Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2005, obsah čísla 6.Není určeno

KUČA Karel, Editorial. ZPP 2005/65, č. 6, str. 465 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Třeboňské rybníkářské dědictví a Seznam světového dědictví UNESCO. ZPP 2005/65, č. 6, str. 467–472 [DETAIL]
PAVELEC Petr, Nástěnné malby na průčelí Nového purkrabství zámku v Českém Krumlově. ZPP 2005/65, č. 6, str. 473–482 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Židovský náhrobek. Možnosti identifikace osoby zemřelého. ZPP 2005/65, č. 6, str. 483–489 [DETAIL]
PEŠTA Jan, Škrobárna Reiss v Mladé Boleslavi. ZPP 2005/65, č. 6, str. 490–493 [DETAIL]
ŽĎÁRSKÝ Milan, Obrazy svezené do zámku v Náměšti nad Oslavou. ZPP 2005/65, č. 6, str. 494–499 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Vývoj retuše v českých zemích. ZPP 2005/65, č. 6, str. 500–516 [DETAIL]
URGOŠÍKOVÁ Blažena, Ochrana a záchrana filmového dědictví. Restaurátorské práce Národního filmového archivu Praha. ZPP 2005/65, č. 6, str. 517–520 [DETAIL]
NĚMEC Josef, Za odkazem architekta Kamila Fuchse. ZPP 2005/65, č. 6, str. 521–522 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Jaroslava Marka. ZPP 2005/65, č. 6, str. 525 [DETAIL]
PAUKRT Václav, Jan Ludvík Klemens v kostele sv. Dionýsia v Chomuticích a Juda Tadeáš Josef Supper v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinách na okrese Jičín. ZPP 2005/65, č. 6, str. 526 [DETAIL]
BERAN Lukáš, Měnírna Českých drah v Praze na Hrabovce a její památková ochrana. ZPP 2005/65, č. 6, str. 527 [DETAIL]
ZÁLIŠ Milan, Portrét jedné princezny. Příspěvek k doplnění a rozšíření údajů v kartách Základní evidence na hradech a zámcích. ZPP 2005/65, č. 6, str. 527–528 [DETAIL]
BLÁHA Jiří, Druhý kongres Perspective – Asociace historických divadel. ZPP 2005/65, č. 6, str. 528–529 [DETAIL]
SLEPIČKOVÁ Helena, Publikace Materiály k dějinám zámeckého divadla v Litomyšli. ZPP 2005/65, č. 6, str. 530 [DETAIL]
KIBIC Karel, Kniha o archeologickém výzkumu chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. ZPP 2005/65, č. 6, str. 531–533 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Publikace Pozlacování a polychromie. ZPP 2005/65, č. 6, str. 533–534 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Fórum architektury a stavitelství 2005/1–3, Stavba 2005/4, ERA 21 2005/4. Architekt 2005/9, Umění 2005/4. ZPP 2005/65, č. 6, str. 534–536 [DETAIL]
VARHANÍK Jiří, Publikace Kamenný most v Písku. ZPP 2005/65, č. 6, str. 534 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2005/65, č. 6, str. 536 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2005/65, č. 6, str. 536 [DETAIL]