Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2008.číslo 1

Není určeno

HOLEČEK Jan, Editorial. ZPP 2008/68, č. 1, str. 1 [DETAIL]
HÁJKOVÁ Eva, Zámek Veltrusy a povodeň 2002. ZPP 2008/68, č. 1, str. 3–4 [DETAIL]
RIEGER Zdeněk, Zámek Veltrusy – problematika statického zajištění a obnovy po povodni v srpnu 2002. ZPP 2008/68, č. 1, str. 5–7 [DETAIL]
MRÁZEK Jiří, Charakteristika koncepce celkové rehabilitace a obnovy areálu zámku ve Veltrusích. ZPP 2008/68, č. 1, str. 8–9 [DETAIL]
HOLEČEK Jan, Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002. ZPP 2008/68, č. 1, str. 10–16 [DETAIL]
KETTNEROVÁ Olga, Veltruský zámecký park – historie a pět let po povodni. ZPP 2008/68, č. 1, str. 17–18 [DETAIL]
ADAMEC Vojtěch, Povodně a restaurování některých sochařských děl v areálu státního zámku ve Veltrusích. ZPP 2008/68, č. 1, str. 19–20 [DETAIL]
MARTINCOVÁ Dagmar, Nástin problematiky restaurování na státním zámku Veltrusy. ZPP 2008/68, č. 1, str. 21–25 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, Zámek Veltrusy – historický interiér jako neobyčejná cesta do minulosti. Ke koncepci zpřístupnění historických interiérů chotkovského zámku ve Veltrusích. ZPP 2008/68, č. 1, str. 26–30 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, JOHANUS Petr, VONDRÁČEK Václav, Restaurování dvou barokních stolů ze zámku Hluboká nad Vltavou. ZPP 2008/68, č. 1, str. 31–35 [DETAIL]
JOHANUS Petr, CICHROVÁ Kateřina, VONDRÁČEK Václav, Restaurování dvou barokních stolů ze zámku Hluboká nad Vltavou. ZPP 2008/68, č. 1, str. 31–35 [DETAIL]
VONDRÁČEK Václav, CICHROVÁ Kateřina, JOHANUS Petr, Restaurování dvou barokních stolů ze zámku Hluboká nad Vltavou. ZPP 2008/68, č. 1, str. 31–35 [DETAIL]
ŠEFCŮ Ondřej, Karlův most – zpráva ke stavu v roce 2007. ZPP 2008/68, č. 1, str. 36–43 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, K vývoji péče o sochy na Karlově mostě v Praze. ZPP 2008/68, č. 1, str. 44–51 [DETAIL]
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ Božena, Pověstná Kanálka a jiné zahrady na plánu Viničních hor u Prahy z roku 1818. ZPP 2008/68, č. 1, str. 52–55 [DETAIL]
Plán zámeckého areálu ve Veltrusích. ZPP 2008/68, č. 1, str. 56 [DETAIL]
HYNEK Radovan, KODÍČEK Milan, KUČKOVÁ Štěpánka, Identifikace proteinových pojiv v uměleckých dílech metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. ZPP 2008/68, č. 1, str. 57–59 [DETAIL]
KODÍČEK Milan, HYNEK Radovan, KUČKOVÁ Štěpánka, Identifikace proteinových pojiv v uměleckých dílech metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. ZPP 2008/68, č. 1, str. 57–59 [DETAIL]
KUČKOVÁ Štěpánka, HYNEK Radovan, KODÍČEK Milan, Identifikace proteinových pojiv v uměleckých dílech metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF. ZPP 2008/68, č. 1, str. 57–59 [DETAIL]
VANÍČEK Jiří, Vesnické památkové rezervace a zóny – názory občanů, samosprávy a památkářů. ZPP 2008/68, č. 1, str. 59–62 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Nákupy do sbírek státních zámků ve Vranově nad Dyjí a Telči. ZPP 2008/68, č. 1, str. 63 [DETAIL]
RYBAŘÍK Václav, Poškození Karlova mostu povodní v roce 1784 a jeho následné opravy. ZPP 2008/68, č. 1, str. 63–67 [DETAIL]
LÍČENÍKOVÁ Michaela, Majestátní lvi ze Zbirohu mají své starší příbuzné v Muskau. ZPP 2008/68, č. 1, str. 67–68 [DETAIL]
