Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2005.číslo 1

Není určeno

BEČKOVÁ Kateřina, Editorial. ZPP 2005/65, č. 1, str. 1 [DETAIL]
Anketa k tématu Novostavba v historickém prostředí (V anketě odpovídají Horáček Martin, Kuča Karel, Kučová Věra, Solař Miloš, Štulc Josef, Švácha Rostislav.). ZPP 2005/65, č. 1, str. 3–9 [DETAIL]
KIBIC Karel, K problematice novostaveb v historickém prostředí měst. ZPP 2005/65, č. 1, str. 10–27 [DETAIL]
ŠÍPEK Richard, Pražská majorátní knihovna hrabat z Nostic a Rienecka. ZPP 2005/65, č. 1, str. 28–33 [DETAIL]
ŠTAJNOCHR Vítězslav, Svaté šály loretánské, svatý prach a svatá voda z Loreta. ZPP 2005/65, č. 1, str. 34–47 [DETAIL]
HLADÍK Tomáš, Zápas Herkula s obrem Anteem. ZPP 2005/65, č. 1, str. 48–57 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918–1938. Část 3. – Ostatní památkové instituce a organizace. ZPP 2005/65, č. 1, str. 58–62 [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Malíř Jan Jiří Major na zámku v Červeném Poříčí. ZPP 2005/65, č. 1, str. 63–64 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Wachovy plány letohrádku Kinských na Smíchově (Praha 5). ZPP 2005/65, č. 1, str. 65–66 [DETAIL]
Ochrana povrchových úprav památek a jejich částí zhotovených z kamene (metodický pokyn). ZPP 2005/65, č. 1, str. 69–70 [DETAIL]
BUKOVSKÝ Jan, K životnímu jubileu prof. Ing. arch. Karla Kibice, DrSc.. ZPP 2005/65, č. 1, str. 71–72 [DETAIL]
KIBIC Karel, Výběrová bibliografie. ZPP 2005/65, č. 1, str. 72–73 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Historik umění a památkář Miloš Suchomel pětasedmdesátiletý. ZPP 2005/65, č. 1, str. 73 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Miloš Suchomel, prom. hist. Výběrová bibliografie za léta 2000–2005. ZPP 2005/65, č. 1, str. 73 [DETAIL]
VAJČNER Jiří, Precedentní rozsudky Nejvyššího správního soudu v Brně k prohlašování věcí za kulturní památky. ZPP 2005/65, č. 1, str. 74–77 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Bludný kruh památkové péče aneb Záměr novostavby v areálu Hergetovy cihelny podruhé. ZPP 2005/65, č. 1, str. 77–78 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Zdeňka Gutwirtha. ZPP 2005/65, č. 1, str. 78–79 [DETAIL]
ŽLÁBKOVÁ Ludmila, Kulturní dědictví v současnosti – využití památek. ZPP 2005/65, č. 1, str. 78–79 [DETAIL]
DEBOLD-KRITTER Astrid, Výstava plánů pevnosti a města Terezín z 18. století. ZPP 2005/65, č. 1, str. 79–80 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Důl Mayrau ve Vinařících u Kladna, 130. výročí založení dolu a 10 let činnosti hornického muzea. ZPP 2005/65, č. 1, str. 80–81 [DETAIL]
HAVEL Miroslav, 26. konference Sanace a rekonstrukce staveb. ZPP 2005/65, č. 1, str. 81–82 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, SOMMER Jan, Konference Barevnost fasád – průzkum, dokumentace a obnova. ZPP 2005/65, č. 1, str. 82–83 [DETAIL]
SOMMER Jan, MICHOINOVÁ Dagmar, Konference Barevnost fasád – průzkum, dokumentace a obnova. ZPP 2005/65, č. 1, str. 82–83 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Výstava díla Franty Anýže. ZPP 2005/65, č. 1, str. 83 [DETAIL]
