Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2005, obsah čísla 4.Není určeno

BEČKOVÁ Kateřina, Editorial. ZPP 2005/65, č. 4, str. 297 [DETAIL]
HLADKÝ Jiří, Kamenný most v Písku. ZPP 2005/65, č. 4, str. 299–300 [DETAIL]
KOSOVÁ Eva, Praha l, Malá Strana. ZPP 2005/65, č. 4, str. 300–301 [DETAIL]
CIBULOVÁ Petra, ERNÝGROVÁ Milena, Praha 8, Karlín. ZPP 2005/65, č. 4, str. 301–303 [DETAIL]
ERNÝGROVÁ Milena, CIBULOVÁ Petra, Praha 8, Karlín. ZPP 2005/65, č. 4, str. 301–303 [DETAIL]
ZÁHOŘ Tomáš, Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. ZPP 2005/65, č. 4, str. 303–304 [DETAIL]
KUBEČKOVÁ Ivana, VLK Miloslav, Roztoky u Prahy – areál zámku a Braunerova mlýna. ZPP 2005/65, č. 4, str. 304–306 [DETAIL]
VLK Miloslav, KUBEČKOVÁ Ivana, Roztoky u Prahy – areál zámku a Braunerova mlýna. ZPP 2005/65, č. 4, str. 304–306 [DETAIL]
HÁJKOVÁ Eva, Státní zámek Veltrusy. ZPP 2005/65, č. 4, str. 307–308 [DETAIL]
ŠPAČKOVÁ Renata, Kostel sv. Vavřince v Mělníku-Pšovce. ZPP 2005/65, č. 4, str. 308–310 [DETAIL]
KLIMOVIČOVÁ Ludmila, SOUČKOVÁ Jana, Zámek Liběchov. ZPP 2005/65, č. 4, str. 310–311 [DETAIL]
SOUČKOVÁ Jana, KLIMOVIČOVÁ Ludmila, Zámek Liběchov. ZPP 2005/65, č. 4, str. 310–311 [DETAIL]
ŽIVNÝ Jan, Malby Josefa Navrátila na zámku Liběchov. ZPP 2005/65, č. 4, str. 311–312 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Otazníky kolem sanačních omítek. ZPP 2005/65, č. 4, str. 312–316 [DETAIL]
ZEMAN Lubomír, Kurhaus – Lázně III. v Karlových Varech. Obnova Slavnostního sálu. ZPP 2005/65, č. 4, str. 317–322 [DETAIL]
OURODOVÁ Ludmila, Neznámý obraz eggenberského malíře Ignáce Zachariáše Vojáka. ZPP 2005/65, č. 4, str. 323–327 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, DVOŘÁČEK Jiří, Červený Dvůr – soužití kulturní památky a psychiatrické léčebny. ZPP 2005/65, č. 4, str. 328–333 [DETAIL]
DVOŘÁČEK Jiří, CICHROVÁ Kateřina, Červený Dvůr – soužití kulturní památky a psychiatrické léčebny. ZPP 2005/65, č. 4, str. 328–333 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Synagoga v Úštěku. ZPP 2005/65, č. 4, str. 334 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ Kristina, Ochrana sakrálních památek v českých zemích v letech 1945–1958. ZPP 2005/65, č. 4, str. 335–343 [DETAIL]
KRUMMHOLZ Martin, Wachovy plány a původní dispozice Clam-Gallasova paláce. ZPP 2005/65, č. 4, str. 344–351 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Nové trendy v odsolování zdiva. ZPP 2005/65, č. 4, str. 352 [DETAIL]
ŠTULC Josef, K významnému životnímu jubileu Mojmíra Horyny. ZPP 2005/65, č. 4, str. 353–354 [DETAIL]
HORYNA Mojmír, Bibliografie. ZPP 2005/65, č. 4, str. 354–357 [DETAIL]
LÍČENÍKOVA Michaela, Mojmír Horyna. ZPP 2005/65, č. 4, str. 354 [DETAIL]
PAVLÍK Milan, Osmdesátiny fotografa Vladimíra Uhra. ZPP 2005/65, č. 4, str. 357–358 [DETAIL]
KIBIC Karel, prof. Jan Bukovský. ZPP 2005/65, č. 4, str. 359–360 [DETAIL]
SVATOŇ Jaroslav, K významnému jubileu Vladimíra Hyhlíka. ZPP 2005/65, č. 4, str. 360–361 [DETAIL]
BUKOVSKÝ Jan, Vzpomínka na Dipl. Ing. Antona Harta. ZPP 2005/65, č. 4, str. 361–362 [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Barokní úpravy a zařizování hřbitovního kostela sv. Štěpána v Mýtě. ZPP 2005/65, č. 4, str. 362–363 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Petra Moravka a Vojtěcha Touše. ZPP 2005/65, č. 4, str. 363–364 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Cena Klubu Za starou Prahu 2005. ZPP 2005/65, č. 4, str. 364–365 [DETAIL]
ČERNOUŠKOVÁ Dagmar, KSANDR Karel, Ve vile Tugendhat byla představena studie obnovy této výjimečné památky světové moderní architektury. ZPP 2005/65, č. 4, str. 366 [DETAIL]
KSANDR Karel, ČERNOUŠKOVÁ Dagmar, Ve vile Tugendhat byla představena studie obnovy této výjimečné památky světové moderní architektury. ZPP 2005/65, č. 4, str. 366 [DETAIL]
ŠIMČÍK Antonín, Muzea, památky a konzervace 2005 – Museums, Monuments and Conservation 2005. ZPP 2005/65, č. 4, str. 366–368 [DETAIL]
KOVAŘÍK Viktor, Zpráva o kolokviu Restaurované severozápadní Čechy. ZPP 2005/65, č. 4, str. 368–369 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Umění 2005/3, Architekt 2005/5, Stavba 2005/3, ERA 2005/3, Urbanismus a územní rozvoj 2005/2. ZPP 2005/65, č. 4, str. 369–371 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser 1/2005. ZPP 2005/65, č. 4, str. 371–372 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 43/113, č. 1. ZPP 2005/65, č. 4, str. 371 [DETAIL]
KROUPA Petr, Restauro 2004/5-8. ZPP 2005/65, č. 4, str. 372–373 [DETAIL]