Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, obsah ročníku 2004.číslo 1

Není určeno

BEČKOVÁ Kateřina, Editorial. ZPP 2004/64, č. 1, str. 1 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Projekt Wien-Mitte. Poučný příběh z Vídně. ZPP 2004/64, č. 1, str. 3–6 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Praha jako památková rezervace zapsaná na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. ZPP 2004/64, č. 1, str. 7–12 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Valdštejnský palác v Praze – restaurování štukové výzdoby ze 17. století. ZPP 2004/64, č. 1, str. 13–31 [DETAIL]
BLÁHA Jiří, PROTIVA Ondřej, Průzkumy zámeckého divadla v Litomyšli. ZPP 2004/64, č. 1, str. 32–37 [DETAIL]
PROTIVA Ondřej, BLÁHA Jiří, Průzkumy zámeckého divadla v Litomyšli. ZPP 2004/64, č. 1, str. 32–37 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Nová interiérová instalace druhého patra zámku v Náchodě. ZPP 2004/64, č. 1, str. 38–40 [DETAIL]
NESMĚRÁK Milan, Novověká studia centrálních staveb z období antiky. ZPP 2004/64, č. 1, str. 41–50 [DETAIL]
PAUKRT Václav, Malíř Juda Tadeáš Josef Supper a restaurování jeho nástěnných maleb (včetně nově objevených). ZPP 2004/64, č. 1, str. 51–68 [DETAIL]
KUČA Karel, I. a II. vojenské mapování na internetu. ZPP 2004/64, č. 1, str. 69–71 [DETAIL]
TRUNEČKA Filip, Ztratil Hradec Králové hlavu?. ZPP 2004/64, č. 1, str. 72 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, VÍCHOVÁ Božena, Významné jubileum prof. PhDr. Miloše Stehlíka (narozeného 14. listopadu 1923). ZPP 2004/64, č. 1, str. 73–74 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Osmdesátiny prof. PhDr. Miloše Stehlíka. ZPP 2004/64, č. 1, str. 73 [DETAIL]
VÍCHOVÁ Božena, DVOŘÁKOVÁ Eva, Významné jubileum prof. PhDr. Miloše Stehlíka (narozeného 14. listopadu 1923). ZPP 2004/64, č. 1, str. 73–74 [DETAIL]
KUDLÁČEK Slavomír, Problém památkové ochrany „hmoty“. ZPP 2004/64, č. 1, str. 74–75 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Konference ICOMOS. Umění restaurování a tendence estetiky restaurování v Evropě, Mnichov 14.–17. května 2003. ZPP 2004/64, č. 1, str. 75–76 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Pokusné tavby v galořímské peci ve Staré huti u Adamova. ZPP 2004/64, č. 1, str. 77–78 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Architektonické proměny centra Prahy na přelomu tisíciletí. ZPP 2004/64, č. 1, str. 78–79 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Vesnické technické památky. ZPP 2004/64, č. 1, str. 79 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Praktická evropská škola – Vědy a materiály pro kulturní dědictví. ZPP 2004/64, č. 1, str. 79–80 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Sympozium Světové kulturní dědictví a změny obrazu města. ZPP 2004/64, č. 1, str. 80 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Architekt 2003/11. ZPP 2004/64, č. 1, str. 81 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Fórum architektury a stavitelství, 2003/4, 2003/5,. ZPP 2004/64, č. 1, str. 81 [DETAIL]
KROUPA Petr, Restauro. ZPP 2004/64, č. 1, str. 82 [DETAIL]
HYZLER Josef, Karel Fantyš, jeden z nás. ZPP 2004/64, č. 1, str. 83–85 [DETAIL]

číslo 2

BAŠE Miroslav, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze (Vyjádření autora projektu, Jakuba Ciglera. V anketě odpovídají: Miroslav Baše, Marie Benešová, Bohumil Fanta, Václav Girsa, Josef Holeček, Karel Kibic, Jiří Kotalík, Roman Koucký, Ladislav Lábus, Zdeněk Lukeš, Petr Malinský, Ivan Muchka, Josef Pleskot, Jiří Škabrada, Josef Štulc, Rostislav Švácha). ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