KOPECKÁ Ivana, MICHOINOVÁ Dagmar a kol., Kniha Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. ZPP 2005/65, č. 1, str. 84–85 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, KOPECKÁ Ivana a kol., Kniha Chemie v konzervátorské a restaurátorské praxi. ZPP 2005/65, č. 1, str. 84–85 [DETAIL]
MUCHKA Ivan Prokop, Kniha Národní kulturní komise 1947–1951. ZPP 2005/65, č. 1, str. 85 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Umění 2004/5, 6, Stavba 2004/6, Architekt 2004/11, 12. ZPP 2005/65, č. 1, str. 86–87 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Publikace Denkmalpflege Informationen. ZPP 2005/65, č. 1, str. 86 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 42/112, č. 3. ZPP 2005/65, č. 1, str. 87–88 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser 3/2004. ZPP 2005/65, č. 1, str. 88 [DETAIL]

číslo 2

JERIE Pavel, Editorial. ZPP 2005/65, č. 2, str. 101 [DETAIL]
ČIŽINSKÁ Helena, Pražské Jezulátko a jeho garderoba. ZPP 2005/65, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
BRAVERMANNOVÁ Milena, Historický textil na Pražském hradě. ZPP 2005/65, č. 2, str. 113–125 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, Historické interiéry a historický textil chotkovského zámku ve Veltrusích. ZPP 2005/65, č. 2, str. 126–37 [DETAIL]
KLIMTOVÁ Zdenka, Orientální koberce – jejich původ, typologie a hlavní produkční oblasti. ZPP 2005/65, č. 2, str. 138–143 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, SLAVKOVÁ Stanislava, Reinstalace klasicistních pokojů na zámku v Českém Krumlově. ZPP 2005/65, č. 2, str. 144–152 [DETAIL]
SLAVKOVÁ Stanislava, CICHROVÁ Kateřina, Reinstalace klasicistních pokojů na zámku v Českém Krumlově. ZPP 2005/65, č. 2, str. 144–152 [DETAIL]
JERIE Pavel, Nostický palác v Praze na Malé Straně – textilní tapety. ZPP 2005/65, č. 2, str. 150–152 [DETAIL]
HODKOVÁ Dorothea, KALABISOVÁ Radka, LIPSKÁ Vladimíra, PRŮCHOVÁ Dana, Restaurátorské ošetření poškozených textilních potahů čalouněného nábytku. ZPP 2005/65, č. 2, str. 153–156 [DETAIL]
KALABISOVÁ Radka, HODKOVÁ Dorothea, LIPSKÁ Vladimíra, PRŮCHOVÁ Dana, Restaurátorské ošetření poškozených textilních potahů čalouněného nábytku. ZPP 2005/65, č. 2, str. 153–156 [DETAIL]
LIPSKÁ Vladimíra, HODKOVÁ Dorothea, KALABISOVÁ Radka, PRŮCHOVÁ Dana, Restaurátorské ošetření poškozených textilních potahů čalouněného nábytku. ZPP 2005/65, č. 2, str. 153–156 [DETAIL]
PRŮCHOVÁ Dana, HODKOVÁ Dorothea, KALABISOVÁ Radka, LIPSKÁ Vladimíra, Restaurátorské ošetření poškozených textilních potahů čalouněného nábytku. ZPP 2005/65, č. 2, str. 153–156 [DETAIL]
LIPSKÁ Vladimíra, Restaurování textilních tapet ze zámku Veltrusy. ZPP 2005/65, č. 2, str. 157–158 [DETAIL]
BATLIČKOVÁ Jitka, Zásady ochrany, údržby a restaurování orientálních koberců. ZPP 2005/65, č. 2, str. 159–162 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Orientální koberce ve vývoji evropského interiéru. ZPP 2005/65, č. 2, str. 163–168 [DETAIL]
