Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2007.číslo 1

Není určeno

KUČOVÁ Věra, Editorial. ZPP 2007/67, č. 1, str. 1 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Pražská (památkářská) křižovatka. Anketa k úpravě interiéru kostela sv. Anny na Starém Městě v Praze. ZPP 2007/67, č. 1, str. 3–10 [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, MICHOINOVÁ Dagmar, Informace o stabilizaci interiérů královského paláce hradu Bezděz. ZPP 2007/67, č. 1, str. 11–23 [DETAIL]
HANZL Miloslav, GIRSA Václav, MICHOINOVÁ Dagmar, Informace o stabilizaci interiérů královského paláce hradu Bezděz. ZPP 2007/67, č. 1, str. 11–23 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, GIRSA Václav, HANZL Miloslav, Informace o stabilizaci interiérů královského paláce hradu Bezděz. ZPP 2007/67, č. 1, str. 11–23 [DETAIL]
KYNCL Tomáš, Dendrochronologické datování torz stropních trámů v královském paláci hradu Bezděz. ZPP 2007/67, č. 1, str. 24 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Stabilizace interiérů královského paláce hradu Bezděz – úvaha trochu obecnější. ZPP 2007/67, č. 1, str. 25–27 [DETAIL]
SKŘEBSKÁ Renata, Funerální plastika v díle sochaře Julia Pelikána. ZPP 2007/67, č. 1, str. 28–33 [DETAIL]
HNOJIL Adam, K několika motivům funerálního sochařství ve druhé čtvrtině 19. století. ZPP 2007/67, č. 1, str. 34–38 [DETAIL]
INOCHOVSKÝ Oldřich, PAVLÍK Čeněk, VITANOVSKÝ Michal, Výjimečná renesanční kamna z radnice ve Velkém Meziříčí. ZPP 2007/67, č. 1, str. 39–47 [DETAIL]
PAVLÍK Čeněk, INOCHOVSKÝ Oldřich, VITANOVSKÝ Michal, Výjimečná renesanční kamna z radnice ve Velkém Meziříčí. ZPP 2007/67, č. 1, str. 39–47 [DETAIL]
VITANOVSKÝ Michal, INOCHOVSKÝ Oldřich, PAVLÍK Čeněk, Výjimečná renesanční kamna z radnice ve Velkém Meziříčí. ZPP 2007/67, č. 1, str. 39–47 [DETAIL]
NOVÁK Antonín, Restaurátorské nálezy v Hořovicích. ZPP 2007/67, č. 1, str. 48–50 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, NOVOTNÝ Jaromír, Sbírka orientálního umění na zámku Hrubý Rohozec. ZPP 2007/67, č. 1, str. 50–52 [DETAIL]
NOVOTNÝ Jaromír, KŘÍŽOVÁ Květa, Sbírka orientálního umění na zámku Hrubý Rohozec. ZPP 2007/67, č. 1, str. 50–52 [DETAIL]
KLUSOŇ Jiří, ZÍDEK Martin, Komentář k novému stavebnímu zákonu a novele zákona o památkové péči, díl 2.. ZPP 2007/67, č. 1, str. 53–59 [DETAIL]
ZÍDEK Martin, KLUSOŇ Jiří, Komentář k novému stavebnímu zákonu a novele zákona o památkové péči, díl 2.. ZPP 2007/67, č. 1, str. 53–59 [DETAIL]
KOUDELOVÁ Jana, Osobnost Johna Ruskina – cesta k moderní památkové péči. ZPP 2007/67, č. 1, str. 59–64 [DETAIL]
HÁJEK Tomáš, MAREŠOVÁ Sylvie, Obnova historických zahrad a parků v ČR. ZPP 2007/67, č. 1, str. 64–67 [DETAIL]
MAREŠOVÁ Sylvie, HÁJEK Tomáš, Obnova historických zahrad a parků v ČR. ZPP 2007/67, č. 1, str. 64–67 [DETAIL]
PACÁKOVÁ-HOŠŤÁLKOVÁ Božena, Vzpomínání na pana doktora Petrů. ZPP 2007/67, č. 1, str. 67–68 [DETAIL]
TOGNER Milan, Za doc. akad. mal. Jiřím Josefíkem. ZPP 2007/67, č. 1, str. 68 [DETAIL]
VAŇURA Oldřich, Osobnost a dílo Alexandra Skalického (životní a umělecká pouť jednoho fotografa). ZPP 2007/67, č. 1, str. 68–71 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Celostátní seminář Aranžování květin v historickém interiéru. ZPP 2007/67, č. 1, str. 71 [DETAIL]
