Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2006.

Není určeno

MARTINKOVÁ Hana, Památky středních Čech 2006/1, Průzkumy památek 2006/1. ZPP 2006/66, str. 520 [DETAIL]

číslo 1

NEJEDLÝ Vratislav, Olomoucké „restaurátorské“ výstavy. ZPP 2006/66, č. 1 [DETAIL]
HÁJEK Tomáš, Památková péče jako otevřený problém (editorial). ZPP 2006/66, č. 1, str. 1 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Mezi Skyllou a Charybdou. Několik poznámek, úvah a příměrů inspirovaných výstavou Futura Pragensis. ZPP 2006/66, č. 1, str. 3–7 [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách. ZPP 2006/66, č. 1, str. 8–18 [DETAIL]
VLK Miloslav, Rehabilitace ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách. ZPP 2006/66, č. 1, str. 19–24 [DETAIL]
HOUSKA Ivan, JEMELKOVÁ Simona, WERKMANN Ladislav, ZÁPALKOVÁ Helena, Restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. ZPP 2006/66, č. 1, str. 25–34 [DETAIL]
JEMELKOVÁ Simona, HOUSKA Ivan, WERKMANN Ladislav, ZÁPALKOVÁ Helena, Restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. ZPP 2006/66, č. 1, str. 25–34 [DETAIL]
WERKMANN Ladislav, HOUSKA Ivan, JEMELKOVÁ Simona, ZÁPALKOVVÁ Helena, Restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. ZPP 2006/66, č. 1, str. 25–34 [DETAIL]
ZÁPALKOVÁ Helena, HOUSKA Ivan, JEMELKOVÁ Simona, WEKRMANN Ladislav, Restaurování Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci. ZPP 2006/66, č. 1, str. 25–34 [DETAIL]
MAXOVÁ Ivana, Konzervační materiály aplikované na kamenosochařská díla během historie restaurování. Studium vlivu historických a moderních konzervačních prostředků na vlastnosti kamene. ZPP 2006/66, č. 1, str. 33–40 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ Dagmar, Několik slov úvodem. ZPP 2006/66, č. 1, str. 41 [DETAIL]
BUDANCEVA Tatjana, Konstruktivistické památky ve Sverdlovsku (dnešním Jekatěrinburgu). ZPP 2006/66, č. 1, str. 42–47 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Rozšíření památkové instalace na Grabštejně. ZPP 2006/66, č. 1, str. 48–50 [DETAIL]
NOVOTNÝ Jaromír, Dílo Curta Stoevinga ve sbírce zámku Hrubý Rohozec. ZPP 2006/66, č. 1, str. 51–54 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Příspěvek k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918–1938. Část 5. – Státní subvence na opravy památek. ZPP 2006/66, č. 1, str. 55–60 [DETAIL]
PETRASOVÁ Taťána, Hilbertův půdorysný plán katedrály sv. Víta v Praze. ZPP 2006/66, č. 1, str. 61–62 [DETAIL]
Prague Invest Group (PIG) nabízí nové bydlení v Praze. ZPP 2006/66, č. 1, str. 63–64 [DETAIL]
MUCHKA Ivan P., Cena Uměleckohistorické společnosti v českých zemích za rok 2004. ZPP 2006/66, č. 1, str. 65 [DETAIL]
RADOVÁ Jarmila, Zločin na památce. ZPP 2006/66, č. 1, str. 65–66 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, V rodišti slavných Dientzenhoferů. ZPP 2006/66, č. 1, str. 67–68 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Aloise Beera. ZPP 2006/66, č. 1, str. 68–70 [DETAIL]
POPELOVÁ Lenka, Evropské průmyslové dědictví se představilo v Praze. ZPP 2006/66, č. 1, str. 71–72 [DETAIL]
MÁDL Martin, Barokní nástěnná malba ve střední Evropě. ZPP 2006/66, č. 1, str. 72–73 [DETAIL]
VÁVROVÁ Petra, Seminář s pracovním setkáním – Seminar on Preservation and Management of Photographic Collections – Atény 2005. ZPP 2006/66, č. 1, str. 73–74 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, Didaktické programy – semináře a perspektivy. ZPP 2006/66, č. 1, str. 74 [DETAIL]
JANČO Milan, Archeologie v NPÚ – ano, ale jak? Odborný seminář archeologů NPÚ. ZPP 2006/66, č. 1, str. 75–77 [DETAIL]
VOKOLKOVÁ Daniela, Půst očí – pastva pro oči. ZPP 2006/66, č. 1, str. 77 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Publikace Polička – kostel sv. Jakuba. ZPP 2006/66, č. 1, str. 78–79 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Publikace Staletí gobelínů v moravských a slezských sbírkách. ZPP 2006/66, č. 1, str. 78 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Umění 2005/5–6, Architekt 2005/10–12, Urbanismus a územní rozvoj 2005/4, ERA 21 2005/5–6, Ad Architektura 2005/1, Fórum architektury a stavitelství 2005/4–6, Stavba 2005/6. ZPP 2006/66, č. 1, str. 79–82 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2006/66, č. 1, str. 82–83 [DETAIL]