BENEŠOVÁ Marie, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
CIGLER Jakub, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. Vyjádření autora projektu. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
FANTA Bohumil, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
GIRSA Václav, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
HOLEČEK Josef, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
KIBIC Karel, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
KOTALÍK Jiří, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
KOUCKÝ Roman, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
LÁBUS Ladislav, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
LUKEŠ Zdeněk, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
MALINSKÝ Petr, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
MUCHKA Ivan, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
PLESKOT Josef, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
ŠKABRADA Jiří, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
ŠVÁCHA Rostislav, Anketa k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze. ZPP 2004/64, č. 2, str. 103–112 [DETAIL]
ZEMAN Lubomír, Dřevěný krytý most přes řeku Ohři v Radošově opět stojí. ZPP 2004/64, č. 2, str. 113–117 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, K otázce demonstrační architektury na českých hradech. ZPP 2004/64, č. 2, str. 118–123 [DETAIL]
ZAPLETALOVÁ Jana, K působení Innocenza Cristofora Montiho na Moravě. Atribuce čtyř pláten. ZPP 2004/64, č. 2, str. 124–126 [DETAIL]
VÁCHA Zdeněk, Nedoceněný pramen poznání jihomoravských památek (Konvolut kreseb DD6 Giovanniho Marii Monsorna ze státního zámku Konopiště). ZPP 2004/64, č. 2, str. 127–136 [DETAIL]
HLOBIL Ivo, Samostatná teorie památkové péče – neuralgický bod dějin umění. ZPP 2004/64, č. 2, str. 137–138 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Teorie památkové péče – neuralgický bod dějin umění?. ZPP 2004/64, č. 2, str. 139 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Plan zu dem Hauptzollamtsgebäude in Prag. ZPP 2004/64, č. 2, str. 140–141 [DETAIL]
ZACHAŘ Michael, Osvětlenou noční Prahou. ZPP 2004/64, č. 2, str. 142–144 [DETAIL]
JERIE Pavel, Josef Štulc (narozený 4. 3. 1944). K jubileu hlavního konzervátora Národního památkového ústavu. ZPP 2004/64, č. 2, str. 145–146 [DETAIL]
PETRŮ Jaroslav, K význačnému výročí Jaroslava Herouta. ZPP 2004/64, č. 2, str. 146–148 [DETAIL]
PETZET Michael, Blahopřání. ZPP 2004/64, č. 2, str. 146 [DETAIL]
HEROUT Jaroslav, Výběrová bibliografie. ZPP 2004/64, č. 2, str. 148–149 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Životní jubileum Pavla Bureše. ZPP 2004/64, č. 2, str. 150 [DETAIL]
RADOVÁ Jarmila, Ohrožené památky 20. století v České republice. Zpráva pro ICOMOS v roce 2002. ZPP 2004/64, č. 2, str. 150–153 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, UNESCO přijalo mezinárodní Úmluvu na ochranu nehmotného kulturního dědictví. ZPP 2004/64, č. 2, str. 153 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Vídeň – proměny obrazu města po roce 1945. ZPP 2004/64, č. 2, str. 153–154 [DETAIL]
BLÁHA Jiří, PANÁČEK Michal, Kurz Průzkumy a dokumentace historických krovů 2003. ZPP 2004/64, č. 2, str. 154–158 [DETAIL]
PANÁČEK Michal, BLÁHA Jiří, Kurz průzkumy a dokumentace historických krovů 2003. ZPP 2004/64, č. 2, str. 154–158 [DETAIL]
