Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2006, obsah čísla 3.Není určeno

HLOBIL Ivo, Editorial. ZPP 2006/66, č. 3, str. 181 [DETAIL]
VALCHÁŘOVÁ Vladislava, Holešovice: Ústřední jatky a trh dobytčí / Pražská tržnice. ZPP 2006/66, č. 3, str. 183–190 [DETAIL]
ŠNEJD Daniel, Ke stavebnímu vývoji jižního průčelí Horního hradu v Českém Krumlově. ZPP 2006/66, č. 3, str. 191–198 [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, JERIE Pavel, MICHOINOVÁ Dagmar, Restaurování jižního průčelí Horního hradu SHZ v Českém Krumlově. ZPP 2006/66, č. 3, str. 199–211 [DETAIL]
HANZL Miloslav, GIRSA Václav, JERIE Pavel, MICHOINOVÁ Dagmar, Restaurování jižního průčelí Horního hradu SHZ v Českém Krumlově. ZPP 2006/66, č. 3, str. 199–211 [DETAIL]
JERIE Pavel, GIRSA Václav, HANZL Miloslav, MICHOINOVÁ Dagmar, Restaurování jižního průčelí Horního hradu SHZ v Českém Krumlově. ZPP 2006/66, č. 3, str. 199–211 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, GIRSA Václav, HANZL Miloslav, JERIE Pavel, Restaurování jižního průčelí Horního hradu SHZ v Českém Krumlově. ZPP 2006/66, č. 3, str. 199–211 [DETAIL]
HLOBIL Ivo, Zhodnocení obnovy jižního průčelí hradu v Českém Krumlově. ZPP 2006/66, č. 3, str. 212 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Židovský náhrobek. Výtvarná podoba symbolů jmen. ZPP 2006/66, č. 3, str. 213–222 [DETAIL]
KAŠPÁRKOVÁ Slavomíra, Několik poznámek k nálezům v dílčím stavebně-historickém průzkumu olomouckého dómu. ZPP 2006/66, č. 3, str. 223–226 [DETAIL]
NĚMCOVÁ Gabriela, Zobrazení historických hudebních nástrojů na divadelní oponě na zámku v Českém Krumlově. ZPP 2006/66, č. 3, str. 227–321 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Příprava památkové interiérové instalace na zámku Stekník. ZPP 2006/66, č. 3, str. 232–235 [DETAIL]
ŘÍHOVÁ Vladislava, Historie restaurátorských zásahů a ochrany chórových lavic v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velehradě. ZPP 2006/66, č. 3, str. 236–240 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Z počátků památkové péče v Čechách. Plány k puristické obnově rotundy sv. Máří Magdaleny v Přední Kopanině z roku 1854. ZPP 2006/66, č. 3, str. 241–244 [DETAIL]
NOVOTNÝ Michal, Památková péče a legislativa. ZPP 2006/66, č. 3, str. 245–252 [DETAIL]
KROUPA Petr, Georg Dehio a koncepce památkové péče na začátku 20. století. ZPP 2006/66, č. 3, str. 252–256 [DETAIL]
MUCHKA Ivan P., Sto let od vydání prvního svazku Dehiova Handbuchu. ZPP 2006/66, č. 3, str. 256–259 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Josefa Gruse. ZPP 2006/66, č. 3, str. 259–260 [DETAIL]
GIRSA Václav, Josef Štulc docentem. ZPP 2006/66, č. 3, str. 261 [DETAIL]
Závěrečné práce absolventů studia památkové péče na NPÚ. ZPP 2006/66, č. 3, str. 261 [DETAIL]
Závěry z konference Obnova památek – fasády konané dne 21. 3. 2006 v Praze. ZPP 2006/66, č. 3, str. 261–262 [DETAIL]
BUKOVSKÝ Jan, Sympozium Kartuziánské umění a architektura. ZPP 2006/66, č. 3, str. 262–263 [DETAIL]
NOLL Jindřich, Léto a podzim 2005 – jedna výstava, jedno sympozium (Georg Dehio v Drážďanech – Alois Riegl ve Vídni). ZPP 2006/66, č. 3, str. 262–263 [DETAIL]
ČIŽINSKÁ Helena, Retrospektiva v Beuronu. ZPP 2006/66, č. 3, str. 263–266 [DETAIL]
DITTERTOVÁ Eva, Cheb v době secese (1898–1914). ZPP 2006/66, č. 3, str. 266–267 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Výstava Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi ve Vysokém Mýtě. ZPP 2006/66, č. 3, str. 267 [DETAIL]
KOUKAL Petr, Varhany a jejich místo v systému ochrany movitého památkového fondu. ZPP 2006/66, č. 3, str. 268 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Státní zámek Jezeří. ZPP 2006/66, č. 3, str. 268–269 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Stavba 2006/1–2, Fórum architektury a stavitelství 2006/1–2, Ad archirektura 2006/3. ZPP 2006/66, č. 3, str. 269–271 [DETAIL]
ŽLÁBKOVÁ Ludmila, Opomíjené památky – 3. ročník konference Kulturní dědictví v současnosti. ZPP 2006/66, č. 3, str. 269 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2006/66, č. 3, str. 271 [DETAIL]