhů vápenného pojiva. ZPP 2010/70, č. 2, str. 92–94 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Průzkum historických materiálů a technologií – představení. ZPP 2010/70, č. 2, str. 92 [DETAIL]
ČERNÁ Alena, Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracovávání základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek, ke kterým vykonává právo hospodaření Národní památkový ústav. ZPP 2010/70, č. 2, str. 95–96 [DETAIL]
Výzkumný úkol II. Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny. ZPP 2010/70, č. 2, str. 95–116 [DETAIL]
RUIZOVÁ Libuše, K problematice evropské unifikace nádob osobní hygieny z mobiliárních fondů hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2010/70, č. 2, str. 96–98 [DETAIL]
HÁJEK Pavel, Odborné zpracování historických knihovních fondů na objektech ve správě Národního památkového ústavu. ZPP 2010/70, č. 2, str. 99 [DETAIL]
BOBEK Karel, Využití technických a elektronických prvků k identifikaci movitého kulturního majetku při jeho správě a zabezpečení (zkušenosti ze zámku Kozel). ZPP 2010/70, č. 2, str. 101–103 [DETAIL]
KONEČNÝ Pavel, Poznámky k systematické odborné obnově identifikace movitého památkového fondu. ZPP 2010/70, č. 2, str. 104 [DETAIL]
KULDOVÁ Marie, Revize památkově chráněných parament na území katastru Starého Města pražského. ZPP 2010/70, č. 2, str. 105–108 [DETAIL]
CHMEL Radovan, Prospekce – průzkum a dokumentace předmětů kulturní hodnoty. ZPP 2010/70, č. 2, str. 109–112 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Židovský náhrobek jako téma institucionálního úkolu. ZPP 2010/70, č. 2, str. 112–113 [DETAIL]
KADLEC Miloš, Prezentace mobiliárních fondů s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů i exteriérů. ZPP 2010/70, č. 2, str. 114 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, Edukativní programy jako nástroj zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu mladé veřejnosti. ZPP 2010/70, č. 2, str. 115 [DETAIL]
RAZÍM Vladislav, Operativní průzkum a dokumentace historických staveb. ZPP 2010/70, č. 2, str. 117–120 [DETAIL]
Výzkumný úkol III. Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny. ZPP 2010/70, č. 2, str. 117–145 [DETAIL]
RAZÍM Vladislav, Operativní průzkum a dokumentace na příkladu žatecké střelnice. ZPP 2010/70, č. 2, str. 120–124 [DETAIL]
BERÁNEK Jan, MACEK Petr, Stavebně-historický průzkum. ZPP 2010/70, č. 2, str. 124 [DETAIL]
MACEK Petr, BERÁNEK Jan, Stavebně-historický průzkum. ZPP 2010/70, č. 2, str. 124–127 [DETAIL]
BROŽ Tomáš, RADOVÁ Lucie, SKOPEC Jaroslav, Dokumentace areálu kostela sv. Michaela v Bítozevsi (okres Louny). ZPP 2010/70, č. 2, str. 128–129 [DETAIL]
RADOVÁ Lucie, BROŽ Tomáš, SKOPEC Jaroslav, Dokumentace areálu kostela sv. Michaela v Bítozevsi (okres Louny). ZPP 2010/70, č. 2, str. 128 [DETAIL]
SKOPEC Jaroslav, BROŽ Tomáš, RADOVÁ Lucie, Dokumentace areálu kostela sv. Michaela v Bítozevsi (okres Louny). ZPP 2010/70, č. 2, str. 128–129 [DETAIL]
BUREŠ Pavel, Vědecké hodnocení a odborná památková dokumentace vesnických sídel v České republice. ZPP 2010/70, č. 2, str. 130–132 [DETAIL]
BERKOVÁ Jana, Stavebně-historický průzkum vesnické památkové rezervace Olešno (okres Mělník). ZPP 2010/70, č. 2, str. 132 [DETAIL]
NOVOTNÁ Dana, Průzkumy a dokumentace měst. ZPP 2010/70, č. 2, str. 135–137 [DETAIL]
SYROVÁ Zuzana, SYROVÝ Jiří, Stavebně-historický průzkum sídla a jeho zpracování v Geografickém informačním systému. ZPP 2010/70, č. 2, str. 137–140 [DETAIL]
