Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2009, obsah čísla 4.Není určeno

VARHANÍK Jiří, Ke kontrole obnovy Karlova mostu. ZPP 2009/69, č. 4 [DETAIL]
SCHMELZOVÁ Radoslava, Seminář Vodní mlýny III. ZPP 2009/69, č. 4, str. 61–62 [DETAIL]
MRÁZEK Jiří, Vyjádření komise pro obnovu Karlova mostu. ZPP 2009/69, č. 4, str. 247 [DETAIL]
Vyjádření Národního památkového ústavu k obnově Karlova mostu. ZPP 2009/69, č. 4, str. 248–250 [DETAIL]
SVOBODOVÁ Lenka, Výsledky státní kontroly opravy národní kulturní památky Karlova mostu v Praze. ZPP 2009/69, č. 4, str. 251–255 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Obnova Karlova mostu – záchrana, nebo ohrožení hodnot památky?. ZPP 2009/69, č. 4, str. 260–265 [DETAIL]
MLÁZOVSKÝ Vít, Oprava Karlova mostu aneb Inženýrská odysea. ZPP 2009/69, č. 4, str. 266–272 [DETAIL]
RŮŽIČKA Petr, Kritická poznámka k technologii přezdívání zábradlí Karlova mostu. ZPP 2009/69, č. 4, str. 273–276 [DETAIL]
ŠEFCŮ Ondřej, Obnova Karlova mostu – mýty a fakta. ZPP 2009/69, č. 4, str. 277–281 [DETAIL]
BERÁNEK Jan, Průzkum Karlova mostu v průběhu stávající opravy parapetů a mostovky. ZPP 2009/69, č. 4, str. 282–287 [DETAIL]
KAIGL Jan, K architektuře a datování některých vesnických kostelů v horšovském arcijáhenství ve 14. století. Studie a poznámky z přímého průzkumu staveb s využitím dendrochronologie (2. část). ZPP 2009/69, č. 4, str. 288–299 [DETAIL]
PŘIKRYL Richard, Metodika diagnostického průzkumu kamenných kvádrů lícního zdiva Karlova mostu v Praze. ZPP 2009/69, č. 4, str. 300–302 [DETAIL]
PŘIKRYL Richard, Přírodní kámen Karlova mostu v Praze. Původní a novější zdroje, výběr pro současnou opravu a příprava otvírky nových lomů. ZPP 2009/69, č. 4, str. 303–305 [DETAIL]
DROZD Karel, Vlhkosti stavebních materiálů v Karlově mostě. ZPP 2009/69, č. 4, str. 305–308 [DETAIL]
RYBAŘÍK Václav, Současná oprava Karlova mostu z pohledu geologa. ZPP 2009/69, č. 4, str. 308–310 [DETAIL]
PAVLÍK Milan, Několik poznámek k vývoji názorů na opravu Karlova mostu v Praze. ZPP 2009/69, č. 4, str. 310–312 [DETAIL]
BRADNA Jan, Vyjádření restaurátora kamenných památek k problematice a dosavadním výsledkům oprav Karlova mostu. ZPP 2009/69, č. 4, str. 312–315 [DETAIL]
Prohlášení k problematice podpory opatření směřujících k energetickým úsporám historických staveb. ZPP 2009/69, č. 4, str. 315 [DETAIL]
SLEZÁK Jan, TÁBOR Ivo, Řekne-li se Buchlovice. ZPP 2009/69, č. 4, str. 315–316 [DETAIL]
TÁBOR Ivo, SLEZÁK Jan, Řekne-li se Buchlovice. ZPP 2009/69, č. 4, str. 315–316 [DETAIL]
ULIČNÝ Petr, Nejstarší veduta Staroměstského náměstí v Praze. ZPP 2009/69, č. 4, str. 316–317 [DETAIL]
LESNIAKOVÁ Petra, Pracovní setkání Consolidation, Reinforcement & Stabilization of Decorated Wooden Artefacts, Praha 2009. ZPP 2009/69, č. 4, str. 317–318 [DETAIL]
TRYML Michal, Konference Praha archeologická, město UNESCO a jeho archeologické dědictví. ZPP 2009/69, č. 4, str. 318–319 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ Marta, Chladná krása plátové zbroje. Umění a řemeslo platnéřů 15.–17. století ze sbírek památkových objektů a muzeí České republiky. Výstava na státním hradě Bítov. ZPP 2009/69, č. 4, str. 319–320 [DETAIL]
BOROVCOVÁ Alena, Jaroslav Klát, Miloš Matěj: Národní kulturní památka Důl Michal / Petr Cingr v Ostravě. ZPP 2009/69, č. 4, str. 320–321 [DETAIL]
BOROVCOVÁ Alena, Michaela Ryšková: Sdílné město / A Communicative Town. ZPP 2009/69, č. 4, str. 320 [DETAIL]