Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2008, obsah čísla 4.Není určeno

TRYML Michal, Editorial. ZPP 2008/68, č. 4, str. 257 [DETAIL]
BOHÁČOVÁ Ivana, Dalších deset let archeologického areálu pod třetím nádvořím Pražského hradu. ZPP 2008/68, č. 4, str. 259–263 [DETAIL]
DRAGOUN Zdeněk, Prezentované pozůstatky románských obytných staveb v areálu obchodního centra Palladium na náměstí Republiky v Praze. ZPP 2008/68, č. 4, str. 264–267 [DETAIL]
FIRLET Elzbieta, Krakovská rezervace Náměstí v podzemí. Výzkum, konzervace, projektování. ZPP 2008/68, č. 4, str. 268–272 [DETAIL]
ZATLOUKAL Richard, O putování neposedného románského domu po Olomouci. ZPP 2008/68, č. 4, str. 273–279 [DETAIL]
HAVLICE Jiří, Současný stav a možnosti prezentace nemovitých archeologických nálezů na území Jihočeského kraje. ZPP 2008/68, č. 4, str. 280–282 [DETAIL]
ŠEFCŮ Ondřej, Prezentace archeologických památek z pohledu památkáře. ZPP 2008/68, č. 4, str. 283–285 [DETAIL]
TRYML Michal, Břevnov, Pankrác a Dolní Chabry po třiceti letech. Zpráva o revizi. ZPP 2008/68, č. 4, str. 286–289 [DETAIL]
CHYBOVÁ Helena, Příspěvek archeologie k poznání zaniklé podoby holandské části Květné zahrady v Kroměříži. ZPP 2008/68, č. 4, str. 290–294 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Kulturní krajina a krajinné památkové zóny v České republice v kontextu světového kulturního a přírodního dědictví. ZPP 2008/68, č. 4, str. 295–301 [DETAIL]
HENDRYCH Jan, Krajina bývalého nadačního panství Choustníkovo Hradiště, její příběh, proměny a souvislosti; péče o historickou krajinu světového významu. ZPP 2008/68, č. 4, str. 302–308 [DETAIL]
LÍČENÍKOVÁ Michaela, Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Kuksu a prvotní záměr Františka Antonína Šporka. ZPP 2008/68, č. 4, str. 309–312 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, K identifikaci původu obrazů Petra Brandla Zkáza Sodomy a Gomory a Požár Troje z fondu Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze. ZPP 2008/68, č. 4, str. 313–316 [DETAIL]
SOKOL Petr, WIZOVSKÝ Tomáš, Šibenice v Bečově nad Teplou a naučná stezka Šibeniční vrch. ZPP 2008/68, č. 4, str. 317–319 [DETAIL]
WIZOVSKÝ Tomáš, SOKOL Petr, Šibenice v Bečově nad Teplou a naučná stezka Šibeniční vrch. ZPP 2008/68, č. 4, str. 317–319 [DETAIL]
PAUKRT Václav, Marginálie k připsání některých děl Severinu Tischlerovi. ZPP 2008/68, č. 4, str. 319–323 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Bohumila Pospíšila (Městské muzeum a knihovna Čáslav). ZPP 2008/68, č. 4, str. 323–324 [DETAIL]
KŘÍŽEK Jiří, Třešně na památkovém dortu: Komentář k prohlášení nových národních kulturních památek. ZPP 2008/68, č. 4, str. 324–325 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ Marta, Deset let tematických sezonních výstav v kočárovně státního zámku Vranov nad Dyjí. ZPP 2008/68, č. 4, str. 326 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ Lenka, Konference Co ohrožuje historické zahrady. ZPP 2008/68, č. 4, str. 327 [DETAIL]
Mezinárodní konference Historické zahrady Kroměříž 2008. Memorandum Co ohrožuje historické zahrady. ZPP 2008/68, č. 4, str. 327–328 [DETAIL]
JERIE Pavel, Evropský úspěch českého konzervačního pojetí péče o architektonické památky. ZPP 2008/68, č. 4, str. 328 [DETAIL]
KIBIC Karel, Publikace Péče o architektonické dědictví. Sborník prací I. díl. ZPP 2008/68, č. 4, str. 329–330 [DETAIL]
ŘEZNÍČKOVÁ Hana, Publikace Prameny paměti. ZPP 2008/68, č. 4, str. 330–331 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Publikace Mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti. ZPP 2008/68, č. 4, str. 331–332 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Promarněná příležitost.... ZPP 2008/68, č. 4, str. 331 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 4, str. 332–333 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Změny na Fakultě architektury ČVUT v Praze. ZPP 2008/68, č. 4, str. 332 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 4, str. 333–334 [DETAIL]