SZADKOWSKA Maria, Adolf Loos / Dílo a rekonstrukce. Mezinárodní sympozium v Plzni. ZPP 2004/64, č. 2, str. 158–159 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Konference Kulturní dědictví v současnosti. ZPP 2004/64, č. 2, str. 159–160 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Seminář Ochrana architektury 20. století a přínos architektů 20. století k ochraně památek. ZPP 2004/64, č. 2, str. 160 [DETAIL]
LESNIAKOVÁ Petra, Mezinárodní studijní kurz ITECOM Advanced. Study Course – Innovative Technologies and Materials for the Conservations of Monuments. ZPP 2004/64, č. 2, str. 160–161 [DETAIL]
LESNIAKOVÁ Petra, VÁVROVA Petra, Mezinárodní studentská konference Conservation and Preservation of Culture Heritage. ZPP 2004/64, č. 2, str. 161–162 [DETAIL]
VÁVROVA Petra, LESNIAKOVÁ Petra, Mezinárodní studentská konference Conservation and Preservation of Culture Heritage. ZPP 2004/64, č. 2, str. 161–162 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Gotické opevnění města Poličky (rec.). ZPP 2004/64, č. 2, str. 167 [DETAIL]
KIBIC Karel, Kniha o městských branách v Čechách (rec.). ZPP 2004/64, č. 2, str. 167–169 [DETAIL]
KOPECKÁ Ivana, Výkladový slovník malířství, grafiky a restaurátorství (rec.). ZPP 2004/64, č. 2, str. 169 [DETAIL]
SRŠEŇ Lubomír, Za Václavem Vančurou (28. 10. 1948 – 25. 7. 2003). ZPP 2004/64, č. 2, str. 169–170 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Paní docentka Radová odešla. ZPP 2004/64, č. 2, str. 170–171 [DETAIL]
ŠKABRADA Jiří, Vzpomínky na paní docentku. ZPP 2004/64, č. 2, str. 171–172 [DETAIL]

číslo 3

BAŠTA Petr, Ohrožení movitých sakrálních památek v ČR a možnosti jejich záchrany. ZPP 2004/64, č. 3, str. 183–185 [DETAIL]
LÁSKA Vojtěch, Záchrana ohrožených sakrálních staveb – naše odpovědnost. ZPP 2004/64, č. 3, str. 186–193 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Úskalí péče o sakrální památky (rozhovor s Ing. Václavem Maršíkem, vedoucím stavebního oddělení Biskupství plzeňského). ZPP 2004/64, č. 3, str. 194–196 [DETAIL]
KSANDR Karel, ZAHRADNÍK Pavel, Dějiny a konstrukce palmového skleníku Liechtensteinského zámku v Lednici. ZPP 2004/64, č. 3, str. 197–204 [DETAIL]
SOCHOR Vlastimil, Památková obnova zámeckého skleníku v Lednici – nová zjištění, vybrané odborné problémy a zkušenosti. ZPP 2004/64, č. 3, str. 205–213 [DETAIL]
KREJČIŘÍK Přemysl, KREJČIŘÍKOVÁ Kamila, Památková obnova palmového skleníku zámku v Lednici. ZPP 2004/64, č. 3, str. 214–218 [DETAIL]
KREJČIŘÍKOVÁ Kamila, KREJČIŘÍK Přemysl, Památková obnova palmového skleníku zámku v Lednici. ZPP 2004/64, č. 3, str. 214–218 [DETAIL]
GIRSA Václav, Několik poznámek k palmovému skleníku lednického zámku. ZPP 2004/64, č. 3, str. 219 [DETAIL]
BAJER Miroslav, KSANDR Karel, Základní údaje o zámeckém skleníku v Lednici na Moravě. ZPP 2004/64, č. 3, str. 220 [DETAIL]
KSANDR Karel, BAJER Miroslav, Základní údaje o zámeckém skleníku v Lednici na Moravě. ZPP 2004/64, č. 3, str. 220 [DETAIL]
TICHÝ Marek, Památková obnova knížecích apartmánů na zámku v Lednici. ZPP 2004/64, č. 3, str. 225–230 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Hradčany a Malá Strana. ZPP 2004/64, č. 3, str. 231 [DETAIL]
KIBIC Karel, Třicet let úsilí o prohloubení památkové ochrany našich historických měst. Ke vzniku a rozvoji druhé formy památkové ochrany sídel. ZPP 2004/64, č. 3, str. 232–243 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Program na ochranu svědků. ZPP 2004/64, č. 3, str. 244 [DETAIL]
STARÝ Jiří, Několik poznámek k historickým nosným konstrukcím. ZPP 2004/64, č. 3, str. 245–246 [DETAIL]