DUFKOVÁ Ludmila, Výstavy na zámku v Lysicích. ZPP 2007/67, č. 1, str. 72 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, 2. pracovní setkání Historické oranžerie a zahradní stavby, výzkum – konzervace – využití. ZPP 2007/67, č. 1, str. 72 [DETAIL]
POPELOVÁ Lenka, XIII. mezinárodní kongres TICCIH 2006 v Terni a Římě. ZPP 2007/67, č. 1, str. 73–74 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Konference Výškové budovy a Praha. ZPP 2007/67, č. 1, str. 74–75 [DETAIL]
HAVRDA Jan, Monastická architektura ve světle archeologických výzkumů a stavebně-historických průzkumů – pracovní setkání. ZPP 2007/67, č. 1, str. 75 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Encyklopedie městských věží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. ZPP 2007/67, č. 1, str. 75–76 [DETAIL]
TRYML Michal, Forum urbes medii aevi III. ZPP 2007/67, č. 1, str. 76 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Stavba 2006/5, Umění 2006/5, ERA 21 2006/5–6, Urbanismus a územní rozvoj 2006/5, Architekt 2006/11, Fórum architektury a stavitelství 2006/5. ZPP 2007/67, č. 1, str. 77–79 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, První sešit Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege pro rok 2005. ZPP 2007/67, č. 1, str. 79–80 [DETAIL]
SOMMER Jan, Památky na internetu (aktuality, komentáře, upozornění), Seznamy památek, 1. díl. ZPP 2007/67, č. 1, str. 81–82 [DETAIL]

číslo 2

KOPECKÁ Ivana, Editorial. ZPP 2007/67, č. 2, str. 89 [DETAIL]
HEŘMÁNEK Zbyněk, ŠUPOVÁ Kateřina, Vznik a vývoj vysoušecího pracoviště Národního technického muzea v Praze. ZPP 2007/67, č. 2, str. 91–96 [DETAIL]
ŠUPOVÁ Kateřina, HEŘMÁNEK Zbyněk, Vznik a vývoj vysoušecího pracoviště Národního technického muzea v Praze. ZPP 2007/67, č. 2, str. 91–96 [DETAIL]
PEK Tomáš, Objev a restaurování gotické kaple na tvrzi Cuknštejn. ZPP 2007/67, č. 2, str. 97–104 [DETAIL]
MUCHKA Ivan, Obnova zámeckých areálů na území bývalé DDR. ZPP 2007/67, č. 2, str. 105–110 [DETAIL]
MARTINCOVÁ Dagmar, Soubor středověkých deskových maleb Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně získal ocenění Evropské unie. ZPP 2007/67, č. 2, str. 111–114 [DETAIL]
NĚMEČEK Miloslav, Sedm let v kapli sv. Kříže. ZPP 2007/67, č. 2, str. 115–118 [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Další nálezy k architektuře, sochařství a malířství v klášterním areálu v Kladrubech. ZPP 2007/67, č. 2, str. 119–125 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Tapety v historických interiérech. ZPP 2007/67, č. 2, str. 126–130 [DETAIL]
BAYER Karol, ĎOUBAL Jakub, Problematika památek z kutnohorského vápence. ZPP 2007/67, č. 2, str. 131–134 [DETAIL]
ĎOUBAL Jakub, BAYER Karol, Problematika památek z kutnohorského vápence. ZPP 2007/67, č. 2, str. 131–134 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Diskuse o způsobech retuše poškozených míst nástěnných maleb. ZPP 2007/67, č. 2, str. 135–140 [DETAIL]
BIEGEL Richard, ROUSCHMEYER Madeleine, Památková péče ve Francii. ZPP 2007/67, č. 2, str. 141–146 [DETAIL]