SYROVÝ Jiří, SYROVÁ Zuzana, Stavebně-historický průzkum sídla a jeho zpracování v Geografickém informačním systému. ZPP 2010/70, č. 2, str. 137–140 [DETAIL]
ŠULCOVÁ Julie, Systematický průzkum, vědecké vyhodnocení, odborně podložená obnova prostorové identifikace nemovitého archeologického památkového fondu. ZPP 2010/70, č. 2, str. 141–142 [DETAIL]
KNECHTOVÁ Alena, Ochrana archeologického památkového fondu v České republice. ZPP 2010/70, č. 2, str. 142–143 [DETAIL]
SOKOL Petr, Nástin metodiky prostorové identifikace a deskripce archeologických lokalit. ZPP 2010/70, č. 2, str. 143–144 [DETAIL]
TIŠEROVÁ Renata, Zaměření zříceniny hradu Hamrštejn. Metoda a cíle. ZPP 2010/70, č. 2, str. 144–145 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Územní, plošný a oborový výzkum industriálního dědictví. ZPP 2010/70, č. 2, str. 146–150 [DETAIL]
Výzkumný úkol IV. Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století. ZPP 2010/70, č. 2, str. 146–156 [DETAIL]
GORYCZKOVÁ Naďa, HODAŇOVÁ Klára, KOUKALOVÁ Šárka, ŠTERNOVÁ Petra, Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. ZPP 2010/70, č. 2, str. 150–156 [DETAIL]
HODAŇOVÁ Klára, GORYCZKOVÁ Naďa, KOUKALOVÁ Šárka, ŠTERNOVÁ Petra, Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. ZPP 2010/70, č. 2, str. 150–156 [DETAIL]
KOUKALOVÁ Šárka, GORYCZKOVÁ Naďa, HODAŇOVÁ Klára, ŠTERNOVÁ Petra, Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. ZPP 2010/70, č. 2, str. 150–156 [DETAIL]
ŠTERNOVÁ Petra, GORYCZKOVÁ Naďa, HODAŇOVÁ Klára, KOUKALOVÁ Šárka, Odborné poznávání, průzkum, vědecké hodnocení, soupis a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století. ZPP 2010/70, č. 2, str. 150–156 [DETAIL]
VYBÍRAL Jindřich, Jubileum historika umění a památkáře Damjana Prelovška. ZPP 2010/70, č. 2, str. 157 [DETAIL]
KUČA Karel, Průvodce architekturou Ostravy (recenze). ZPP 2010/70, č. 2, str. 158–159 [DETAIL]

číslo 3

TRYML Michal, Editorial. ZPP 2010/70, č. 3, str. 173 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, GIRSA Václav, HANZL Miloslav, Prezentace zříceniny hradu Kamýku nad Vltavou. ZPP 2010/70, č. 3, str. 175–178 [DETAIL]
GIRSA Václav, DURDÍK Tomáš, HANZL Miloslav, Prezentace zříceniny hradu Kamýku nad Vltavou. ZPP 2010/70, č. 3, str. 175–178 [DETAIL]
HANZL Miloslav, DURDÍK Tomáš, GIRSA Václav, Prezentace zříceniny hradu Kamýku nad Vltavou. ZPP 2010/70, č. 3, str. 175–178 [DETAIL]
ŠIROKÝ Radek, Kostel sv. Vavřince ve Starém Plzenci jako archeologická památka. ZPP 2010/70, č. 3, str. 179–185 [DETAIL]
MERTA David, Peška Marek, Tejkal Miloš, Městská památková rezervace Brno. Archeologie torzální architektury, její prezentace a 3D skenování. ZPP 2010/70, č. 3, str. 186–192 [DETAIL]
PEŠKA Marek, MERTA David, TEJKAL Miloš, Městská památková rezervace Brno. Archeologie torzální architektury, její prezentace a 3D skenování. ZPP 2010/70, č. 3, str. 186–192 [DETAIL]
TEJKAL Miloš, MERTA David, PEŠKA Marek, Městská památková rezervace Brno. Archeologie torzální architektury, její prezentace a 3D skenování. ZPP 2010/70, č. 3, str. 186–192 [DETAIL]
HAVRDA Jan, TRYML Michal, Prezentace malostranského kostela sv. Maří Magdalény. ZPP 2010/70, č. 3, str. 193–197 [DETAIL]
TRYML Michal, HAVRDA Jan, Prezentace malostranského kostela sv. Maří Magdalény. ZPP 2010/70, č. 3, str. 193–197 [DETAIL]
ČECH Petr, Stálé prezentace výsledků archeologických výzkumů v Žatci. ZPP 2010/70, č. 3, str. 198–200 [DETAIL]
ZATLOUKAL Richard, Archeologická expozice Arcidiecézního muzea Olomouc. ZPP 2010/70, č. 3, str. 201–205 [DETAIL]