ZACHOVÁ Hana, Chůze ve městech v 19. a první polovině 20. století. ZPP 2005/65, č. 2, str. 169–183 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, LUKÁŠOVA Eva, Historický textil v interiérech a sbírkách hradů a zámků. ZPP 2005/65, č. 2, str. 185 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Historické zprávy o textilní výbavě interiérů šlechtických rezidencí. ZPP 2005/65, č. 2, str. 185–186 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, CICHROVÁ Kateřina, Historický textil v interiérech a sbírkách hradů a zámků. ZPP 2005/65, č. 2, str. 185 [DETAIL]
BYDŽOVSKÁ Ilona, Textilní úprava oken v památkových objektech. ZPP 2005/65, č. 2, str. 187 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Karla Šafáře. ZPP 2005/65, č. 2, str. 188 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, Nový bakalářský studijní program Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví – uměleckořemeslných děl na VŠCHT v Praze. ZPP 2005/65, č. 2, str. 189–190 [DETAIL]
KADLÍKOVÁ Iveta, Skleněné cylindry k petrolejovým lampám. ZPP 2005/65, č. 2, str. 190–191 [DETAIL]
SCHUBERT Alfréd, Starší dlažby nejsou předmětem památkové péče?. ZPP 2005/65, č. 2, str. 192–194 [DETAIL]
DEBOLD-KRITTER Astrid, Výstava historických plánů města Terezín. ZPP 2005/65, č. 2, str. 194–196 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Chrudimsko. Ztracené i zachráněné poklady. ZPP 2005/65, č. 2, str. 196–197 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Konference Kulturní dědictví v současnosti – využití památek. ZPP 2005/65, č. 2, str. 196 [DETAIL]
ČERMÁČEK Petr, Bedna kořenářova. ZPP 2005/65, č. 2, str. 197 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Architekt 2005/1, 2, Umění 2005/1, ERA 2005/1, Stavba 2005/1. ZPP 2005/65, č. 2, str. 197–201 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 42/112, č. 4. ZPP 2005/65, č. 2, str. 201 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser 4/2004. ZPP 2005/65, č. 2, str. 202 [DETAIL]
KROUPA Petr, Restauro 2003/8. ZPP 2005/65, č. 2, str. 202 [DETAIL]

číslo 3

Seznam restaurátorských prací, 2003. ZPP 2005/65, č. 3 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Editorial. ZPP 2005/65, č. 3, str. 209 [DETAIL]
BOROVCOVÁ Alena, Brněnské nádraží, jeho historické hodnoty a Damoklův meč přesunu železničního uzlu. ZPP 2005/65, č. 3, str. 211–215 [DETAIL]
GIRSA Václav, HANZL Miloslav, K barevnosti památek na počátku 21. století. ZPP 2005/65, č. 3, str. 216–230 [DETAIL]
HANZL Miloslav, GIRSA Václav, K barevnosti památek na počátku 21. století. ZPP 2005/65, č. 3, str. 216–230 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Technologické souvislosti péče o historické omítané fasády. ZPP 2005/65, č. 3, str. 231–234 [DETAIL]
KOUKAL Petr; Varhany jako památka. ZPP 2005/65, č. 3, str. 235–240 [DETAIL]
