Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2005, obsah čísla 3.Není určeno

Seznam restaurátorských prací, 2003. ZPP 2005/65, č. 3 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Editorial. ZPP 2005/65, č. 3, str. 209 [DETAIL]
BOROVCOVÁ Alena, Brněnské nádraží, jeho historické hodnoty a Damoklův meč přesunu železničního uzlu. ZPP 2005/65, č. 3, str. 211–215 [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, K barevnosti památek na počátku 21. století. ZPP 2005/65, č. 3, str. 216–230 [DETAIL]
HANZL Miloslav, GIRSA Václav, K barevnosti památek na počátku 21. století. ZPP 2005/65, č. 3, str. 216–230 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Technologické souvislosti péče o historické omítané fasády. ZPP 2005/65, č. 3, str. 231–234 [DETAIL]
KOUKAL Petr; Varhany jako památka. ZPP 2005/65, č. 3, str. 235–240 [DETAIL]
GLÁSER Petr, NEJEDLÝ Vratislav, Restaurování náhrobní desky blahoslaveného Vintíře v klášterním kostele sv. Markéty benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. ZPP 2005/65, č. 3, str. 241–245 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, GLÁSER Petr, Restaurování náhrobní desky blahoslaveného Vintíře v klášterním kostele sv. Markéty benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. ZPP 2005/65, č. 3, str. 241–245 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918–1938. Část 4. – Snahy o vydání památkového zákona. ZPP 2005/65, č. 3, str. 246–252 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Některé souvislosti vývoje technologie restaurování sgrafit. ZPP 2005/65, č. 3, str. 253–255 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, K restaurování sgrafitové výzdoby fasád. ZPP 2005/65, č. 3, str. 253 [DETAIL]
KOPECKÁ Ivana, Technologické aspekty restaurování sgrafit. ZPP 2005/65, č. 3, str. 255–256 [DETAIL]
NOVOTNÝ Jiří, Několik poznámek k charakteru sgrafit. ZPP 2005/65, č. 3, str. 257 [DETAIL]
PAVELEC Petr, Stručná rekapitulace restaurování sgrafit ve Slavonicích. ZPP 2005/65, č. 3, str. 258 [DETAIL]
ŠPALE Václav, Slavonická sgrafita a jejich restaurování. ZPP 2005/65, č. 3, str. 259 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Závěry z pracovní dílny o restaurování sgrafit, Slavonice, 16. září 2004. ZPP 2005/65, č. 3, str. 260 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Plány Pomníku královské přísahy u Jihlavy z let 1855 a 1858. ZPP 2005/65, č. 3, str. 261–264 [DETAIL]
KIBIC Karel, Ke státní ceně za památkovou péči prof. Oldřichu Stefanovi. ZPP 2005/65, č. 3, str. 265–266 [DETAIL]
STEFANOVÁ Jana, Profesor Oldřich Stefan ve vzpomínkách dcery. ZPP 2005/65, č. 3, str. 266–269 [DETAIL]
VOKOUN Jaroslav, Dějiny architektury – ochrana památek – svědomí architekta. Vzpomínky na poslední léta profesora Oldřicha Stefana na Fakultě architektury ČVUT. ZPP 2005/65, č. 3, str. 269–270 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Spiritus movens české památkové péče. K sedmdesátým narozeninám Jaroslava Svatoně. ZPP 2005/65, č. 3, str. 270–271 [DETAIL]
SVATOŇ Jaroslav, Výběrová bibliografie J. Svatoně. ZPP 2005/65, č. 3, str. 272–273 [DETAIL]
NOLL Jindřich, Malá připomínka významného českého památkáře – dvě výročí Břetislava Štorma. ZPP 2005/65, č. 3, str. 274 [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Hřbitovní kaple sv. Michala archanděla v Bechyni. ZPP 2005/65, č. 3, str. 274–276 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Jana Křtitele Hájka. ZPP 2005/65, č. 3, str. 276 [DETAIL]
ČECH Milan, Ohlédnutí za soutěží o nejlepší fasádu Herbol Historic 2001–2004. ZPP 2005/65, č. 3, str. 277–278 [DETAIL]
BAYEROVÁ Tatjana, Mezinárodní konference European Trade in Painters‘ Materials to 1700. ZPP 2005/65, č. 3, str. 279 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Konference Obnova památek 2005 – okna a dveře. ZPP 2005/65, č. 3, str. 279–280 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Mizí duše našich měst? aneb Novostavby, rekonstrukce a regulace v Pražské památkové rezervaci. ZPP 2005/65, č. 3, str. 280–281 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Seminář STOP Barevné úpravy kamene památkových objektů. ZPP 2005/65, č. 3, str. 281–282 [DETAIL]
JANČO Milan, Publikace Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov). ZPP 2005/65, č. 3, str. 282–283 [DETAIL]
ŠTOGROVÁ-DOLEŽELOVÁ Jarmila, Čas, který se hroutí do věčnosti – architekt a grafik Břetislav Štorm. ZPP 2005/65, č. 3, str. 282 [DETAIL]
SLAVÍK Jiří, Publikace Komitét 1866, Péče o válečné památky v běhu staletí. ZPP 2005/65, č. 3, str. 283–284 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Lidové stavitelství na Vysokomýtsku. ZPP 2005/65, č. 3, str. 284–285 [DETAIL]
SLAVÍK Jiří, Publikace Josefovská kanalizace. ZPP 2005/65, č. 3, str. 284 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Architekt 2005/3, 4, ERA 2005/2, Umění 2005/2. ZPP 2005/65, č. 3, str. 285–286 [DETAIL]
BOROVCOVÁ Alena, Industrie-Kultur. ZPP 2005/65, č. 3, str. 286–288 [DETAIL]
KROUPA Petr, Restauro 2004/1-4. ZPP 2005/65, č. 3, str. 288–289 [DETAIL]
BOLLEREY Franciska, Restrikce a šance. ZPP 2005/65, č. 3, str. 289–290 [DETAIL]