CERMAN Ivo, Název a ideové poselství „Chrámu přátel zahrad a venkova“ ve Veltrusích. ZPP 2008/68, č. 1, str. 68–69 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Nejvýznamnější případy nových rozvojových projektů týkajících se památek zapsaných na Seznamu světového dědictví v Evropě aneb Jak se s novostavbami ve vztahu ke světovým památkám potýkají v zahraničí. ZPP 2008/68, č. 1, str. 69–72 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, Villes et Pays ďArt et d‘Histoire – Města a regiony umění a historie. ZPP 2008/68, č. 1, str. 72–73 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, MUCHKA Ivan, Velká témata evropské architektury: Loggia a zahrada Albrechta z Valdštejna ve Valdicích u Jičína. ZPP 2008/68, č. 1, str. 73 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Mezinárodní konference Arcidiecézní muzeum na olomouckém hradě. ZPP 2008/68, č. 1, str. 73–75 [DETAIL]
MACHAČKO Luboš, Restaurování a ochrana uměleckých děl – restaurování restaurovaného. ZPP 2008/68, č. 1, str. 75 [DETAIL]
TRYML Michal, Záchranné archeologické výzkumy a mechanismy, které je mají umožnit.... ZPP 2008/68, č. 1, str. 75–76 [DETAIL]
JANČO Milan, Publikace Jak dobýt hrad. Památky takřka bez bariér. ZPP 2008/68, č. 1, str. 76–77 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Publikace Zapomenutý fantom – Život a dílo architekta a malíře Františka Xavera Margolda. ZPP 2008/68, č. 1, str. 77 [DETAIL]
GIRSA Václav, Publikace Hrad Přimda – Die Burg Přimda. ZPP 2008/68, č. 1, str. 78 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 1, str. 79–82 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 1, str. 82–83 [DETAIL]
SOMMER Jan, Uloupené dědictví. ZPP 2008/68, č. 1, str. 83 [DETAIL]

číslo 2

BEČKOVÁ Kateřina, Editorial. ZPP 2008/68, č. 2, str. 89 [DETAIL]
MUCHKA Ivan, Císařský mlýn v Královské oboře v Praze. ZPP 2008/68, č. 2, str. 91–95 [DETAIL]
SAMOJSKÁ Kateřina, Císařský mlýn a jeho rekonstrukce. ZPP 2008/68, č. 2, str. 96–102 [DETAIL]
KSANDR Karel, Císařský mlýn zachráněn v hodině dvanácté. ZPP 2008/68, č. 2, str. 103 [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, Památková obnova glorietu zámku v Ploskovicích. ZPP 2008/68, č. 2, str. 104–112 [DETAIL]
HANZL Miloslav, GIRSA Václav, Památková obnova glorietu zámku v Ploskovicích. ZPP 2008/68, č. 2, str. 104–112 [DETAIL]
VLČKOVÁ Jitka, Památková obnova vrátnice na hradě Lipnici. ZPP 2008/68, č. 2, str. 113–117 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Židovský náhrobek. Výtvarná podoba symbolů Tóry. ZPP 2008/68, č. 2, str. 118–125 [DETAIL]
BERGER Petr, BERGEROVÁ Šárka, JAKUBEC Ondřej, Manýristické epitafy Eliase Hauptnera a jejich restaurování. ZPP 2008/68, č. 2, str. 126 [DETAIL]
BERGEROVÁ Šárka, BERGER Petr, JAKUBEC Ondřej, Manýristické epitafy Eliase Hauptnera a jejich restaurování. ZPP 2008/68, č. 2, str. 126–133 [DETAIL]
JAKUBEC Ondřej, BERGER Petr, BERGEROVÁ Šárka, Manýristické epitafy Eliase Hauptnera a jejich restaurování. ZPP 2008/68, č. 2, str. 126–133 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Interiéry zámku v Novém Městě nad Metují v Jurkovičově a Janákově úpravě. ZPP 2008/68, č. 2, str. 134–139 [DETAIL]
BEZDĚK Ladislav, Digitalizace fotoarchiválií ze sbírky ústředního pracoviště Národního památkového ústavu. ZPP 2008/68, č. 2, str. 140–144 [DETAIL]
FIRBAS Karel, Vzpomínka na profesora Miroslava Bašeho. ZPP 2008/68, č. 2, str. 145 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ Kristina, Zdeněk Wirth a soupisy památek. 1. díl – Zapojení Z. Wirtha do soupisového projektu Archeologické komise v období před 1. světovou válkou. ZPP 2008/68, č. 2, str. 145–151 [DETAIL]
VÁCHA Zdeněk, Památková péče ve Švýcarsku. ZPP 2008/68, č. 2, str. 151 [DETAIL]
MÜLLER Eduard, Památková péče ve Švýcarsku. ZPP 2008/68, č. 2, str. 152–154 [DETAIL]