GLÁSER Petr, NEJEDLÝ Vratislav, Restaurování náhrobní desky blahoslaveného Vintíře v klášterním kostele sv. Markéty benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. ZPP 2005/65, č. 3, str. 241–245 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, GLÁSER Petr, Restaurování náhrobní desky blahoslaveného Vintíře v klášterním kostele sv. Markéty benediktinského arciopatství v Praze-Břevnově. ZPP 2005/65, č. 3, str. 241–245 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918–1938. Část 4. – Snahy o vydání památkového zákona. ZPP 2005/65, č. 3, str. 246–252 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Některé souvislosti vývoje technologie restaurování sgrafit. ZPP 2005/65, č. 3, str. 253–255 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, K restaurování sgrafitové výzdoby fasád. ZPP 2005/65, č. 3, str. 253 [DETAIL]
KOPECKÁ Ivana, Technologické aspekty restaurování sgrafit. ZPP 2005/65, č. 3, str. 255–256 [DETAIL]
NOVOTNÝ Jiří, Několik poznámek k charakteru sgrafit. ZPP 2005/65, č. 3, str. 257 [DETAIL]
PAVELEC Petr, Stručná rekapitulace restaurování sgrafit ve Slavonicích. ZPP 2005/65, č. 3, str. 258 [DETAIL]
ŠPALE Václav, Slavonická sgrafita a jejich restaurování. ZPP 2005/65, č. 3, str. 259 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Závěry z pracovní dílny o restaurování sgrafit, Slavonice, 16. září 2004. ZPP 2005/65, č. 3, str. 260 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Plány Pomníku královské přísahy u Jihlavy z let 1855 a 1858. ZPP 2005/65, č. 3, str. 261–264 [DETAIL]
KIBIC Karel, Ke státní ceně za památkovou péči prof. Oldřichu Stefanovi. ZPP 2005/65, č. 3, str. 265–266 [DETAIL]
STEFANOVÁ Jana, Profesor Oldřich Stefan ve vzpomínkách dcery. ZPP 2005/65, č. 3, str. 266–269 [DETAIL]
VOKOUN Jaroslav, Dějiny architektury – ochrana památek – svědomí architekta. Vzpomínky na poslední léta profesora Oldřicha Stefana na Fakultě architektury ČVUT. ZPP 2005/65, č. 3, str. 269–270 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Spiritus movens české památkové péče. K sedmdesátým narozeninám Jaroslava Svatoně. ZPP 2005/65, č. 3, str. 270–271 [DETAIL]
SVATOŇ Jaroslav, Výběrová bibliografie J. Svatoně. ZPP 2005/65, č. 3, str. 272–273 [DETAIL]
NOLL Jindřich, Malá připomínka významného českého památkáře – dvě výročí Břetislava Štorma. ZPP 2005/65, č. 3, str. 274 [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Hřbitovní kaple sv. Michala archanděla v Bechyni. ZPP 2005/65, č. 3, str. 274–276 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Jana Křtitele Hájka. ZPP 2005/65, č. 3, str. 276 [DETAIL]
ČECH Milan, Ohlédnutí za soutěží o nejlepší fasádu Herbol Historic 2001–2004. ZPP 2005/65, č. 3, str. 277–278 [DETAIL]
BAYEROVÁ Tatjana, Mezinárodní konference European Trade in Painters‘ Materials to 1700. ZPP 2005/65, č. 3, str. 279 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Konference Obnova památek 2005 – okna a dveře. ZPP 2005/65, č. 3, str. 279–280 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Mizí duše našich měst? aneb Novostavby, rekonstrukce a regulace v Pražské památkové rezervaci. ZPP 2005/65, č. 3, str. 280–281 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Seminář STOP Barevné úpravy kamene památkových objektů. ZPP 2005/65, č. 3, str. 281–282 [DETAIL]