BUKOVSKÝ Jan, Učitelé Brněnské techniky ve druhé polovině 20. století a jejich úloha v péči o památky. ZPP 2004/64, č. 3, str. 246–247 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, Slavnostní otevření další části prohlídkové trasy v areálu národní kulturní památky dolu Michal v Ostravě. ZPP 2004/64, č. 3, str. 247 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Josefa Pavelky – Městské muzeum Blatná, okres Strakonice. ZPP 2004/64, č. 3, str. 247–248 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Zámek v Kamenici nad Lipou a sbírka místního Vlastivědného muzea. ZPP 2004/64, č. 3, str. 248–249 [DETAIL]
VORLÍČEK Jiří, Unikátní konzervační ozařovací pracoviště ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy se od ledna 2004 opět otevřelo. ZPP 2004/64, č. 3, str. 248 [DETAIL]
LUKÁŠOVÁ Eva, Historické skleníky zámku ve Veltrusích a vzpomínka na chotkovské rozárium v Dolní Krupé. ZPP 2004/64, č. 3, str. 249–250 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Architekt 2004/2, Architekt 2004/3, Architekt 2004/4, Urbanismus a územní rozvoj 2003/6, Stavba 2004/1, Stavba 2004/2, Fórum architektury a stavitelství 2003/6, Fórum architektury a stavitelství 2004/1, Konstrukce 2004/2. ZPP 2004/64, č. 3, str. 250–251 [DETAIL]
KUČA Karel, Pamiatky a muzea (Slovenská republika). ZPP 2004/64, č. 3, str. 251–252 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Zahrada – park – krajina. ZPP 2004/64, č. 3, str. 252–253 [DETAIL]
KROUPA Petr, Restauro. ZPP 2004/64, č. 3, str. 253–254 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schlösser. ZPP 2004/64, č. 3, str. 254 [DETAIL]
SOMMER Jan, Kdo více zná, (jistě) méně ničí (Jiří Škabrada: Konstrukce historických staveb) (rec.). ZPP 2004/64, č. 3, str. 254–258 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Dědictví v ohrožení (Heritage at Risk – ICOMOS World Report on Monuments and Sites in Danger) (rec.). ZPP 2004/64, č. 3, str. 258–259 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, České vydání dvou základních spisů Aloise Riegla o ochraně památek (Moderní památková péče, rec.). ZPP 2004/64, č. 3, str. 259–261 [DETAIL]
DITTERTOVÁ Eva, Píseň o Loretě (Petr Beran: Píseň o Loretě, krajské muzeum Cheb, II. vydání, Cheb 2003). ZPP 2004/64, č. 3, str. 261 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Výběrová bibliografie a výběr z významnějších úkolů výzkumné, koncepční a metodické povahy řešených v SÚPPOP a SÚPP. ZPP 2004/64, č. 3, str. 262–263 [DETAIL]

číslo 4

MATĚJ Miloš, DVOŘÁKOVÁ Eva, Animace průmyslového dědictví. ZPP 2004/64, č. 4, str. 277 [DETAIL]
STADLER Gerhard A., Konverze – všelék průmyslové památkové péče? Příklady z Rakouska. ZPP 2004/64, č. 4, str. 279–283 [DETAIL]
FRAGNER Benjamin, Konverze industriálních staveb jako prostředek generování nových urbanistických aktivit a otazníků. ZPP 2004/64, č. 4, str. 284–288 [DETAIL]
BOLLEREY Franciska, Sídliště v Porúří. Inventarizace a hodnocení. ZPP 2004/64, č. 4, str. 289–295 [DETAIL]
RYŠKOVÁ Michaela, TELAŘÍK Libor, Hornické kolonie Ostravsko-karvinského revíru. ZPP 2004/64, č. 4, str. 296–300 [DETAIL]
TELAŘÍK Libor, RYŠKOVÁ Michaela, Hornické kolonie Ostravsko-karvinského revíru. ZPP 2004/64, č. 4, str. 296–300 [DETAIL]
NIJHOF Peter, Ochrana, nové využití a udržování průmyslových památek v Nizozemí. ZPP 2004/64, č. 4, str. 301–3041 [DETAIL]
FÖHL Axel, Těžební průmysl v Porúří, historie a příklady nového využití. ZPP 2004/64, č. 4, str. 305–308 [DETAIL]
HÖHMANN Rolf, Průmyslové dědictví moderního železářského a ocelářského průmyslu – záchrana před zánikem. ZPP 2004/64, č. 4, str. 309–312 [DETAIL]
MENDE Michael, Animace vyklizených nemovitostí aneb Zacházení s dědictvím textilního průmyslu v městech Nordhornu a Delmenhorstu. ZPP 2004/64, č. 4, str. 313–317 [DETAIL]