ROUSCHMEYER Madeleine, BIEGEL Richard, Památková péče ve Francii. ZPP 2007/67, č. 2, str. 141–146 [DETAIL]
JANČO Milan, Znovuotevření ruiny biskupského hradu a městského zámku pod zámkem Christiansborg v Kodani. ZPP 2007/67, č. 2, str. 146–147 [DETAIL]
BUKOVSKÝ Jan, Dokončení substituce mariánského kostela v Drážďanech. ZPP 2007/67, č. 2, str. 148–149 [DETAIL]
PAUKRT Václav, Socha sv. Jana Nepomuckého v Dobřenicích na Královéhradecku. ZPP 2007/67, č. 2, str. 149–151 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Antonína Pinkase. ZPP 2007/67, č. 2, str. 151 [DETAIL]
KUČA Karel, Česká republika – země ohrožených památek. ZPP 2007/67, č. 2, str. 152–156 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Stavba 2006/6, Umění 2006/6, Urbanismus a územní rozvoj 2006/6, Architekt 2006/12 – 2007/1–2, ERA 21 2007/1. ZPP 2007/67, č. 2, str. 156–167 [DETAIL]
PEK Tomáš, Komuna v Přerově. ZPP 2007/67, č. 2, str. 156–157 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Poznámky ke Komuně. ZPP 2007/67, č. 2, str. 157 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Olomoucké restaurátorské výstavy – restaurování kočáru olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera. ZPP 2007/67, č. 2, str. 158 [DETAIL]
TRYML Michal, Druhá pracovní schůzka archeologů NPÚ. ZPP 2007/67, č. 2, str. 158 [DETAIL]
TRYML Michal, Seminář v Bělorusku. ZPP 2007/67, č. 2, str. 159–160 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích. ZPP 2007/67, č. 2, str. 160 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Strom roku 2005 Pernštejnský tis letos získal odborné ošetření. ZPP 2007/67, č. 2, str. 160 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Publikace Polička. Mariánský obelisk a barokní sochy. ZPP 2007/67, č. 2, str. 160–161 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Publikace České hrady, zámky a tvrze. ZPP 2007/67, č. 2, str. 161–162 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Publikace Industriál – paměť – východiska. ZPP 2007/67, č. 2, str. 161 [DETAIL]
NUSEK Jindřich, Publikace Příběh drobných památek. ZPP 2007/67, č. 2, str. 162–163 [DETAIL]
JANČO Milan, Zpravodaj STOP – Problematika konzervace torzálních památek. ZPP 2007/67, č. 2, str. 163–165 [DETAIL]
TRYML Michal, Archaeologia historica 31/2006. ZPP 2007/67, č. 2, str. 165 [DETAIL]
JANČO Milan, Živá archeologie 7/2006. ZPP 2007/67, č. 2, str. 167–168 [DETAIL]
MARTINKOVÁ Hana, Průzkumy památek 2006/2. ZPP 2007/67, č. 2, str. 167 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2007/67, č. 2, str. 168–169 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2007/67, č. 2, str. 169 [DETAIL]
SOMMER Jan, Webové verze časopisů, 1. díl. ZPP 2007/67, č. 2, str. 169–170 [DETAIL]

číslo 3

KONEČNÝ Pavel, Editorial. ZPP 2007/67, č. 3, str. 177 [DETAIL]
MERTOVÁ Martina, Komuna – k historii, architektuře a oprávněnosti památkové ochrany Spolkového domu Na Trávníku v Přerově. ZPP 2007/67, č. 3, str. 179–181 [DETAIL]
CHUPÍK František, Několik poznámek k medializovanému zániku Spolkového domu Trávník v Přerově. ZPP 2007/67, č. 3, str. 182–184 [DETAIL]