WALDMANNOVÁ Marcela, Úprava zlatých rud v Kašperských Horách aneb Dvacet let života jedné památky. ZPP 2010/70, č. 3, str. 206–208 [DETAIL]
VÍTEK Tomáš, Výsledky stavebně-historických průzkumů fasád zámku Jánský Vrch (okres Jeseník). ZPP 2010/70, č. 3, str. 209–218 [DETAIL]
TIKAL René, Socha sv. Barbory v Uničově – signované a datované dílo Jiřího Antonína Heinze. ZPP 2010/70, č. 3, str. 219–220 [DETAIL]
GIRSA Václav, Profesor Karel Kibic osmdesátiletý!. ZPP 2010/70, č. 3, str. 221–222 [DETAIL]
GIRSA Václav, Karel Kibic – výběr z publikovaných prací. ZPP 2010/70, č. 3, str. 223–224 [DETAIL]
SOMMER Jan, Profesor Karel Kibic a redakční rada časopisu Zprávy památkové péče. ZPP 2010/70, č. 3, str. 224 [DETAIL]
KAŠÁK Karel, Devastace nemovitých archeologických nálezů na národní kulturní památce strakonický hrad. ZPP 2010/70, č. 3, str. 225–226 [DETAIL]
TRYML Michal, Konference Výskum a obnova ranostredovekej sakrálnej architektúry. ZPP 2010/70, č. 3, str. 226 [DETAIL]
STAŇKOVÁ Veronika, Zasedání archeologů Národního památkového ústavu. ZPP 2010/70, č. 3, str. 227 [DETAIL]
KRUSOVÁ Alena, Obnova památek 2010 – současná tvorba v historickém prostředí. ZPP 2010/70, č. 3, str. 228–229 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 3, str. 229–230 [DETAIL]
TRYML Michal, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 3, str. 229–230 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 3, str. 230–231 [DETAIL]
MARTÍNKOVÁ Hana, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 3, str. 230 [DETAIL]

číslo 4

ERNSTOVÁ Lucie, Editorial. ZPP 2010/70, č. 4, str. 237 [DETAIL]
BARTOŠOVÁ Veronika, HERICHOVÁ Iva, KAŠIČKA František, TOMKOVÁ Kateřina, Barokní opevnění Prahy v trase stavby tunelu Blanka. ZPP 2010/70, č. 4, str. 239–247 [DETAIL]
DOUBALOVÁ Kateřina, Specifika restaurování defektního exempláře Bible kutnohorské. ZPP 2010/70, č. 4, str. 248–252 [DETAIL]
KAIGL Jan, Úvod do studia zaniklých středověkých vesnických kostelů a vybraných kaplí v horšovském arcijáhenství. ZPP 2010/70, č. 4, str. 253–259 [DETAIL]
FREIWILLIG Petr, Recepce zlínského stavebního konceptu v novodobé architektuře Jablonce nad Nisou (Příspěvek k průzkumu a zhodnocení moderní průmyslové architektury v České republice). ZPP 2010/70, č. 4, str. 260–267 [DETAIL]
MLATEČEK František, Dřevoplavební kanál na Drahanské vrchovině. ZPP 2010/70, č. 4, str. 268–276 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Národní kulturní památky České republiky. ZPP 2010/70, č. 4, str. 277–284 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Jindřicha Kamperleho v Oblastním muzeu v Litoměřicích. ZPP 2010/70, č. 4, str. 285 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Denkwart Leistikow (23. 6. 1926 – 1. 3. 2010). ZPP 2010/70, č. 4, str. 286 [DETAIL]
TRUXOVÁ Ina, Entente Florale Europe. Postřehy člena mezinárodní poroty, zástupce NPÚ ÚP. ZPP 2010/70, č. 4, str. 286–288 [DETAIL]
GIRSA Václav, Mezinárodní ocenění Projektu konzervace a prezentace Horního hradu Bečov. ZPP 2010/70, č. 4, str. 288–289 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Odborná exkurze zahradníků v Německu. ZPP 2010/70, č. 4, str. 289–291 [DETAIL]
ERDÉLYI Robert, VACHOVÁ Barbora, Seminář Památková péče v praxi na státním zámku Veltrusy. ZPP 2010/70, č. 4, str. 291–292 [DETAIL]
VACHOVÁ Barbora, ERDÉLYI Robert, Seminář Památková péče v praxi na státním zámku Veltrusy. ZPP 2010/70, č. 4, str. 291–292 [DETAIL]
VLČKOVÁ Jitka, Seminář Zlepšení řízení turismu v lokalitách světového dědictví UNESCO v Bardejově. ZPP 2010/70, č. 4, str. 292–293 [DETAIL]
