Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2006, obsah čísla 6.Není určeno

BEČKOVÁ Kateřina, Editorial. ZPP 2006/66, č. 6, str. 457 [DETAIL]
JERIE Pavel, Dům U Hybernů z pohledu památkáře. ZPP 2006/66, č. 6, str. 459–460 [DETAIL]
redakce, Proměny Domu U Hybernů. ZPP 2006/66, č. 6, str. 459 [DETAIL]
KLANG Michael, Přestavba Domu U Hybernů z pohledu architekta. ZPP 2006/66, č. 6, str. 461–466 [DETAIL]
AMBROŽOVÁ Olga, Jak Dům U Hybernů dvakrát o svoji barvu přišel. ZPP 2006/66, č. 6, str. 466–469 [DETAIL]
POLÁKOVÁ Zuzana, Fasáda Domu U Hybernů s časovým odstupem tří čtvrtin roku 2006. ZPP 2006/66, č. 6, str. 469–471 [DETAIL]
ZEMAN Antonín, Výzkum látkového složení a struktury vybraných vzorků malt a kamene z konstrukce Domu U Hybernů. ZPP 2006/66, č. 6, str. 472–474 [DETAIL]
NESMĚRÁK Milan, K problematice rekonstrukce a prezentace architektonických památek z období antiky. ZPP 2006/66, č. 6, str. 479–484 [DETAIL]
KAIGL Jan, K sakristii kostela v Srbicích. ZPP 2006/66, č. 6, str. 485–489 [DETAIL]
OURODA Vlastislav, K aktuálnímu stavu a perspektivám malých šlechtických sídel v jižních Čechách. ZPP 2006/66, č. 6, str. 490–496 [DETAIL]
KLUSOŇ Jiří, ZÍDEK Martin, Komentář k novému stavebnímu zákonu a novele zákona o památkové péči, díl 1.. ZPP 2006/66, č. 6, str. 497 [DETAIL]
ZÍDEK Martin, KLUSOŇ Jiří, Komentář k novému stavebnímu zákonu a novele zákona o památkové péči, díl 1.. ZPP 2006/66, č. 6, str. 497–502 [DETAIL]
VLK Miloslav, Kubistický interiér evangelistického kostela v Pečkách. ZPP 2006/66, č. 6, str. 502–504 [DETAIL]
PAVLÍČEK Martin, Neznámé dílo Jeana Baptista Matheye. ZPP 2006/66, č. 6, str. 505–506 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby a akvarely Antonína Chmelíka. ZPP 2006/66, č. 6, str. 506–507 [DETAIL]
Sdělení Ministerstva kultury ČR k opožděným zápisům kulturních památek do státních seznamů. ZPP 2006/66, č. 6, str. 507–508 [DETAIL]
JESENSKÝ Vít, Schůzka vyučujících a garantů předmětu památková péče na vysokých školách v ČR. ZPP 2006/66, č. 6, str. 508–509 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Architektonické dědictví krajiny – nejen téma pro sympozium. ZPP 2006/66, č. 6, str. 509–516 [DETAIL]
Memorandum sympozia Architektonické dědictví krajiny. ZPP 2006/66, č. 6, str. 517 [DETAIL]
SCHUBERT Alfréd, Okná a dvere pri obnove pamiatok. ZPP 2006/66, č. 6, str. 517–518 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Publikace Der Annenaltar für Feldkirch. ZPP 2006/66, č. 6, str. 518–519 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Stavba 2006/4, ERA 21 2006/4, Urbanismus a územní rozvoj 2006/4, Fórum architektury a stavitelství 2006/3–4, Architekt 2006/9–10, Zlatý řez 2006/28. ZPP 2006/66, č. 6, str. 519–522 [DETAIL]
JANČO Milan, Živá archeologie 6/2005. ZPP 2006/66, č. 6, str. 522–523 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2006/66, č. 6, str. 525 [DETAIL]
SOMMER Jan, Památky na internetu (aktuality, komentáře, upozornění). ZPP 2006/66, č. 6, str. 525–526 [DETAIL]