Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2008, obsah čísla 6.Není určeno

ERNSTOVÁ Lucie, Editorial. ZPP 2008/68, č. 6, str. 453 [DETAIL]
URGOŠÍKOVÁ Blažena, Kinematografie – součást národního kulturního dědictví. ZPP 2008/68, č. 6, str. 455–462 [DETAIL]
NESMĚRÁK Milan, Parthenon na Akropoli v Athénách – jeho historie a rekonstrukce. ZPP 2008/68, č. 6, str. 463–470 [DETAIL]
KOUDELOVÁ Jana, Výpovědní hodnota dochovaných znaků, merek a fragmentů výzdoby na fasádách měšťanských domů v Příboře. ZPP 2008/68, č. 6, str. 471–479 [DETAIL]
KřížOVÁ Květa, Interiéry tzv. Nového stavení na hradě Svojanov. ZPP 2008/68, č. 6, str. 480–484 [DETAIL]
SOUKUPOVÁ Helena, Odkaz Václava Mencla. ZPP 2008/68, č. 6, str. 485–489 [DETAIL]
RYBAŘÍK Václav, Sto let kamenných kopií soch a sousoší Karlova mostu v Praze. ZPP 2008/68, č. 6, str. 489–493 [DETAIL]
SUCHOMEL Miloš, Neznámá sochařská díla z ateliéru pražských Platzerů I.. ZPP 2008/68, č. 6, str. 493–496 [DETAIL]
KYNCL Tomáš, VRLA, Radim, Vstupní věž Hanuše Zikmunda z Petřvaldu na hradě Buchlově. ZPP 2008/68, č. 6, str. 497–500 [DETAIL]
VRLA Radim, KYNCL Tomáš, Vstupní věž Hanuše Zikmunda z Petřvaldu na hradě Buchlově. ZPP 2008/68, č. 6, str. 497–500 [DETAIL]
CINK Ondřej, SOKOL Petr, WIZOVSKÝ Tomáš, Hrady výukové a experimentální. Francouzské příklady vzdělávání a budování vztahu k minulosti a památkám. ZPP 2008/68, č. 6, str. 500–504 [DETAIL]
SOKOL Petr, WIZOVSKÝ Tomáš, CINK Ondřej, Hrady výukové a experimentální. Francouzské příklady vzdělávání a budování vztahu k minulosti a památkám. ZPP 2008/68, č. 6, str. 500–504 [DETAIL]
WIZOVSKÝ Tomáš, SOKOL Petr, CINK Ondřej, Hrady výukové a experimentální. Francouzské příklady vzdělávání a budování vztahu k minulosti a památkám. ZPP 2008/68, č. 6, str. 500–504 [DETAIL]
MÁLEK Vlastimil, Kde hledat záhadný Sichtenstein. ZPP 2008/68, č. 6, str. 504–505 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresebná dokumentace Václava Nováčka a Olgy Runtové. ZPP 2008/68, č. 6, str. 506–507 [DETAIL]
ZÍDEK Martin, Změny zákona o státní památkové péči od přijetí nového stavebního zákona. ZPP 2008/68, č. 6, str. 507–509 [DETAIL]
OBRTELOVÁ Nora, Památky na prodej (rozhovor). ZPP 2008/68, č. 6, str. 509–511 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Třetí pracovní jednání pracovníků zámeckých zahrad a odborných pracovníků na úseku historické zeleně Národního památkového ústavu v České a Slovenské republice. ZPP 2008/68, č. 6, str. 511–512 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Konference Co ohrožuje historické zahrady?. ZPP 2008/68, č. 6, str. 512–513 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Odborná exkurze pro německou oranžerijní společnost Arbeitskreis Orangerien in Deutschland, e. V.. ZPP 2008/68, č. 6, str. 513 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ Kristina, Seminář Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby. ZPP 2008/68, č. 6, str. 513–514 [DETAIL]
LEDEREROVÁ KOLAJOVÁ Kristýna, Seminář lidové architektury ve Volduchách u Rokycan. ZPP 2008/68, č. 6, str. 514–515 [DETAIL]
GAŽI Martin, Mezinárodní sympozium Sedlec 1300/1700. ZPP 2008/68, č. 6, str. 515–517 [DETAIL]
KŘÍŽEK Jiří, Hodnoty a perspektívy architektúry a urbanistických štruktúr 50. a 60. rokov 20. storočia. ZPP 2008/68, č. 6, str. 517–518 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II. ZPP 2008/68, č. 6, str. 518–519 [DETAIL]
TRYML Michal, Sborník Veřejná archeologie II. ZPP 2008/68, č. 6, str. 519 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Publikace Ohrožené kostely. ZPP 2008/68, č. 6, str. 520 [DETAIL]
PŘIKRYLOVÁ Jiřina, Publikace Péče o architektonické dědictví. Sborník prací, 2. díl. ZPP 2008/68, č. 6, str. 520–521 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 6, str. 521–523 [DETAIL]
MARTINKOVÁ Hana, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 6, str. 521 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2008/68, č. 6, str. 523–524 [DETAIL]