JANČO Milan, Publikace Nálezy z hradů přechodného typu (Hlavačov, Angerbach, Tachov). ZPP 2005/65, č. 3, str. 282–283 [DETAIL]
ŠTOGROVÁ-DOLEŽELOVÁ Jarmila, Čas, který se hroutí do věčnosti – architekt a grafik Břetislav Štorm. ZPP 2005/65, č. 3, str. 282 [DETAIL]
SLAVÍK Jiří, Publikace Komitét 1866, Péče o válečné památky v běhu staletí. ZPP 2005/65, č. 3, str. 283–284 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Publikace Lidové stavitelství na Vysokomýtsku. ZPP 2005/65, č. 3, str. 284–285 [DETAIL]
SLAVÍK Jiří, Publikace Josefovská kanalizace. ZPP 2005/65, č. 3, str. 284 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Architekt 2005/3, 4, ERA 2005/2, Umění 2005/2. ZPP 2005/65, č. 3, str. 285–286 [DETAIL]
BOROVCOVÁ Alena, Industrie-Kultur. ZPP 2005/65, č. 3, str. 286–288 [DETAIL]
KROUPA Petr, Restauro 2004/1-4. ZPP 2005/65, č. 3, str. 288–289 [DETAIL]
BOLLEREY Franciska, Restrikce a šance. ZPP 2005/65, č. 3, str. 289–290 [DETAIL]

číslo 4

BEČKOVÁ Kateřina, Editorial. ZPP 2005/65, č. 4, str. 297 [DETAIL]
HLADKÝ Jiří, Kamenný most v Písku. ZPP 2005/65, č. 4, str. 299–300 [DETAIL]
KOSOVÁ Eva, Praha l, Malá Strana. ZPP 2005/65, č. 4, str. 300–301 [DETAIL]
CIBULOVÁ Petra, ERNÝGROVÁ Milena, Praha 8, Karlín. ZPP 2005/65, č. 4, str. 301–303 [DETAIL]
ERNÝGROVÁ Milena, CIBULOVÁ Petra, Praha 8, Karlín. ZPP 2005/65, č. 4, str. 301–303 [DETAIL]
ZÁHOŘ Tomáš, Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně. ZPP 2005/65, č. 4, str. 303–304 [DETAIL]
KUBEČKOVÁ Ivana, VLK Miloslav, Roztoky u Prahy – areál zámku a Braunerova mlýna. ZPP 2005/65, č. 4, str. 304–306 [DETAIL]
VLK Miloslav, KUBEČKOVÁ Ivana, Roztoky u Prahy – areál zámku a Braunerova mlýna. ZPP 2005/65, č. 4, str. 304–306 [DETAIL]
HÁJKOVÁ Eva, Státní zámek Veltrusy. ZPP 2005/65, č. 4, str. 307–308 [DETAIL]
ŠPAČKOVÁ Renata, Kostel sv. Vavřince v Mělníku-Pšovce. ZPP 2005/65, č. 4, str. 308–310 [DETAIL]
KLIMOVIČOVÁ Ludmila, SOUČKOVÁ Jana, Zámek Liběchov. ZPP 2005/65, č. 4, str. 310–311 [DETAIL]
SOUČKOVÁ Jana, KLIMOVIČOVÁ Ludmila, Zámek Liběchov. ZPP 2005/65, č. 4, str. 310–311 [DETAIL]
ŽIVNÝ Jan, Malby Josefa Navrátila na zámku Liběchov. ZPP 2005/65, č. 4, str. 311–312 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Otazníky kolem sanačních omítek. ZPP 2005/65, č. 4, str. 312–316 [DETAIL]
ZEMAN Lubomír, Kurhaus – Lázně III. v Karlových Varech. Obnova Slavnostního sálu. ZPP 2005/65, č. 4, str. 317–322 [DETAIL]
OURODOVÁ Ludmila, Neznámý obraz eggenberského malíře Ignáce Zachariáše Vojáka. ZPP 2005/65, č. 4, str. 323–327 [DETAIL]
CICHROVÁ Kateřina, DVOŘÁČEK Jiří, Červený Dvůr – soužití kulturní památky a psychiatrické léčebny. ZPP 2005/65, č. 4, str. 328–333 [DETAIL]
DVOŘÁČEK Jiří, CICHROVÁ Kateřina, Červený Dvůr – soužití kulturní památky a psychiatrické léčebny. ZPP 2005/65, č. 4, str. 328–333 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Synagoga v Úštěku. ZPP 2005/65, č. 4, str. 334 [DETAIL]
UHLÍKOVÁ Kristina, Ochrana sakrálních památek v českých zemích v letech 1945–1958. ZPP 2005/65, č. 4, str. 335–343 [DETAIL]
