Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2008, obsah čísla 1.Není určeno

HOLEČEK Jan, Editorial. ZPP 2008/68, č. 1, str. 1 [DETAIL]
HÁJKOVÁ Eva, Zámek Veltrusy a povodeň 2002. ZPP 2008/68, č. 1, str. 3–4 [DETAIL]
RIEGER Zdeněk, Zámek Veltrusy – problematika statického zajištění a obnovy po povodni v srpnu 2002. ZPP 2008/68, č. 1, str. 5–7 [DETAIL]
MRÁZEK Jiří, Charakteristika koncepce celkové rehabilitace a obnovy areálu zámku ve Veltrusích. ZPP 2008/68, č. 1, str. 8–9 [DETAIL]
HOLEČEK Jan, Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002. ZPP 2008/68, č. 1, str. 10–16 [DETAIL]
KETTNEROVÁ Olga, Veltruský zámecký park – historie a pět let po povodni. ZPP 2008/68, č. 1, str. 17–18 [DETAIL]
ADAMEC Vojtěch, Povodně a restaurování některých sochařských děl v areálu státního zámku ve Veltrusích. ZPP 2008/68, č. 1, str. 19–20 [DETAIL]
MARTINCOVÁ Dagmar, Nástin problematiky restaurování na státním zámku Veltrusy. ZPP 2008/68, č. 1, str. 21–25 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, Zámek Veltrusy – historický interiér jako neobyčejná cesta do minulosti. Ke koncepci zpřístupnění historických interiérů chotkovského zámku ve Veltrusích. ZPP 2008/68, č. 1, str. 26–30 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, JOHANUS Petr, VONDRÁČEK Václav, Restaurování dvou barokních stolů ze zámku Hluboká nad Vltavou. ZPP 2008/68, č. 1, str. 31–35 [DETAIL]
JOHANUS Petr, CICHROVÁ Kateřina, VONDRÁČEK Václav, Restaurování dvou barokních stolů ze zámku Hluboká nad Vltavou. ZPP 2008/68, č. 1, str. 31–35 [DETAIL]
VONDRÁČEK Václav, CICHROVÁ Kateřina, JOHANUS Petr, Restaurování dvou barokních stolů ze zámku Hluboká nad Vltavou. ZPP 2008/68, č. 1, str. 31–35 [DETAIL]
ŠEFCŮ Ondřej, Karlův most – zpráva ke stavu v roce 2007. ZPP 2008/68, č. 1, str. 36–43 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, K vývoji péče o sochy na Karlově mostě v Praze. ZPP 2008/68, č. 1, str. 44–51 [DETAIL]
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ Božena, Pověstná Kanálka a jiné zahrady na plánu Viničních hor u Prahy z roku 1818. ZPP 2008/68, č. 1, str. 52–55 [DETAIL]
Plán zámeckého areálu ve Veltrusích. ZPP 2008/68, č. 1, str. 56 [DETAIL]
HYNEK Radovan, KODÍČEK Milan, KUČKOVÁ Štěpánka, Identifikace proteinových pojiv v uměleckých dílech metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. ZPP 2008/68, č. 1, str. 57–59 [DETAIL]
KODÍČEK Milan, HYNEK Radovan, KUČKOVÁ Štěpánka, Identifikace proteinových pojiv v uměleckých dílech metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. ZPP 2008/68, č. 1, str. 57–59 [DETAIL]
KUČKOVÁ Štěpánka, HYNEK Radovan, KODÍČEK Milan, Identifikace proteinových pojiv v uměleckých dílech metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. ZPP 2008/68, č. 1, str. 57–59 [DETAIL]
VANÍČEK Jiří, Vesnické památkové rezervace a zóny – názory občanů, samosprávy a památkářů. ZPP 2008/68, č. 1, str. 59–62 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Nákupy do sbírek státních zámků ve Vranově nad Dyjí a Telči. ZPP 2008/68, č. 1, str. 63 [DETAIL]
RYBAŘÍK Václav, Poškození Karlova mostu povodní v roce 1784 a jeho následné opravy. ZPP 2008/68, č. 1, str. 63–67 [DETAIL]
LÍČENÍKOVÁ Michaela, Majestátní lvi ze Zbirohu mají své starší příbuzné v Muskau. ZPP 2008/68, č. 1, str. 67–68 [DETAIL]
CERMAN Ivo, Název a ideové poselství „Chrámu přátel zahrad a venkova“ ve Veltrusích. ZPP 2008/68, č. 1, str. 68–69 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Nejvýznamnější případy nových rozvojových projektů týkajících se památek zapsaných na Seznamu světového dědictví v Evropě aneb Jak se s novostavbami ve vztahu ke světovým památkám potýkají v zahraničí. ZPP 2008/68, č. 1, str. 69–72 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, Villes et Pays ďArt et d‘Histoire – Města a regiony umění a historie. ZPP 2008/68, č. 1, str. 72–73 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, MUCHKA Ivan, Velká témata evropské architektury: Loggia a zahrada Albrechta z Valdštejna ve Valdicích u Jičína. ZPP 2008/68, č. 1, str. 73 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Mezinárodní konference Arcidiecézní muzeum na olomouckém hradě. ZPP 2008/68, č. 1, str. 73–75 [DETAIL]
MACHAČKO Luboš, Restaurování a ochrana uměleckých děl – restaurování restaurovaného. ZPP 2008/68, č. 1, str. 75 [DETAIL]
TRYML Michal, Záchranné archeologické výzkumy a mechanismy, které je mají umožnit.... ZPP 2008/68, č. 1, str. 75–76 [DETAIL]
JANČO Milan, Publikace Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér. ZPP 2008/68, č. 1, str. 76–77 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Publikace Zapomenutý fantom – Život a dílo architekta a malíře Františka Xavera Margolda. ZPP 2008/68, č. 1, str. 77 [DETAIL]
GIRSA Václav, Publikace Hrad Přimda – Die Burg Přimda. ZPP 2008/68, č. 1, str. 78 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 1, str. 79–82 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 1, str. 82–83 [DETAIL]
SOMMER Jan, Uloupené dědictví. ZPP 2008/68, č. 1, str. 83 [DETAIL]