Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2009, obsah čísla 3.Není určeno

ŠTULC Josef, Editorial. ZPP 2009/69, č. 3, str. 157 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, Attingham Alumni Praha 2007. ZPP 2009/69, č. 3, str. 159 [DETAIL]
WESTMAN Annabel, The History of the Attingham Trust. A Pionier in its Field. ZPP 2009/69, č. 3, str. 160 [DETAIL]
WATERFIEL Giles, The Country House as a Site of Memory. ZPP 2009/69, č. 3, str. 165 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, Prameny poznání – studium historických interiérů hradů a zámků. ZPP 2009/69, č. 3, str. 169–174 (Sources of Und [DETAIL]
MUCHKA Ivan P., Evropský zámek a jeho výzkum. ZPP 2009/69, č. 3, str. 175 [DETAIL]
TRUXOVÁ Ina, Letní škola Attingham. Putování a objevování anglických historických zahrad a parků. ZPP 2009/69, č. 3, str. 179–183 (Attingham Summ [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Sbírka zámku Nečtiny. Anglické památky u nás. ZPP 2009/69, č. 3, str. 184–190 (Collection fro [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, Spolupráce s britskými kolegy během posledních dvaceti let v regionální praxi. ZPP 2009/69, č. 3, str. 191–192 [DETAIL]
PUJMANOVÁ STRETTI Olga, Vzpomínka na Attingham Park. ZPP 2009/69, č. 3, str. 193 [DETAIL]
DYKOVÁ Sylvie, Historický automobil Z 6 „Hurvínek“. ZPP 2009/69, č. 3, str. 195–198 [DETAIL]
KAIGL Jan, K architektuře a datování některých vesnických kostelů v horšovském arcijáhenství ve 14. století. Studie a poznámky z přímého průzkumu staveb s využitím dendrochronologie (1. část). ZPP 2009/69, č. 3, str. 199–206 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Vytváření pevné struktury vápenných malt s nehydraulickým pojivem. ZPP 2009/69, č. 3, str. 207–212 [DETAIL]
BRAVERMANOVÁ Milena, Nález raně středověkého importu pravděpodobně z Anglie ve sbírkách Pražského hradu. ZPP 2009/69, č. 3, str. 213–216 (Finding of Ear [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, Attingham Alumni 2007 – cesta po hradech a zámcích. ZPP 2009/69, č. 3, str. 213 [DETAIL]
RADOSTOVÁ Šárka, Cesty umění. ZPP 2009/69, č. 3, str. 216–219 [DETAIL]
PAVELEC Petr, Císař Karel IV. v křížové chodbě dominikánského kláštera v Českých Budějovicích. ZPP 2009/69, č. 3, str. 219–220 [DETAIL]
PAUKRT Václav, Ještě jednou k prohlášení nových národních kulturních památek. ZPP 2009/69, č. 3, str. 220–221 [DETAIL]
BERAN Lukáš, Kolokvium Vysílač na Ještědu – dilema památkové péče. ZPP 2009/69, č. 3, str. 221–222 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Zpráva o konferenci Obnova památek 2009. ZPP 2009/69, č. 3, str. 222 [DETAIL]
Péče o státní hrady a zámky. Memorandum. ZPP 2009/69, č. 3, str. 222–223 [DETAIL]
GAŽI Martin, Publikace Ukřižovaný ze Zašové. ZPP 2009/69, č. 3, str. 223 [DETAIL]