MLČÁK Leoš, Arcidiecézní muzeum v Olomouci. ZPP 2007/67, č. 3, str. 185–195 [DETAIL]
JAKUBEC Ondřej, „Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě“. Stálá expozice Arcidiecézního muzea v Olomouci. ZPP 2007/67, č. 3, str. 196–198 [DETAIL]
Rozhovor s HŠH o Arcidiecézním muzeu v Olomouci. ZPP 2007/67, č. 3, str. 199–201 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Poznámky k přestavbě Kapitulního děkanství na Olomouckém hradě pro potřeby Arcidiecézního muzea. ZPP 2007/67, č. 3, str. 202 [DETAIL]
STRAKOŠ Martin, Arcidiecézní muzeum v Olomouci – důležitý příspěvek k dialogu mezi památkovou péčí a současnou architekturou. ZPP 2007/67, č. 3, str. 203–204 [DETAIL]
HOLEČEK Jan, KUNRÁTKOVÁ Lenka, Obnova části arcibiskupského zámku v Kroměříži. ZPP 2007/67, č. 3, str. 205–206 [DETAIL]
KUNRÁTKOVÁ Lenka, HOLEČEK Jan, Obnova části arcibiskupského zámku v Kroměříži. ZPP 2007/67, č. 3, str. 205–206 [DETAIL]
TICHÝ Marek, Nové pracoviště Národního památkového ústavu v kroměřížském zámku – úloha architekta. ZPP 2007/67, č. 3, str. 207–208 [DETAIL]
HODAŇOVÁ Klára, VRLA Radim, MICHOINOVÁ Dagmar, Věž kroměřížského zámku – průzkum části jihozápadní fasády. ZPP 2007/67, č. 3, str. 209–214 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, VRLA Radim, HODAŇOVÁ Klára, Věž kroměřížského zámku – průzkum části jihozápadní fasády. ZPP 2007/67, č. 3, str. 209–214 [DETAIL]
VRLA Radim, HODAŇOVÁ Klára, MICHOINOVÁ Dagmar, Věž kroměřížského zámku – průzkum části jihozápadní fasády. ZPP 2007/67, č. 3, str. 209–214 [DETAIL]
KARBAN Aleš, Případ zámecké věže. ZPP 2007/67, č. 3, str. 215–216 [DETAIL]
MÜLLEROVÁ Markéta, Restaurování dekorativního štukového stropu sálu v přízemí kroměřížského zámku. ZPP 2007/67, č. 3, str. 217–219 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Židovský náhrobek. Symboly činností a povolání. ZPP 2007/67, č. 3, str. 220–228 [DETAIL]
ČAPEK Jan, Rozloučení s PhDr. Janou Hornekovou. ZPP 2007/67, č. 3, str. 229 [DETAIL]
DEJMKOVÁ Jiřina, J. Horneková – výběrová bibliografie. ZPP 2007/67, č. 3, str. 229 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, K Deklaraci UNESCO k záměrnému ničení kulturního dědictví. ZPP 2007/67, č. 3, str. 230–233 [DETAIL]
Deklarace UNESCO k záměrnému ničení kulturního dědictví. ZPP 2007/67, č. 3, str. 233–234 [DETAIL]
SOKOL Petr, Archeologické kulturní památky Karlovarského kraje. ZPP 2007/67, č. 3, str. 234–239 [DETAIL]
TIKAL René, Příspěvek k autorství sochařské výzdoby atiky premonstrátské rezidence při chrámu Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. ZPP 2007/67, č. 3, str. 239–240 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Nová interiérová instalace na zámku Trója – Obrazy zvířat ze šlechtických rezidencí. ZPP 2007/67, č. 3, str. 240–243 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Informace o regionální konferenci UNESCO k otázkám péče o historická města zapsaná na Seznamu světového dědictví. ZPP 2007/67, č. 3, str. 243–246 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Zpráva o obsahu a průběhu workshopu o dostavbě Pankrácké pláně ve vztahu k obrazu Prahy jako světové památky – aneb A co dál?. ZPP 2007/67, č. 3, str. 247–251 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, konference Obnova památek 2007 – Rekonstrukce nebo konzervace. ZPP 2007/67, č. 3, str. 247 [DETAIL]
