Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2009, obsah čísla 5.Není určeno

KUČOVÁ Věra, Editorial. ZPP 2009/69, č. 5, str. 329 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Restaurování výzdoby transeptu, presbytáře a kupole transeptu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Nové poznatky o vývoji nástěnné malířské výzdoby. ZPP 2009/69, č. 5, str. 331–340 [DETAIL]
NEČÁSKOVÁ Milena, Technika a stratigrafie nástropních a nástěnných maleb kleneb presbytáře a transeptu baziliky sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. ZPP 2009/69, č. 5, str. 341–343 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Židovský náhrobek. Motivy zármutku a skonu. ZPP 2009/69, č. 5, str. 344–351 [DETAIL]
PINCOVÁ Veronika, Kdo byli Hermann kníže Pückler a Eduard Petzold?. ZPP 2009/69, č. 5, str. 354–357 [DETAIL]
JANČO Milan, Historické zahrady a parky a jejich obnova z pohledu zahradního archeologického výzkumu. ZPP 2009/69, č. 5, str. 358–370 [DETAIL]
PANTLI Heinz, Historische Bauforschung in der Schweiz. Referat vom 18. Mai 2007 am Tschechischen Institut für Denkmalpflege in Brün. ZPP 2009/69, č. 5, str. 371 [DETAIL]
RÁKOSNÍKOVÁ Vladimíra, Historické plány pevnosti Terezín ve vídeňském Kriegsarchivu – archivní studie. ZPP 2009/69, č. 5, str. 376–384 [DETAIL]
KIBIC Karel, K nedožitým pětasedmdesátinám Aleše Vošahlíka. ZPP 2009/69, č. 5, str. 385–386 [DETAIL]
SVATOŇ Jaroslav, Příspěvek k dokumentaci středověkých omítek. ZPP 2009/69, č. 5, str. 387–389 [DETAIL]
BREJCHOVÁ Stanislava, Studijní depozitáře mobiliárních fondů hradů a zámků v Plzeňském a Karlovarském kraji, aneb Péče o mobiliární fondy a jejich zpřístupnění na prahu 21. století. ZPP 2009/69, č. 5, str. 390–392 [DETAIL]
BOUBLÍKOVÁ-JAHNOVÁ Juliana, Daniel v jámě lvové a Pokušení Krista na dvou krušnohorských medailích. ZPP 2009/69, č. 5, str. 392–395 [DETAIL]
BEZDĚK Ladislav, Digitální rekonstrukce unikátního souboru fotodokumentace středověkých omítek. ZPP 2009/69, č. 5, str. 396–397 [DETAIL]
BURŠÍK Dalibor, Informační systémy a Národní památkový ústav. ZPP 2009/69, č. 5, str. 397–400 [DETAIL]
JESENSKÝ Vít, Systematická výuka památkové péče na vysokých architektonických školách v zahraničí – zkušenosti, náměty a argumenty. ZPP 2009/69, č. 5, str. 400–404 [DETAIL]
JAKUBEC Ondřej, ZÁPALKOVÁ Helena, Muzeum umění Olomouc je držitelem ceny Europa Nostra Award za rok 2008. ZPP 2009/69, č. 5, str. 404–406 [DETAIL]
ZÁPALKOVÁ Helena, JAKUBEC Ondřej, Muzeum umění Olomouc je držitelem ceny Europa Nostra Award za rok 2008. ZPP 2009/69, č. 5, str. 404–406 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Jan Pešta: Encyklopedie českých vesnic, díl IV, Ústecký kraj. ZPP 2009/69, č. 5, str. 406–407 [DETAIL]
POHUNEK Jan, Miroslav JELEN, Zrušené železniční tratě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. ZPP 2009/69, č. 5, str. 407 [DETAIL]