JANÍČEK Karel, Mezi exponátem a rekvizitou, mezi osvětou a byznysem... Lze čelit se ctí nárokům zážitkové turistiky?, k článku Kateřiny Bečkové in: Zprávy památkové péče 6. ZPP 2008/68, č. 2, str. 155 [DETAIL]
ŘEZNÍČKOVÁ Hana, Přehled závěrečných prací posluchačů dvouletého studia památkové péče (2005–2007). ZPP 2008/68, č. 2, str. 155 [DETAIL]
JIROUŠEK Miloš, Mezi exponátem a rekvizitou, mezi osvětou a byznysem... Lze čelit se ctí nárokům zážitkové turistiky?, k článku Kateřiny Bečkové in: Zprávy památkové péče 6. ZPP 2008/68, č. 2, str. 156 [DETAIL]
KRČMÁŘ Miloš, Pracovní dílna na hradě Houska. ZPP 2008/68, č. 2, str. 157–158 [DETAIL]
KIBIC Karel, Sborník Královský Vyšehrad. ZPP 2008/68, č. 2, str. 158–160 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Encyklopedie městských bran v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. ZPP 2008/68, č. 2, str. 160 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, EN Scientific Bulletin 60. ZPP 2008/68, č. 2, str. 161–162 [DETAIL]
VRBOVÁ Alena, Publikace 100 technických a industriálních staveb Středočeského kraje. ZPP 2008/68, č. 2, str. 161 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Publikace Polička. Moderní architektura 1900–1950. ZPP 2008/68, č. 2, str. 162 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Publikace Broumovská skupina kostelů. ZPP 2008/68, č. 2, str. 163–164 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 2, str. 164–165 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 2, str. 166–167 [DETAIL]
MARTINKOVÁ Hana, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 2, str. 166 [DETAIL]

číslo 3

GAŽI Martin, Editorial. ZPP 2008/68, č. 3, str. 173 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Úvod. ZPP 2008/68, č. 3, str. 175 [DETAIL]
EXNAROVÁ Michaela, ŠINDELÁŘOVÁ Naděžda, Deset let existence Programu restaurování movitých kulturních památek. ZPP 2008/68, č. 3, str. 176 [DETAIL]
ŠINDELÁŘOVÁ Naděžda, EXNAROVÁ Michaela, Deset let existence Programu restaurování movitých kulturních památek. ZPP 2008/68, č. 3, str. 176 [DETAIL]
ČIŽINSKÁ Helena, Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v hlavním městě Praze. ZPP 2008/68, č. 3, str. 177–178 [DETAIL]
MADĚROVÁ Ludmila, Hodnocení Programu restaurování movitých kulturních památek v letech 1998–2008 pro střední Čechy. ZPP 2008/68, č. 3, str. 179 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek – Jihočeský kraj. ZPP 2008/68, č. 3, str. 180–182 [DETAIL]
DRNCOVÁ Ludmila, Program restaurování movitých kulturních památek v letech 1998–2007 v Karlovarském a Plzeňském kraji. ZPP 2008/68, č. 3, str. 183–185 [DETAIL]
HONYS Vít, Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek v Ústeckém kraji. ZPP 2008/68, č. 3, str. 186–187 [DETAIL]
KRČMÁŘ Miloš, TURČAN Ľubomír, Program restaurování movitých kulturních památek 1998–2008 v Libereckém kraji. ZPP 2008/68, č. 3, str. 188–189 [DETAIL]
TURČAN Ľubomír, KRČMÁŘ Miloš, Program restaurování movitých kulturních památek 1998–2008 v Libereckém kraji. ZPP 2008/68, č. 3, str. 188–189 [DETAIL]
PAUKRTOVÁ Zdeňka, Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek – východní Čechy. ZPP 2008/68, č. 3, str. 190–192 [DETAIL]
HALÁTEK Dalibor, Program restaurování v Moravskoslezském kraji. ZPP 2008/68, č. 3, str. 193–194 [DETAIL]
DAVIDOVÁ Kamila, Příspěvek k deseti letům Programu restaurování movitých kulturních památek za Olomoucký kraj. ZPP 2008/68, č. 3, str. 195–196 [DETAIL]
GROSSOVÁ Anna, Movité kulturní památky obnovené z Programu restaurování ve Zlínském kraji. ZPP 2008/68, č. 3, str. 197 [DETAIL]
