Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2009, obsah čísla 1.Není určeno

HONYS Vít, Editorial. ZPP 2009/69, č. 1, str. 1 [DETAIL]
LUNGA Radek, VÁCHA Petr, Památková ochrana zvonů – ohlédnutí po pěti desetiletích. ZPP 2009/69, č. 1, str. 3–10 [DETAIL]
VÁCHA Petr, LUNGA Radek, Památková ochrana zvonů – ohlédnutí po pěti desetiletích. ZPP 2009/69, č. 1, str. 3–10 [DETAIL]
LUNGA Radek, VÁCHA Petr, Ruční zvonění, nebo elektrický pohon?. ZPP 2009/69, č. 1, str. 11–16 [DETAIL]
VÁCHA Petr, LUNGA Radek, Ruční zvonění, nebo elektrický pohon?. ZPP 2009/69, č. 1, str. 11–16 [DETAIL]
VÁCHA Petr, Krádeže zvonů po roce 1989. ZPP 2009/69, č. 1, str. 17–18 [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, MICHOINOVÁ Dagmar, S odstupem ke konzervaci severního průčelí hradu Pernštejn. ZPP 2009/69, č. 1, str. 19–31 [DETAIL]
HANZL Miloslav, GIRSA Václav, MICHOINOVÁ Dagmar, S odstupem ke konzervaci severního průčelí hradu Pernštejn. ZPP 2009/69, č. 1, str. 19–31 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, GIRSA Václav, HANZL Miloslav, S odstupem ke konzervaci severního průčelí hradu Pernštejn. ZPP 2009/69, č. 1, str. 19–31 [DETAIL]
BAŠTA Petr, Socha mrtvého Krista v hrobě v kostele sv. Haštala na Starém Městě pražském. ZPP 2009/69, č. 1, str. 32–36 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Zámek v Litomyšli, jeho nová expozice a dnešní osudy. ZPP 2009/69, č. 1, str. 37–40 [DETAIL]
SUCHOMEL Miloš, Neznámá sochařská díla z ateliéru pražských Platzerů II. ZPP 2009/69, č. 1, str. 41–45 [DETAIL]
MLČÁK, Leoš, Válečné rekvizice a současné doplňování zvonů v Olomouci a na Svatém Kopečku. ZPP 2009/69, č. 1, str. 46–50 [DETAIL]
Limburské směrnice pro posuzování zvuku nových zvonů (1951) (přel. Radek Lunga). ZPP 2009/69, č. 1, str. 51–53 [DETAIL]
Základní směrnice pro kolaudaci zvonu (vydal Státní ústav památkové péče v Praze pod č. 4491/1959). ZPP 2009/69, č. 1, str. 53–55 [DETAIL]
JANČO Milan, Památky takřka bez bariér. Zpřístupňování hradů, zámků a dalších památkových objektů ve správě NPÚ návštěvníkům s omezenou schopnosti pohybu a orientace (vozíčkářům). ZPP 2009/69, č. 1, str. 55–60 [DETAIL]
GIRSA Václav, Výstava Adolf Loos – dílo v českých zemích. ZPP 2009/69, č. 1, str. 60 [DETAIL]
KRUSOVÁ Alena, Architekti, investoři a památkáři ve vzájemném dialogu. ZPP 2009/69, č. 1, str. 60–61 [DETAIL]
BOLOM Sixtus, Seminář Bystřicko aneb Jak dál při spolupráci s veřejností. ZPP 2009/69, č. 1, str. 62–63 [DETAIL]
RÁKOSNÍKOVÁ Vladimíra, Festung im Fokus – Zaměřeno na pevnost. ZPP 2009/69, č. 1, str. 63–65 [DETAIL]
VLČKOVÁ Jitka, Druhý mezioborový seminář ALMA. ZPP 2009/69, č. 1, str. 65–67 [DETAIL]
LUNGA Radek, Česká kampanologická literatura v letech 1997–2007. ZPP 2009/69, č. 1, str. 67–72 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2009/69, č. 1, str. 72 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2009/69, č. 1, str. 72 [DETAIL]