Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2007, obsah čísla 4.Není určeno

OURODA Vlastislav, Editorial. ZPP 2007/67, č. 4, str. 265 [DETAIL]
OLŠAN Jiří, Zámecká zahrada v Českém Krumlově – historie, současnost a budoucnost. ZPP 2007/67, č. 4, str. 267–273 [DETAIL]
SLAVKO Pavel, K historii otáčivého hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově. ZPP 2007/67, č. 4, str. 274–278 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Otáčivé hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově – aspekty památky na Seznamu světového dědictví UNESCO. ZPP 2007/67, č. 4, str. 279–282 [DETAIL]
GIRSA Václav, Čemu brání a co přináší. Úvaha k problematice otáčivého hlediště v českokrumlovské zámecké zahradě. ZPP 2007/67, č. 4, str. 286–288 [DETAIL]
KIBIC Karel, K problematice obnovy hlavního průčelí Malostranské radnice v Praze. ZPP 2007/67, č. 4, str. 290–300 [DETAIL]
NOVÁ Eliška, PANÁČEK Michal, Věžové a štítové nástavby bývalé Malostranské radnice v Praze. ZPP 2007/67, č. 4, str. 301–306 [DETAIL]
PANÁČEK Michal, NOVÁ Eliška, Věžové a štítové nástavby bývalé Malostranské radnice v Praze. ZPP 2007/67, č. 4, str. 301–306 [DETAIL]
KARÁSEK Jan, Historie věží. ZPP 2007/67, č. 4, str. 307–309 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Naděje, pochybnosti a rizika rekonstrukčních projektů – příklad domu U zvonu a Malostranské radnice v Praze. ZPP 2007/67, č. 4, str. 310–315 [DETAIL]
Prohlášení ke znovuvystavění věží na bývalé radnici na Malé Straně v Praze. ZPP 2007/67, č. 4, str. 316 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Rekonstrukce věží Malostranské radnice. Obhajoba ex offo. ZPP 2007/67, č. 4, str. 317–319 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Malostranská radnice, tři věže a schizofrenie památkové péče. ZPP 2007/67, č. 4, str. 320 [DETAIL]
KUNEŠ Petr, TURSKÝ Jan, Průzkum a restaurování sochy Artemidy z parku zámku Konopiště. ZPP 2007/67, č. 4, str. 321–236 [DETAIL]
TURSKÝ Jan, KUNEŠ Petr, Průzkum a restaurování sochy Artemidy z parku zámku Konopiště. ZPP 2007/67, č. 4, str. 321–236 [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Ještě k malířské výzdobě kláštera v Kladrubech. ZPP 2007/67, č. 4, str. 327–238 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Malíř a restaurátor prof. Karel Veselý. ZPP 2007/67, č. 4, str. 329–330 [DETAIL]
BRADNA Jan, Vzpomínky pamětníka a poznámky sochaře-restaurátora k článku Pražská (památkářská) křižovatka. ZPP 2007/67, č. 4, str. 330–331 [DETAIL]
Vladislavský sál ve dřevě. Vzpomínky Ing. arch. Pavla Kupky na nerealizovanou zakázku obnovy Anenského kláštera. ZPP 2007/67, č. 4, str. 331–332 [DETAIL]
KUNEŠOVÁ Jana, Architekt a stavitel Alois Daut(h) ze Žatce. ZPP 2007/67, č. 4, str. 333–335 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresebná dokumentace Václava Šebeleho. ZPP 2007/67, č. 4, str. 335–336 [DETAIL]
GIRSA Václav, Nesouvislé glosy k Arcidiecéznímu muzeu v Olomouci po tříhodinové prohlídce s panem architektem Petrem Hájkem (ad ZPP 3/07). ZPP 2007/67, č. 4, str. 336–338 [DETAIL]
HORÁČEK Martin, Poznámky k Arcidiecéznímu muzeu v Olomouci aneb Madona v krabici (ad ZPP 3/07). ZPP 2007/67, č. 4, str. 338–340 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Jako HOLUBICE bílá... Exkurze do kostela Narození Panny Marie. ZPP 2007/67, č. 4, str. 340–341 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Seminář Památky ve Slezsku. ZPP 2007/67, č. 4, str. 340 [DETAIL]
SOKOL Petr, Konference o vztahu archeologie a veřejnosti. Archeologie – věc veřejná?. ZPP 2007/67, č. 4, str. 341–342 [DETAIL]
JANČO Milan, Dolní Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele – zpráva o exkurzi. ZPP 2007/67, č. 4, str. 342–343 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Mezinárodní sympozium Světelský oltář v kontextu pozdně gotického umění střední Evropy. ZPP 2007/67, č. 4, str. 343 [DETAIL]
KŘÍŽEK Jiří, Vzdělávání pro ochranu kulturních památek v Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa, Jelenia Góra – zámek Czarne (Polsko). ZPP 2007/67, č. 4, str. 343 [DETAIL]
STAREC Milan, Publikace Stavební kniha 2007. ZPP 2007/67, č. 4, str. 345–346 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Umění 2007/2, Architekt 2007/2, ERA 21 2007/3. ZPP 2007/67, č. 4, str. 346–347 [DETAIL]