KRUMMHOLZ Martin, Wachovy plány a původní dispozice Clam-Gallasova paláce. ZPP 2005/65, č. 4, str. 344–351 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Nové trendy v odsolování zdiva. ZPP 2005/65, č. 4, str. 352 [DETAIL]
ŠTULC Josef, K významnému životnímu jubileu Mojmíra Horyny. ZPP 2005/65, č. 4, str. 353–354 [DETAIL]
HORYNA Mojmír, Bibliografie. ZPP 2005/65, č. 4, str. 354–357 [DETAIL]
LÍČENÍKOVA Michaela, Mojmír Horyna. ZPP 2005/65, č. 4, str. 354 [DETAIL]
PAVLÍK Milan, Osmdesátiny fotografa Vladimíra Uhra. ZPP 2005/65, č. 4, str. 357–358 [DETAIL]
KIBIC Karel, prof. Jan Bukovský. ZPP 2005/65, č. 4, str. 359–360 [DETAIL]
SVATOŇ Jaroslav, K významnému jubileu Vladimíra Hyhlíka. ZPP 2005/65, č. 4, str. 360–361 [DETAIL]
BUKOVSKÝ Jan, Vzpomínka na Dipl. Ing. Antona Harta. ZPP 2005/65, č. 4, str. 361–362 [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Barokní úpravy a zařizování hřbitovního kostela sv. Štěpána v Mýtě. ZPP 2005/65, č. 4, str. 362–363 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Petra Moravka a Vojtěcha Touše. ZPP 2005/65, č. 4, str. 363–364 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Cena Klubu Za starou Prahu 2005. ZPP 2005/65, č. 4, str. 364–365 [DETAIL]
ČERNOUŠKOVÁ Dagmar, KSANDR Karel, Ve vile Tugendhat byla představena studie obnovy této výjimečné památky světové moderní architektury. ZPP 2005/65, č. 4, str. 366 [DETAIL]
KSANDR Karel, ČERNOUŠKOVÁ Dagmar, Ve vile Tugendhat byla představena studie obnovy této výjimečné památky světové moderní architektury. ZPP 2005/65, č. 4, str. 366 [DETAIL]
ŠIMČÍK Antonín, Muzea, památky a konzervace 2005 – Museums, Monuments and Conservation 2005. ZPP 2005/65, č. 4, str. 366–368 [DETAIL]
KOVAŘÍK Viktor, Zpráva o kolokviu Restaurované severozápadní Čechy. ZPP 2005/65, č. 4, str. 368–369 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Umění 2005/3, Architekt 2005/5, Stavba 2005/3, ERA 2005/3, Urbanismus a územní rozvoj 2005/2. ZPP 2005/65, č. 4, str. 369–371 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser 1/2005. ZPP 2005/65, č. 4, str. 371–372 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 43/113, č. 1. ZPP 2005/65, č. 4, str. 371 [DETAIL]
KROUPA Petr, Restauro 2004/5-8. ZPP 2005/65, č. 4, str. 372–373 [DETAIL]

číslo 5

GORYCZKOVÁ Naďa, Editorial. ZPP 2005/65, č. 5, str. 381 [DETAIL]
Musí dosáhnout stavba „plnoletosti“, aby se stala památkou? Anketa (V anketě odpovídají: Benešová Marie, Cigler Jakub, Girsa Václav, Hölzel Zdeněk, Horáček Martin, Horyna Mojmír, Knížák Milan, Koucký Roman, Kousal Radim, Kuča Karel, Masák Miroslav, Milunič Vlado, Petrasová Taťána, Pleskot Josef, Sedláková Dagmar, Solař Miloš, Štulc Josef.). ZPP 2005/65, č. 5, str. 383–386 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, HAVLOVÁ Dagmar, Palác Lucerna a jeho současné problémy. Rozhovor. ZPP 2005/65, č. 5, str. 387–392 [DETAIL]
HAVLOVÁ Dagmar, BEČKOVÁ Kateřina, Palác Lucerna a jeho současné problémy. Rozhovor. ZPP 2005/65, č. 5, str. 387–392 [DETAIL]
ŠVÁCHA Rostislav, Tři dobré rehabilitace poválečné architektury. ZPP 2005/65, č. 5, str. 393–396 [DETAIL]
