Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2008, obsah čísla 5.Není určeno

ŠTULC Josef, Editorial. ZPP 2008/68, č. 5, str. 341 [DETAIL]
VINTER Vlastimil, K padesátému výročí vydání zákona o kulturních památkách. ZPP 2008/68, č. 5, str. 343–347 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Přehled historické kontinuity státní památkové péče v České republice. ZPP 2008/68, č. 5, str. 348 [DETAIL]
KORČÁK Pavel, Návrh koncepce ochrany městské památkové rezervace podle metodiky z roku 1963. ZPP 2008/68, č. 5, str. 349–354 [DETAIL]
KIBIC Karel, Ke vzniku a vývoji památkové ochrany historických sídel – městské památkové zóny. ZPP 2008/68, č. 5, str. 355–364 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, České restaurování ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století. ZPP 2008/68, č. 5, str. 365–375 [DETAIL]
LOSOS Ludvík, MICHOINOVÁ Dagmar, Padesát let působení přírodovědců a technologů v rámci státní památkové péče. ZPP 2008/68, č. 5, str. 376–379 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, LOSOS, Ludvík, Padesát let působení přírodovědců a technologů v rámci státní památkové péče. ZPP 2008/68, č. 5, str. 376–379 [DETAIL]
LOSOS, Ludvík, Poněkud neurovnané fragmenty paměti jednoho památkového technologa. ZPP 2008/68, č. 5, str. 380–381 [DETAIL]
KUBŮ Naděžda, Hrady a zámky po druhé světové válce. ZPP 2008/68, č. 5, str. 382–386 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ Marta, Půl století v rolích správců moravských hradů a zámků, státní správa a památkové ústavy. ZPP 2008/68, č. 5, str. 387–391 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Ohlédnutí za činností oddělení hradů a zámků NPÚ. ZPP 2008/68, č. 5, str. 392–394 [DETAIL]
TRYML Michal, Archeologie v Národním památkovém ústavu – jen dvě otázky?. ZPP 2008/68, č. 5, str. 395–397 [DETAIL]
KALFERSTOVÁ Jana, Archeologie v Národním památkovém ústavu – bytí a nebytí mezi dvěma zákony. ZPP 2008/68, č. 5, str. 398–403 [DETAIL]
BAŠEOVÁ Olga, K padesátému výročí zákona č. 22/1958. Historické zahrady a parky. ZPP 2008/68, č. 5, str. 404–407 [DETAIL]
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ Božena, Historické zahrady a parky v památkové péči od 70. let 20. století do současnosti. ZPP 2008/68, č. 5, str. 408–414 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Péče o technické a industriální památky. ZPP 2008/68, č. 5, str. 415–419 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Technické a průmyslové dědictví v průběhu padesáti let. ZPP 2008/68, č. 5, str. 420–422 [DETAIL]
BUREŠ Pavel, Lidová architektura a vesnická sídla. Padesát let právní ochrany památek. ZPP 2008/68, č. 5, str. 423–427 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ Dagmar, Evidence kulturních památek padesát let po vydání zákona č. 22/1958 Sb.. ZPP 2008/68, č. 5, str. 428–431 [DETAIL]
HEROUT Jaroslav, Evidence kulturních památek na přelomu 50. a 60. let 20. století. Vzpomínky doktora Jaroslava Herouta. ZPP 2008/68, č. 5, str. 432–433 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Česká republika a Seznam světového dědictví UNESCO. ZPP 2008/68, č. 5, str. 434–437 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, Úspěchy české památkové péče na mezinárodním poli. ZPP 2008/68, č. 5, str. 438–440 [DETAIL]
STEHLÍK Miloš, Ze vzpomínek profesora Miloše Stehlíka. ZPP 2008/68, č. 5, str. 441 [DETAIL]