Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2006, obsah čísla 1.Není určeno

NEJEDLÝ Vratislav, Olomoucké „restaurátorské“ výstavy. ZPP 2006/66, č. 1 [DETAIL]
HÁJEK Tomáš, Památková péče jako otevřený problém (editorial). ZPP 2006/66, č. 1, str. 1 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Mezi Skyllou a Charybdou. Několik poznámek, úvah a příměrů inspirovaných výstavou Futura Pragensis. ZPP 2006/66, č. 1, str. 3–7 [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách. ZPP 2006/66, č. 1, str. 8–18 [DETAIL]
VLK Miloslav, Rehabilitace ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách. ZPP 2006/66, č. 1, str. 19–24 [DETAIL]
HOUSKA Ivan, JEMELKOVÁ Simona, WERKMANN Ladislav, ZÁPALKOVÁ Helena, Restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. ZPP 2006/66, č. 1, str. 25–34 [DETAIL]
JEMELKOVÁ Simona, HOUSKA Ivan, WERKMANN Ladislav, ZÁPALKOVÁ Helena, Restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. ZPP 2006/66, č. 1, str. 25–34 [DETAIL]
WERKMANN Ladislav, HOUSKA Ivan, JEMELKOVÁ Simona, ZÁPALKOVVÁ Helena, Restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. ZPP 2006/66, č. 1, str. 25–34 [DETAIL]
ZÁPALKOVÁ Helena, HOUSKA Ivan, JEMELKOVÁ Simona, WEKRMANN Ladislav, Restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. ZPP 2006/66, č. 1, str. 25–34 [DETAIL]
MAXOVÁ Ivana, Konzervační materiály aplikované na kamenosochařská díla během historie restaurování. Studium vlivu historických a moderních konzervačních prostředků na vlastnosti kamene. ZPP 2006/66, č. 1, str. 33–40 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ Dagmar, Několik slov úvodem. ZPP 2006/66, č. 1, str. 41 [DETAIL]
BUDANCEVA Tatjana, Konstruktivistické památky ve Sverdlovsku (dnešním Jekatěrinburgu). ZPP 2006/66, č. 1, str. 42–47 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Rozšíření památkové instalace na Grabštejně. ZPP 2006/66, č. 1, str. 48–50 [DETAIL]
NOVOTNÝ Jaromír, Dílo Curta Stoevinga ve sbírce zámku Hrubý Rohozec. ZPP 2006/66, č. 1, str. 51–54 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Příspěvek k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918–1938. Část 5. – Státní subvence na opravy památek. ZPP 2006/66, č. 1, str. 55–60 [DETAIL]
PETRASOVÁ Taťána, Hilbertův půdorysný plán katedrály sv. Víta v Praze. ZPP 2006/66, č. 1, str. 61–62 [DETAIL]
Prague Invest Group (PIG) nabízí nové bydlení v Praze. ZPP 2006/66, č. 1, str. 63–64 [DETAIL]
MUCHKA Ivan P., Cena Uměleckohistorické společnosti v českých zemích za rok 2004. ZPP 2006/66, č. 1, str. 65 [DETAIL]
RADOVÁ Jarmila, Zločin na památce. ZPP 2006/66, č. 1, str. 65–66 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, V rodišti slavných Dientzenhoferů. ZPP 2006/66, č. 1, str. 67–68 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Aloise Beera. ZPP 2006/66, č. 1, str. 68–70 [DETAIL]
POPELOVÁ Lenka, Evropské průmyslové dědictví se představilo v Praze. ZPP 2006/66, č. 1, str. 71–72 [DETAIL]
MÁDL Martin, Barokní nástěnná malba ve střední Evropě. ZPP 2006/66, č. 1, str. 72–73 [DETAIL]
VÁVROVÁ Petra, Seminář s pracovním setkáním – Seminar on Preservation and Management of Photographic Collections – Atény 2005. ZPP 2006/66, č. 1, str. 73–74 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, Didaktické programy – semináře a perspektivy. ZPP 2006/66, č. 1, str. 74 [DETAIL]
JANČO Milan, Archeologie v NPÚ – ano, ale jak? Odborný seminář archeologů NPÚ. ZPP 2006/66, č. 1, str. 75–77 [DETAIL]
VOKOLKOVÁ Daniela, Půst očí – pastva pro oči. ZPP 2006/66, č. 1, str. 77 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Publikace Polička – kostel sv. Jakuba. ZPP 2006/66, č. 1, str. 78–79 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Publikace Staletí gobelínů v moravských a slezských sbírkách. ZPP 2006/66, č. 1, str. 78 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Umění 2005/5–6, Architekt 2005/10–12, Urbanismus a územní rozvoj 2005/4, ERA 21 2005/5–6, Ad Architektura 2005/1, Fórum architektury a stavitelství 2005/4–6, Stavba 2005/6. ZPP 2006/66, č. 1, str. 79–82 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2006/66, č. 1, str. 82–83 [DETAIL]