číslo 2

TRYML Michal, Editorial. ZPP 2006/66, č. 2, str. 89 [DETAIL]
BUREŠ Michal, Cesta tam a zase zpátky. ZPP 2006/66, č. 2, str. 91–99 [DETAIL]
ČIHÁKOVÁ Jarmila, MÜLLER Martin, Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. ZPP 2006/66, č. 2, str. 100–116 [DETAIL]
DRAGOUN Zdeněk, HAVRDA Jan, LOCHMANN Zdeněk, OMELKA Martin, TRYML Michal, K otázkám archeologické památkové péče v Praze. ZPP 2006/66, č. 2, str. 117–122 [DETAIL]
MERTA David, PEŠKA Marek, Městská archeologie, památková péče a žijící město. ZPP 2006/66, č. 2, str. 123–126 [DETAIL]
ZEZULA Michal, Ochrana archeologického dědictví v historických jádrech měst Moravskoslezského kraje a její perspektivy. ZPP 2006/66, č. 2, str. 127–130 [DETAIL]
KALFERSTOVÁ Jana, Ochrana archeologického dědictví na původním místě. ZPP 2006/66, č. 2, str. 131–133 [DETAIL]
SOKOL Petr, Několik poznámek k Maltské konvenci a archeologii v Národním památkovém ústavu. ZPP 2006/66, č. 2, str. 133–136 [DETAIL]
NEUSTUPNÝ Zdeněk, Les – ochránce či nepřítel archeologických památek?. ZPP 2006/66, č. 2, str. 137 [DETAIL]
LODROVÁ Marcela, FOSTER Linda, KAMENICKÁ Eva, Problémy ochrany archeologického dědictví z pohledu NPÚ ÚOP v Plzni. ZPP 2006/66, č. 2, str. 138–139 [DETAIL]
STRÁNSKÁ Radmila, VITULA Petr, Možnosti ochrany archeologického dědictví na plošně chráněných územích a nemovitých kulturních památkách na území v působnosti NPÚ – ÚOP v Brně. ZPP 2006/66, č. 2, str. 140–144 [DETAIL]
JANČO Milan, „Cylindr“ historie jednoho náměstí v Kodani. ZPP 2006/66, č. 2, str. 144–147 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Otázka archeologických výzkumů v kontextu evropské kastellologie. ZPP 2006/66, č. 2, str. 149–151 [DETAIL]
SEDLÁKOVÁ Dagmar, Zpráva o významném úkolu památkové péče 21. století – o obnově identifikace kulturních památek České republiky. ZPP 2006/66, č. 2, str. 152–154 [DETAIL]
KALFERSTOVÁ Jana, Archeologické nálezy v rámci územního plánování. ZPP 2006/66, č. 2, str. 154–159 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Znovuobjevená rotunda, archeologie a Maltská konvence. ZPP 2006/66, č. 2, str. 159 [DETAIL]
BOHÁČOVÁ Ivana, O archeologických výzkumech, Maltské konvenci a hledání nepřítele. ZPP 2006/66, č. 2, str. 160 [DETAIL]
DRAGOUN Zdeněk, K ochraně archeologického dědictví. ZPP 2006/66, č. 2, str. 160–161 [DETAIL]
DUPAL Aleš, Za Jaroslavem Wagnerem. ZPP 2006/66, č. 2, str. 161–162 [DETAIL]
DEJMKOVÁ Jiřina, Jaroslav Wagner. Výběrová bibliografie. ZPP 2006/66, č. 2, str. 162–163 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, NOVÁK Antonín, Manfred Koller a historická výtvarná technologie. ZPP 2006/66, č. 2, str. 163–164 [DETAIL]
NOVÁK Antonín, NEJEDLÝ Vratislav, Manfred Koller a historická výtvarná technologie. ZPP 2006/66, č. 2, str. 163–164 [DETAIL]
Koller Manfred – výběrová bibliografie 1970–2005. ZPP 2006/66, č. 2, str. 165–166 [DETAIL]
ČECH Michal, Vítězné stavby 5. ročníku Herbol Historic 2005. ZPP 2006/66, č. 2, str. 167 [DETAIL]
TRYML Michal, Archaeologia historica 30/2005. ZPP 2006/66, č. 2, str. 167 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Publikace Industriální cesty českým středozápadem. ZPP 2006/66, č. 2, str. 168 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, JERIE Pavel, Publikace Zpravodaj STOP na téma Otázky kolem aplikace sanačních omítek na historických objektech. ZPP 2006/66, č. 2, str. 168 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Urbanismus a územní rozvoj 2005/5–6, Architekt 2006/1–2, Ad architektura 2006/2, Umění 2006/1. ZPP 2006/66, č. 2, str. 169–170 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2006/66, č. 2, str. 170–171 [DETAIL]

