Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2005, obsah čísla 1.Není určeno

BEČKOVÁ Kateřina, Editorial. ZPP 2005/65, č. 1, str. 1 [DETAIL]
Anketa k tématu Novostavba v historickém prostředí (V anketě odpovídají Horáček Martin, Kuča Karel, Kučová Věra, Solař Miloš, Štulc Josef, Švácha Rostislav.). ZPP 2005/65, č. 1, str. 3–9 [DETAIL]
KIBIC Karel, K problematice novostaveb v historickém prostředí měst. ZPP 2005/65, č. 1, str. 10–27 [DETAIL]
ŠÍPEK Richard, Pražská majorátní knihovna hrabat z Nostic a Rienecka. ZPP 2005/65, č. 1, str. 28–33 [DETAIL]
ŠTAJNOCHR Vítězslav, Svaté šály loretánské, svatý prach a svatá voda z Loreta. ZPP 2005/65, č. 1, str. 34–47 [DETAIL]
HLADÍK Tomáš, Zápas Herkula s obrem Anteem. ZPP 2005/65, č. 1, str. 48–57 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918–1938. Část 3. – Ostatní památkové instituce a organizace. ZPP 2005/65, č. 1, str. 58–62 [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Malíř Jan Jiří Major na zámku v Červeném Poříčí. ZPP 2005/65, č. 1, str. 63–64 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Wachovy plány letohrádku Kinských na Smíchově (Praha 5). ZPP 2005/65, č. 1, str. 65–66 [DETAIL]
Ochrana povrchových úprav památek a jejich částí zhotovených z kamene (metodický pokyn). ZPP 2005/65, č. 1, str. 69–70 [DETAIL]
BUKOVSKÝ Jan, K životnímu jubileu prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc.. ZPP 2005/65, č. 1, str. 71–72 [DETAIL]
KIBIC Karel, Výběrová bibliografie. ZPP 2005/65, č. 1, str. 72–73 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Historik umění a památkář Miloš Suchomel pětasedmdesátiletý. ZPP 2005/65, č. 1, str. 73 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Miloš Suchomel, prom. hist. Výběrová bibliografie za léta 2000–2005. ZPP 2005/65, č. 1, str. 73 [DETAIL]
VAJČNER Jiří, Precedentní rozsudky Nejvyššího správního soudu v Brně k prohlašování věcí za kulturní památky. ZPP 2005/65, č. 1, str. 74–77 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Bludný kruh památkové péče aneb Záměr novostavby v areálu Hergetovy cihelny podruhé. ZPP 2005/65, č. 1, str. 77–78 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Zdeňka Gutwirtha. ZPP 2005/65, č. 1, str. 78–79 [DETAIL]
ŽLÁBKOVÁ Ludmila, Kulturní dědictví v současnosti – využití památek. ZPP 2005/65, č. 1, str. 78–79 [DETAIL]
DEBOLD-KRITTER Astrid, Výstava plánů pevnosti a města Terezín z 18. století. ZPP 2005/65, č. 1, str. 79–80 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Důl Mayrau ve Vinařících u Kladna, 130. výročí založení dolu a 10 let činnosti hornického muzea. ZPP 2005/65, č. 1, str. 80–81 [DETAIL]
HAVEL Miroslav, 26. konference Sanace a rekonstrukce staveb. ZPP 2005/65, č. 1, str. 81–82 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, SOMMER Jan, Konference Barevnost fasád – průzkum, dokumentace a obnova. ZPP 2005/65, č. 1, str. 82–83 [DETAIL]
SOMMER Jan, MICHOINOVÁ Dagmar, Konference Barevnost fasád – průzkum, dokumentace a obnova. ZPP 2005/65, č. 1, str. 82–83 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Výstava díla Franty Anýže. ZPP 2005/65, č. 1, str. 83 [DETAIL]
KOPECKÁ Ivana, MICHOINOVÁ Dagmar a kol., Kniha Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. ZPP 2005/65, č. 1, str. 84–85 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, KOPECKÁ Ivana a kol., Kniha Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. ZPP 2005/65, č. 1, str. 84–85 [DETAIL]
MUCHKA Ivan Prokop, Kniha Národní kulturní komise 1947–1951. ZPP 2005/65, č. 1, str. 85 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Umění 2004/5, 6, Stavba 2004/6, Architekt 2004/11, 12. ZPP 2005/65, č. 1, str. 86–87 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Publikace Denkmalpflege Informationen. ZPP 2005/65, č. 1, str. 86 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 42/112, č. 3. ZPP 2005/65, č. 1, str. 87–88 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser 3/2004. ZPP 2005/65, č. 1, str. 88 [DETAIL]