Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2005, obsah čísla 2.Není určeno

JERIE Pavel, Editorial. ZPP 2005/65, č. 2, str. 101 [DETAIL]
ČIŽINSKÁ Helena, Pražské Jezulátko a jeho garderoba. ZPP 2005/65, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
BRAVERMANNOVÁ Milena, Historický textil na Pražském hradě. ZPP 2005/65, č. 2, str. 113–125 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, Historické interiéry a historický textil chotkovského zámku ve Veltrusích. ZPP 2005/65, č. 2, str. 126–37 [DETAIL]
KLIMTOVÁ Zdenka, Orientální koberce – jejich původ, typologie a hlavní produkční oblasti. ZPP 2005/65, č. 2, str. 138–143 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, SLAVKOVÁ Stanislava, Reinstalace klasicistních pokojů na zámku v Českém Krumlově. ZPP 2005/65, č. 2, str. 144–152 [DETAIL]
SLAVKOVÁ Stanislava, CICHROVÁ Kateřina, Reinstalace klasicistních pokojů na zámku v Českém Krumlově. ZPP 2005/65, č. 2, str. 144–152 [DETAIL]
JERIE Pavel, Nostický palác v Praze na Malé Straně – textilní tapety. ZPP 2005/65, č. 2, str. 150–152 [DETAIL]
HODKOVÁ Dorothea, KALABISOVÁ Radka, LIPSKÁ Vladimíra, PRŮCHOVÁ Dana, Restaurátorské ošetření poškozených textilních potahů čalouněného nábytku. ZPP 2005/65, č. 2, str. 153–156 [DETAIL]
KALABISOVÁ Radka, HODKOVÁ Dorothea, LIPSKÁ Vladimíra, PRŮCHOVÁ Dana, Restaurátorské ošetření poškozených textilních potahů čalouněného nábytku. ZPP 2005/65, č. 2, str. 153–156 [DETAIL]
LIPSKÁ Vladimíra, HODKOVÁ Dorothea, KALABISOVÁ Radka, PRŮCHOVÁ Dana, Restaurátorské ošetření poškozených textilních potahů čalouněného nábytku. ZPP 2005/65, č. 2, str. 153–156 [DETAIL]
PRŮCHOVÁ Dana, HODKOVÁ Dorothea, KALABISOVÁ Radka, LIPSKÁ Vladimíra, Restaurátorské ošetření poškozených textilních potahů čalouněného nábytku. ZPP 2005/65, č. 2, str. 153–156 [DETAIL]
LIPSKÁ Vladimíra, Restaurování textilních tapet ze zámku Veltrusy. ZPP 2005/65, č. 2, str. 157–158 [DETAIL]
BATLIČKOVÁ Jitka, Zásady ochrany, údržby a restaurování orientálních koberců. ZPP 2005/65, č. 2, str. 159–162 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Orientální koberce ve vývoji evropského interiéru. ZPP 2005/65, č. 2, str. 163–168 [DETAIL]
ZACHOVÁ Hana, Chůze ve městech v 19. a první polovině 20. století. ZPP 2005/65, č. 2, str. 169–183 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, LUKÁŠOVA Eva, Historický textil v interiérech a sbírkách hradů a zámků. ZPP 2005/65, č. 2, str. 185 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Historické zprávy o textilní výbavě interiérů šlechtických rezidencí. ZPP 2005/65, č. 2, str. 185–186 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, CICHROVÁ Kateřina, Historický textil v interiérech a sbírkách hradů a zámků. ZPP 2005/65, č. 2, str. 185 [DETAIL]
BYDŽOVSKÁ Ilona, Textilní úprava oken v památkových objektech. ZPP 2005/65, č. 2, str. 187 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Karla Šafáře. ZPP 2005/65, č. 2, str. 188 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, Nový bakalářský studijní program Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných děl na VŠCHT v Praze. ZPP 2005/65, č. 2, str. 189–190 [DETAIL]
KADLÍKOVÁ Iveta, Skleněné cylindry k petrolejovým lampám. ZPP 2005/65, č. 2, str. 190–191 [DETAIL]
SCHUBERT Alfréd, Starší dlažby nejsou předmětem památkové péče?. ZPP 2005/65, č. 2, str. 192–194 [DETAIL]
DEBOLD-KRITTER Astrid, Výstava historických plánů města Terezín. ZPP 2005/65, č. 2, str. 194–196 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Chrudimsko. Ztracené i zachráněné poklady. ZPP 2005/65, č. 2, str. 196–197 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Konference Kulturní dědictví v současnosti – využití památek. ZPP 2005/65, č. 2, str. 196 [DETAIL]
ČERMÁČEK Petr, Bedna kořenářova. ZPP 2005/65, č. 2, str. 197 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Architekt 2005/1, 2, Umění 2005/1, ERA 2005/1, Stavba 2005/1. ZPP 2005/65, č. 2, str. 197–201 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 42/112, č. 4. ZPP 2005/65, č. 2, str. 201 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser 4/2004. ZPP 2005/65, č. 2, str. 202 [DETAIL]
KROUPA Petr, Restauro 2003/8. ZPP 2005/65, č. 2, str. 202 [DETAIL]