Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2004, obsah čísla 4.Není určeno

MATĚJ Miloš, DVOŘÁKOVÁ Eva, Animace průmyslového dědictví. ZPP 2004/64, č. 4, str. 277 [DETAIL]
STADLER Gerhard A., Konverze – všelék průmyslové památkové péče? Příklady z Rakouska. ZPP 2004/64, č. 4, str. 279–283 [DETAIL]
FRAGNER Benjamin, Konverze industriálních staveb jako prostředek generování nových urbanistických aktivit a otazníků. ZPP 2004/64, č. 4, str. 284–288 [DETAIL]
BOLLEREY Franciska, Sídliště v Porúří. Inventarizace a hodnocení. ZPP 2004/64, č. 4, str. 289–295 [DETAIL]
RYŠKOVÁ Michaela, TELAŘÍK Libor, Hornické kolonie Ostravsko-karvinského revíru. ZPP 2004/64, č. 4, str. 296–300 [DETAIL]
TELAŘÍK Libor, RYŠKOVÁ Michaela, Hornické kolonie Ostravsko-karvinského revíru. ZPP 2004/64, č. 4, str. 296–300 [DETAIL]
NIJHOF Peter, Ochrana, nové využití a udržování průmyslových památek v Nizozemí. ZPP 2004/64, č. 4, str. 301–3041 [DETAIL]
FÖHL Axel, Těžební průmysl v Porúří, historie a příklady nového využití. ZPP 2004/64, č. 4, str. 305–308 [DETAIL]
HÖHMANN Rolf, Průmyslové dědictví moderního železářského a ocelářského průmyslu – záchrana před zánikem. ZPP 2004/64, č. 4, str. 309–312 [DETAIL]
MENDE Michael, Animace vyklizených nemovitostí aneb Zacházení s dědictvím textilního průmyslu v městech Nordhornu a Delmenhorstu. ZPP 2004/64, č. 4, str. 313–317 [DETAIL]
FLIMEL Tomáš, Ohrožení technických památek strojního charakteru a problematika jejich záchrany. ZPP 2004/64, č. 4, str. 318–321 [DETAIL]
ZEITHAMMER Karel, Historická železniční vozidla – základ železničních muzeí. Pohled na vytváření sbírek železničních vozidel. ZPP 2004/64, č. 4, str. 322–325 [DETAIL]
RASL Zdeněk, K historickému, technickému a stavebnímu vývoji hamru v Dobřívi. ZPP 2004/64, č. 4, str. 326–330 [DETAIL]
ROUS Ivan, Největší liberecká továrna. ZPP 2004/64, č. 4, str. 331–333 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Technické památky – neopomenutelná součást světového dědictví. ZPP 2004/64, č. 4, str. 334–337 [DETAIL]
BOROVCOVÁ Alena, Metodika zpracování evidence a dokumentace průmyslového dědictví z pohledu památkové péče. ZPP 2004/64, č. 4, str. 338–340 [DETAIL]
KYNCLOVÁ Jana, MATĚJ Miloš, Obnova národních kulturních památek v Ostravě. ZPP 2004/64, č. 4, str. 341–345 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, KYNCLOVÁ Jana, Obnova národních kulturních památek v Ostravě. ZPP 2004/64, č. 4, str. 341–345 [DETAIL]
PADUCH Eugeniusz, Bohatství průmyslového dědictví jako výzva a atraktivní produkt pro turistiku a rekreaci. ZPP 2004/64, č. 4, str. 349 [DETAIL]
PAPOUŠEK Miroslav, K typologii vápenických pecí v Olomouckém kraji. ZPP 2004/64, č. 4, str. 349–351 [DETAIL]
VÍCHA Tomáš, Výklopník na Baťově kanálu, historie a současnost. ZPP 2004/64, č. 4, str. 351–353 [DETAIL]
STEINBACHOVÁ Lucie, Historické objekty v areálu Plzeňského Prazdroje. ZPP 2004/64, č. 4, str. 353–354 [DETAIL]
HÁCOVÁ Hana, Několik poznámek k pramenům pro vodní mlýny a fond Mlynářského ústředí ve SÚA Praha-Chodovec. ZPP 2004/64, č. 4, str. 354–355 [DETAIL]
POPELOVÁ Lenka, Sklady Ferra, a. s., bývalé L. G. Bondy. ZPP 2004/64, č. 4, str. 355–356 [DETAIL]
PLAC Lumír, Těžní stroje ze sbírek Hornického muzea OKD na bývalých dolech Mayrau a Anselm. ZPP 2004/64, č. 4, str. 356–357 [DETAIL]
HOLEČEK Jan, Obnova ocelových oken varny bývalého pivovaru v Táboře. ZPP 2004/64, č. 4, str. 357 [DETAIL]
SCHMELZOVÁ Radoslava, Nechtěná Vojtěšská huť. ZPP 2004/64, č. 4, str. 357–358 [DETAIL]
SKOUMALOVÁ Mirjam, Osudy textilní továrny v Chrastavě, okres Liberec. ZPP 2004/64, č. 4, str. 359–360 [DETAIL]
SPASOVOVÁ Eva, Projekt strategie regenerace brownfield v České republice. ZPP 2004/64, č. 4, str. 360 [DETAIL]
VALCHÁŘOVÁ Vladislava, Montanregion Erzgebirge / Hornický region Krušnohoří, projekt světového kulturního dědictví UNESCO. ZPP 2004/64, č. 4, str. 361–362 [DETAIL]
ZEMÁNKOVÁ Helena, Nový zájem o dědictví bývalého těžebního průmyslu. ZPP 2004/64, č. 4, str. 361 [DETAIL]
SAMKOVÁ Hana, Křest knihy Studie o technice v českých zemích 1945–1992. ZPP 2004/64, č. 4, str. 362 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Monografie města Luckenwaldu (Thomas Drachenberg: Die Baugeschichte der Stadt Luckenwalde von 1918–1933, Siedlungen, Industriebau, Verwaltungs-, Wohlfahrts- und Privatbauten) (rec.). ZPP 2004/64, č. 4, str. 363 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Salonní vozy Ringhoffer (Ludvík Losos, Ivo Mahel: Salonní vozy Ringhoffer rec.). ZPP 2004/64, č. 4, str. 363–364 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Tvořit ve vytvořeném (Helena Zemánková, Tvořit ve vytvořeném) (rec.). ZPP 2004/64, č. 4, str. 363 [DETAIL]
VALCHÁŘOVÁ Vladislava, Výstava Symetrie a symbol. Průmyslová architektura Fritze Schuppa a Martina Kremmera. ZPP 2004/64, č. 4, str. 363 [DETAIL]
KRAUS Ivo, Studie o technice v českých zemích (Jaroslav Folta a kol.: Studie o technice v českých zemích 1945–1992) (rec.). ZPP 2004/64, č. 4, str. 364–366 [DETAIL]
SAMKOVÁ Hana, Technické památky zemí Visegrádské čtyřky II. ZPP 2004/64, č. 4, str. 364 [DETAIL]
BOROVCOVÁ Alena, Industrie-Kultur 4/2003. ZPP 2004/64, č. 4, str. 366–367 [DETAIL]
BOROVCOVÁ Alena, Industrie-Kultur 1/2004. ZPP 2004/64, č. 4, str. 367–368 [DETAIL]