Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2004, obsah čísla 6.Není určeno

KSANDR Karel, Editorial. ZPP 2004/64, č. 6, str. 489 [DETAIL]
PAVLÍK Milan, Raná léta v SÚRPMO v zrcadle vzpomínek. ZPP 2004/64, č. 6, str. 491–495 [DETAIL]
NĚMEC Josef, Místo a úloha SÚRPMO ve druhé polovině 20. století. Pohled na Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů a jeho odkaz s odstupem let. ZPP 2004/64, č. 6, str. 496–499 [DETAIL]
GIRSA Václav, SÚRPMO – čest jeho památce?. ZPP 2004/64, č. 6, str. 500–504 [DETAIL]
HORYNA Mojmír, Doc. PhDr. et JUDr. Dobroslav Líbal. Vzpomínka na mimořádného člověka a vědce. ZPP 2004/64, č. 6, str. 505–506 [DETAIL]
HYZLER Josef, Dějiny (památkové péče) psané vzpomínkou. Když vzpomenu na SÚRPMO. ZPP 2004/64, č. 6, str. 507–515 [DETAIL]
HOUSKA Ivan, MICHOINOVÁ Dagmar, ZÁPALKOVÁ Helena, Restaurování cínové sochařské výzdoby náhrobku olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži. ZPP 2004/64, č. 6, str. 516–520 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, HOUSKA Ivan, ZÁPALKOVÁ Helena, Restaurování cínové sochařské výzdoby náhrobku olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži. ZPP 2004/64, č. 6, str. 516–520 [DETAIL]
ZÁPALKOVÁ Helena, HOUSKA Ivan, MICHOINOVÁ Dagmar, Restaurování cínové sochařské výzdoby náhrobku olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži. ZPP 2004/64, č. 6, str. 516–520 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Bejt olam – pohřbívání v židovské tradici. ZPP 2004/64, č. 6, str. 521–532 [DETAIL]
ŠOPÁK Pavel, Inventarizace památek ve Slezsku v 1. polovině 20. století. ZPP 2004/64, č. 6, str. 533–538 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918–1938. Část 2. – organizační vývoj jednotlivých památkových úřadů. ZPP 2004/64, č. 6, str. 539–545 [DETAIL]
LÍČENÍKOVA Michaela, Plán poutního areálu a kostela Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami. ZPP 2004/64, č. 6, str. 546–547 [DETAIL]
SOCHOR Vlastimil, Estetické názory historika umění Maxe Dvořáka. ZPP 2004/64, č. 6, str. 549–554 [DETAIL]
KŘÍŽEK Jiří, Dopisy Maxe Dvořáka Vincenci Kramářovi z let 1900–1921. ZPP 2004/64, č. 6, str. 554–557 [DETAIL]
KREJČÍ Marek, Max Dvořák: intelektuál a památky. ZPP 2004/64, č. 6, str. 557–560 [DETAIL]
DVOŘÁK Max, Arcivévoda František Ferdinand (nekrolog). ZPP 2004/64, č. 6, str. 560–561 [DETAIL]
NĚMEC Josef, AD SÚRPMO. Výběr identifikační dokumentace SÚRPMO. ZPP 2004/64, č. 6, str. 561–562 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Na okraj rozšíření Evropské unie. ZPP 2004/64, č. 6, str. 562–564 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby a akvarely Antonína Pinkase, Oty Bubeníčka, Václava Chalupy, Františka Nováka (Podblanické muzeum ve Vlašimi a jeho pobočka Historie města Benešova v Benešově). ZPP 2004/64, č. 6, str. 564–565 [DETAIL]
NOVOTNÝ Jaromír, Malířství přelomu 19. a 20. století v nové expozici státního zámku Náchod. ZPP 2004/64, č. 6, str. 565–566 [DETAIL]
ČIŽINSKÁ Helena, Za Klárou Loosovou. ZPP 2004/64, č. 6, str. 566 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, GRIMOVÁ Karolina, Seminář Animace průmyslového dědictví. ZPP 2004/64, č. 6, str. 567 [DETAIL]
GRIMOVÁ Karolina, DVOŘÁKOVÁ Eva, Seminář Animace průmyslového dědictví. ZPP 2004/64, č. 6, str. 567 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Informace o sympoziu Stadtbildsveränderungen und Baukultur ve Vídni ve dnech 19.–21. 10. 2004. ZPP 2004/64, č. 6, str. 568 [DETAIL]
CAFOURKOVÁ Lenka, JANČO Milan, XXXVI. mezinárodní konference archeologie středověku. ZPP 2004/64, č. 6, str. 568–569 [DETAIL]
JANČO Milan, CAFOURKOVÁ Lenka, XXXVI. mezinárodní konference archeologie středověku. ZPP 2004/64, č. 6, str. 568–569 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. Architekt 2004/9, Architekt 2004/10. ZPP 2004/64, č. 6, str. 569–570 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 41/111, č. 3, 4; 42/112, č.1. ZPP 2004/64, č. 6, str. 570–571 [DETAIL]
KUČA Karel, Castellologica bohemica. ZPP 2004/64, č. 6, str. 571 [DETAIL]