Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2007, obsah čísla 6.Není určeno

LEDEREROVÁ KOLAJOVÁ Kristýna, Editorial. ZPP 2007/67, č. 6, str. 441 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Mezi exponátem a rekvizitou, mezi osvětou a byznysem... Lze čelit se ctí nárokům zážitkové turistiky?. ZPP 2007/67, č. 6, str. 442–445 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Památkové interiérové instalace. ZPP 2007/67, č. 6, str. 446–448 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, Historická instituce fideikomisu a její význam pro uchování autentických sbírek a mobiliárních fondů českých a moravských hradů a zámků. ZPP 2007/67, č. 6, str. 449–451 [DETAIL]
NOVOTNÝ Jaromír, Situace výstavního provozu na hradech a zámcích. ZPP 2007/67, č. 6, str. 452–453 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Autentická expozice dolu Michal / Petr Cingr v Ostravě-Michálkovicích. ZPP 2007/67, č. 6, str. 454–455 [DETAIL]
TRYML Michal, Archeoparky a péče o památky. ZPP 2007/67, č. 6, str. 456–459 [DETAIL]
KAIGL Jan, Románské drobnosti z Bukovce a Úboče. ZPP 2007/67, č. 6, str. 460–469 [DETAIL]
ČECHURA Martin, Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci. ZPP 2007/67, č. 6, str. 470–472 [DETAIL]
FEDORČÁK Jan, Konzervace sochy Immaculaty z mariánského sloupu v obci Mladějov na Moravě a její rekonstrukce. ZPP 2007/67, č. 6, str. 473–477 [DETAIL]
PAVELEC Petr, Kaple Zesnutí Panny Marie v Kájově. Nové poznatky o nástěnných malbách a stavební historii. ZPP 2007/67, č. 6, str. 478 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Pavel Jerie šedesátiletý. ZPP 2007/67, č. 6, str. 485–486 [DETAIL]
KIBIC Karel, K sedmdesátým narozeninám architekta Waltera Kramera. ZPP 2007/67, č. 6, str. 486–489 [DETAIL]
BAYEROVÁTatjana, BAYER Karol, Zemřel Heinz Leitner (1953–2007). ZPP 2007/67, č. 6, str. 489 [DETAIL]
VINTER Vlastimil, Vzpomínka na Břetislava Štorma. ZPP 2007/67, č. 6, str. 490 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Ke dvaceti letům Washingtonské úmluvy, dosud stále nejlepšímu dokumentu ICOMOS k ochraně historických městských celků. ZPP 2007/67, č. 6, str. 491–493 [DETAIL]
Charta pro péči o historická města a městské celky. ZPP 2007/67, č. 6, str. 493–494 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Příběh restaurování Světelského oltáře z Adamova. ZPP 2007/67, č. 6, str. 494 [DETAIL]
HORÁK Václav, PRAHL Roman, Poznámka k novodobým náhrobkům v severovýchodních Čechách. ZPP 2007/67, č. 6, str. 495–496 [DETAIL]
PRAHL Roman, HORÁK Václav, Poznámka k novodobým náhrobkům v severovýchodních Čechách. ZPP 2007/67, č. 6, str. 495–496 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Projekt Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách získal zvláštní ocenění Evropské unie. ZPP 2007/67, č. 6, str. 496–497 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Václava Kohouta. ZPP 2007/67, č. 6, str. 497 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Časopis Společnosti přátel starožitností – oznámení. ZPP 2007/67, č. 6, str. 498 [DETAIL]
JESENSKÝ Vít, K problematice obsahu vzdělávání ve vysokoškolském předmětu památkové péče (2. pracovní setkání vyučujících a garantů předmětu památkové péče na vysokých školách v ČR). ZPP 2007/67, č. 6, str. 498–500 [DETAIL]
LEDEREROVÁ KOLAJOVÁ Kristýna, Seminář Vesnická architektura první poloviny 20. století. ZPP 2007/67, č. 6, str. 500–501 [DETAIL]
VRBOVÁ Alena, Čtvrté bienále INDUSTRIÁLNÍ STOPY 2007. ZPP 2007/67, č. 6, str. 501–502 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Stavba 2007/4, ERA 21 2007/4, Umění 2007/4. ZPP 2007/67, č. 6, str. 502–504 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2007/67, č. 6, str. 504 [DETAIL]