Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2004, obsah čísla 2.Není určeno

BAŠE Miroslav, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze (Vyjádření autora projektu, Jakuba Ciglera. V anketě odpovídají: Miroslav Baše, Marie Benešová, Bohumil Fanta, Václav Girsa, Josef Holeček, Karel Kibic, Jiří Kotalík, Roman Koucký, Ladislav Lábus, Zdeněk Lukeš, Petr Malinský, Ivan Muchka, Josef Pleskot, Jiří Škabrada, Josef Štulc, Rostislav Švácha). ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
BENEŠOVÁ Marie, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
CIGLER Jakub, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. Vyjádření autora projektu. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
FANTA Bohumil, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
GIRSA Václav, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
HOLEČEK Josef, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
KIBIC Karel, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
KOTALÍK Jiří, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
KOUCKÝ Roman, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
LÁBUS Ladislav, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
LUKEŠ Zdeněk, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
MALINSKÝ Petr, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
MUCHKA Ivan, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
PLESKOT Josef, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
ŠKABRADA Jiří, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
ŠVÁCHA Rostislav, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
ZEMAN Lubomír, Dřevěný krytý most přes řeku Ohři v Radošově opět stojí. ZPP 2004/64, č. 2, str. 113–117 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, K otázce demonstrační architektury na českých hradech. ZPP 2004/64, č. 2, str. 118–123 [DETAIL]
ZAPLETALOVÁ Jana, K působení Innocenza Cristofora Montiho na Moravě. Atribuce čtyř pláten. ZPP 2004/64, č. 2, str. 124–126 [DETAIL]
VÁCHA Zdeněk, Nedoceněný pramen poznání jihomoravských památek (Konvolut kreseb DD6 Giovanniho Marii Monsorna ze státního zámku Konopiště). ZPP 2004/64, č. 2, str. 127–136 [DETAIL]
HLOBIL Ivo, Samostatná teorie památkové péče – neuralgický bod dějin umění. ZPP 2004/64, č. 2, str. 137–138 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Teorie památkové péče – neuralgický bod dějin umění?. ZPP 2004/64, č. 2, str. 139 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Plan zu dem Hauptzollamtsgebäude in Prag. ZPP 2004/64, č. 2, str. 140–141 [DETAIL]
ZACHAŘ Michael, Osvětlenou noční Prahou. ZPP 2004/64, č. 2, str. 142–144 [DETAIL]
JERIE Pavel, Josef Štulc (narozený 4. 3. 1944). K jubileu hlavního konzervátora Národního památkového ústavu. ZPP 2004/64, č. 2, str. 145–146 [DETAIL]
PETRŮ Jaroslav, K význačnému výročí Jaroslava Herouta. ZPP 2004/64, č. 2, str. 146–148 [DETAIL]
PETZET Michael, Blahopřání. ZPP 2004/64, č. 2, str. 146 [DETAIL]
HEROUT Jaroslav, Výběrová bibliografie. ZPP 2004/64, č. 2, str. 148–149 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Životní jubileum Pavla Bureše. ZPP 2004/64, č. 2, str. 150 [DETAIL]
RADOVÁ Jarmila, Ohrožené památky 20. století v České republice. Zpráva pro ICOMOS v roce 2002. ZPP 2004/64, č. 2, str. 150–153 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, UNESCO přijalo mezinárodní Úmluvu na ochranu nehmotného kulturního dědictví. ZPP 2004/64, č. 2, str. 153 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Vídeň – proměny obrazu města po roce 1945. ZPP 2004/64, č. 2, str. 153–154 [DETAIL]
BLÁHA Jiří, PANÁČEK Michal, Kurz Průzkumy a dokumentace historických krovů 2003. ZPP 2004/64, č. 2, str. 154–158 [DETAIL]
PANÁČEK Michal, BLÁHA Jiří, Kurz průzkumy a dokumentace historických krovů 2003. ZPP 2004/64, č. 2, str. 154–158 [DETAIL]
SZADKOWSKA Maria, Adolf Loos / Dílo a rekonstrukce. Mezinárodní sympozium v Plzni. ZPP 2004/64, č. 2, str. 158–159 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Konference Kulturní dědictví v současnosti. ZPP 2004/64, č. 2, str. 159–160 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Seminář Ochrana architektury 20. století a přínos architektů 20. století k ochraně památek. ZPP 2004/64, č. 2, str. 160 [DETAIL]
LESNIAKOVÁ Petra, Mezinárodní studijní kurz ITECOM Advanced. Study Course – Innovative Technologies and Materials for the Conservations of Monuments. ZPP 2004/64, č. 2, str. 160–161 [DETAIL]
LESNIAKOVÁ Petra, VÁVROVA Petra, Mezinárodní studentská konference Conservation and Preservation of Culture Heritage. ZPP 2004/64, č. 2, str. 161–162 [DETAIL]
VÁVROVA Petra, LESNIAKOVÁ Petra, Mezinárodní studentská konference Conservation and Preservation of Culture Heritage. ZPP 2004/64, č. 2, str. 161–162 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Gotické opevnění města Poličky (rec.). ZPP 2004/64, č. 2, str. 167 [DETAIL]
KIBIC Karel, Kniha o městských branách v Čechách (rec.). ZPP 2004/64, č. 2, str. 167–169 [DETAIL]
KOPECKÁ Ivana, Výkladový slovník malířství, grafiky a restaurátorství (rec.). ZPP 2004/64, č. 2, str. 169 [DETAIL]
SRŠEŇ Lubomír, Za Václavem Vančurou (28. 10. 1948 – 25. 7. 2003). ZPP 2004/64, č. 2, str. 169–170 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Paní docentka Radová odešla. ZPP 2004/64, č. 2, str. 170–171 [DETAIL]
ŠKABRADA Jiří, Vzpomínky na paní docentku. ZPP 2004/64, č. 2, str. 171–172 [DETAIL]