Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2007, obsah čísla 3.Není určeno

KONEČNÝ Pavel, Editorial. ZPP 2007/67, č. 3, str. 177 [DETAIL]
MERTOVÁ Martina, Komuna – k historii, architektuře a oprávněnosti památkové ochrany Spolkového domu Na Trávníku v Přerově. ZPP 2007/67, č. 3, str. 179–181 [DETAIL]
CHUPÍK František, Několik poznámek k medializovanému zániku Spolkového domu Trávník v Přerově. ZPP 2007/67, č. 3, str. 182–184 [DETAIL]
MLČÁK Leoš, Arcidiecézní muzeum v Olomouci. ZPP 2007/67, č. 3, str. 185–195 [DETAIL]
JAKUBEC Ondřej, „Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě“. Stálá expozice Arcidiecézního muzea v Olomouci. ZPP 2007/67, č. 3, str. 196–198 [DETAIL]
Rozhovor s HŠH o Arcidiecézním muzeu v Olomouci. ZPP 2007/67, č. 3, str. 199–201 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Poznámky k přestavbě Kapitulního děkanství na Olomouckém hradě pro potřeby Arcidiecézního muzea. ZPP 2007/67, č. 3, str. 202 [DETAIL]
STRAKOŠ Martin, Arcidiecézní muzeum v Olomouci – důležitý příspěvek k dialogu mezi památkovou péčí a současnou architekturou. ZPP 2007/67, č. 3, str. 203–204 [DETAIL]
HOLEČEK Jan, KUNRÁTKOVÁ Lenka, Obnova části arcibiskupského zámku v Kroměříži. ZPP 2007/67, č. 3, str. 205–206 [DETAIL]
KUNRÁTKOVÁ Lenka, HOLEČEK Jan, Obnova části arcibiskupského zámku v Kroměříži. ZPP 2007/67, č. 3, str. 205–206 [DETAIL]
TICHÝ Marek, Nové pracoviště Národního památkového ústavu v kroměřížském zámku – úloha architekta. ZPP 2007/67, č. 3, str. 207–208 [DETAIL]
HODAŇOVÁ Klára, VRLA Radim, MICHOINOVÁ Dagmar, Věž kroměřížského zámku – průzkum části jihozápadní fasády. ZPP 2007/67, č. 3, str. 209–214 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, VRLA Radim, HODAŇOVÁ Klára, Věž kroměřížského zámku – průzkum části jihozápadní fasády. ZPP 2007/67, č. 3, str. 209–214 [DETAIL]
VRLA Radim, HODAŇOVÁ Klára, MICHOINOVÁ Dagmar, Věž kroměřížského zámku – průzkum části jihozápadní fasády. ZPP 2007/67, č. 3, str. 209–214 [DETAIL]
KARBAN Aleš, Případ zámecké věže. ZPP 2007/67, č. 3, str. 215–216 [DETAIL]
MÜLLEROVÁ Markéta, Restaurování dekorativního štukového stropu sálu v přízemí kroměřížského zámku. ZPP 2007/67, č. 3, str. 217–219 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Židovský náhrobek. Symboly činností a povolání. ZPP 2007/67, č. 3, str. 220–228 [DETAIL]
ČAPEK Jan, Rozloučení s PhDr. Janou Hornekovou. ZPP 2007/67, č. 3, str. 229 [DETAIL]
DEJMKOVÁ Jiřina, J. Horneková – výběrová bibliografie. ZPP 2007/67, č. 3, str. 229 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, K Deklaraci UNESCO k záměrnému ničení kulturního dědictví. ZPP 2007/67, č. 3, str. 230–233 [DETAIL]
Deklarace UNESCO k záměrnému ničení kulturního dědictví. ZPP 2007/67, č. 3, str. 233–234 [DETAIL]
SOKOL Petr, Archeologické kulturní památky Karlovarského kraje. ZPP 2007/67, č. 3, str. 234–239 [DETAIL]
TIKAL René, Příspěvek k autorství sochařské výzdoby atiky premonstrátské rezidence při chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. ZPP 2007/67, č. 3, str. 239–240 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Nová interiérová instalace na zámku Trója – Obrazy zvířat ze šlechtických rezidencí. ZPP 2007/67, č. 3, str. 240–243 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Informace o regionální konferenci UNESCO k otázkám péče o historická města zapsaná na Seznamu světového dědictví. ZPP 2007/67, č. 3, str. 243–246 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Zpráva o obsahu a průběhu workshopu o dostavbě Pankrácké pláně ve vztahu k obrazu Prahy jako světové památky – aneb A co dál?. ZPP 2007/67, č. 3, str. 247–251 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, konference Obnova památek 2007 – Rekonstrukce nebo konzervace. ZPP 2007/67, č. 3, str. 247 [DETAIL]
GIRSA Václav, Publikace Historické omítky. ZPP 2007/67, č. 3, str. 251–252 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Publikace Sochař Lazar Widemann (1697–1769) a jeho dílo v západních Čechách. ZPP 2007/67, č. 3, str. 252–253 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Sborník Castellologica bohemica 10. ZPP 2007/67, č. 3, str. 253–245 [DETAIL]
SLAVÍK Jiří, Publikace Pomezí Čech, Moravy a Slezska. ZPP 2007/67, č. 3, str. 254–255 [DETAIL]
SLAVÍK Jiří, Publikace Zmizelé Čechy: Litomyšl. ZPP 2007/67, č. 3, str. 254 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Fórum architektury a stavitelství 2006/6, Stavba 2007/1–2, Architekt 2007/3, ERA 21 2007/2. ZPP 2007/67, č. 3, str. 255–258 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. ZPP 2007/67, č. 3, str. 255 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2007/67, č. 3, str. 258 [DETAIL]
SOMMER Jan, O webech. Weby občanských spolků na ochranu památek. ZPP 2007/67, č. 3, str. 258–259 [DETAIL]