Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2007, obsah čísla 2.Není určeno

KOPECKÁ Ivana, Editorial. ZPP 2007/67, č. 2, str. 89 [DETAIL]
HEŘMÁNEK Zbyněk, ŠUPOVÁ Kateřina, Vznik a vývoj vysoušecího pracoviště Národního technického muzea v Praze. ZPP 2007/67, č. 2, str. 91–96 [DETAIL]
ŠUPOVÁ Kateřina, HEŘMÁNEK Zbyněk, Vznik a vývoj vysoušecího pracoviště Národního technického muzea v Praze. ZPP 2007/67, č. 2, str. 91–96 [DETAIL]
PEK Tomáš, Objev a restaurování gotické kaple na tvrzi Cuknštejn. ZPP 2007/67, č. 2, str. 97–104 [DETAIL]
MUCHKA Ivan, Obnova zámeckých areálů na území bývalé DDR. ZPP 2007/67, č. 2, str. 105–110 [DETAIL]
MARTINCOVÁ Dagmar, Soubor středověkých deskových maleb Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně získal ocenění Evropské unie. ZPP 2007/67, č. 2, str. 111–114 [DETAIL]
NĚMEČEK Miloslav, Sedm let v kapli sv. Kříže. ZPP 2007/67, č. 2, str. 115–118 [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Další nálezy k architektuře, sochařství a malířství v klášterním areálu v Kladrubech. ZPP 2007/67, č. 2, str. 119–125 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Tapety v historických interiérech. ZPP 2007/67, č. 2, str. 126–130 [DETAIL]
BAYER Karol, ĎOUBAL Jakub, Problematika památek z kutnohorského vápence. ZPP 2007/67, č. 2, str. 131–134 [DETAIL]
ĎOUBAL Jakub, BAYER Karol, Problematika památek z kutnohorského vápence. ZPP 2007/67, č. 2, str. 131–134 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Diskuse o způsobech retuše poškozených míst nástěnných maleb. ZPP 2007/67, č. 2, str. 135–140 [DETAIL]
BIEGEL Richard, ROUSCHMEYER Madeleine, Památková péče ve Francii. ZPP 2007/67, č. 2, str. 141–146 [DETAIL]
ROUSCHMEYER Madeleine, BIEGEL Richard, Památková péče ve Francii. ZPP 2007/67, č. 2, str. 141–146 [DETAIL]
JANČO Milan, Znovuotevření ruiny biskupského hradu a městského zámku pod zámkem Christiansborg v Kodani. ZPP 2007/67, č. 2, str. 146–147 [DETAIL]
BUKOVSKÝ Jan, Dokončení substituce mariánského kostela v Drážďanech. ZPP 2007/67, č. 2, str. 148–149 [DETAIL]
PAUKRT Václav, Socha sv. Jana Nepomuckého v Dobřenicích na Královéhradecku. ZPP 2007/67, č. 2, str. 149–151 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Antonína Pinkase. ZPP 2007/67, č. 2, str. 151 [DETAIL]
KUČA Karel, Česká republika – země ohrožených památek. ZPP 2007/67, č. 2, str. 152–156 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Stavba 2006/6, Umění 2006/6, Urbanismus a územní rozvoj 2006/6, Architekt 2006/12 – 2007/1–2, ERA 21 2007/1. ZPP 2007/67, č. 2, str. 156–167 [DETAIL]
PEK Tomáš, Komuna v Přerově. ZPP 2007/67, č. 2, str. 156–157 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Poznámky ke Komuně. ZPP 2007/67, č. 2, str. 157 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Olomoucké restaurátorské výstavy – restaurování kočáru olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera. ZPP 2007/67, č. 2, str. 158 [DETAIL]
TRYML Michal, Druhá pracovní schůzka archeologů NPÚ. ZPP 2007/67, č. 2, str. 158 [DETAIL]
TRYML Michal, Seminář v Bělorusku. ZPP 2007/67, č. 2, str. 159–160 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích. ZPP 2007/67, č. 2, str. 160 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Strom roku 2005 Pernštejnský tis letos získal odborné ošetření. ZPP 2007/67, č. 2, str. 160 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Publikace Polička. Mariánský obelisk a barokní sochy. ZPP 2007/67, č. 2, str. 160–161 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Publikace České hrady, zámky a tvrze. ZPP 2007/67, č. 2, str. 161–162 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Publikace Industriál – paměť – východiska. ZPP 2007/67, č. 2, str. 161 [DETAIL]
NUSEK Jindřich, Publikace Příběh drobných památek. ZPP 2007/67, č. 2, str. 162–163 [DETAIL]
JANČO Milan, Zpravodaj STOP – Problematika konzervace torzálních památek. ZPP 2007/67, č. 2, str. 163–165 [DETAIL]
TRYML Michal, Archaeologia historica 31/2006. ZPP 2007/67, č. 2, str. 165 [DETAIL]
JANČO Milan, Živá archeologie 7/2006. ZPP 2007/67, č. 2, str. 167–168 [DETAIL]
MARTINKOVÁ Hana, Průzkumy památek 2006/2. ZPP 2007/67, č. 2, str. 167 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2007/67, č. 2, str. 168–169 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2007/67, č. 2, str. 169 [DETAIL]
SOMMER Jan, Webové verze časopisů, 1. díl. ZPP 2007/67, č. 2, str. 169–170 [DETAIL]