Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2004, obsah čísla 5.Není určeno

GIRSA Václav, Editorial. ZPP 2004/64, č. 5, str. 381 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Mimozemšťané v Berlíně? K záměru znovupostavení berlínského zámku. ZPP 2004/64, č. 5, str. 383–388 [DETAIL]
„Novostavba památky“ – nonsens, nebo nevinný protimluv? Anketa a vybrané příklady (v anketě odpovídají Mojmír Horyna, Jiří Škabrada, Josef Štulc, Rostislav Švácha). ZPP 2004/64, č. 5, str. 388–397 [DETAIL]
HORYNA Mojmír, „Novostavba památky“ – nonsens, nebo nevinný protimluv? Anketa a vybrané příklady. ZPP 2004/64, č. 5, str. 388–397 [DETAIL]
ŠKABRADA Jiří, „Novostavba památky“ – nonsens, nebo nevinný protimluv? Anketa a vybrané příklady. ZPP 2004/64, č. 5, str. 388–397 [DETAIL]
ŠTULC Josef, „Novostavba památky“ – nonsens, nebo nevinný protimluv? Anketa a vybrané příklady. ZPP 2004/64, č. 5, str. 388–397 [DETAIL]
ŠVÁCHA Rostislav, „Novostavba památky“ – nonsens, nebo nevinný protimluv? Anketa a vybrané příklady. ZPP 2004/64, č. 5, str. 388–397 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Betlémská kaple – Praha. ZPP 2004/64, č. 5, str. 389–390 [DETAIL]
SZADKOWSKA Maria, Královský zámek ve Varšavě. ZPP 2004/64, č. 5, str. 390–391 [DETAIL]
PAVLÍK Milan, Moderní stavby znovupostavené po více než padesáti letech metodou přesné kopie. ZPP 2004/64, č. 5, str. 391 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Divadlo Globe – Londýn. ZPP 2004/64, č. 5, str. 393–394 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Zemanova kavárna – Brno, Koliště. ZPP 2004/64, č. 5, str. 394 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Kostel Panny Marie (Frauenkirche) v Drážďanech. ZPP 2004/64, č. 5, str. 396 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Kostel sv. Kateřiny – Ostrava-Hrabová. ZPP 2004/64, č. 5, str. 397 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Dostavba Staroměstské radnice čeká na nové koncertní provedení. Rozhovor s architekty Františkem Kasičkou a Milanem Pavlíkem. ZPP 2004/64, č. 5, str. 398–400 [DETAIL]
PAVELEC Petr, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Martina v Polné na Šumavě. ZPP 2004/64, č. 5, str. 401–408 [DETAIL]
ČECH Jiří, Restaurování nástěnných maleb v interiéru kostela sv. Martina v Polné na Šumavě. ZPP 2004/64, č. 5, str. 409–411 [DETAIL]
BUKOVSKÝ Jan, Střední pavilon zámku v Saarbrückenu a význam jeho dostavby při rehabilitaci zámeckého celku. ZPP 2004/64, č. 5, str. 412–414 [DETAIL]
MACEK Petr, Plány přestavby zámku v Ploskovicích. ZPP 2004/64, č. 5, str. 415–418 [DETAIL]
DOUBRAVOVÁ Kateřina, Vlastnosti zatvrdlých vápenných malt modifikovaných polymerními redispergovatelnými prášky. ZPP 2004/64, č. 5, str. 419–421 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Památky světového dědictví a jejich management plan. ZPP 2004/64, č. 5, str. 422–425 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918–1938. Část 1. – vznik nové organizace v roce 1918. ZPP 2004/64, č. 5, str. 426–430 [DETAIL]
KROUPA Petr, Čas a autenticita památky. ZPP 2004/64, č. 5, str. 431–442 [DETAIL]
ČECHÁK Tomáš, KOPECKÁ Ivana, VÍTOVSKÝ Jakub, MUSÍLEK Ladislav, Neinvazivní průzkum nástěnných maleb v Žirovnici. ZPP 2004/64, č. 5, str. 443–445 [DETAIL]