SEVERA Petr, Deset let Programu restaurování movitých kulturních památek na územních odborných pracovištích v Brně a v Telči. ZPP 2008/68, č. 3, str. 198–200 [DETAIL]
KAŇKA Miroslav, K zevnějšku zděných stodol v Čechách. ZPP 2008/68, č. 3, str. 201–208 [DETAIL]
SKŘEBSKÁ Renata, Válečné pomníky na střední Moravě na příkladu tvorby sochaře Julia Pelikána. ZPP 2008/68, č. 3, str. 209–212 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Příklady zachování kulturního dědictví textilního průmyslu ve Polsku a Francii. ZPP 2008/68, č. 3, str. 213–218 [DETAIL]
ĎURANOVÁ Ivona, HORYNOVÁ Alena, Nová zjištění k malířské výzdobě klášterního benediktinského kostela sv. Markéty v Praze--Břevnově. ZPP 2008/68, č. 3, str. 219–222 [DETAIL]
HORYNOVÁ Alena, ĎURANOVÁ Ivona, Nová zjištění k malířské výzdobě klášterního benediktinského kostela sv. Markéty v Praze--Břevnově. ZPP 2008/68, č. 3, str. 219–222 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Nová interiérová instalace na zámku v Telči – sbírka zámku Veselíčko u Lipníku nad Bečvou. ZPP 2008/68, č. 3, str. 223–228 [DETAIL]
BRTEK Josef, RUND Pavel, G. A. Kuhfahl – saský badatel o drobných kamenných památkách. ZPP 2008/68, č. 3, str. 229–231 [DETAIL]
RUND Pavel, BRTEK Josef, G. A. Kuhfahl – saský badatel o drobných kamenných památkách. ZPP 2008/68, č. 3, str. 229–231 [DETAIL]
BRADNA Jan, Zpráva o nalezení ztracené sochy Neptuna. Historie vskutku detektivní. ZPP 2008/68, č. 3, str. 232–233 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ Kristina, Zdeněk Wirth a soupisy památek. 2. díl – Topografický projekt Archeologické komise v období první republiky. ZPP 2008/68, č. 3, str. 233–237 [DETAIL]
HORÁČEK Martin, INTBAU Benátská deklarace o zachování památek a míst ve 21. století: Vítaná redakce Benátské charty. ZPP 2008/68, č. 3, str. 237–239 [DETAIL]
JANKOVÁ Yvonne, Vídeňská Ringstrasse jako jeden z inspiračních zdrojů české architektury. Eduard van der Nüll, August Siccard von Siccardsburg – 140. výročí smrti, Josef Hlávka – 100. výročí smrti. ZPP 2008/68, č. 3, str. 239–241 [DETAIL]
URBAN Jaroslav, Vědeckovýzkumná činnost v Národním památkovém ústavu. ZPP 2008/68, č. 3, str. 242–245 [DETAIL]
JERIE Pavel, Cena Evropské Unie – Europa Nostra 2008 udělena do České republiky. ZPP 2008/68, č. 3, str. 245 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Odborné semináře se zahradní a krajinářskou tematikou. ZPP 2008/68, č. 3, str. 246–247 [DETAIL]
STORM Vojtěch, Břetislav Štorm, architekt – památkář – grafik. ZPP 2008/68, č. 3, str. 247–248 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Muzea v 21. století. ZPP 2008/68, č. 3, str. 247 [DETAIL]
RYŠKOVÁ Michaela, Mezinárodní odborný seminář Textilky – památková ochrana a nové využití. ZPP 2008/68, č. 3, str. 248 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, EN Scientific Bulletin 61. ZPP 2008/68, č. 3, str. 249 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 3, str. 250–251 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 3, str. 251 [DETAIL]

číslo 4

TRYML Michal, Editorial. ZPP 2008/68, č. 4, str. 257 [DETAIL]
BOHÁČOVÁ Ivana, Dalších deset let archeologického areálu pod třetím nádvořím Pražského hradu. ZPP 2008/68, č. 4, str. 259–263 [DETAIL]
DRAGOUN Zdeněk, Prezentované pozůstatky románských obytných staveb v areálu obchodního centra Palladium na náměstí Republiky v Praze. ZPP 2008/68, č. 4, str. 264–267 [DETAIL]
FIRLET Elzbieta, Krakovská rezervace Náměstí v podzemí. Výzkum, konzervace, projektování. ZPP 2008/68, č. 4, str. 268–272 [DETAIL]