číslo 3

HLOBIL Ivo, Editorial. ZPP 2006/66, č. 3, str. 181 [DETAIL]
VALCHÁŘOVÁ Vladislava, Holešovice: Ústřední jatky a trh dobytčí / Pražská tržnice. ZPP 2006/66, č. 3, str. 183–190 [DETAIL]
ŠNEJD Daniel, Ke stavebnímu vývoji jižního průčelí Horního hradu v Českém Krumlově. ZPP 2006/66, č. 3, str. 191–198 [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, JERIE Pavel, MICHOINOVÁ Dagmar, Restaurování jižního průčelí Horního hradu SHZ v Českém Krumlově. ZPP 2006/66, č. 3, str. 199–211 [DETAIL]
HANZL Miloslav, GIRSA Václav, JERIE Pavel, MICHOINOVÁ Dagmar, Restaurování jižního průčelí Horního hradu SHZ v Českém Krumlově. ZPP 2006/66, č. 3, str. 199–211 [DETAIL]
JERIE Pavel, GIRSA Václav, HANZL Miloslav, MICHOINOVÁ Dagmar, Restaurování jižního průčelí Horního hradu SHZ v Českém Krumlově. ZPP 2006/66, č. 3, str. 199–211 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, GIRSA Václav, HANZL Miloslav, JERIE Pavel, Restaurování jižního průčelí Horního hradu SHZ v Českém Krumlově. ZPP 2006/66, č. 3, str. 199–211 [DETAIL]
HLOBIL Ivo, Zhodnocení obnovy jižního průčelí hradu v Českém Krumlově. ZPP 2006/66, č. 3, str. 212 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Židovský náhrobek. Výtvarná podoba symbolů jmen. ZPP 2006/66, č. 3, str. 213–222 [DETAIL]
KAŠPÁRKOVÁ Slavomíra, Několik poznámek k nálezům v dílčím stavebně-historickém průzkumu olomouckého dómu. ZPP 2006/66, č. 3, str. 223–226 [DETAIL]
NĚMCOVÁ Gabriela, Zobrazení historických hudebních nástrojů na divadelní oponě na zámku v Českém Krumlově. ZPP 2006/66, č. 3, str. 227–321 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Příprava památkové interiérové instalace na zámku Stekník. ZPP 2006/66, č. 3, str. 232–235 [DETAIL]
ŘÍHOVÁ Vladislava, Historie restaurátorských zásahů a ochrany chórových lavic v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velehradě. ZPP 2006/66, č. 3, str. 236–240 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Z počátků památkové péče v Čechách. Plány k puristické obnově rotundy sv. Máří Magdaleny v Přední Kopanině z roku 1854. ZPP 2006/66, č. 3, str. 241–244 [DETAIL]
NOVOTNÝ Michal, Památková péče a legislativa. ZPP 2006/66, č. 3, str. 245–252 [DETAIL]
KROUPA Petr, Georg Dehio a koncepce památkové péče na začátku 20. století. ZPP 2006/66, č. 3, str. 252–256 [DETAIL]
MUCHKA Ivan P., Sto let od vydání prvního svazku Dehiova Handbuchu. ZPP 2006/66, č. 3, str. 256–259 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Josefa Gruse. ZPP 2006/66, č. 3, str. 259–260 [DETAIL]
GIRSA Václav, Josef Štulc docentem. ZPP 2006/66, č. 3, str. 261 [DETAIL]
Závěrečné práce absolventů studia památkové péče na NPÚ. ZPP 2006/66, č. 3, str. 261 [DETAIL]
Závěry z konference Obnova památek – fasády konané dne 21. 3. 2006 v Praze. ZPP 2006/66, č. 3, str. 261–262 [DETAIL]
BUKOVSKÝ Jan, Sympozium Kartuziánské umění a architektura. ZPP 2006/66, č. 3, str. 262–263 [DETAIL]
NOLL Jindřich, Léto a podzim 2005 – jedna výstava, jedno sympozium (Georg Dehio v Drážďanech – Alois Riegl ve Vídni). ZPP 2006/66, č. 3, str. 262–263 [DETAIL]
ČIŽINSKÁ Helena, Retrospektiva v Beuronu. ZPP 2006/66, č. 3, str. 263–266 [DETAIL]
DITTERTOVÁ Eva, Cheb v době secese (1898–1914). ZPP 2006/66, č. 3, str. 266–267 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Výstava Roubené skvosty z Podkarpatské Rusi ve Vysokém Mýtě. ZPP 2006/66, č. 3, str. 267 [DETAIL]
KOUKAL Petr, Varhany a jejich místo v systému ochrany movitého památkového fondu. ZPP 2006/66, č. 3, str. 268 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Státní zámek Jezeří. ZPP 2006/66, č. 3, str. 268–269 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Stavba 2006/1–2, Fórum architektury a stavitelství 2006/1–2, Ad archirektura 2006/3. ZPP 2006/66, č. 3, str. 269–271 [DETAIL]
ŽLÁBKOVÁ Ludmila, Opomíjené památky – 3. ročník konference Kulturní dědictví v současnosti. ZPP 2006/66, č. 3, str. 269 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2006/66, č. 3, str. 271 [DETAIL]