GIRSA Václav, Publikace Historické omítky. ZPP 2007/67, č. 3, str. 251–252 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Publikace Sochař Lazar Widemann (1697–1769) a jeho dílo v západních Čechách. ZPP 2007/67, č. 3, str. 252–253 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Sborník Castellologica bohemica 10. ZPP 2007/67, č. 3, str. 253–245 [DETAIL]
SLAVÍK Jiří, Publikace Pomezí Čech, Moravy a Slezska. ZPP 2007/67, č. 3, str. 254–255 [DETAIL]
SLAVÍK Jiří, Publikace Zmizelé Čechy: Litomyšl. ZPP 2007/67, č. 3, str. 254 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Fórum architektury a stavitelství 2006/6, Stavba 2007/1–2, Architekt 2007/3, ERA 21 2007/2. ZPP 2007/67, č. 3, str. 255–258 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. ZPP 2007/67, č. 3, str. 255 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2007/67, č. 3, str. 258 [DETAIL]
SOMMER Jan, O webech. Weby občanských spolků na ochranu památek. ZPP 2007/67, č. 3, str. 258–259 [DETAIL]

číslo 4

OURODA Vlastislav, Editorial. ZPP 2007/67, č. 4, str. 265 [DETAIL]
OLŠAN Jiří, Zámecká zahrada v Českém Krumlově – historie, současnost a budoucnost. ZPP 2007/67, č. 4, str. 267–273 [DETAIL]
SLAVKO Pavel, K historii otáčivého hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově. ZPP 2007/67, č. 4, str. 274–278 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Otáčivé hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově – aspekty památky na Seznamu světového dědictví UNESCO. ZPP 2007/67, č. 4, str. 279–282 [DETAIL]
GIRSA Václav, Čemu brání a co přináší. Úvaha k problematice otáčivého hlediště v českokrumlovské zámecké zahradě. ZPP 2007/67, č. 4, str. 286–288 [DETAIL]
KIBIC Karel, K problematice obnovy hlavního průčelí Malostranské radnice v Praze. ZPP 2007/67, č. 4, str. 290–300 [DETAIL]
NOVÁ Eliška, PANÁČEK Michal, Věžové a štítové nástavby bývalé Malostranské radnice v Praze. ZPP 2007/67, č. 4, str. 301–306 [DETAIL]
PANÁČEK Michal, NOVÁ Eliška, Věžové a štítové nástavby bývalé Malostranské radnice v Praze. ZPP 2007/67, č. 4, str. 301–306 [DETAIL]
KARÁSEK Jan, Historie věží. ZPP 2007/67, č. 4, str. 307–309 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Naděje, pochybnosti a rizika rekonstrukčních projektů – příklad domu U zvonu a Malostranské radnice v Praze. ZPP 2007/67, č. 4, str. 310–315 [DETAIL]
Prohlášení ke znovuvystavění věží na bývalé radnici na Malé Straně v Praze. ZPP 2007/67, č. 4, str. 316 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Rekonstrukce věží Malostranské radnice. Obhajoba ex offo. ZPP 2007/67, č. 4, str. 317–319 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Malostranská radnice, tři věže a schizofrenie památkové péče. ZPP 2007/67, č. 4, str. 320 [DETAIL]
KUNEŠ Petr, TURSKÝ Jan, Průzkum a restaurování sochy Artemidy z parku zámku Konopiště. ZPP 2007/67, č. 4, str. 321–236 [DETAIL]
