Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2008, obsah čísla 2.Není určeno

BEČKOVÁ Kateřina, Editorial. ZPP 2008/68, č. 2, str. 89 [DETAIL]
MUCHKA Ivan, Císařský mlýn v Královské oboře v Praze. ZPP 2008/68, č. 2, str. 91–95 [DETAIL]
SAMOJSKÁ Kateřina, Císařský mlýn a jeho rekonstrukce. ZPP 2008/68, č. 2, str. 96–102 [DETAIL]
KSANDR Karel, Císařský mlýn zachráněn v hodině dvanácté. ZPP 2008/68, č. 2, str. 103 [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, Památková obnova glorietu zámku v Ploskovicích. ZPP 2008/68, č. 2, str. 104–112 [DETAIL]
HANZL Miloslav, GIRSA Václav, Památková obnova glorietu zámku v Ploskovicích. ZPP 2008/68, č. 2, str. 104–112 [DETAIL]
VLČKOVÁ Jitka, Památková obnova vrátnice na hradě Lipnici. ZPP 2008/68, č. 2, str. 113–117 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Židovský náhrobek. Výtvarná podoba symbolů Tóry. ZPP 2008/68, č. 2, str. 118–125 [DETAIL]
BERGER Petr, BERGEROVÁ Šárka, JAKUBEC Ondřej, Manýristické epitafy Eliase Hauptnera a jejich restaurování. ZPP 2008/68, č. 2, str. 126 [DETAIL]
BERGEROVÁ Šárka, BERGER Petr, JAKUBEC Ondřej, Manýristické epitafy Eliase Hauptnera a jejich restaurování. ZPP 2008/68, č. 2, str. 126–133 [DETAIL]
JAKUBEC Ondřej, BERGER Petr, BERGEROVÁ Šárka, Manýristické epitafy Eliase Hauptnera a jejich restaurování. ZPP 2008/68, č. 2, str. 126–133 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Interiéry zámku v Novém Městě nad Metují v Jurkovičově a Janákově úpravě. ZPP 2008/68, č. 2, str. 134–139 [DETAIL]
BEZDĚK Ladislav, Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústředního pracoviště Národního památkového ústavu. ZPP 2008/68, č. 2, str. 140–144 [DETAIL]
FIRBAS Karel, Vzpomínka na profesora Miroslava Bašeho. ZPP 2008/68, č. 2, str. 145 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ Kristina, Zdeněk Wirth a soupisy památek. 1. díl – Zapojení Z. Wirtha do soupisového projektu Archeologické komise v období před 1. světovou válkou. ZPP 2008/68, č. 2, str. 145–151 [DETAIL]
VÁCHA Zdeněk, Památková péče ve Švýcarsku. ZPP 2008/68, č. 2, str. 151 [DETAIL]
MÜLLER Eduard, Památková péče ve Švýcarsku. ZPP 2008/68, č. 2, str. 152–154 [DETAIL]
JANÍČEK Karel, Mezi exponátem a rekvizitou, mezi osvětou a byznysem... Lze čelit se ctí nárokům zážitkové turistiky?, k článku Kateřiny Bečkové in: Zprávy památkové péče 6. ZPP 2008/68, č. 2, str. 155 [DETAIL]
ŘEZNÍČKOVÁ Hana, Přehled závěrečných prací posluchačů dvouletého studia památkové péče (2005–2007). ZPP 2008/68, č. 2, str. 155 [DETAIL]
JIROUŠEK Miloš, Mezi exponátem a rekvizitou, mezi osvětou a byznysem... Lze čelit se ctí nárokům zážitkové turistiky?, k článku Kateřiny Bečkové in: Zprávy památkové péče 6. ZPP 2008/68, č. 2, str. 156 [DETAIL]
KRČMÁŘ Miloš, Pracovní dílna na hradě Houska. ZPP 2008/68, č. 2, str. 157–158 [DETAIL]
KIBIC Karel, Sborník Královský Vyšehrad. ZPP 2008/68, č. 2, str. 158–160 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. ZPP 2008/68, č. 2, str. 160 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, EN Scientific Bulletin 60. ZPP 2008/68, č. 2, str. 161–162 [DETAIL]
VRBOVÁ Alena, Publikace 100 technických a industriálních staveb Středočeského kraje. ZPP 2008/68, č. 2, str. 161 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Publikace Polička. Moderní architektura 1900–1950. ZPP 2008/68, č. 2, str. 162 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Publikace Broumovská skupina kostelů. ZPP 2008/68, č. 2, str. 163–164 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 2, str. 164–165 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 2, str. 166–167 [DETAIL]
MARTINKOVÁ Hana, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 2, str. 166 [DETAIL]