číslo 4

HÁJEK Tomáš, Editorial. ZPP 2006/66, č. 4, str. 277 [DETAIL]
HÁJEK Tomáš, POLÁKOVÁ Zuzana, Téma rehabilitace betonového pomníku V. Dyka na ostrově Lopud. ZPP 2006/66, č. 4, str. 279–282 [DETAIL]
POLÁKOVÁ Zuzana, HÁJEK Tomáš, Téma rehabilitace betonového pomníku V. Dyka na ostrově Lopud. ZPP 2006/66, č. 4, str. 279–282 [DETAIL]
SOUKUPOVÁ Helena, Klášter sv. Anežky České po roce 1989. ZPP 2006/66, č. 4, str. 283–289 [DETAIL]
KAIGL Jan, O kostele v Horšově. ZPP 2006/66, č. 4, str. 290–297 [DETAIL]
FOSTER Linda, Kostel Všech Svatých v Horšově pod archeologickým dozorem. ZPP 2006/66, č. 4, str. 298–300 [DETAIL]
DRNCOVÁ Ludmila, Obnova kostela Všech svatých v Horšově. ZPP 2006/66, č. 4, str. 301–309 [DETAIL]
MŽYKOVÁ Marie, Díla moravského vedutisty Johanna Venuta z auerspeských sbírek. ZPP 2006/66, č. 4, str. 310–317 [DETAIL]
HRONKOVÁ-OURODOVÁ Ludmila, Život Josefa Egyptského – obrazový cyklus z Třeboně. ZPP 2006/66, č. 4, str. 318–324 [DETAIL]
BUREŠ Pavel, Výzkumný projekt Památková dokumentace vesnických sídel v ČR. ZPP 2006/66, č. 4, str. 325–329 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Pohledový situační plán barokního opevnění na pražském Petříně z roku 1774. ZPP 2006/66, č. 4, str. 330–332 [DETAIL]
ZAHRADNÍK Pavel, Oprava soch na Karlově mostě po povodni z roku 1784. ZPP 2006/66, č. 4, str. 333–337 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, K dalším částem výzdoby renesančních interiérů zámku v Telči. ZPP 2006/66, č. 4, str. 337–340 [DETAIL]
HRBÁČOVÁ Jana, Středověká slonovina ze sbírky olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana. ZPP 2006/66, č. 4, str. 341–344 [DETAIL]
KOUŘIL Pavel, Archeologie v NPÚ. ZPP 2006/66, č. 4, str. 344–345 [DETAIL]
JANČO Milan, Čtyřicet let v podzemí. Zpráva o čtyřiceti letech výzkumu a zániku terénů s archeologickými nálezy na území hlavního města Prahy. ZPP 2006/66, č. 4, str. 345–349 [DETAIL]
ČIHÁKOVÁ Jarmila, DRAGOUN Zdeněk, HAVRDA Jan, LOCHMANN Zdeněk, OMELKA Martin, PODLISKA Jaroslav, SEL, Zpráva o... čem?. ZPP 2006/66, č. 4, str. 349–351 [DETAIL]
MÍČKA Jaromír, Jubileum PhDr. Jiřího Paukerta (Jiřího Kuběny). ZPP 2006/66, č. 4, str. 351–352 [DETAIL]
BUKOVIČOVÁ Olga, CAFOURKOVÁ Lenka, Konference Forum archaeologiae post-mediaevalis. ZPP 2006/66, č. 4, str. 352–353 [DETAIL]
CAFOURKOVÁ Lenka, BUKOVIČOVÁ Olga, Konference Forum archaeologiae post-mediaevalis. ZPP 2006/66, č. 4, str. 352–353 [DETAIL]
DRAGOUN Zdeněk, Forum urbes medii aevi V. ZPP 2006/66, č. 4, str. 353–354 [DETAIL]
ŠTOGROVÁ Jarmila, Kaplička na návsi, křížek v polích. ZPP 2006/66, č. 4, str. 354–355 [DETAIL]
BUKAČOVÁ Irena, Vizitace v dceřinném klášteře aneb Setkání ve Zlaté Koruně. ZPP 2006/66, č. 4, str. 355–356 [DETAIL]
TRYML Michal, Archeologie a veřejnost potřetí. ZPP 2006/66, č. 4, str. 356–357 [DETAIL]
POLÁKOVÁ Jana, European Heritage Summit. ZPP 2006/66, č. 4, str. 357 [DETAIL]
ŠEFCŮ Ondřej, Publikace Dřevo – historický lexikon. ZPP 2006/66, č. 4, str. 357–358 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Sborník Castrum Bene 9. ZPP 2006/66, č. 4, str. 358–359 [DETAIL]
VARHANÍK Jiří, Publikace Ochrana zrúcanín v kulturnej krajine. ZPP 2006/66, č. 4, str. 358 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Umění 2006/2, Architekt 2006/3–6, Urbanismus a územní rozvoj 2006/1, ERA 21 2006/1–3, Stavba 2006/3. ZPP 2006/66, č. 4, str. 359–362 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2006/66, č. 4, str. 362 [DETAIL]

