Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2003, obsah čísla 6.Není určeno

NEJEDLÝ Vratislav, PAVELEC Petr, K historii a metodologickým otázkám restaurování sgrafit. ZPP 2003/63, č. 6, str. 373–388 [DETAIL]
PAVELEC Petr, NEJEDLÝ Vratislav, K historii a metodologickým otázkám restaurování sgrafit. ZPP 2003/63, č. 6, str. 373–388 [DETAIL]
ŠPALE Václav, Problémy restaurování již restaurovaných sgrafit. ZPP 2003/63, č. 6, str. 389–403 [DETAIL]
GIRSA Václav, JERIE Pavel, MICHOINOVÁ Dagmar, Konzervace dvorního průčelí jižního paláce hradu Švihova. Příspěvek k tématu restaurování sgrafit. ZPP 2003/63, č. 6, str. 404–417 [DETAIL]
JERIE Pavel, GIRSA Václav, MICHOINOVÁ Dagmar, Konzervace dvorního průčelí jižního paláce hradu Švihova. Příspěvek k tématu restaurování sgrafit. ZPP 2003/63, č. 6, str. 404–417 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, GIRSA Václav, JERIE Pavel, Konzervace dvorního průčelí jižního paláce hradu Švihova. Příspěvek k tématu restaurování sgrafit. ZPP 2003/63, č. 6, str. 404–417 [DETAIL]
PAVELEC Petr, K restaurování sgrafit na fasádě hotelu Otava v Písku. ZPP 2003/63, č. 6, str. 418–421 [DETAIL]
PAVELEC Petr, K restaurování sgrafit na fasádě domu čp. 36 v Prachaticích. ZPP 2003/63, č. 6, str. 422–425 [DETAIL]
NĚMCOVÁ Gabriela, Gar kleine Blockflötlein. ZPP 2003/63, č. 6, str. 426–428 [DETAIL]
MERTA Jiří, Historie vápenictví v Moravském krasu. ZPP 2003/63, č. 6, str. 429–432 [DETAIL]
JÁSEK Jaroslav, NERUDA Radek, Muzeum ve Vrutické vodárně. ZPP 2003/63, č. 6, str. 433–434 [DETAIL]
NERUDA Radek, JÁSEK Jaroslav, Muzeum ve Vrutické vodárně. ZPP 2003/63, č. 6, str. 433–434 [DETAIL]
ČERVÁK Patrik, Záchranný archeologický výzkum na Předním mlýně v Českých Budějovicích čp. 6, Mlýnská ulice. ZPP 2003/63, č. 6, str. 434–436 [DETAIL]
KAIGL Jan, Zvláštní čestné uznání ministra kultury za ochranu kulturních památek při povodni v srpnu roku 2002 a Cena Ministerstva kultury za památkovou péči. ZPP 2003/63, č. 6, str. 434 [DETAIL]
JEMELKOVÁ Simona, Nález souboru historických fotografií na Svatém Kopečku. ZPP 2003/63, č. 6, str. 436–437 [DETAIL]
PULKRTOVÁ Eva, Výstava Památky Jesenicka a výsledky památkové péče. ZPP 2003/63, č. 6, str. 436 [DETAIL]
KOLAJOVÁ Kristýna, Sto let Trmalovy vily (seminář věnovaný tvorbě architekta Jana Kotěry). ZPP 2003/63, č. 6, str. 437–438 [DETAIL]
KUČOVÁ Věra, Mezinárodní kurz o kulturním dědictví The Cities – Places of Common Memory in the CEI Region. ZPP 2003/63, č. 6, str. 437 [DETAIL]
DURDÍK Tomáš, Prof. zw. dr. hab. inž. arch. Janusz Bogdanowski (16. 11. 1929–16. 4. 2003). ZPP 2003/63, č. 6, str. 438–439 [DETAIL]
KROUPA Petr, Die Denkmalpflege, roč. 61, , sešit 1 (recenze). ZPP 2003/63, č. 6, str. 438 [DETAIL]
MICHOINOVÁ Dagmar, Přínos materiálového průzkumu pro zajištění a konzervaci hradu Bauska. ZPP 2003/63, č. 6, str. 439 [DETAIL]