ZATLOUKAL Richard, O putování neposedného románského domu po Olomouci. ZPP 2008/68, č. 4, str. 273–279 [DETAIL]
HAVLICE Jiří, Současný stav a možnosti prezentace nemovitých archeologických nálezů na území Jihočeského kraje. ZPP 2008/68, č. 4, str. 280–282 [DETAIL]
ŠEFCŮ Ondřej, Prezentace archeologických památek z pohledu památkáře. ZPP 2008/68, č. 4, str. 283–285 [DETAIL]
TRYML Michal, Břevnov, Pankrác a Dolní Chabry po třiceti letech. Zpráva o revizi. ZPP 2008/68, č. 4, str. 286–289 [DETAIL]
CHYBOVÁ Helena, Příspěvek archeologie k poznání zaniklé podoby holandské části Květné zahrady v Kroměříži. ZPP 2008/68, č. 4, str. 290–294 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Kulturní krajina a krajinné památkové zóny v České republice v kontextu světového kulturního a přírodního dědictví. ZPP 2008/68, č. 4, str. 295–301 [DETAIL]
HENDRYCH Jan, Krajina bývalého nadačního panství Choustníkovo Hradiště, její příběh, proměny a souvislosti; péče o historickou krajinu světového významu. ZPP 2008/68, č. 4, str. 302–308 [DETAIL]
LÍČENÍKOVÁ Michaela, Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Kuksu a prvotní záměr Františka Antonína Šporka. ZPP 2008/68, č. 4, str. 309–312 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, K identifikaci původu obrazů Petra Brandla Zkáza Sodomy a Gomory a Požár Troje z fondu Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze. ZPP 2008/68, č. 4, str. 313–316 [DETAIL]
SOKOL Petr, WIZOVSKÝ Tomáš, Šibenice v Bečově nad Teplou a naučná stezka Šibeniční vrch. ZPP 2008/68, č. 4, str. 317–319 [DETAIL]
WIZOVSKÝ Tomáš, SOKOL Petr, Šibenice v Bečově nad Teplou a naučná stezka Šibeniční vrch. ZPP 2008/68, č. 4, str. 317–319 [DETAIL]
PAUKRT Václav, Marginálie k připsání některých děl Severinu Tischlerovi. ZPP 2008/68, č. 4, str. 319–323 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Bohumila Pospíšila (Městské muzeum a knihovna Čáslav). ZPP 2008/68, č. 4, str. 323–324 [DETAIL]
KŘÍŽEK Jiří, Třešně na památkovém dortu: Komentář k prohlášení nových národních kulturních památek. ZPP 2008/68, č. 4, str. 324–325 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ Marta, Deset let tematických sezonních výstav v kočárovně státního zámku Vranov nad Dyjí. ZPP 2008/68, č. 4, str. 326 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ Lenka, Konference Co ohrožuje historické zahrady. ZPP 2008/68, č. 4, str. 327 [DETAIL]
Mezinárodní konference Historické zahrady Kroměříž 2008. Memorandum Co ohrožuje historické zahrady. ZPP 2008/68, č. 4, str. 327–328 [DETAIL]
JERIE Pavel, Evropský úspěch českého konzervačního pojetí péče o architektonické památky. ZPP 2008/68, č. 4, str. 328 [DETAIL]
KIBIC Karel, Publikace Péče o architektonické dědictví. Sborník prací I. díl. ZPP 2008/68, č. 4, str. 329–330 [DETAIL]
ŘEZNÍČKOVÁ Hana, Publikace Prameny paměti. ZPP 2008/68, č. 4, str. 330–331 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Publikace Mezi žízní budoucnosti a trýzní minulosti. ZPP 2008/68, č. 4, str. 331–332 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Promarněná příležitost.... ZPP 2008/68, č. 4, str. 331 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 4, str. 332–333 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Změny na Fakultě architektury ČVUT v Praze. ZPP 2008/68, č. 4, str. 332 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 4, str. 333–334 [DETAIL]

číslo 5

ŠTULC Josef, Editorial. ZPP 2008/68, č. 5, str. 341 [DETAIL]