číslo 5

BEČKOVÁ Kateřina, Editorial. ZPP 2006/66, č. 5, str. 369 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Informace o některých modelových případech projednávaných Výborem světového dědictví na jeho 30. zasedání. ZPP 2006/66, č. 5, str. 371–376 [DETAIL]
PAVELEC Petr, Ke stavební obnově a restaurování kostela Narození Panny Marie v Cetvinách na Českokrumlovsku. ZPP 2006/66, č. 5, str. 377–384 [DETAIL]
VÍCH Jan, Restaurování mariánského sloupu na Velkém náměstí v Hradci Králové. ZPP 2006/66, č. 5, str. 385–390 [DETAIL]
HOUSKA Ivan, ZÁPAALKOVÁ Helena, Schránka Pražského Jezulátka a její restaurování. ZPP 2006/66, č. 5, str. 391–398 [DETAIL]
ZÁPALKOVÁ Helena, HOUSKA Ivan, Schránka Pražského Jezulátka a její restaurování. ZPP 2006/66, č. 5, str. 391–398 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Praktické příklady zachování průmyslového kulturního dědictví a jeho animace v oblasti Porúří ve Spolkové republice Německo. ZPP 2006/66, č. 5, str. 399–406 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, MATÚŠEK Miloš, Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy Evropské unie – výhody i rizika propojení. ZPP 2006/66, č. 5, str. 407–411 [DETAIL]
MATÚŠEK Miloš, KUČOVÁ Věra, Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy Evropské unie – výhody i rizika propojení. ZPP 2006/66, č. 5, str. 407–411 [DETAIL]
Maltská deklarace o podpoře a usměrňování kulturního turismu. ZPP 2006/66, č. 5, str. 412 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Mamlúcký koberec v Kroměříži – neznámá perla textilního umění v českých sbírkách. ZPP 2006/66, č. 5, str. 413–417 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Studentské práce na pražské polytechnice z první poloviny 19. století v plánové sbírce Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště v Praze. ZPP 2006/66, č. 5, str. 418–421 [DETAIL]
FEITOVÁ Jitka, Památková péče ve Svobodném státě Bavorsko. ZPP 2006/66, č. 5, str. 425–429 [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Pražský architekt Filip Spannbrucker na zbirožském panství. ZPP 2006/66, č. 5, str. 429–432 [DETAIL]
