Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2006, obsah čísla 2.Není určeno

TRYML Michal, Editorial. ZPP 2006/66, č. 2, str. 89 [DETAIL]
BUREŠ Michal, Cesta tam a zase zpátky. ZPP 2006/66, č. 2, str. 91–99 [DETAIL]
ČIHÁKOVÁ Jarmila, MÜLLER Martin, Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. ZPP 2006/66, č. 2, str. 100–116 [DETAIL]
DRAGOUN Zdeněk, HAVRDA Jan, LOCHMANN Zdeněk, OMELKA Martin, TRYML Michal, K otázkám archeologické památkové péče v Praze. ZPP 2006/66, č. 2, str. 117–122 [DETAIL]
MERTA David, PEŠKA Marek, Městská archeologie, památková péče a žijící město. ZPP 2006/66, č. 2, str. 123–126 [DETAIL]
ZEZULA Michal, Ochrana archeologického dědictví v historických jádrech měst Moravskoslezského kraje a její perspektivy. ZPP 2006/66, č. 2, str. 127–130 [DETAIL]
KALFERSTOVÁ Jana, Ochrana archeologického dědictví na původním místě. ZPP 2006/66, č. 2, str. 131–133 [DETAIL]
SOKOL Petr, Několik poznámek k Maltské konvenci a archeologii v Národním památkovém ústavu. ZPP 2006/66, č. 2, str. 133–136 [DETAIL]
NEUSTUPNÝ Zdeněk, Les – ochránce či nepřítel archeologických památek?. ZPP 2006/66, č. 2, str. 137 [DETAIL]
LODROVÁ Marcela, FOSTER Linda, KAMENICKÁ Eva, Problémy ochrany archeologického dědictví z pohledu NPÚ ÚOP v Plzni. ZPP 2006/66, č. 2, str. 138–139 [DETAIL]
STRÁNSKÁ Radmila, VITULA Petr, Možnosti ochrany archeologického dědictví na plošně chráněných územích a nemovitých kulturních památkách na území v působnosti NPÚ – ÚOP v Brně. ZPP 2006/66, č. 2, str. 140–144 [DETAIL]
JANČO Milan, „Cylindr“ historie jednoho náměstí v Kodani. ZPP 2006/66, č. 2, str. 144–147 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Otázka archeologických výzkumů v kontextu evropské kastellologie. ZPP 2006/66, č. 2, str. 149–151 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ Dagmar, Zpráva o významném úkolu památkové péče 21. století – o obnově identifikace kulturních památek České republiky. ZPP 2006/66, č. 2, str. 152–154 [DETAIL]
KALFERSTOVÁ Jana, Archeologické nálezy v rámci územního plánování. ZPP 2006/66, č. 2, str. 154–159 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Znovuobjevená rotunda, archeologie a Maltská konvence. ZPP 2006/66, č. 2, str. 159 [DETAIL]
BOHÁČOVÁ Ivana, O archeologických výzkumech, Maltské konvenci a hledání nepřítele. ZPP 2006/66, č. 2, str. 160 [DETAIL]
DRAGOUN Zdeněk, K ochraně archeologického dědictví. ZPP 2006/66, č. 2, str. 160–161 [DETAIL]
DUPAL Aleš, Za Jaroslavem Wagnerem. ZPP 2006/66, č. 2, str. 161–162 [DETAIL]
DEJMKOVÁ Jiřina, Jaroslav Wagner. Výběrová bibliografie. ZPP 2006/66, č. 2, str. 162–163 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, NOVÁK Antonín, Manfred Koller a historická výtvarná technologie. ZPP 2006/66, č. 2, str. 163–164 [DETAIL]
NOVÁK Antonín, NEJEDLÝ Vratislav, Manfred Koller a historická výtvarná technologie. ZPP 2006/66, č. 2, str. 163–164 [DETAIL]
Koller Manfred – výběrová bibliografie 1970–2005. ZPP 2006/66, č. 2, str. 165–166 [DETAIL]
ČECH Michal, Vítězné stavby 5. ročníku Herbol Historic 2005. ZPP 2006/66, č. 2, str. 167 [DETAIL]
TRYML Michal, Archaeologia historica 30/2005. ZPP 2006/66, č. 2, str. 167 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Publikace Industriální cesty českým středozápadem. ZPP 2006/66, č. 2, str. 168 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, JERIE Pavel, Publikace Zpravodaj STOP na téma Otázky kolem aplikace sanačních omítek na historických objektech. ZPP 2006/66, č. 2, str. 168 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Urbanismus a územní rozvoj 2005/5–6, Architekt 2006/1–2, Ad architektura 2006/2, Umění 2006/1. ZPP 2006/66, č. 2, str. 169–170 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2006/66, č. 2, str. 170–171 [DETAIL]