Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2004, obsah čísla 1.Není určeno

BEČKOVÁ Kateřina, Editorial. ZPP 2004/64, č. 1, str. 1 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Projekt Wien-Mitte. Poučný příběh z Vídně. ZPP 2004/64, č. 1, str. 3–6 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Praha jako památková rezervace zapsaná na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. ZPP 2004/64, č. 1, str. 7–12 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Valdštejnský palác v Praze – restaurování štukové výzdoby ze 17. století. ZPP 2004/64, č. 1, str. 13–31 [DETAIL]
BLÁHA Jiří, PROTIVA Ondřej, Průzkumy zámeckého divadla v Litomyšli. ZPP 2004/64, č. 1, str. 32–37 [DETAIL]
PROTIVA Ondřej, BLÁHA Jiří, Průzkumy zámeckého divadla v Litomyšli. ZPP 2004/64, č. 1, str. 32–37 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Nová interiérová instalace druhého patra zámku v Náchodě. ZPP 2004/64, č. 1, str. 38–40 [DETAIL]
NESMĚRÁK Milan, Novověká studia centrálních staveb z období antiky. ZPP 2004/64, č. 1, str. 41–50 [DETAIL]
PAUKRT Václav, Malíř Juda Tadeáš Josef Supper a restaurování jeho nástěnných maleb (včetně nově objevených). ZPP 2004/64, č. 1, str. 51–68 [DETAIL]
KUČA Karel, I. a II. vojenské mapování na internetu. ZPP 2004/64, č. 1, str. 69–71 [DETAIL]
TRUNEČKA Filip, Ztratil Hradec Králové hlavu?. ZPP 2004/64, č. 1, str. 72 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, VÍCHOVÁ Božena, Významné jubileum prof. PhDr. Miloše Stehlíka (narozeného 14. listopadu 1923). ZPP 2004/64, č. 1, str. 73–74 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Osmdesátiny prof. PhDr. Miloše Stehlíka. ZPP 2004/64, č. 1, str. 73 [DETAIL]
VÍCHOVÁ Božena, DVOŘÁKOVÁ Eva, Významné jubileum prof. PhDr. Miloše Stehlíka (narozeného 14. listopadu 1923). ZPP 2004/64, č. 1, str. 73–74 [DETAIL]
KUDLÁČEK Slavomír, Problém památkové ochrany „hmoty“. ZPP 2004/64, č. 1, str. 74–75 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Konference ICOMOS. Umění restaurování a tendence estetiky restaurování v Evropě, Mnichov 14.–17. května 2003. ZPP 2004/64, č. 1, str. 75–76 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Pokusné tavby v galořímské peci ve Staré huti u Adamova. ZPP 2004/64, č. 1, str. 77–78 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Architektonické proměny centra Prahy na přelomu tisíciletí. ZPP 2004/64, č. 1, str. 78–79 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Vesnické technické památky. ZPP 2004/64, č. 1, str. 79 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Praktická evropská škola – Vědy a materiály pro kulturní dědictví. ZPP 2004/64, č. 1, str. 79–80 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Sympozium Světové kulturní dědictví a změny obrazu města. ZPP 2004/64, č. 1, str. 80 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Architekt 2003/11. ZPP 2004/64, č. 1, str. 81 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Fórum architektury a stavitelství, 2003/4, 2003/5,. ZPP 2004/64, č. 1, str. 81 [DETAIL]
KROUPA Petr, Restauro. ZPP 2004/64, č. 1, str. 82 [DETAIL]
HYZLER Josef, Karel Fantyš, jeden z nás. ZPP 2004/64, č. 1, str. 83–85 [DETAIL]