KŘÍŽEK Jiří, Hans Schwathe a poslední portrét Františka Ferdinanda d’Este na Konopišti. ZPP 2006/66, č. 5, str. 433–434 [DETAIL]
BUKOVSKÝ Jan, Nová úprava historického náměstí Place des Terreaux v Lyonu. ZPP 2006/66, č. 5, str. 434 [DETAIL]
DUBINOVÁ Terezie, Nápis na váze ze zámku Hrubý Rohozec. ZPP 2006/66, č. 5, str. 435–436 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Josefa Čejky. ZPP 2006/66, č. 5, str. 435 [DETAIL]
GORYCZKOVÁ Naďa, Reakce na diskusní příspěvek Pavla Kouřila Archeologie v NPÚ. ZPP 2006/66, č. 5, str. 437–438 [DETAIL]
ZEZULA Michal, Ještě jednou k odbornému semináři Archeologie v NPÚ – ano, ale jak?. ZPP 2006/66, č. 5, str. 438–439 [DETAIL]
FEDOR Petr, Výstava Copuli lapidum (hromady kamení). Kresebné rekonstrukce podoby hradů a hrádků v povodí horní Svratky. ZPP 2006/66, č. 5, str. 440 [DETAIL]
FETTEROVÁ Dagmar, Pracovní setkání Historické oranžerie, výzkum – konzervace – využití. ZPP 2006/66, č. 5, str. 440 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Zámek Kynžvart a poklady jeho depozitáře. ZPP 2006/66, č. 5, str. 440–441 [DETAIL]
DRDÁCKÝ Miloš, Sedmá evropská konference o výzkumu kulturního dědictví. ZPP 2006/66, č. 5, str. 441–443 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Informace o ceně Gloria Musealis. ZPP 2006/66, č. 5, str. 441 [DETAIL]
KIBIC Karel, Kniha o zmizelém Starém Městě. ZPP 2006/66, č. 5, str. 443–444 [DETAIL]
JANČO Milan, Sborník Pískovcový fenomén Českého ráje. ZPP 2006/66, č. 5, str. 445 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2006/66, č. 5, str. 446–447 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Urbanismus a územní rozvoj 2006/1–2; Architekt 2006/7–8; Umění 2006/4. ZPP 2006/66, č. 5, str. 446 [DETAIL]
SOMMER Jan, Památky na internetu (aktuality, komentáře, upozornění). ZPP 2006/66, č. 5, str. 447–448 [DETAIL]
BILÍK Radek, EBEL Martin, KODERA Pavel, KRAJČI Petr, Centrum stavitelského dědictví. ZPP 2006/66, č. 5, str. 448–449 [DETAIL]
PEK Tomáš, Ad rehabilitace betonového pomníku V. Dyka (ZPP 4/2006, s. 279-282). ZPP 2006/66, č. 5, str. 450 [DETAIL]
ŠEVČÍK Roman, Záchrana a restaurování obrazu Sv. rodina s Karlem Boromejským z modletínského kostela. ZPP 2006/66, č. 5, str. 475–478 [DETAIL]