FLIMEL Tomáš, Ohrožení technických památek strojního charakteru a problematika jejich záchrany. ZPP 2004/64, č. 4, str. 318–321 [DETAIL]
ZEITHAMMER Karel, Historická železniční vozidla – základ železničních muzeí. Pohled na vytváření sbírek železničních vozidel. ZPP 2004/64, č. 4, str. 322–325 [DETAIL]
RASL Zdeněk, K historickému, technickému a stavebnímu vývoji hamru v Dobřívi. ZPP 2004/64, č. 4, str. 326–330 [DETAIL]
ROUS Ivan, Největší liberecká továrna. ZPP 2004/64, č. 4, str. 331–333 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Technické památky – neopomenutelná součást světového dědictví. ZPP 2004/64, č. 4, str. 334–337 [DETAIL]
BOROVCOVÁ Alena, Metodika zpracování evidence a dokumentace průmyslového dědictví z pohledu památkové péče. ZPP 2004/64, č. 4, str. 338–340 [DETAIL]
KYNCLOVÁ Jana, MATĚJ Miloš, Obnova národních kulturních památek v Ostravě. ZPP 2004/64, č. 4, str. 341–345 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, KYNCLOVÁ Jana, Obnova národních kulturních památek v Ostravě. ZPP 2004/64, č. 4, str. 341–345 [DETAIL]
PADUCH Eugeniusz, Bohatství průmyslového dědictví jako výzva a atraktivní produkt pro turistiku a rekreaci. ZPP 2004/64, č. 4, str. 349 [DETAIL]
PAPOUŠEK Miroslav, K typologii vápenických pecí v Olomouckém kraji. ZPP 2004/64, č. 4, str. 349–351 [DETAIL]
VÍCHA Tomáš, Výklopník na Baťově kanálu, historie a současnost. ZPP 2004/64, č. 4, str. 351–353 [DETAIL]
STEINBACHOVÁ Lucie, Historické objekty v areálu Plzeňského Prazdroje. ZPP 2004/64, č. 4, str. 353–354 [DETAIL]
HÁCOVÁ Hana, Několik poznámek k pramenům pro vodní mlýny a fond Mlynářského ústředí ve SÚA Praha-Chodovec. ZPP 2004/64, č. 4, str. 354–355 [DETAIL]
POPELOVÁ Lenka, Sklady Ferra, a. s., bývalé L. G. Bondy. ZPP 2004/64, č. 4, str. 355–356 [DETAIL]
PLAC Lumír, Těžní stroje ze sbírek Hornického muzea OKD na bývalých dolech Mayrau a Anselm. ZPP 2004/64, č. 4, str. 356–357 [DETAIL]
HOLEČEK Jan, Obnova ocelových oken varny bývalého pivovaru v Táboře. ZPP 2004/64, č. 4, str. 357 [DETAIL]
SCHMELZOVÁ Radoslava, Nechtěná Vojtěšská huť. ZPP 2004/64, č. 4, str. 357–358 [DETAIL]
SKOUMALOVÁ Mirjam, Osudy textilní továrny v Chrastavě, okres Liberec. ZPP 2004/64, č. 4, str. 359–360 [DETAIL]
SPASOVOVÁ Eva, Projekt strategie regenerace brownfield v České republice. ZPP 2004/64, č. 4, str. 360 [DETAIL]
VALCHÁŘOVÁ Vladislava, Montanregion Erzgebirge / Hornický region Krušnohoří, projekt světového kulturního dědictví UNESCO. ZPP 2004/64, č. 4, str. 361–362 [DETAIL]
ZEMÁNKOVÁ Helena, Nový zájem o dědictví bývalého těžebního průmyslu. ZPP 2004/64, č. 4, str. 361 [DETAIL]
SAMKOVÁ Hana, Křest knihy Studie o technice v českých zemích 1945–1992. ZPP 2004/64, č. 4, str. 362 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Monografie města Luckenwaldu (Thomas Drachenberg: Die Baugeschichte der Stadt Luckenwalde von 1918–1933, Siedlungen, Industriebau, Verwaltungs-, Wohlfahrts- und Privatbauten) (rec.). ZPP 2004/64, č. 4, str. 363 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Salonní vozy Ringhoffer (Ludvík Losos, Ivo Mahel: Salonní vozy Ringhoffer rec.). ZPP 2004/64, č. 4, str. 363–364 [DETAIL]
MATĚJ Miloš, Tvořit ve vytvořeném (Helena Zemánková, Tvořit ve vytvořeném) (rec.). ZPP 2004/64, č. 4, str. 363 [DETAIL]
VALCHÁŘOVÁ Vladislava, Výstava Symetrie a symbol. Průmyslová architektura Fritze Schuppa a Martina Kremmera. ZPP 2004/64, č. 4, str. 363 [DETAIL]
KRAUS Ivo, Studie o technice v českých zemích (Jaroslav Folta a kol.: Studie o technice v českých zemích 1945–1992) (rec.). ZPP 2004/64, č. 4, str. 364–366 [DETAIL]
