Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2008, obsah čísla 3.Není určeno

GAŽI Martin, Editorial. ZPP 2008/68, č. 3, str. 173 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Úvod. ZPP 2008/68, č. 3, str. 175 [DETAIL]
EXNAROVÁ Michaela, ŠINDELÁŘOVÁ Naděžda, Deset let existence Programu restaurování movitých kulturních památek. ZPP 2008/68, č. 3, str. 176 [DETAIL]
ŠINDELÁŘOVÁ Naděžda, EXNAROVÁ Michaela, Deset let existence Programu restaurování movitých kulturních památek. ZPP 2008/68, č. 3, str. 176 [DETAIL]
ČIŽINSKÁ Helena, Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v hlavním městě Praze. ZPP 2008/68, č. 3, str. 177–178 [DETAIL]
MADĚROVÁ Ludmila, Hodnocení Programu restaurování movitých kulturních památek v letech 1998–2008 pro střední Čechy. ZPP 2008/68, č. 3, str. 179 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek – Jihočeský kraj. ZPP 2008/68, č. 3, str. 180–182 [DETAIL]
DRNCOVÁ Ludmila, Program restaurování movitých kulturních památek v letech 1998–2007 v Karlovarském a Plzeňském kraji. ZPP 2008/68, č. 3, str. 183–185 [DETAIL]
HONYS Vít, Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek v Ústeckém kraji. ZPP 2008/68, č. 3, str. 186–187 [DETAIL]
KRČMÁŘ Miloš, TURČAN Ľubomír, Program restaurování movitých kulturních památek 1998–2008 v Libereckém kraji. ZPP 2008/68, č. 3, str. 188–189 [DETAIL]
TURČAN Ľubomír, KRČMÁŘ Miloš, Program restaurování movitých kulturních památek 1998–2008 v Libereckém kraji. ZPP 2008/68, č. 3, str. 188–189 [DETAIL]
PAUKRTOVÁ Zdeňka, Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek – východní Čechy. ZPP 2008/68, č. 3, str. 190–192 [DETAIL]
HALÁTEK Dalibor, Program restaurování v Moravskoslezském kraji. ZPP 2008/68, č. 3, str. 193–194 [DETAIL]
DAVIDOVÁ Kamila, Příspěvek k deseti letům Programu restaurování movitých kulturních památek za Olomoucký kraj. ZPP 2008/68, č. 3, str. 195–196 [DETAIL]
GROSSOVÁ Anna, Movité kulturní památky obnovené z Programu restaurování ve Zlínském kraji. ZPP 2008/68, č. 3, str. 197 [DETAIL]
SEVERA Petr, Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek na územních odborných pracovištích v Brně a v Telči. ZPP 2008/68, č. 3, str. 198–200 [DETAIL]
KAŇKA Miroslav, K zevnějšku zděných stodol v Čechách. ZPP 2008/68, č. 3, str. 201–208 [DETAIL]
SKŘEBSKÁ Renata, Válečné pomníky na střední Moravě na příkladu tvorby sochaře Julia Pelikána. ZPP 2008/68, č. 3, str. 209–212 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Příklady zachování kulturního dědictví textilního průmyslu ve Polsku a Francii. ZPP 2008/68, č. 3, str. 213–218 [DETAIL]
ĎURANOVÁ Ivona, HORYNOVÁ Alena, Nová zjištění k malířské výzdobě klášterního benediktinského kostela sv. Markéty v Praze--Břevnově. ZPP 2008/68, č. 3, str. 219–222 [DETAIL]
HORYNOVÁ Alena, ĎURANOVÁ Ivona, Nová zjištění k malířské výzdobě klášterního benediktinského kostela sv. Markéty v Praze--Břevnově. ZPP 2008/68, č. 3, str. 219–222 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Nová interiérová instalace na zámku v Telči – sbírka zámku Veselíčko u Lipníku nad Bečvou. ZPP 2008/68, č. 3, str. 223–228 [DETAIL]
BRTEK Josef, RUND Pavel, G. A. Kuhfahl – saský badatel o drobných kamenných památkách. ZPP 2008/68, č. 3, str. 229–231 [DETAIL]
RUND Pavel, BRTEK Josef, G. A. Kuhfahl – saský badatel o drobných kamenných památkách. ZPP 2008/68, č. 3, str. 229–231 [DETAIL]
BRADNA Jan, Zpráva o nalezení ztracené sochy Neptuna. Historie vskutku detektivní. ZPP 2008/68, č. 3, str. 232–233 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ Kristina, Zdeněk Wirth a soupisy památek. 2. díl – Topografický projekt Archeologické komise v období první republiky. ZPP 2008/68, č. 3, str. 233–237 [DETAIL]
HORÁČEK Martin, INTBAU Benátská deklarace o zachování památek a míst ve 21. století: Vítaná redakce Benátské charty. ZPP 2008/68, č. 3, str. 237–239 [DETAIL]
JANKOVÁ Yvonne, Vídeňská Ringstrasse jako jeden z inspiračních zdrojů české architektury. Eduard van der Nüll, August Siccard von Siccardsburg – 140. výročí smrti, Josef Hlávka – 100. výročí smrti. ZPP 2008/68, č. 3, str. 239–241 [DETAIL]
URBAN Jaroslav, Vědeckovýzkumná činnost v Národním památkovém ústavu. ZPP 2008/68, č. 3, str. 242–245 [DETAIL]
JERIE Pavel, Cena Evropské Unie – Europa Nostra 2008 udělena do České republiky. ZPP 2008/68, č. 3, str. 245 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Odborné semináře se zahradní a krajinářskou tematikou. ZPP 2008/68, č. 3, str. 246–247 [DETAIL]
STORM Vojtěch, Břetislav Štorm, architekt – památkář – grafik. ZPP 2008/68, č. 3, str. 247–248 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Muzea v 21. století. ZPP 2008/68, č. 3, str. 247 [DETAIL]
RYŠKOVÁ Michaela, Mezinárodní odborný seminář Textilky – památková ochrana a nové využití. ZPP 2008/68, č. 3, str. 248 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, EN Scientific Bulletin 61. ZPP 2008/68, č. 3, str. 249 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 3, str. 250–251 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 3, str. 251 [DETAIL]