KRČMÁŘOVA Eva, Obchodní a živnostenská komora v Opavě – palác Emma. ZPP 2005/65, č. 5, str. 397–400 [DETAIL]
KREUZZIGEROVÁ Radmila, Městské průmyslové a historické muzeum v Hradci Králové. ZPP 2005/65, č. 5, str. 401–404 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Památkově chráněné vily, jejich obnova a využití. ZPP 2005/65, č. 5, str. 405 [DETAIL]
KŘÍŽEK Jiří, V půli cesty. Poznámky k obnově Hofmannova domu v Brtnici. ZPP 2005/65, č. 5, str. 406–409 [DETAIL]
KREUZZIGEROVÁ Radmila, Markova vila v Holoubkově. ZPP 2005/65, č. 5, str. 410–411 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Bauerova vila v Libodřicích. ZPP 2005/65, č. 5, str. 412–415 [DETAIL]
GORYCZKOVÁ Naďa, Ostravice – rekreační zázemí meziválečného Ostravska. ZPP 2005/65, č. 5, str. 416–421 [DETAIL]
CHOTĚBOR Petr, Péče o katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v letech 1994–2004. ZPP 2005/65, č. 5, str. 422–426 [DETAIL]
JÁKL Pavel, Objev hvozdového valachu v Semíně u Přelouče. ZPP 2005/65, č. 5, str. 427–428 [DETAIL]
PAUKRT Václav, Nález středověkých maleb v presbytáři kostela sv. Anny v Boršově u Moravské Třebové. ZPP 2005/65, č. 5, str. 429–431 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Nová interiérová instalace na zámku v Děčíně. ZPP 2005/65, č. 5, str. 432–436 [DETAIL]
NĚMCOVÁ Gabriela, Podoba jedné generace rožmberských hudebníků. ZPP 2005/65, č. 5, str. 437–439 [DETAIL]
HNOJIL Adam, ZAHRADNÍK Pavel, Reprodukce zničeného plánu Smíchova z doby po roce 1713. ZPP 2005/65, č. 5, str. 440–442 [DETAIL]
ZAHRADNÍK Pavel, HNOJIL Adam, Reprodukce zničeného plánu Smíchova z doby po roce 1713. ZPP 2005/65, č. 5, str. 440–442 [DETAIL]
JANČO Milan, Získala pražská památková rezervace svého patrona? V kapli sv. Matouše na Loretánském náměstí v Praze byla umístěna socha prezidenta Edvarda Beneše. ZPP 2005/65, č. 5, str. 443–444 [DETAIL]
VINTER Vlastimil, Čtyřicet let od založení ICOMOS. ZPP 2005/65, č. 5, str. 445–446 [DETAIL]
ŠTULC Josef, ICOMOS v současnosti. ZPP 2005/65, č. 5, str. 446–447 [DETAIL]
DVORSKÝ Jiří, Sedmdesát let JUDr. Milana Žďárského. JUDr. Milan Ždárský, výběrová bibliografie (1958–2004). ZPP 2005/65, č. 5, str. 447–448 [DETAIL]
RYBAŘÍK Václav, Nová kamenná díla na Pražském hradě. ZPP 2005/65, č. 5, str. 448–450 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Aloise Terše (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích). ZPP 2005/65, č. 5, str. 450–451 [DETAIL]
SKANIS Máris, Poděkování českým restaurátorům památek!. ZPP 2005/65, č. 5, str. 451 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Mezinárodní kastellologická konference Castrum Bene 9. ZPP 2005/65, č. 5, str. 452 [DETAIL]
PAUKRTOVÁ Zdeňka, Kryštof Dientzenhofer (7. 7. 1655 – 20. 6. 1722). ZPP 2005/65, č. 5, str. 452–453 [DETAIL]
ČIŽINSKÁ Helena, Publikace Svět vzhůru nohama. ZPP 2005/65, č. 5, str. 453–455 [DETAIL]
TRYML Michal, Archeologie a veřejnost. ZPP 2005/65, č. 5, str. 453 [DETAIL]
LEDVINKA František, Průvodce po evropských muzeích v přírodě. ZPP 2005/65, č. 5, str. 455–456 [DETAIL]
