Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2009, obsah čísla Příloha.Příloha

HÁJEK Pavel, Metodika minimálního katalogizačního záznamu. ZPP 2009/69, č. Příloha, str. 1–16 [DETAIL]