VINTER Vlastimil, K padesátému výročí vydání zákona o kulturních památkách. ZPP 2008/68, č. 5, str. 343–347 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Přehled historické kontinuity státní památkové péče v České republice. ZPP 2008/68, č. 5, str. 348 [DETAIL]
KORČÁK Pavel, Návrh koncepce ochrany městské památkové rezervace podle metodiky z roku 1963. ZPP 2008/68, č. 5, str. 349–354 [DETAIL]
KIBIC Karel, Ke vzniku a vývoji památkové ochrany historických sídel – městské památkové zóny. ZPP 2008/68, č. 5, str. 355–364 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, České restaurování ve druhé polovině 20. a na počátku 21. století. ZPP 2008/68, č. 5, str. 365–375 [DETAIL]
LOSOS Ludvík, MICHOINOVÁ Dagmar, Padesát let působení přírodovědců a technologů v rámci státní památkové péče. ZPP 2008/68, č. 5, str. 376–379 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, LOSOS, Ludvík, Padesát let působení přírodovědců a technologů v rámci státní památkové péče. ZPP 2008/68, č. 5, str. 376–379 [DETAIL]
LOSOS, Ludvík, Poněkud neurovnané fragmenty paměti jednoho památkového technologa. ZPP 2008/68, č. 5, str. 380–381 [DETAIL]
KUBŮ Naděžda, Hrady a zámky po druhé světové válce. ZPP 2008/68, č. 5, str. 382–386 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ Marta, Půl století v rolích správců moravských hradů a zámků, státní správa a památkové ústavy. ZPP 2008/68, č. 5, str. 387–391 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Ohlédnutí za činností oddělení hradů a zámků NPÚ. ZPP 2008/68, č. 5, str. 392–394 [DETAIL]
TRYML Michal, Archeologie v Národním památkovém ústavu – jen dvě otázky?. ZPP 2008/68, č. 5, str. 395–397 [DETAIL]
KALFERSTOVÁ Jana, Archeologie v Národním památkovém ústavu – bytí a nebytí mezi dvěma zákony. ZPP 2008/68, č. 5, str. 398–403 [DETAIL]
BAŠEOVÁ Olga, K padesátému výročí zákona č. 22/1958. Historické zahrady a parky. ZPP 2008/68, č. 5, str. 404–407 [DETAIL]
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ Božena, Historické zahrady a parky v památkové péči od 70. let 20. století do současnosti. ZPP 2008/68, č. 5, str. 408–414 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Péče o technické a industriální památky. ZPP 2008/68, č. 5, str. 415–419 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Technické a průmyslové dědictví v průběhu padesáti let. ZPP 2008/68, č. 5, str. 420–422 [DETAIL]
BUREŠ Pavel, Lidová architektura a vesnická sídla. Padesát let právní ochrany památek. ZPP 2008/68, č. 5, str. 423–427 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ Dagmar, Evidence kulturních památek padesát let po vydání zákona č. 22/1958 Sb.. ZPP 2008/68, č. 5, str. 428–431 [DETAIL]
HEROUT Jaroslav, Evidence kulturních památek na přelomu 50. a 60. let 20. století. Vzpomínky doktora Jaroslava Herouta. ZPP 2008/68, č. 5, str. 432–433 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Česká republika a Seznam světového dědictví UNESCO. ZPP 2008/68, č. 5, str. 434–437 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, Úspěchy české památkové péče na mezinárodním poli. ZPP 2008/68, č. 5, str. 438–440 [DETAIL]
STEHLÍK Miloš, Ze vzpomínek profesora Miloše Stehlíka. ZPP 2008/68, č. 5, str. 441 [DETAIL]

číslo 6

ERNSTOVÁ Lucie, Editorial. ZPP 2008/68, č. 6, str. 453 [DETAIL]
URGOŠÍKOVÁ Blažena, Kinematografie – součást národního kulturního dědictví. ZPP 2008/68, č. 6, str. 455–462 [DETAIL]
NESMĚRÁK Milan, Parthenon na Akropoli v Athénách – jeho historie a rekonstrukce. ZPP 2008/68, č. 6, str. 463–470 [DETAIL]
