Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2007, obsah čísla 5.Není určeno

ERNSTOVÁ Lucie, Pražský bod zlomu. Tisková konference k plánované výstavbě výškových budov v Holešovicích. ZPP 2007/67, č. 5 [DETAIL]
SOMMER Jan, Editorial. ZPP 2007/67, č. 5, str. 353 [DETAIL]
KOŠATKOVÁ Blanka, Šnajdrová Hana, Patnáct let Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. ZPP 2007/67, č. 5, str. 356–359 [DETAIL]
Anketa k využívání dotačního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (města Kadaň, Nový Jičín, Prachatice a Polná, Mgr. P. Sedláček, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska). ZPP 2007/67, č. 5, str. 359–365 [DETAIL]
GIRSA Václav, STRNADOVÁ Jana, Dům na skále (obnova klasicistního domu hradu Valdštejn). ZPP 2007/67, č. 5, str. 366–374 [DETAIL]
STRNADOVÁ Jana, GIRSA Václav, Dům na skále (obnova klasicistního domu hradu Valdštejn). ZPP 2007/67, č. 5, str. 366–374 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, K současnému názoru na obnovu fasád historických staveb. ZPP 2007/67, č. 5, str. 375–380 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Nostický palác – příspěvek k historii interiérů a sbírek. ZPP 2007/67, č. 5, str. 389–396 [DETAIL]
HONYS Vít, Varhany pro kostel Sv. Jana Křtitele v Malém Březně u Mostu. ZPP 2007/67, č. 5, str. 397–399 [DETAIL]
KLOPANOVÁ Martina, Příspěvek k moravskému působení olomouckého malíře Josefa Ignáce Sadlera. ZPP 2007/67, č. 5, str. 400–402 [DETAIL]
WASKOVÁ, WIZOVSKÝ Tomáš, Cesta k poznání, zachování i využití kulturněhistorického potenciálu horního hradu v Bečově nad Teplou. ZPP 2007/67, č. 5, str. 403–404 [DETAIL]
KIBIC Karel, Ke stému výročí narození prof. Alfreda Piffla. ZPP 2007/67, č. 5, str. 405–407 [DETAIL]
KOLLER Manfred, Teorie a praxe restaurování pod vedením Centrální komise v Rakousku. ZPP 2007/67, č. 5, str. 407–413 [DETAIL]
VLK Miloslav, Rehabilitace interiérů zámku Brandýs nad Labem. ZPP 2007/67, č. 5, str. 413–416 [DETAIL]
SOKOL Petr, Výzkum a prezentace archeologické lokality v Lotyšsku. Život v jezerní osadě Araiši. ZPP 2007/67, č. 5, str. 416–419 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Jana Prouska. ZPP 2007/67, č. 5, str. 419–420 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, European Heritage Heads Forum – Praha 2007. ZPP 2007/67, č. 5, str. 420–422 [DETAIL]
VARHANÍK Jiří, SÚHRADNICE 07. Hľadanie nových možností komunikácie a partnerstva. ZPP 2007/67, č. 5, str. 422–423 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ Lenka, Setkání v zámeckých zahradách. ZPP 2007/67, č. 5, str. 423–424 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Denkmalpflege in Niederöstereich. ZPP 2007/67, č. 5, str. 426–428 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Portrétní miniatury chomutovské sbírky. ZPP 2007/67, č. 5, str. 429–430 [DETAIL]
LEDEREROVÁ KOLAJOVÁ Kristýna, Tajomstvá štiavnických domov. ZPP 2007/67, č. 5, str. 429 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku. I. díl. ZPP 2007/67, č. 5, str. 429 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Umění 2007/3, Urbanismus a územní rozvoj 2007/2, ERA 21 2007, Architekt 2007/6–9, Fórum architektury a stavitelství 2007/1, Stavba 2007/3. ZPP 2007/67, č. 5, str. 430–434 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Lidová architektura. ZPP 2007/67, č. 5, str. 430 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2007/67, č. 5, str. 434–435 [DETAIL]
MARTINKOVÁ Hana, Průzkumy památek 2007/1, Památky středních Čech 2007/1. ZPP 2007/67, č. 5, str. 434 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2007/67, č. 5, str. 435 [DETAIL]