TURSKÝ Jan, KUNEŠ Petr, Průzkum a restaurování sochy Artemidy z parku zámku Konopiště. ZPP 2007/67, č. 4, str. 321–236 [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Ještě k malířské výzdobě kláštera v Kladrubech. ZPP 2007/67, č. 4, str. 327–238 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Malíř a restaurátor prof. Karel Veselý. ZPP 2007/67, č. 4, str. 329–330 [DETAIL]
BRADNA Jan, Vzpomínky pamětníka a poznámky sochaře-restaurátora k článku Pražská (památkářská) křižovatka. ZPP 2007/67, č. 4, str. 330–331 [DETAIL]
Vladislavský sál ve dřevě. Vzpomínky Ing. arch. Pavla Kupky na nerealizovanou zakázku obnovy Anenského kláštera. ZPP 2007/67, č. 4, str. 331–332 [DETAIL]
KUNEŠOVÁ Jana, Architekt a stavitel Alois Daut(h) ze Žatce. ZPP 2007/67, č. 4, str. 333–335 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresebná dokumentace Václava Šebeleho. ZPP 2007/67, č. 4, str. 335–336 [DETAIL]
GIRSA Václav, Nesouvislé glosy k Arcidiecéznímu muzeu v Olomouci po tříhodinové prohlídce s panem architektem Petrem Hájkem (ad ZPP 3/07). ZPP 2007/67, č. 4, str. 336–338 [DETAIL]
HORÁČEK Martin, Poznámky k Arcidiecéznímu muzeu v Olomouci aneb Madona v krabici (ad ZPP 3/07). ZPP 2007/67, č. 4, str. 338–340 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Jako HOLUBICE bílá... Exkurze do kostela Narození Panny Marie. ZPP 2007/67, č. 4, str. 340–341 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Seminář Památky ve Slezsku. ZPP 2007/67, č. 4, str. 340 [DETAIL]
SOKOL Petr, Konference o vztahu archeologie a veřejnosti. Archeologie – věc veřejná?. ZPP 2007/67, č. 4, str. 341–342 [DETAIL]
JANČO Milan, Dolní Chabry, kostel Stětí sv. Jana Křtitele – zpráva o exkurzi. ZPP 2007/67, č. 4, str. 342–343 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Mezinárodní sympozium Světelský oltář v kontextu pozdně gotického umění střední Evropy. ZPP 2007/67, č. 4, str. 343 [DETAIL]
KŘÍŽEK Jiří, Vzdělávání pro ochranu kulturních památek v Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa, Jelenia Góra – zámek Czarne (Polsko). ZPP 2007/67, č. 4, str. 343 [DETAIL]
STAREC Milan, Publikace Stavební kniha 2007. ZPP 2007/67, č. 4, str. 345–346 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Umění 2007/2, Architekt 2007/2, ERA 21 2007/3. ZPP 2007/67, č. 4, str. 346–347 [DETAIL]

číslo 5

ERNSTOVÁ Lucie, Pražský bod zlomu. Tisková konference k plánované výstavbě výškových budov v Holešovicích. ZPP 2007/67, č. 5 [DETAIL]
SOMMER Jan, Editorial. ZPP 2007/67, č. 5, str. 353 [DETAIL]
KOŠATKOVÁ Blanka, Šnajdrová Hana, Patnáct let Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. ZPP 2007/67, č. 5, str. 356–359 [DETAIL]
Anketa k využívání dotačního Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (města Kadaň, Nový Jičín, Prachatice a Polná, Mgr. P. Sedláček, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska). ZPP 2007/67, č. 5, str. 359–365 [DETAIL]
GIRSA Václav, STRNADOVÁ Jana, Dům na skále (obnova klasicistního domu hradu Valdštejn). ZPP 2007/67, č. 5, str. 366–374 [DETAIL]