KOUDELOVÁ Jana, Výpovědní hodnota dochovaných znaků, merek a fragmentů výzdoby na fasádách měšťanských domů v Příboře. ZPP 2008/68, č. 6, str. 471–479 [DETAIL]
KřížOVÁ Květa, Interiéry tzv. Nového stavení na hradě Svojanov. ZPP 2008/68, č. 6, str. 480–484 [DETAIL]
SOUKUPOVÁ Helena, Odkaz Václava Mencla. ZPP 2008/68, č. 6, str. 485–489 [DETAIL]
RYBAŘÍK Václav, Sto let kamenných kopií soch a sousoší Karlova mostu v Praze. ZPP 2008/68, č. 6, str. 489–493 [DETAIL]
SUCHOMEL Miloš, Neznámá sochařská díla z ateliéru pražských Platzerů I.. ZPP 2008/68, č. 6, str. 493–496 [DETAIL]
KYNCL Tomáš, VRLA, Radim, Vstupní věž Hanuše Zikmunda z Petřvaldu na hradě Buchlově. ZPP 2008/68, č. 6, str. 497–500 [DETAIL]
VRLA Radim, KYNCL Tomáš, Vstupní věž Hanuše Zikmunda z Petřvaldu na hradě Buchlově. ZPP 2008/68, č. 6, str. 497–500 [DETAIL]
CINK Ondřej, SOKOL Petr, WIZOVSKÝ Tomáš, Hrady výukové a experimentální. Francouzské příklady vzdělávání a budování vztahu k minulosti a památkám. ZPP 2008/68, č. 6, str. 500–504 [DETAIL]
SOKOL Petr, WIZOVSKÝ Tomáš, CINK Ondřej, Hrady výukové a experimentální. Francouzské příklady vzdělávání a budování vztahu k minulosti a památkám. ZPP 2008/68, č. 6, str. 500–504 [DETAIL]
WIZOVSKÝ Tomáš, SOKOL Petr, CINK Ondřej, Hrady výukové a experimentální. Francouzské příklady vzdělávání a budování vztahu k minulosti a památkám. ZPP 2008/68, č. 6, str. 500–504 [DETAIL]
MÁLEK Vlastimil, Kde hledat záhadný Sichtenstein. ZPP 2008/68, č. 6, str. 504–505 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresebná dokumentace Václava Nováčka a Olgy Runtové. ZPP 2008/68, č. 6, str. 506–507 [DETAIL]
ZÍDEK Martin, Změny zákona o státní památkové péči od přijetí nového stavebního zákona. ZPP 2008/68, č. 6, str. 507–509 [DETAIL]
OBRTELOVÁ Nora, Památky na prodej (rozhovor). ZPP 2008/68, č. 6, str. 509–511 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Třetí pracovní jednání pracovníků zámeckých zahrad a odborných pracovníků na úseku historické zeleně Národního památkového ústavu v České a Slovenské republice. ZPP 2008/68, č. 6, str. 511–512 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Konference Co ohrožuje historické zahrady?. ZPP 2008/68, č. 6, str. 512–513 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Odborná exkurze pro německou oranžerijní společnost Arbeitskreis Orangerien in Deutschland, e. V.. ZPP 2008/68, č. 6, str. 513 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ Kristina, Seminář Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby. ZPP 2008/68, č. 6, str. 513–514 [DETAIL]
LEDEREROVÁ KOLAJOVÁ Kristýna, Seminář lidové architektury ve Volduchách u Rokycan. ZPP 2008/68, č. 6, str. 514–515 [DETAIL]
GAŽI Martin, Mezinárodní sympozium Sedlec 1300/1700. ZPP 2008/68, č. 6, str. 515–517 [DETAIL]
KŘÍŽEK Jiří, Hodnoty a perspektívy architektúry a urbanistických štruktúr 50. a 60. rokov 20. storočia. ZPP 2008/68, č. 6, str. 517–518 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II. ZPP 2008/68, č. 6, str. 518–519 [DETAIL]
TRYML Michal, Sborník Veřejná archeologie II. ZPP 2008/68, č. 6, str. 519 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Publikace Ohrožené kostely. ZPP 2008/68, č. 6, str. 520 [DETAIL]
PŘIKRYLOVÁ Jiřina, Publikace Péče o architektonické dědictví. Sborník prací, 2. díl. ZPP 2008/68, č. 6, str. 520–521 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 6, str. 521–523 [DETAIL]
MARTINKOVÁ Hana, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2008/68, č. 6, str. 521 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2008/68, č. 6, str. 523–524 [DETAIL]