Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2007, obsah čísla 1.Není určeno

KUČOVÁ Věra, Editorial. ZPP 2007/67, č. 1, str. 1 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Pražská (památkářská) křižovatka. Anketa k úpravě interiéru kostela sv. Anny na Starém Městě v Praze. ZPP 2007/67, č. 1, str. 3–10 [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, MICHOINOVÁ Dagmar, Informace o stabilizaci interiérů královského paláce hradu Bezděz. ZPP 2007/67, č. 1, str. 11–23 [DETAIL]
HANZL Miloslav, GIRSA Václav, MICHOINOVÁ Dagmar, Informace o stabilizaci interiérů královského paláce hradu Bezděz. ZPP 2007/67, č. 1, str. 11–23 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, GIRSA Václav, HANZL Miloslav, Informace o stabilizaci interiérů královského paláce hradu Bezděz. ZPP 2007/67, č. 1, str. 11–23 [DETAIL]
KYNCL Tomáš, Dendrochronologické datování torz stropních trámů v královském paláci hradu Bezděz. ZPP 2007/67, č. 1, str. 24 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Stabilizace interiérů královského paláce hradu Bezděz – úvaha trochu obecnější. ZPP 2007/67, č. 1, str. 25–27 [DETAIL]
SKŘEBSKÁ Renata, Funerální plastika v díle sochaře Julia Pelikána. ZPP 2007/67, č. 1, str. 28–33 [DETAIL]
HNOJIL Adam, K několika motivům funerálního sochařství ve druhé čtvrtině 19. století. ZPP 2007/67, č. 1, str. 34–38 [DETAIL]
INOCHOVSKÝ Oldřich, PAVLÍK Čeněk, VITANOVSKÝ Michal, Výjimečná renesanční kamna z radnice ve Velkém Meziříčí. ZPP 2007/67, č. 1, str. 39–47 [DETAIL]
PAVLÍK Čeněk, INOCHOVSKÝ Oldřich, VITANOVSKÝ Michal, Výjimečná renesanční kamna z radnice ve Velkém Meziříčí. ZPP 2007/67, č. 1, str. 39–47 [DETAIL]
VITANOVSKÝ Michal, INOCHOVSKÝ Oldřich, PAVLÍK Čeněk, Výjimečná renesanční kamna z radnice ve Velkém Meziříčí. ZPP 2007/67, č. 1, str. 39–47 [DETAIL]
NOVÁK Antonín, Restaurátorské nálezy v Hořovicích. ZPP 2007/67, č. 1, str. 48–50 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, NOVOTNÝ Jaromír, Sbírka orientálního umění na zámku Hrubý Rohozec. ZPP 2007/67, č. 1, str. 50–52 [DETAIL]
NOVOTNÝ Jaromír, KŘÍŽOVÁ Květa, Sbírka orientálního umění na zámku Hrubý Rohozec. ZPP 2007/67, č. 1, str. 50–52 [DETAIL]
KLUSOŇ Jiří, ZÍDEK Martin, Komentář k novému stavebnímu zákonu a novele zákona o památkové péči, díl 2.. ZPP 2007/67, č. 1, str. 53–59 [DETAIL]
ZÍDEK Martin, KLUSOŇ Jiří, Komentář k novému stavebnímu zákonu a novele zákona o památkové péči, díl 2.. ZPP 2007/67, č. 1, str. 53–59 [DETAIL]
KOUDELOVÁ Jana, Osobnost Johna Ruskina – cesta k moderní památkové péči. ZPP 2007/67, č. 1, str. 59–64 [DETAIL]
HÁJEK Tomáš, MAREŠOVÁ Sylvie, Obnova historických zahrad a parků v ČR. ZPP 2007/67, č. 1, str. 64–67 [DETAIL]
MAREŠOVÁ Sylvie, HÁJEK Tomáš, Obnova historických zahrad a parků v ČR. ZPP 2007/67, č. 1, str. 64–67 [DETAIL]
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ Božena, Vzpomínání na pana doktora Petrů. ZPP 2007/67, č. 1, str. 67–68 [DETAIL]
TOGNER Milan, Za doc. akad. mal. Jiřím Josefíkem. ZPP 2007/67, č. 1, str. 68 [DETAIL]
VAŇURA Oldřich, Osobnost a dílo Alexandra Skalického (životní a umělecká pouť jednoho fotografa). ZPP 2007/67, č. 1, str. 68–71 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Celostátní seminář Aranžování květin v historickém interiéru. ZPP 2007/67, č. 1, str. 71 [DETAIL]
DUFKOVÁ Ludmila, Výstavy na zámku v Lysicích. ZPP 2007/67, č. 1, str. 72 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, 2. pracovní setkání Historické oranžerie a zahradní stavby, výzkum – konzervace – využití. ZPP 2007/67, č. 1, str. 72 [DETAIL]
POPELOVÁ Lenka, XIII. mezinárodní kongres TICCIH 2006 v Terni a Římě. ZPP 2007/67, č. 1, str. 73–74 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Konference Výškové budovy a Praha. ZPP 2007/67, č. 1, str. 74–75 [DETAIL]
HAVRDA Jan, Monastická architektura ve světle archeologických výzkumů a stavebně-historických průzkumů – pracovní setkání. ZPP 2007/67, č. 1, str. 75 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. ZPP 2007/67, č. 1, str. 75–76 [DETAIL]
TRYML Michal, Forum urbes medii aevi III. ZPP 2007/67, č. 1, str. 76 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Stavba 2006/5, Umění 2006/5, ERA 21 2006/5–6, Urbanismus a územní rozvoj 2006/5, Architekt 2006/11, Fórum architektury a stavitelství 2006/5. ZPP 2007/67, č. 1, str. 77–79 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, První sešit Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege pro rok 2005. ZPP 2007/67, č. 1, str. 79–80 [DETAIL]
SOMMER Jan, Památky na internetu (aktuality, komentáře, upozornění), Seznamy památek, 1. díl. ZPP 2007/67, č. 1, str. 81–82 [DETAIL]