KOPECKÁ Ivana, ČECHÁK Tomáš, VÍTOVSKÝ Jakub, MUSÍLEK Ladislav, Neinvazivní průzkum nástěnných maleb v Žirovnici. ZPP 2004/64, č. 5, str. 443–445 [DETAIL]
MUSÍLEK Ladislav, KOPECKÁ Ivana, ČECHÁK Tomáš, VÍTOVSKÝ Jakub, Neinvazivní průzkum nástěnných maleb v Žirovnici. ZPP 2004/64, č. 5, str. 443–445 [DETAIL]
VÍTOVSKÝ Jakub, KOPECKÁ Ivana, ČECHÁK Tomáš, MUSÍLEK Ladislav, Neinvazivní průzkum nástěnných maleb v Žirovnici. ZPP 2004/64, č. 5, str. 443–445 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Neprovedená varianta Koňské brány v Praze. ZPP 2004/64, č. 5, str. 446–447 [DETAIL]
Památková péče v obrazech – vážně i nevážně. Dokončená. Symfonie pro dva architekty, housle a basu. ZPP 2004/64, č. 5, str. 448 [DETAIL]
GULDAN Patrik, SOUKUPOVÁ Helena, Cena ministra kultury za památkovou péči v roce 2004 Václavu Menclovi. ZPP 2004/64, č. 5, str. 449–453 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Konference Dějiny staveb Nečtiny 2004 – nezájem o památky?. ZPP 2004/64, č. 5, str. 449 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc.. ZPP 2004/64, č. 5, str. 453 [DETAIL]
OCHRANA František, Doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc. Výběrová bibliografie. ZPP 2004/64, č. 5, str. 453–455 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Cena za nejlepší přípravu a realizací Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2003 pro Spálené Poříčí. ZPP 2004/64, č. 5, str. 455–456 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Cena Klubu Za starou Prahu za nejlepší novostavbu v historickém prostředí za léta 2002–2003. ZPP 2004/64, č. 5, str. 456–458 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Média na pomoc památkám. ZPP 2004/64, č. 5, str. 458 [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Ještě k „neznámému západočeskému architektovi“. ZPP 2004/64, č. 5, str. 459–461 [DETAIL]
VAICOVÁ Romana, Zaniklé památky na Sokolovsku. ZPP 2004/64, č. 5, str. 461–463 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Nález krajinomalby Adolfa Kosárka (1830–1859) na zámku v Náchodě. ZPP 2004/64, č. 5, str. 463–464 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Bohumila Dejmka. ZPP 2004/64, č. 5, str. 464 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, V Praze na Smíchově byla dokončena náročná obnova synagogy. ZPP 2004/64, č. 5, str. 465–466 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Památková dílna k ochraně orientálních koberců ve státních sbírkách. ZPP 2004/64, č. 5, str. 465 [DETAIL]
FOTLANDOVÁ Jindra, Návštěva pracovníků muzea Horda (Bergen, Norsko) v Praze. ZPP 2004/64, č. 5, str. 466 [DETAIL]
ŘEZNÍČKOVÁ Hana, Témata závěrečných prací posluchačů studia památkové péče, rok 2003. ZPP 2004/64, č. 5, str. 466–467 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2004/64, č. 5, str. 467–469 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 41/1. ZPP 2004/64, č. 5, str. 469–470 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schösser 1/2004. ZPP 2004/64, č. 5, str. 470 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schösser 2/2004. ZPP 2004/64, č. 5, str. 470–471 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 41/2. ZPP 2004/64, č. 5, str. 470 [DETAIL]
KUČA Karel, Pamiatky a muzea (Slovenská republika). ZPP 2004/64, č. 5, str. 471–472 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Zemřel restaurátor Vlastimil Berger. ZPP 2004/64, č. 5, str. 472 [DETAIL]