JERIE Pavel, Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace. ZPP 2010/70, č. 4, str. 294 [DETAIL]
PÁNKOVÁ Kateřina, Relikviář sv. Maura. ZPP 2010/70, č. 4, str. 294–295 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Silnice v Pardubickém kraji. ZPP 2010/70, č. 4, str. 295 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 4, str. 296–297 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 4, str. 296 [DETAIL]

číslo 5

HLOBIL Ivo, Editorial. ZPP 2010/70, č. 5, str. 301 [DETAIL]
CHOTĚBOR Petr, Starý královský palác – systematická konzervace a restaurování v letech 2002–2010. ZPP 2010/70, č. 5, str. 303–307 [DETAIL]
CHOTĚBOR Petr, Systematické restaurování kamenné architektury katedrály sv. Víta. ZPP 2010/70, č. 5, str. 308–313 [DETAIL]
KYZOUROVÁ Ivana, MĚCHURA Petr, Restaurování sochařské výzdoby katedrály sv. Víta. ZPP 2010/70, č. 5, str. 314–318 [DETAIL]
MĚCHURA Petr, KYZOUROVÁ Ivana, Restaurování sochařské výzdoby katedrály sv. Víta. ZPP 2010/70, č. 5, str. 314–318 [DETAIL]
KYZOUROVÁ Ivana, Restaurování nástěnných maleb v kapli sv. Václava. ZPP 2010/70, č. 5, str. 319–325 [DETAIL]
KYZOUROVÁ Ivana, Historie oprav a současná údržba mozaiky s Posledním soudem na Zlaté bráně katedrály sv. Víta. ZPP 2010/70, č. 5, str. 326–330 [DETAIL]
MALINSKÝ Petr, MĚCHURA Petr, Obnova bývalého Ústavu šlechtičen na Pražském hradě. ZPP 2010/70, č. 5, str. 331 [DETAIL]
MĚCHURA Petr, MALINSKÝ Petr, Obnova bývalého Ústavu šlechtičen na Pražském hradě. ZPP 2010/70, č. 5, str. 331–336 [DETAIL]
LÁBUS Ladislav, MĚCHURA Petr, Jízdárna Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 337–342 [DETAIL]
MĚCHURA Petr, LÁBUS Ladislav, Jízdárna Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 337–342 [DETAIL]
MĚCHURA Petr, Péče o střešní krajinu a opravy fasád v areálu Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 343–348 [DETAIL]
KYZOUROVÁ Ivana, Restaurování nástěnných maleb v kapli sv. Ludmily baziliky sv. Jiří. ZPP 2010/70, č. 5, str. 349–350 [DETAIL]
HALATA Martin, CHOTĚBOR Petr, KOLÍBAL Pavel, MAREŠ David, Rekonstrukce Archivu Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 351–352 [DETAIL]
CHOTĚBOR Petr, HALATA Martin, KOLÍBAL Pavel, MAREŠ David, Rekonstrukce Archivu Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 351–352 [DETAIL]
KOLÍBAL Pavel, CHOTĚBOR Petr, HALATA Martin, MAREŠ David, Rekonstrukce Archivu Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 351–352 [DETAIL]
MAREŠ David, CHOTĚBOR Petr, HALATA Martin, KOLÍBAL Pavel, Rekonstrukce Archivu Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 351–352 [DETAIL]
KYZOUROVÁ Ivana, ŠTĚPÁN Marek, Úprava severního vstupu do Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 352–354 [DETAIL]
ŠTĚPÁN Marek, KYZOUROVÁ Ivana, Úprava severního vstupu do Pražského hradu. ZPP 2010/70, č. 5, str. 352–354 [DETAIL]
FRANTA Petr, KYZOUROVÁ Ivana, Úprava Císařské konírny na moderní výstavní síň. ZPP 2010/70, č. 5, str. 354–355 [DETAIL]
KYZOUROVÁ Ivana, FRANTA Petr, Úprava Císařské konírny na moderní výstavní síň. ZPP 2010/70, č. 5, str. 354–355 [DETAIL]
KIBIC Karel, K životnímu jubileu architekta Františka Kašičky. ZPP 2010/70, č. 5, str. 356–358 [DETAIL]
KAIGL Jan, Národní památkový ústav v ISPROFIN v období let 2006 až 2009. ZPP 2010/70, č. 5, str. 358–360 [DETAIL]
URGOŠÍKOVÁ Blažena, Studijní program Restaurování klasických filmových materiálů na Akademii múzických umění v Praze – Filmové a televizní fakultě. ZPP 2010/70, č. 5, str. 360–361 [DETAIL]