SAMKOVÁ Hana, Technické památky zemí Visegrádské čtyřky II. ZPP 2004/64, č. 4, str. 364 [DETAIL]
BOROVCOVÁ Alena, Industrie-Kultur 4/2003. ZPP 2004/64, č. 4, str. 366–367 [DETAIL]
BOROVCOVÁ Alena, Industrie-Kultur 1/2004. ZPP 2004/64, č. 4, str. 367–368 [DETAIL]

číslo 5

GIRSA Václav, Editorial. ZPP 2004/64, č. 5, str. 381 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Mimozemšťané v Berlíně? K záměru znovupostavení berlínského zámku. ZPP 2004/64, č. 5, str. 383–388 [DETAIL]
„Novostavba památky“ – nonsens, nebo nevinný protimluv? Anketa a vybrané příklady (v anketě odpovídají Mojmír Horyna, Jiří Škabrada, Josef Štulc, Rostislav Švácha). ZPP 2004/64, č. 5, str. 388–397 [DETAIL]
HORYNA Mojmír, „Novostavba památky“ – nonsens, nebo nevinný protimluv? Anketa a vybrané příklady. ZPP 2004/64, č. 5, str. 388–397 [DETAIL]
ŠKABRADA Jiří, „Novostavba památky“ – nonsens, nebo nevinný protimluv? Anketa a vybrané příklady. ZPP 2004/64, č. 5, str. 388–397 [DETAIL]
ŠTULC Josef, „Novostavba památky“ – nonsens, nebo nevinný protimluv? Anketa a vybrané příklady. ZPP 2004/64, č. 5, str. 388–397 [DETAIL]
ŠVÁCHA Rostislav, „Novostavba památky“ – nonsens, nebo nevinný protimluv? Anketa a vybrané příklady. ZPP 2004/64, č. 5, str. 388–397 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Betlémská kaple – Praha. ZPP 2004/64, č. 5, str. 389–390 [DETAIL]
SZADKOWSKA Maria, Královský zámek ve Varšavě. ZPP 2004/64, č. 5, str. 390–391 [DETAIL]
PAVLÍK Milan, Moderní stavby znovupostavené po více než padesáti letech metodou přesné kopie. ZPP 2004/64, č. 5, str. 391 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Divadlo Globe – Londýn. ZPP 2004/64, č. 5, str. 393–394 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Zemanova kavárna – Brno, Koliště. ZPP 2004/64, č. 5, str. 394 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Kostel Panny Marie (Frauenkirche) v Drážďanech. ZPP 2004/64, č. 5, str. 396 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Kostel sv. Kateřiny – Ostrava-Hrabová. ZPP 2004/64, č. 5, str. 397 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Dostavba Staroměstské radnice čeká na nové koncertní provedení. Rozhovor s architekty Františkem Kasičkou a Milanem Pavlíkem. ZPP 2004/64, č. 5, str. 398–400 [DETAIL]
PAVELEC Petr, Středověké nástěnné malby v kostele sv. Martina v Polné na Šumavě. ZPP 2004/64, č. 5, str. 401–408 [DETAIL]
ČECH Jiří, Restaurování nástěnných maleb v interiéru kostela sv. Martina v Polné na Šumavě. ZPP 2004/64, č. 5, str. 409–411 [DETAIL]
BUKOVSKÝ Jan, Střední pavilon zámku v Saarbrückenu a význam jeho dostavby při rehabilitaci zámeckého celku. ZPP 2004/64, č. 5, str. 412–414 [DETAIL]
MACEK Petr, Plány přestavby zámku v Ploskovicích. ZPP 2004/64, č. 5, str. 415–418 [DETAIL]
DOUBRAVOVÁ Kateřina, Vlastnosti zatvrdlých vápenných malt modifikovaných polymerními redispergovatelnými prášky. ZPP 2004/64, č. 5, str. 419–421 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Památky světového dědictví a jejich management plan. ZPP 2004/64, č. 5, str. 422–425 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918–1938. Část 1. – vznik nové organizace v roce 1918. ZPP 2004/64, č. 5, str. 426–430 [DETAIL]
KROUPA Petr, Čas a autenticita památky. ZPP 2004/64, č. 5, str. 431–442 [DETAIL]
ČECHÁK Tomáš, KOPECKÁ Ivana, VÍTOVSKÝ Jakub, MUSÍLEK Ladislav, Neinvazivní průzkum nástěnných maleb v Žirovnici. ZPP 2004/64, č. 5, str. 443–445 [DETAIL]
