Zprávy památkové péče

Zprávy památkové péče, rok 2003, obsah čísla 5.Není určeno

ŠTAJNOCHR Vítězslav, Gmundenské Godenschalen (kmotrovské šály). ZPP 2003/63, č. 5, str. 305–319 [DETAIL]
ČERNÝ Jiří, Milostný obraz Panny Marie Budějovické a jeho multiplikace. ZPP 2003/63, č. 5, str. 320–330 [DETAIL]
PEŠTA Jan, K problematice územního rozšíření patrových roubených domů na území okres Jičín. ZPP 2003/63, č. 5, str. 331–336 [DETAIL]
SKALICKÝ Alexandr, st., Barokní fara v Šonově u Broumova. ZPP 2003/63, č. 5, str. 337–339 [DETAIL]
MARTAN Martin, Využití enzymů při odstraňování klihoškrobové rentoaláže. ZPP 2003/63, č. 5, str. 340–343 [DETAIL]
ČOBAN Josef, HEIDINGSFELD Viktor, KOTLÍK Petr, Lehčené omítkové směsi – 1. část. Směsi s vápenným pojivem. ZPP 2003/63, č. 5, str. 344–348 [DETAIL]
HEIDINGSFELD Viktor, KOTLÍK Petr, ČOBAN Josef, Lehčené omítkové směsi – 1. část. Směsi s vápenným pojivem. ZPP 2003/63, č. 5, str. 344–348 [DETAIL]
KOTLÍK Petr, HEIDINGSFELD Viktor, ČOBAN Josef, Lehčené omítkové směsi – 1. část. Směsi s vápenným pojivem. ZPP 2003/63, č. 5, str. 344–348 [DETAIL]
MACEK Petr, Obnova průčelí Pálffyovského paláce (K problematice barevnosti historických průčelí). ZPP 2003/63, č. 5, str. 349–350 [DETAIL]
BURSÍKOVÁ Ivana, Proč se rozpadá červený pískovec na památkách a čím ho lze nahradit. ZPP 2003/63, č. 5, str. 351–352 [DETAIL]
KUČA Karel, Nové městské památkové zóny v České republice. ZPP 2003/63, č. 5, str. 353–355 [DETAIL]
PANÁČEK Michal, Krovové konstrukce střech Nového zámku v Zahrádkách. ZPP 2003/63, č. 5, str. 356–358 [DETAIL]
MÜLLER Jan, Městská památková rezervace Český Krumlov – obnova Rybářské ulice. ZPP 2003/63, č. 5, str. 358 [DETAIL]
OURODOVÁ Ludmila, Zpráva o sympoziu Opera v Esterháze – minulost i budoucnost. ZPP 2003/63, č. 5, str. 358–359 [DETAIL]
SZADKOWSKA Maria, 70. výročí úmrtí architekta Adolfa Loose (Společnost Adolfa Loose). ZPP 2003/63, č. 5, str. 358 [DETAIL]
GIRSA Václav, Kolokvium o architektonickém a výtvarném detailu v Bratislavě. ZPP 2003/63, č. 5, str. 359–360 [DETAIL]
GAŽI Martin, Polská ikonografická inspirace. ZPP 2003/63, č. 5, str. 360 [DETAIL]