JANČO Milan, KALOVÁ Zdeňka, Občan a návštěvník s poruchami zraku v památkové rezervaci, v památkové zóně a v památce, muzeu a galerii. ZPP 2010/70, č. 5, str. 362–363 [DETAIL]
KALOVÁ Zdeňka, JANČO Milan, Občan a návštěvník s poruchami zraku v památkové rezervaci, v památkové zóně a v památce, muzeu a galerii. ZPP 2010/70, č. 5, str. 362–363 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, Seminář Technické skleněné mozaiky. ZPP 2010/70, č. 5, str. 362 [DETAIL]
FOUD Karel, Vesnice roku 2010 v Plzeňském kraji. ZPP 2010/70, č. 5, str. 363–364 [DETAIL]
VLČKOVÁ Jitka, Výstava Umění české reformace (1380–1620). ZPP 2010/70, č. 5, str. 364–366 [DETAIL]
SUCHOMEL Miloš, K mariánským a morovým sloupům Čech a Moravy. ZPP 2010/70, č. 5, str. 366–368 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Die Burgensstrase. ZPP 2010/70, č. 5, str. 368 [DETAIL]
BIČÍK Aleš, Fremd, vertraut oder anders?. ZPP 2010/70, č. 5, str. 369–370 [DETAIL]
KIBIC Karel, Nová kniha o archeologickém výzkumu na Vyšehradě. ZPP 2010/70, č. 5, str. 370–372 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 5, str. 373–375 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Bürgen und Schlösser. ZPP 2010/70, č. 5, str. 375–376 [DETAIL]

číslo 6

KAIGL Jan, Editorial. ZPP 2010/70, č. 6, str. 381 [DETAIL]
RADOVÁ-ŠTIKOVÁ Milada, Příspěvky k otázce nejstarších českých zděných domů. ZPP 2010/70, č. 6, str. 383–386 [DETAIL]
HAUSEROVÁ-RADOVÁ Milena, Kostel sv. Jakuba Většího v Rovném u Stříbrné Skalice. ZPP 2010/70, č. 6, str. 387–392 [DETAIL]
ŽIŽKA Jan, K podobě kaple Navštívení Panny Marie v Radíči. ZPP 2010/70, č. 6, str. 393 [DETAIL]
MACEK Petr, Kroužená sklípková klenba v Benešově nad Ploučnicí. ZPP 2010/70, č. 6, str. 397–399 [DETAIL]
RYKL Michael, Přístup nebo pobyt? K výpovědi orientace ostění portálů. ZPP 2010/70, č. 6, str. 400–405 [DETAIL]
CHUPÍK František, Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci. ZPP 2010/70, č. 6, str. 406–410 [DETAIL]
DOLÍNEK Vladimír, Zbrojnice hradu Bítov. ZPP 2010/70, č. 6, str. 411–414 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Židovský náhrobek. Motivy oslavy a chvály. ZPP 2010/70, č. 6, str. 415–423 [DETAIL]
BURIANOVÁ Veronika, Materiálový průzkum povrchových úprav novogotického kříže z hlavního hřbitova v Jablonci nad Nisou. ZPP 2010/70, č. 6, str. 424 [DETAIL]
LÁSKA Vojtěch, K výročí nedožitých 90 let doc. Radové-Štikové. První roky Kroužku 1965–1968. ZPP 2010/70, č. 6, str. 429–430 [DETAIL]
VOLFOVÁ Eva, K výročí nedožitých 90 let doc. Radové-Štikové. V pravidelném čase u kulatého stolu. ZPP 2010/70, č. 6, str. 431 [DETAIL]
CHOTĚBOR Petr, K výročí nedožitých 90 let doc. Radové-Štikové. Kroužek docentky Radové. ZPP 2010/70, č. 6, str. 432 [DETAIL]
JESENSKÝ Vít, Význam vysokoškolského studijního oboru památkové péče pro realizaci oboru v praxi. ZPP 2010/70, č. 6, str. 432–435 [DETAIL]
ŠTULC Josef, K šedesátinám Vratislava Nejedlého. ZPP 2010/70, č. 6, str. 435–436 [DETAIL]
Vratislav Nejedlý – výběrová bibliografie. ZPP 2010/70, č. 6, str. 436–439 [DETAIL]
KIBIC Karel, Za profesorem Oldřichem Stefanem. Ke 110. výročí jeho narození. ZPP 2010/70, č. 6, str. 439–441 [DETAIL]
ZÁHORKA Jindřich, Konference Dějiny staveb 2010 v Nečtinách. ZPP 2010/70, č. 6, str. 441–442 [DETAIL]
MARTINKOVÁ Hana, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 6, str. 442–443 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2010/70, č. 6, str. 443 [DETAIL]