KOPECKÁ Ivana, ČECHÁK Tomáš, VÍTOVSKÝ Jakub, MUSÍLEK Ladislav, Neinvazivní průzkum nástěnných maleb v Žirovnici. ZPP 2004/64, č. 5, str. 443–445 [DETAIL]
MUSÍLEK Ladislav, KOPECKÁ Ivana, ČECHÁK Tomáš, VÍTOVSKÝ Jakub, Neinvazivní průzkum nástěnných maleb v Žirovnici. ZPP 2004/64, č. 5, str. 443–445 [DETAIL]
VÍTOVSKÝ Jakub, KOPECKÁ Ivana, ČECHÁK Tomáš, MUSÍLEK Ladislav, Neinvazivní průzkum nástěnných maleb v Žirovnici. ZPP 2004/64, č. 5, str. 443–445 [DETAIL]
HNOJIL Adam, Neprovedená varianta Koňské brány v Praze. ZPP 2004/64, č. 5, str. 446–447 [DETAIL]
Památková péče v obrazech – vážně i nevážně. Dokončená. Symfonie pro dva architekty, housle a basu. ZPP 2004/64, č. 5, str. 448 [DETAIL]
GULDAN Patrik, SOUKUPOVÁ Helena, Cena ministra kultury za památkovou péči v roce 2004 Václavu Menclovi. ZPP 2004/64, č. 5, str. 449–453 [DETAIL]
SOLAŘ Miloš, Konference Dějiny staveb Nečtiny 2004 – nezájem o památky?. ZPP 2004/64, č. 5, str. 449 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc.. ZPP 2004/64, č. 5, str. 453 [DETAIL]
OCHRANA František, Doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc. Výběrová bibliografie. ZPP 2004/64, č. 5, str. 453–455 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Cena za nejlepší přípravu a realizací Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2003 pro Spálené Poříčí. ZPP 2004/64, č. 5, str. 455–456 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Cena Klubu Za starou Prahu za nejlepší novostavbu v historickém prostředí za léta 2002–2003. ZPP 2004/64, č. 5, str. 456–458 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Média na pomoc památkám. ZPP 2004/64, č. 5, str. 458 [DETAIL]
RYŠAVÝ Vratislav, Ještě k „neznámému západočeskému architektovi“. ZPP 2004/64, č. 5, str. 459–461 [DETAIL]
VAICOVÁ Romana, Zaniklé památky na Sokolovsku. ZPP 2004/64, č. 5, str. 461–463 [DETAIL]
KŘÍŽOVÁ Květa, Nález krajinomalby Adolfa Kosárka (1830–1859) na zámku v Náchodě. ZPP 2004/64, č. 5, str. 463–464 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby Bohumila Dejmka. ZPP 2004/64, č. 5, str. 464 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, V Praze na Smíchově byla dokončena náročná obnova synagogy. ZPP 2004/64, č. 5, str. 465–466 [DETAIL]
ŠTULC Josef, Památková dílna k ochraně orientálních koberců ve státních sbírkách. ZPP 2004/64, č. 5, str. 465 [DETAIL]
FOTLANDOVÁ Jindra, Návštěva pracovníků muzea Horda (Bergen, Norsko) v Praze. ZPP 2004/64, č. 5, str. 466 [DETAIL]
ŘEZNÍČKOVÁ Hana, Témata závěrečných prací posluchačů studia památkové péče, rok 2003. ZPP 2004/64, č. 5, str. 466–467 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. ZPP 2004/64, č. 5, str. 467–469 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 41/1. ZPP 2004/64, č. 5, str. 469–470 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schösser 1/2004. ZPP 2004/64, č. 5, str. 470 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Burgen und Schösser 2/2004. ZPP 2004/64, č. 5, str. 470–471 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 41/2. ZPP 2004/64, č. 5, str. 470 [DETAIL]
KUČA Karel, Pamiatky a muzea (Slovenská republika). ZPP 2004/64, č. 5, str. 471–472 [DETAIL]
NEJEDLÝ Vratislav, Zemřel restaurátor Vlastimil Berger. ZPP 2004/64, č. 5, str. 472 [DETAIL]

číslo 6

KSANDR Karel, Editorial. ZPP 2004/64, č. 6, str. 489 [DETAIL]
PAVLÍK Milan, Raná léta v SÚRPMO v zrcadle vzpomínek. ZPP 2004/64, č. 6, str. 491–495 [DETAIL]
NĚMEC Josef, Místo a úloha SÚRPMO ve druhé polovině 20. století. Pohled na Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů a jeho odkaz s odstupem let. ZPP 2004/64, č. 6, str. 496–499 [DETAIL]
