Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2006, obsah čísla 5.Není určeno

BEČKOVÁ Kateřina, Editorial. ZPP 2006/66, č. 5, str. 369 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Informace o některých modelových případech projednávaných Výborem světového dědictví na jeho 30. zasedání. ZPP 2006/66, č. 5, str. 371–376 [DETAIL]
PAVELEC Petr, Ke stavební obnově a restaurování kostela Narození Panny Marie v Cetvinách na Českokrumlovsku. ZPP 2006/66, č. 5, str. 377–384 [DETAIL]
VÍCH Jan, Restaurování mariánského sloupu na Velkém náměstí v Hradci Králové. ZPP 2006/66, č. 5, str. 385–390 [DETAIL]
HOUSKA Ivan, ZÁPAALKOVÁ Helena, Schránka Pražského Jezulátka a její restaurování. ZPP 2006/66, č. 5, str. 391–398 [DETAIL]
ZÁPALKOVÁ Helena, HOUSKA Ivan, Schránka Pražského Jezulátka a její restaurování. ZPP 2006/66, č. 5, str. 391–398 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Praktické příklady zachování průmyslového kulturního dědictví a jeho animace v oblasti Porúří ve Spolkové republice Německo. ZPP 2006/66, č. 5, str. 399–406 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, MATÚŠEK Miloš, Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy Evropské unie – výhody i rizika propojení. ZPP 2006/66, č. 5, str. 407–411 [DETAIL]
MATÚŠEK Miloš, KUČOVÁ Věra, Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy Evropské unie – výhody i rizika propojení. ZPP 2006/66, č. 5, str. 407–411 [DETAIL]
Maltská deklarace o podpoře a usměrňování kulturního turismu. ZPP 2006/66, č. 5, str. 412 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Mamlúcký koberec v Kroměříži – neznámá perla textilního umění v českých sbírkách. ZPP 2006/66, č. 5, str. 413–417 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Studentské práce na pražské polytechnice z první poloviny 19. století v plánové sbírce Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze. ZPP 2006/66, č. 5, str. 418–421 [DETAIL]
FEITOVÁ Jitka, Památková péče ve Svobodném státě Bavorsko. ZPP 2006/66, č. 5, str. 425–429 [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Pražský architekt Filip Spannbrucker na zbirožském panství. ZPP 2006/66, č. 5, str. 429–432 [DETAIL]
KŘÍŽEK Jiří, Hans Schwathe a poslední portrét Františka Ferdinanda d’Este na Konopišti. ZPP 2006/66, č. 5, str. 433–434 [DETAIL]
BUKOVSKÝ Jan, Nová úprava historického náměstí Place des Terreaux v Lyonu. ZPP 2006/66, č. 5, str. 434 [DETAIL]
DUBINOVÁ Terezie, Nápis na váze ze zámku Hrubý Rohozec. ZPP 2006/66, č. 5, str. 435–436 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Josefa Čejky. ZPP 2006/66, č. 5, str. 435 [DETAIL]
GORYCZKOVÁ Naďa, Reakce na diskusní příspěvek Pavla Kouřila Archeologie v NPÚ. ZPP 2006/66, č. 5, str. 437–438 [DETAIL]
ZEZULA Michal, Ještě jednou k odbornému semináři Archeologie v NPÚ – ano, ale jak?. ZPP 2006/66, č. 5, str. 438–439 [DETAIL]
FEDOR Petr, Výstava Copuli lapidum (hromady kamení). Kresebné rekonstrukce podoby hradů a hrádků v povodí horní Svratky. ZPP 2006/66, č. 5, str. 440 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Pracovní setkání Historické oranžerie, výzkum – konzervace – využití. ZPP 2006/66, č. 5, str. 440 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Zámek Kynžvart a poklady jeho depozitáře. ZPP 2006/66, č. 5, str. 440–441 [DETAIL]
DRDÁCKÝ Miloš, Sedmá evropská konference o výzkumu kulturního dědictví. ZPP 2006/66, č. 5, str. 441–443 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Informace o ceně Gloria Musealis. ZPP 2006/66, č. 5, str. 441 [DETAIL]
KIBIC Karel, Kniha o zmizelém Starém Městě. ZPP 2006/66, č. 5, str. 443–444 [DETAIL]
JANČO Milan, Sborník Pískovcový fenomén Českého ráje. ZPP 2006/66, č. 5, str. 445 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2006/66, č. 5, str. 446–447 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Urbanismus a územní rozvoj 2006/1–2; Architekt 2006/7–8; Umění 2006/4. ZPP 2006/66, č. 5, str. 446 [DETAIL]
SOMMER Jan, Památky na internetu (aktuality, komentáře, upozornění). ZPP 2006/66, č. 5, str. 447–448 [DETAIL]
BILÍK Radek, EBEL Martin, KODERA Pavel, KRAJČI Petr, Centrum stavitelského dědictví. ZPP 2006/66, č. 5, str. 448–449 [DETAIL]
PEK Tomáš, Ad rehabilitace betonového pomníku V. Dyka (ZPP 4/2006, s. 279-282). ZPP 2006/66, č. 5, str. 450 [DETAIL]
ŠEVČÍK Roman, Záchrana a restaurování obrazu Sv. rodina s Karlem Boromejským z modletínského kostela. ZPP 2006/66, č. 5, str. 475–478 [DETAIL]