STRNADOVÁ Jana, GIRSA Václav, Dům na skále (obnova klasicistního domu hradu Valdštejn). ZPP 2007/67, č. 5, str. 366–374 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, K současnému názoru na obnovu fasád historických staveb. ZPP 2007/67, č. 5, str. 375–380 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Nostický palác – příspěvek k historii interiérů a sbírek. ZPP 2007/67, č. 5, str. 389–396 [DETAIL]
HONYS Vít, Varhany pro kostel Sv. Jana Křtitele v Malém Březně u Mostu. ZPP 2007/67, č. 5, str. 397–399 [DETAIL]
KLOPANOVÁ Martina, Příspěvek k moravskému působení olomouckého malíře Josefa Ignáce Sadlera. ZPP 2007/67, č. 5, str. 400–402 [DETAIL]
WASKOVÁ, WIZOVSKÝ Tomáš, Cesta k poznání, zachování i využití kulturněhistorického potenciálu horního hradu v Bečově nad Teplou. ZPP 2007/67, č. 5, str. 403–404 [DETAIL]
KIBIC Karel, Ke stému výročí narození prof. Alfreda Piffla. ZPP 2007/67, č. 5, str. 405–407 [DETAIL]
KOLLER Manfred, Teorie a praxe restaurování pod vedením Centrální komise v Rakousku. ZPP 2007/67, č. 5, str. 407–413 [DETAIL]
VLK Miloslav, Rehabilitace interiérů zámku Brandýs nad Labem. ZPP 2007/67, č. 5, str. 413–416 [DETAIL]
SOKOL Petr, Výzkum a prezentace archeologické lokality v Lotyšsku. Život v jezerní osadě Araiši. ZPP 2007/67, č. 5, str. 416–419 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Jana Prouska. ZPP 2007/67, č. 5, str. 419–420 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, European Heritage Heads Forum – Praha 2007. ZPP 2007/67, č. 5, str. 420–422 [DETAIL]
VARHANÍK Jiří, SÚHRADNICE 07. Hľadanie nových možností komunikácie a partnerstva. ZPP 2007/67, č. 5, str. 422–423 [DETAIL]
KŘESADLOVÁ Lenka, Setkání v zámeckých zahradách. ZPP 2007/67, č. 5, str. 423–424 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Denkmalpflege in Niederöstereich. ZPP 2007/67, č. 5, str. 426–428 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Portrétní miniatury chomutovské sbírky. ZPP 2007/67, č. 5, str. 429–430 [DETAIL]
LEDEREROVÁ KOLAJOVÁ Kristýna, Tajomstvá štiavnických domov. ZPP 2007/67, č. 5, str. 429 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Vodní mlýny na Moravě a ve Slezsku. I. díl. ZPP 2007/67, č. 5, str. 429 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Umění 2007/3, Urbanismus a územní rozvoj 2007/2, ERA 21 2007, Architekt 2007/6–9, Fórum architektury a stavitelství 2007/1, Stavba 2007/3. ZPP 2007/67, č. 5, str. 430–434 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Lidová architektura. ZPP 2007/67, č. 5, str. 430 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2007/67, č. 5, str. 434–435 [DETAIL]
MARTINKOVÁ Hana, Průzkumy památek 2007/1, Památky středních Čech 2007/1. ZPP 2007/67, č. 5, str. 434 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2007/67, č. 5, str. 435 [DETAIL]

číslo 6

LEDEREROVÁ KOLAJOVÁ Kristýna, Editorial. ZPP 2007/67, č. 6, str. 441 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Mezi exponátem a rekvizitou, mezi osvětou a byznysem... Lze čelit se ctí nárokům zážitkové turistiky?. ZPP 2007/67, č. 6, str. 442–445 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Památkové interiérové instalace. ZPP 2007/67, č. 6, str. 446–448 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, Historická instituce fideikomisu a její význam pro uchování autentických sbírek a mobiliárních fondů českých a moravských hradů a zámků. ZPP 2007/67, č. 6, str. 449–451 [DETAIL]
