Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2004, obsah čísla 3.Není určeno

BAŠTA Petr, Ohrožení movitých sakrálních památek v ČR a možnosti jejich záchrany. ZPP 2004/64, č. 3, str. 183–185 [DETAIL]
LÁSKA Vojtěch, Záchrana ohrožených sakrálních staveb – naše odpovědnost. ZPP 2004/64, č. 3, str. 186–193 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Úskalí péče o sakrální památky (rozhovor s Ing. Václavem Maršíkem, vedoucím stavebního oddělení Biskupství plzeňského). ZPP 2004/64, č. 3, str. 194–196 [DETAIL]
KSANDR Karel, ZAHRADNÍK Pavel, Dějiny a konstrukce palmového skleníku Liechtensteinského zámku v Lednici. ZPP 2004/64, č. 3, str. 197–204 [DETAIL]
SOCHOR Vlastimil, Památková obnova zámeckého skleníku v Lednici – nová zjištění, vybrané odborné problémy a zkušenosti. ZPP 2004/64, č. 3, str. 205–213 [DETAIL]
KREJČIŘÍK Přemysl, KREJČIŘÍKOVÁ Kamila, Památková obnova palmového skleníku zámku v Lednici. ZPP 2004/64, č. 3, str. 214–218 [DETAIL]
KREJČIŘÍKOVÁ Kamila, KREJČIŘÍK Přemysl, Památková obnova palmového skleníku zámku v Lednici. ZPP 2004/64, č. 3, str. 214–218 [DETAIL]
GIRSA Václav, Několik poznámek k palmovému skleníku lednického zámku. ZPP 2004/64, č. 3, str. 219 [DETAIL]
BAJER Miroslav, KSANDR Karel, Základní údaje o zámeckém skleníku v Lednici na Moravě. ZPP 2004/64, č. 3, str. 220 [DETAIL]
KSANDR Karel, BAJER Miroslav, Základní údaje o zámeckém skleníku v Lednici na Moravě. ZPP 2004/64, č. 3, str. 220 [DETAIL]
TICHÝ Marek, Památková obnova knížecích apartmánů na zámku v Lednici. ZPP 2004/64, č. 3, str. 225–230 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Hradčany a Malá Strana. ZPP 2004/64, č. 3, str. 231 [DETAIL]
KIBIC Karel, Třicet let úsilí o prohloubení památkové ochrany našich historických měst. Ke vzniku a rozvoji druhé formy památkové ochrany sídel. ZPP 2004/64, č. 3, str. 232–243 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Program na ochranu svědků. ZPP 2004/64, č. 3, str. 244 [DETAIL]
STARÝ Jiří, Několik poznámek k historickým nosným konstrukcím. ZPP 2004/64, č. 3, str. 245–246 [DETAIL]
BUKOVSKÝ Jan, Učitelé Brněnské techniky ve druhé polovině 20. století a jejich úloha v péči o památky. ZPP 2004/64, č. 3, str. 246–247 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Slavnostní otevření další části prohlídkové trasy v areálu národní kulturní památky dolu Michal v Ostravě. ZPP 2004/64, č. 3, str. 247 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Josefa Pavelky – Městské muzeum Blatná, okres Strakonice. ZPP 2004/64, č. 3, str. 247–248 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Zámek v Kamenici nad Lipou a sbírka místního Vlastivědného muzea. ZPP 2004/64, č. 3, str. 248–249 [DETAIL]
VORLÍČEK Jiří, Unikátní konzervační ozařovací pracoviště ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy se od ledna 2004 opět otevřelo. ZPP 2004/64, č. 3, str. 248 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, Historické skleníky zámku ve Veltrusích a vzpomínka na chotkovské rozárium v Dolní Krupé. ZPP 2004/64, č. 3, str. 249–250 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Architekt 2004/2, Architekt 2004/3, Architekt 2004/4, Urbanismus a územní rozvoj 2003/6, Stavba 2004/1, Stavba 2004/2, Fórum architektury a stavitelství 2003/6, Fórum architektury a stavitelství 2004/1, Konstrukce 2004/2. ZPP 2004/64, č. 3, str. 250–251 [DETAIL]
KUČA Karel, Pamiatky a muzea (Slovenská republika). ZPP 2004/64, č. 3, str. 251–252 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Zahrada – park – krajina. ZPP 2004/64, č. 3, str. 252–253 [DETAIL]
KROUPA Petr, Restauro. ZPP 2004/64, č. 3, str. 253–254 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2004/64, č. 3, str. 254 [DETAIL]
SOMMER Jan, Kdo více zná, (jistě) méně ničí (Jiří Škabrada: Konstrukce historických staveb) (rec.). ZPP 2004/64, č. 3, str. 254–258 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Dědictví v ohrožení (Heritage at Risk – ICOMOS World Report on Monuments and Sites in Danger) (rec.). ZPP 2004/64, č. 3, str. 258–259 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, České vydání dvou základních spisů Aloise Riegla o ochraně památek (Moderní památková péče, rec.). ZPP 2004/64, č. 3, str. 259–261 [DETAIL]
DITTERTOVÁ Eva, Píseň o Loretě (Petr Beran: Píseň o Loretě, krajské muzeum Cheb, II. vydání, Cheb 2003). ZPP 2004/64, č. 3, str. 261 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Výběrová bibliografie a výběr z významnějších úkolů výzkumné, koncepční a metodické povahy řešených v SÚPPOP a SÚPP. ZPP 2004/64, č. 3, str. 262–263 [DETAIL]