Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2006, obsah čísla 4.Není určeno

HÁJEK Tomáš, Editorial. ZPP 2006/66, č. 4, str. 277 [DETAIL]
HÁJEK Tomáš, POLÁKOVÁ Zuzana, Téma rehabilitace betonového pomníku V. Dyka na ostrově Lopud. ZPP 2006/66, č. 4, str. 279–282 [DETAIL]
POLÁKOVÁ Zuzana, HÁJEK Tomáš, Téma rehabilitace betonového pomníku V. Dyka na ostrově Lopud. ZPP 2006/66, č. 4, str. 279–282 [DETAIL]
SOUKUPOVÁ Helena, Klášter sv. Anežky České po roce 1989. ZPP 2006/66, č. 4, str. 283–289 [DETAIL]
KAIGL Jan, O kostele v Horšově. ZPP 2006/66, č. 4, str. 290–297 [DETAIL]
FOSTER Linda, Kostel Všech Svatých v Horšově pod archeologickým dozorem. ZPP 2006/66, č. 4, str. 298–300 [DETAIL]
DRNCOVÁ Ludmila, Obnova kostela Všech svatých v Horšově. ZPP 2006/66, č. 4, str. 301–309 [DETAIL]
MŽYKOVÁ Marie, Díla moravského vedutisty Johanna Venuta z auerspeských sbírek. ZPP 2006/66, č. 4, str. 310–317 [DETAIL]
HRONKOVÁ-OURODOVÁ Ludmila, Život Josefa Egyptského – obrazový cyklus z Třeboně. ZPP 2006/66, č. 4, str. 318–324 [DETAIL]
BUREŠ Pavel, Výzkumný projekt Památková dokumentace vesnických sídel v ČR. ZPP 2006/66, č. 4, str. 325–329 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Pohledový situační plán barokního opevnění na pražském Petříně z roku 1774. ZPP 2006/66, č. 4, str. 330–332 [DETAIL]
ZAHRADNÍK Pavel, Oprava soch na Karlově mostě po povodni z roku 1784. ZPP 2006/66, č. 4, str. 333–337 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, K dalším částem výzdoby renesančních interiérů zámku v Telči. ZPP 2006/66, č. 4, str. 337–340 [DETAIL]
HRBÁČOVÁ Jana, Středověká slonovina ze sbírky olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana. ZPP 2006/66, č. 4, str. 341–344 [DETAIL]
KOUŘIL Pavel, Archeologie v NPÚ. ZPP 2006/66, č. 4, str. 344–345 [DETAIL]
JANČO Milan, Čtyřicet let v podzemí. Zpráva o čtyřiceti letech výzkumu a zániku terénů s archeologickými nálezy na území hlavního města Prahy. ZPP 2006/66, č. 4, str. 345–349 [DETAIL]
ČIHÁKOVÁ Jarmila, DRAGOUN Zdeněk, HAVRDA Jan, LOCHMANN Zdeněk, OMELKA Martin, PODLISKA Jaroslav, SEL, Zpráva o... čem?. ZPP 2006/66, č. 4, str. 349–351 [DETAIL]
MÍČKA Jaromír, Jubileum PhDr. Jiřího Paukerta (Jiřího Kuběny). ZPP 2006/66, č. 4, str. 351–352 [DETAIL]
BUKOVIČOVÁ Olga, CAFOURKOVÁ Lenka, Konference Forum archaeologiae post-mediaevalis. ZPP 2006/66, č. 4, str. 352–353 [DETAIL]
CAFOURKOVÁ Lenka, BUKOVIČOVÁ Olga, Konference Forum archaeologiae post-mediaevalis. ZPP 2006/66, č. 4, str. 352–353 [DETAIL]
DRAGOUN Zdeněk, Forum urbes medii aevi V. ZPP 2006/66, č. 4, str. 353–354 [DETAIL]
ŠTOGROVÁ Jarmila, Kaplička na návsi, křížek v polích. ZPP 2006/66, č. 4, str. 354–355 [DETAIL]
BUKAČOVÁ Irena, Vizitace v dceřinném klášteře aneb Setkání ve Zlaté Koruně. ZPP 2006/66, č. 4, str. 355–356 [DETAIL]
TRYML Michal, Archeologie a veřejnost potřetí. ZPP 2006/66, č. 4, str. 356–357 [DETAIL]
POLÁKOVÁ Jana, European Heritage Summit. ZPP 2006/66, č. 4, str. 357 [DETAIL]
ŠEFCŮ Ondřej, Publikace Dřevo – historický lexikon. ZPP 2006/66, č. 4, str. 357–358 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Sborník Castrum Bene 9. ZPP 2006/66, č. 4, str. 358–359 [DETAIL]
VARHANÍK Jiří, Publikace Ochrana zrúcanín v kulturnej krajine. ZPP 2006/66, č. 4, str. 358 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Umění 2006/2, Architekt 2006/3–6, Urbanismus a územní rozvoj 2006/1, ERA 21 2006/1–3, Stavba 2006/3. ZPP 2006/66, č. 4, str. 359–362 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2006/66, č. 4, str. 362 [DETAIL]