NOVOTNÝ Jaromír, Situace výstavního provozu na hradech a zámcích. ZPP 2007/67, č. 6, str. 452–453 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Autentická expozice dolu Michal / Petr Cingr v Ostravě-Michálkovicích. ZPP 2007/67, č. 6, str. 454–455 [DETAIL]
TRYML Michal, Archeoparky a péče o památky. ZPP 2007/67, č. 6, str. 456–459 [DETAIL]
KAIGL Jan, Románské drobnosti z Bukovce a Úboče. ZPP 2007/67, č. 6, str. 460–469 [DETAIL]
ČECHURA Martin, Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci. ZPP 2007/67, č. 6, str. 470–472 [DETAIL]
FEDORČÁK Jan, Konzervace sochy Immaculaty z mariánského sloupu v obci Mladějov na Moravě a její rekonstrukce. ZPP 2007/67, č. 6, str. 473–477 [DETAIL]
PAVELEC Petr, Kaple Zesnutí Panny Marie v Kájově. Nové poznatky o nástěnných malbách a stavební historii. ZPP 2007/67, č. 6, str. 478 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Pavel Jerie šedesátiletý. ZPP 2007/67, č. 6, str. 485–486 [DETAIL]
KIBIC Karel, K sedmdesátým narozeninám architekta Waltera Kramera. ZPP 2007/67, č. 6, str. 486–489 [DETAIL]
BAYEROVÁTatjana, BAYER Karol, Zemřel Heinz Leitner (1953–2007). ZPP 2007/67, č. 6, str. 489 [DETAIL]
VINTER Vlastimil, Vzpomínka na Břetislava Štorma. ZPP 2007/67, č. 6, str. 490 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Ke dvaceti letům Washingtonské úmluvy, dosud stále nejlepšímu dokumentu ICOMOS k ochraně historických městských celků. ZPP 2007/67, č. 6, str. 491–493 [DETAIL]
Charta pro péči o historická města a městské celky. ZPP 2007/67, č. 6, str. 493–494 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Příběh restaurování Světelského oltáře z Adamova. ZPP 2007/67, č. 6, str. 494 [DETAIL]
HORÁK Václav, PRAHL Roman, Poznámka k novodobým náhrobkům v severovýchodních Čechách. ZPP 2007/67, č. 6, str. 495–496 [DETAIL]
PRAHL Roman, HORÁK Václav, Poznámka k novodobým náhrobkům v severovýchodních Čechách. ZPP 2007/67, č. 6, str. 495–496 [DETAIL]
ERNSTOVÁ Lucie, Projekt Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách získal zvláštní ocenění Evropské unie. ZPP 2007/67, č. 6, str. 496–497 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Václava Kohouta. ZPP 2007/67, č. 6, str. 497 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Časopis Společnosti přátel starožitností – oznámení. ZPP 2007/67, č. 6, str. 498 [DETAIL]
JESENSKÝ Vít, K problematice obsahu vzdělávání ve vysokoškolském předmětu památkové péče (2. pracovní setkání vyučujících a garantů předmětu památkové péče na vysokých školách v ČR). ZPP 2007/67, č. 6, str. 498–500 [DETAIL]
LEDEREROVÁ KOLAJOVÁ Kristýna, Seminář Vesnická architektura první poloviny 20. století. ZPP 2007/67, č. 6, str. 500–501 [DETAIL]
VRBOVÁ Alena, Čtvrté bienále INDUSTRIÁLNÍ STOPY 2007. ZPP 2007/67, č. 6, str. 501–502 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Stavba 2007/4, ERA 21 2007/4, Umění 2007/4. ZPP 2007/67, č. 6, str. 502–504 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2007/67, č. 6, str. 504 [DETAIL]