TRYML Michal, Zrod nové tradice? (Forum Urbes Medii Aevi). ZPP 2005/65, č. 5, str. 456–457 [DETAIL]
ZEMAN Martin, Poutní místa jihozápadní Moravy. ZPP 2005/65, č. 5, str. 456 [DETAIL]
ŠTAJNOCHR Vítězslav, Publikace Svatá Trojice. ZPP 2005/65, č. 5, str. 457–458 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Zlatý řez 2005/27, Architekt 2005/6–8, Urbanismus a územní rozvoj 2005/3. ZPP 2005/65, č. 5, str. 458–459 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser 2/2005. ZPP 2005/65, č. 5, str. 459 [DETAIL]

číslo 6

KUČA Karel, Editorial. ZPP 2005/65, č. 6, str. 465 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Třeboňské rybníkářské dědictví a Seznam světového dědictví UNESCO. ZPP 2005/65, č. 6, str. 467–472 [DETAIL]
PAVELEC Petr, Nástěnné malby na průčelí Nového purkrabství zámku v Českém Krumlově. ZPP 2005/65, č. 6, str. 473–482 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Židovský náhrobek. Možnosti identifikace osoby zemřelého. ZPP 2005/65, č. 6, str. 483–489 [DETAIL]
PEŠTA Jan, Škrobárna Reiss v Mladé Boleslavi. ZPP 2005/65, č. 6, str. 490–493 [DETAIL]
ŽĎÁRSKÝ Milan, Obrazy svezené do zámku v Náměšti nad Oslavou. ZPP 2005/65, č. 6, str. 494–499 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Vývoj retuše v českých zemích. ZPP 2005/65, č. 6, str. 500–516 [DETAIL]
URGOŠÍKOVÁ Blažena, Ochrana a záchrana filmového dědictví. Restaurátorské práce Národního filmového archivu Praha. ZPP 2005/65, č. 6, str. 517–520 [DETAIL]
NĚMEC Josef, Za odkazem architekta Kamila Fuchse. ZPP 2005/65, č. 6, str. 521–522 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Jaroslava Marka. ZPP 2005/65, č. 6, str. 525 [DETAIL]
PAUKRT Václav, Jan Ludvík Klemens v kostele sv. Dionýsia v Chomuticích a Juda Tadeáš Josef Supper v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Slatinách na okrese Jičín. ZPP 2005/65, č. 6, str. 526 [DETAIL]
BERAN Lukáš, Měnírna Českých drah v Praze na Hrabovce a její památková ochrana. ZPP 2005/65, č. 6, str. 527 [DETAIL]
ZÁLIŠ Milan, Portrét jedné princezny. Příspěvek k doplnění a rozšíření údajů v kartách Základní evidence na hradech a zámcích. ZPP 2005/65, č. 6, str. 527–528 [DETAIL]
BLÁHA Jiří, Druhý kongres Perspective – Asociace historických divadel. ZPP 2005/65, č. 6, str. 528–529 [DETAIL]
SLEPIČKOVÁ Helena, Publikace Materiály k dějinám zámeckého divadla v Litomyšli. ZPP 2005/65, č. 6, str. 530 [DETAIL]
KIBIC Karel, Kniha o archeologickém výzkumu chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. ZPP 2005/65, č. 6, str. 531–533 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Publikace Pozlacování a polychromie. ZPP 2005/65, č. 6, str. 533–534 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Fórum architektury a stavitelství 2005/1–3, Stavba 2005/4, ERA 21 2005/4. Architekt 2005/9, Umění 2005/4. ZPP 2005/65, č. 6, str. 534–536 [DETAIL]
VARHANÍK Jiří, Publikace Kamenný most v Písku. ZPP 2005/65, č. 6, str. 534 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2005/65, č. 6, str. 536 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností. ZPP 2005/65, č. 6, str. 536 [DETAIL]