číslo 6

BEČKOVÁ Kateřina, Editorial. ZPP 2006/66, č. 6, str. 457 [DETAIL]
JERIE Pavel, Dům U Hybernů z pohledu památkáře. ZPP 2006/66, č. 6, str. 459–460 [DETAIL]
redakce, Proměny Domu U Hybernů. ZPP 2006/66, č. 6, str. 459 [DETAIL]
KLANG Michael, Přestavba Domu U Hybernů z pohledu architekta. ZPP 2006/66, č. 6, str. 461–466 [DETAIL]
AMBROŽOVÁ Olga, Jak Dům U Hybernů dvakrát o svoji barvu přišel. ZPP 2006/66, č. 6, str. 466–469 [DETAIL]
POLÁKOVÁ Zuzana, Fasáda Domu U Hybernů s časovým odstupem tří čtvrtin roku 2006. ZPP 2006/66, č. 6, str. 469–471 [DETAIL]
ZEMAN Antonín, Výzkum látkového složení a struktury vybraných vzorků malt a kamene z konstrukce Domu U Hybernů. ZPP 2006/66, č. 6, str. 472–474 [DETAIL]
NESMĚRÁK Milan, K problematice rekonstrukce a prezentace architektonických památek z období antiky. ZPP 2006/66, č. 6, str. 479–484 [DETAIL]
KAIGL Jan, K sakristii kostela v Srbicích. ZPP 2006/66, č. 6, str. 485–489 [DETAIL]
OURODA Vlastislav, K aktuálnímu stavu a perspektivám malých šlechtických sídel v jižních Čechách. ZPP 2006/66, č. 6, str. 490–496 [DETAIL]
KLUSOŇ Jiří, ZÍDEK Martin, Komentář k novému stavebnímu zákonu a novele zákona o památkové péči, díl 1.. ZPP 2006/66, č. 6, str. 497 [DETAIL]
ZÍDEK Martin, KLUSOŇ Jiří, Komentář k novému stavebnímu zákonu a novele zákona o památkové péči, díl 1.. ZPP 2006/66, č. 6, str. 497–502 [DETAIL]
VLK Miloslav, Kubistický interiér evangelistického kostela v Pečkách. ZPP 2006/66, č. 6, str. 502–504 [DETAIL]
PAVLÍČEK Martin, Neznámé dílo Jeana Baptista Matheye. ZPP 2006/66, č. 6, str. 505–506 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby a akvarely Antonína Chmelíka. ZPP 2006/66, č. 6, str. 506–507 [DETAIL]
Sdělení Ministerstva kultury ČR k opožděným zápisům kulturních památek do státních seznamů. ZPP 2006/66, č. 6, str. 507–508 [DETAIL]
JESENSKÝ Vít, Schůzka vyučujících a garantů předmětu památková péče na vysokých školách v ČR. ZPP 2006/66, č. 6, str. 508–509 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Architektonické dědictví krajiny – nejen téma pro sympozium. ZPP 2006/66, č. 6, str. 509–516 [DETAIL]
Memorandum sympozia Architektonické dědictví krajiny. ZPP 2006/66, č. 6, str. 517 [DETAIL]
SCHUBERT Alfréd, Okná a dvere pri obnove pamiatok. ZPP 2006/66, č. 6, str. 517–518 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Publikace Der Annenaltar für Feldkirch. ZPP 2006/66, č. 6, str. 518–519 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Stavba 2006/4, ERA 21 2006/4, Urbanismus a územní rozvoj 2006/4, Fórum architektury a stavitelství 2006/3–4, Architekt 2006/9–10, Zlatý řez 2006/28. ZPP 2006/66, č. 6, str. 519–522 [DETAIL]
JANČO Milan, Živá archeologie 6/2005. ZPP 2006/66, č. 6, str. 522–523 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2006/66, č. 6, str. 525 [DETAIL]
SOMMER Jan, Památky na internetu (aktuality, komentáře, upozornění). ZPP 2006/66, č. 6, str. 525–526 [DETAIL]