GIRSA Václav, SÚRPMO – čest jeho památce?. ZPP 2004/64, č. 6, str. 500–504 [DETAIL]
HORYNA Mojmír, Doc. PhDr. et JUDr. Dobroslav Líbal. Vzpomínka na mimořádného člověka a vědce. ZPP 2004/64, č. 6, str. 505–506 [DETAIL]
HYZLER Josef, Dějiny (památkové péče) psané vzpomínkou. Když vzpomenu na SÚRPMO. ZPP 2004/64, č. 6, str. 507–515 [DETAIL]
HOUSKA Ivan, MICHOINOVÁ Dagmar, ZÁPALKOVÁ Helena, Restaurování cínové sochařské výzdoby náhrobku olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži. ZPP 2004/64, č. 6, str. 516–520 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, HOUSKA Ivan, ZÁPALKOVÁ Helena, Restaurování cínové sochařské výzdoby náhrobku olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži. ZPP 2004/64, č. 6, str. 516–520 [DETAIL]
ZÁPALKOVÁ Helena, HOUSKA Ivan, MICHOINOVÁ Dagmar, Restaurování cínové sochařské výzdoby náhrobku olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži. ZPP 2004/64, č. 6, str. 516–520 [DETAIL]
STEINOVÁ Iva, Bejt olam – pohřbívání v židovské tradici. ZPP 2004/64, č. 6, str. 521–532 [DETAIL]
ŠOPÁK Pavel, Inventarizace památek ve Slezsku v 1. polovině 20. století. ZPP 2004/64, č. 6, str. 533–538 [DETAIL]
ŠTONCNER Petr, Příspěvky k dějinám památkové péče v Československé republice v letech 1918–1938. Část 2. – organizační vývoj jednotlivých památkových úřadů. ZPP 2004/64, č. 6, str. 539–545 [DETAIL]
LÍČENÍKOVA Michaela, Plán poutního areálu a kostela Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami. ZPP 2004/64, č. 6, str. 546–547 [DETAIL]
SOCHOR Vlastimil, Estetické názory historika umění Maxe Dvořáka. ZPP 2004/64, č. 6, str. 549–554 [DETAIL]
KŘÍŽEK Jiří, Dopisy Maxe Dvořáka Vincenci Kramářovi z let 1900–1921. ZPP 2004/64, č. 6, str. 554–557 [DETAIL]
KREJČÍ Marek, Max Dvořák: intelektuál a památky. ZPP 2004/64, č. 6, str. 557–560 [DETAIL]
DVOŘÁK Max, Arcivévoda František Ferdinand (nekrolog). ZPP 2004/64, č. 6, str. 560–561 [DETAIL]
NĚMEC Josef, AD SÚRPMO. Výběr identifikační dokumentace SÚRPMO. ZPP 2004/64, č. 6, str. 561–562 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Na okraj rozšíření Evropské unie. ZPP 2004/64, č. 6, str. 562–564 [DETAIL]
PROCHÁZKA Lubomír, Kresby a akvarely Antonína Pinkase, Oty Bubeníčka, Václava Chalupy, Františka Nováka (Podblanické muzeum ve Vlašimi a jeho pobočka Historie města Benešova v Benešově). ZPP 2004/64, č. 6, str. 564–565 [DETAIL]
NOVOTNÝ Jaromír, Malířství přelomu 19. a 20. století v nové expozici státního zámku Náchod. ZPP 2004/64, č. 6, str. 565–566 [DETAIL]
ČIŽINSKÁ Helena, Za Klárou Loosovou. ZPP 2004/64, č. 6, str. 566 [DETAIL]
DVOŘÁKOVÁ Eva, GRIMOVÁ Karolina, Seminář Animace průmyslového dědictví. ZPP 2004/64, č. 6, str. 567 [DETAIL]
GRIMOVÁ Karolina, DVOŘÁKOVÁ Eva, Seminář Animace průmyslového dědictví. ZPP 2004/64, č. 6, str. 567 [DETAIL]
BEČKOVÁ Kateřina, Informace o sympoziu Stadtbildsveränderungen und Baukultur ve Vídni ve dnech 19.–21. 10. 2004. ZPP 2004/64, č. 6, str. 568 [DETAIL]
CAFOURKOVÁ Lenka, JANČO Milan, XXXVI. mezinárodní konference archeologie středověku. ZPP 2004/64, č. 6, str. 568–569 [DETAIL]
JANČO Milan, CAFOURKOVÁ Lenka, XXXVI. mezinárodní konference archeologie středověku. ZPP 2004/64, č. 6, str. 568–569 [DETAIL]
KYNČLOVÁ Blanka, Z obsahu odborných časopisů. Architekt 2004/9, Architekt 2004/10. ZPP 2004/64, č. 6, str. 569–570 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Muzejní a vlastivědná práce – Časopis Společnosti přátel starožitností 41/111, č. 3, 4; 42/112, č.1. ZPP 2004/64, č. 6, str. 570–571 [DETAIL]
KUČA Karel, Castellologica bohemica. ZPP 2004/64, č. 6, str. 571 [DETAIL]